Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs wiedzy p.t.: Polska w Unii Europejskiej organizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie pod patronatem pani europoseł Lidii Geringer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs wiedzy p.t.: Polska w Unii Europejskiej organizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie pod patronatem pani europoseł Lidii Geringer."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs wiedzy p.t.: Polska w Unii Europejskiej organizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie pod patronatem pani europoseł Lidii Geringer de Oedenberg. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzanie Parlamentu Europejskiego organizowany przez panią Lidię Geringer de Oedenberg.

2 Zasady konkursu: konkurs jest realizowany w formie quizu, uczestnicy udzielają odpowiedzi na imiennych kartach odpowiedzi zamalowując odpowiednią kratkę A, B, C lub D, jest to quiz jednokrotnego wyboru, ewentualną błędną dopowiedź należy przekreślić wyraźnym krzyżykiem, quiz składa się z 25 zamkniętych pytań, dotyczących paneli przedstawionych w prezentacji multimedialnej, tj.: I. Geneza i historia Unii Europejskiej, II. Struktura i organizacja Unii Europejskiej, III. Polska w Unii Europejskiej, czas na zapoznanie się z emitowanymi na tablicy multimedialnej pytaniami jest określony i wynosi 15 sekund,

3 zakres wiedzy ujęty w quizie jest szerszy niż zakres wiedzy zawarty w prezentacji,
komisja konkursowa po zakończeniu konkursu dokona weryfikacji kart odpowiedzi, w sytuacji wyniku ex aequo pierwszej lokaty zostanie przeprowadzona „dogrywka”, w postaci pytania otwartego, którego wynik będzie rozstrzygnięciem konkursu, wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie po sprawdzeniu ich przez komisję konkursową. Powodzenia !!!

4 Pytanie 1. Ile państw jest obecnie w Unii Europejskiej? 6 12 15 27

5 Pytanie 2. Jaki tytuł nosi hymn Unii Europejskiej? Hymn zjednoczonej Europy My, dzieci Europy Oda do radości L'Internationale

6 Pytanie 3. Do którego z państw unijnych odnoszą się następujące skojarzenia: zamek Kronborg, LEGO, Mała Syrenka? Belgia Dania Portugalia Wielka Brytania

7 Pytanie 4. Prezydencja w Unii Europejskiej trwa: 6 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące

8 Pytanie 5. Datą Dnia Europy jest: 2 luty 9 maja 26 marca 2 października

9 Pytanie 6. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej: 1 stycznia 1973 r. 1 stycznia 1981 r. 1 maja 2004 r. 1 stycznia 2007 r.

10 Pytanie 7. Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) powstała na mocy: traktatów rzymskich traktatu z Maastricht traktatu amsterdamskiego Agendy 2000

11 Pytanie 8. Symbolem unijnej waluty jest: grecka litera epsilon przecięta dwiema pionowymi liniami grecka litera epsilon przecięta dwiema poziomymi liniami grecka litera epsilon przecięta jedną pionową linią grecka litera epsilon przecięta jedną poziomą linią

12 Pytanie 9. Obecnie prezydencję w Unii Europejskiej sprawuje: Polska Dania Francja Portugalia

13 Pytanie 10. Kadencja posłów parlamentu Unii Europejskiej wynosi: 2 lata 3 lata 5 lat 6 lat

14 Pytanie 11. Poniższe zdjęcie przedstawia: Lidię Geringer de Oedenberg Joannę Senyszyn Różę Thun Danutę Jałowiecką

15 Pytanie 12. Okładka paszportu unijnego jest koloru: błękitu paryskiego burgundzkiego wina zgniłej zieleni błękitu Thénarda

16 Pytanie 13. Stanowisko komisarza Unii Europejskiej do spraw polityki regionalnej sprawuje od 22 listopada 2004 r.: Danuta Hübner Jacek Saryrusz - Wolski Lidia Geringer de Oedenberg Jarosław Wałęsa

17 Pytanie 14. Autorem hymnu Unii Europejskiej jest: Amadeusz Mozart Krzysztof Penderecki Ludwig von Beethoven Antonio Vivaldi

18 Pytanie 15. Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa reprezentuje: Komisję Europejską Radę Europejską Trybunał Obrachunkowy Radę Unii Europejskiej

19 Pytanie 16. Euro jest oficjalnym środkiem płatniczym w: 6 państwach 12 państwach 17 państwach 25 państwach

20 Pytanie 17. Mianem państw Beneluxu nazywamy: Litwę, Łotwę, Estonię Belgię, Holandię, Luxemburg Niemcy, Austrię, Szwajcarię Francję, Belgię, Monako

21 Pytanie 18. Unia Europejska została powołana na mocy: traktatu z Maastricht traktatu paryskiego traktatu z Schengen Jednolitego Aktu Europejskiego

22 Pytanie 19. Poniższe zdjęcie przedstawia: Konrada Adenauera Janusza Lewandowskiego José Manuel Durão Barroso Roberta Schumana

23 Pytanie 20. Do grona państw założycielskich wspólnoty europejskiej zaliczamy: Belgię, Holandię, Danię, Francję, Wielką Brytanię Francję, Hiszpanię, RFN, Włochy, Luxemburg, Austrię Belgię, Holandię, Luxemburg, RFN, Włochy, Francję Danię, Szwecję, Norwegię, Finlandię, Wielką Brytanię, Irlandię

24 Pytanie 21. Liczba oficjalnych języków Unii Europejskiej wynosi: 1 3 23 27

25 Pytanie 22. Od 17 stycznia 2012 r. funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego pełni: Martin Schulz Jerzy Buzek Simone Veil Janusz Lewandowski

26 Pytanie 23. Jednym z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej był swobodny przepływ: osób, towarów, usług, kapitału towarów, usług, technologii, kultury usług, technologii, myśli, kultury towarów, kapitału, surowców, technologii

27 Pytanie 24. Akt prawny znoszący kontrole na wspólnych granicach to: traktat nicejski traktat z Schengen traktaty rzymskie

28 Pytanie 25. Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest: Bruksela Strasburg Frankfurt nad Menem Luksemburg

29 Dziękujemy za udział w konkursie
Koniec Dziękujemy za udział w konkursie


Pobierz ppt "Konkurs wiedzy p.t.: Polska w Unii Europejskiej organizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie pod patronatem pani europoseł Lidii Geringer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google