Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostki organizacyjne pomocy społecznej:"— Zapis prezentacji:

1 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej:
utworzony na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 listopada 2003 r. zgodnie z art. 18 pkt. 19 lit. f ustawy z dnia r. o samorządzie województwa działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 113 posiada Statut nadany Uchwałą Sejmiku Woj. Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2006 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej utworzony na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 12 lit. i przez Uchwałę Rady Powiatu działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 112 posiada Statut nadany Uchwałą Zarządu Powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Utworzony na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Uchwałą Rady Gminy działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 110 Posiada Statut nadany Uchwałą Rady Gminy lub Rady Miasta Ośrodek Pomocy Społecznej

2 Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązują
w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, w Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii (na Gibraltarze, nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich); w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie i Norwegii, na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; w Szwajcarii, na podstawie umowy UE – Szwajcaria, o swobodnym przepływie osób, które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2006r.

3 Pierwszeństwo wypłaty świadczeń
Gdy ojciec dzieci pracuje w jednym z krajów unijnych a matka i dzieci mieszkają w innym kraju. Pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma państwo, w którym pracuj ojciec dzieci, o ile matka dzieci nie pracuje w kraju zamieszkania. Jeśli jednak matka dzieci podejmie tam pracę – pierwszeństwo wypłaty ma państwo, w którym mieszkają ich dzieci.

4 Pierwszeństwo wypłaty świadczeń
Jeżeli ojciec dzieci otrzymuje emeryturę lub rentę z jednego z krajów unijnych, a matka dzieci pracuje w innym kraju. Pierwszeństwo wypłat ma kraj pracy.

5 Formularze z serii E-400 oraz F
Dla świadczeń rodzinnych stosowane są dokumenty unijne z serii E-400 oraz z serii F (standardowe dokumenty elektroniczne - tzw. SED), które  dotyczą świadczeń  rodzinnych i  są stosowane wyłącznie przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do ww. świadczeń.


Pobierz ppt "Jednostki organizacyjne pomocy społecznej:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google