Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs o Unii Europejskiej Zjednoczeni w różnorodności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs o Unii Europejskiej Zjednoczeni w różnorodności."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs o Unii Europejskiej Zjednoczeni w różnorodności

2 a) państwo w Europie b) związek krajów europejskich b) region w Europie

3 a) 27 państw b) 12 państw c) 31 państw

4 a) Paryż b) Bruksela c) Warszawa

5 a) złoty b) euro c) dolar

6 a) żółte b) czerwone c) niebieskie

7 a) czarny b) biały c) złoty

8 Flaga Unii Europejskiej ma: a) 12 gwiazd b) 10 gwiazd c) 15 gwiazd

9 a) liczby państw członkowskich b) doskonałości c) pracy

10 a) Jeszcze Polska nie zginęła… b) Marsz, marsz europejski… c) O radości, iskro bogów…

11 a) Fryderyk Chopin b) Ludwik van Bethoven c) Amadeusz Mozart

12 a) Juliusz Słowacki b) Adam Mickiewicz c) Fryderyk Schiller

13 a) Oda do młodości b) Mazurek Dąbrowskiego c) Oda do radości

14 a) Rosja b) Niemcy c) Polska

15 a) Hiszpania b) Francja c) Szwajcaria

16 a) Liechtenstein b) Grecja c) Wielka Brytania

17 a) Portugalia b) Ukraina c) Austria

18 a) Irlandia b) Łotwa c) Czechy

19 a) Litwa b) Islandia c) Niemcy

20 a) Białoruś b) Dania c) Finlandia

21 a) Szwecja b) Rosja c) Włochy

22 a)Austria b)Grecja c)Monako

23 a)Luksemburg b)Liechtenstein c)Ukraina

24 a)Czechy b)Włochy c)Watykan

25 a)Wielka Brytania b)Francja c)Hiszpania

26 a) b) c)

27 a) b) c)

28 a) b) c)

29 a) b) c)

30 a) do widzenia b) dzień dobry c) proszę

31 a) dziękuję b) do zobaczenia c) przepraszam

32 a) smacznego b) dobry wieczór c) dobranoc

33 a) zimowe b) letnie c) jesienne

34 a) 12 b) 24 c) 10

35 a) 34 b) 11 c) 6

36 a) 13 b) 17 c) 15

37 a) 6 b) 9 c) 16

38 a) 9. maja b) 1. czerwca c) 25. grudnia

39 a) Sejm b) Parlament Europejski c) Rada Europy

40 a) 1. maja 2004 r. b) 6. grudnia 2009 r. c) 3. maja 1999 r.

41 a) Senat b) Partia polityczna c) Trybunał Sprawiedliwości

42 Podaj stolicę Niemiec.

43 Podaj stolicę Liechtensteinu.

44 Podaj stolicę Austrii.

45 Podaj stolicę Szwajcarii.

46 Wymień 2 prawa człowieka.

47 Wymień 2 instytucje Unii Europejskiej.

48 Wymień 2 języki obowiązujące w Unii Europejskiej.

49 Wymień 2 dokumenty zawierające prawa człowieka.


Pobierz ppt "Konkurs o Unii Europejskiej Zjednoczeni w różnorodności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google