Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie Stowarzyszenie O Wolnym Handlu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie Stowarzyszenie O Wolnym Handlu"— Zapis prezentacji:

1 Europejskie Stowarzyszenie O Wolnym Handlu
EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION - EFTA

2 EFTA Powstało na mocy konwencji sztokholmskiej z inicjatywy brytyjskiej podpisanej 4 stycznia 1960 roku i obowiązującej od 3 maja 1960 roku. Jest to unia celna państw europejskich.

3 Do grona państw założycielskich należały: Austria, Dania, Norwegia Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.

4 W 1970 r. dołączyła do EFTA Islandia, w 1986r. Finlandia, w 1991r
W 1970 r. dołączyła do EFTA Islandia, w 1986r. Finlandia, w 1991r. Lichtenstein.

5 W roku 1972 szeregi EFTA opuściła Dania i Wielka Brytania, w 1986r
W roku szeregi EFTA opuściła Dania i Wielka Brytania, w 1986r. Portugalia a, w 1995r. Austria, Finlandia i Szwecja. W 1973r. Wielka Brytania i Dania zostały członkami EWG, a także 1986r. Portugalia oraz Austria, Finlandia i Szwecja 1995r. i jednocześnie rezygnowały z członkostwa z EFTA.

6 W 1977r EFTA podpisała porozumienie z EWG zezwalające na swobodną wymianę towarów przemysłowych.

7 Obecnie członkami EFTA są:
Islandia (od 1970 r.) Liechtenstein (od 1992 r.) Norwegia Szwajcaria

8 Kraje Członkowskie EFTA

9 Cel EFTA utworzenie strefy wolnego handlu w obrocie towarami przemysłowymi, doprowadzenie do wzrostu produkcji, możliwie pełnego zatrudnienia oraz rozwoju handlu światowego opartego na zasadach uczciwej konkurencji, zniesienie wszelkich barier celnych i ilościowych w handlu między krajami członkowskimi z wyjątkiem produktów rolnych.

10 ORGANY EFTA Rada, Komitet Doradczy,
Komitet Przedstawicieli Parlamentu Państw EFTA

11 RADA nadzoruje wykonanie postanowień umowy (10 komitetów), może wydawać decyzje i zalecenia. składa się przedstawicieli państw członkowskich w randze ministra. zbiera się 2-3 razy w roku.

12 Komitet Doradczy Składa się :
przedstawicieli życia społeczno-gospodarczego z państw członkowskich, nie może ich być więcej niż pięciu, i nie reprezentują państw członkowskich

13 Komitet Przedstawicieli Parlamentów EFTA
Składa się : osób desygnowanych przez parlamenty krajowe, ma głównie funkcje doradcze i kontrolne

14 Umowy EFTA (FTA) zapewniają dostęp do rynku ok. 385 mln konsumentów.
Obecnie sieć EFTA składa się z 16 krajów FTA i 7 Deklaracji o współpracy. Handel EFTA stanowi 3,7% całego handlu.

15 EFTA nigdy nie stała się konkurencją dla EWG i nie nabrała dużego znaczenia gospodarczego. Za przyczynę tego faktu można uznać dysproporcje w ekonomicznym rozwoju jej członków, rozbicie geograficzne oraz atrakcyjność gospodarczą EWG.


Pobierz ppt "Europejskie Stowarzyszenie O Wolnym Handlu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google