Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JULIA KLUCZYŃSKA KRAKÓW, 30 LISTOPADA 2010 R. Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych z perspektywy prawnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JULIA KLUCZYŃSKA KRAKÓW, 30 LISTOPADA 2010 R. Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych z perspektywy prawnej."— Zapis prezentacji:

1 JULIA KLUCZYŃSKA KRAKÓW, 30 LISTOPADA 2010 R. Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych z perspektywy prawnej

2 Plan prezentacji I. Część optymistyczna - nowe możliwości Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracach organów organizacji Nowe rozwiązania wprowadzone nowelizacją UDPPiW

3 Plan prezentacji II. Wyzwania Brak konsekwentnego i logicznego orzecznictwa i praktyki KRS wobec stowarzyszeń i fundacji Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

4 Uproszczenia w codziennej działalności a/ Informacje o walnym zgromadzeniu, posiedzeniu zarządu etc. via e-mail zamiast listu poleconego? tak ale… tylko wtedy gdy mamy odpowiednie zapisy w statucie/uchwały WZ oraz adresy e-mail podane w deklaracjach członkowskich.

5 Uproszczenia w codziennej działalności Wymagania: - odpowiednie zapisy w statucie - formularz deklaracji członkowskiej zawierający adres e-mail i zgodę przesyłania tą drogą informacji o WZ - opcja potwierdzenia otrzymania wiadomości - w przypadku zarządu odpowiednie zapisy w regulaminie zarządu

6 Uproszczenia w codziennej działalności Obrady zarządu i głosowanie przez skypa lub pocztę elektroniczną? Dwie różne sprawy: ustalanie wspólnego stanowiska (czynność faktyczna) – skype, telefon, e-mail są w porządku podejmowanie uchwał (czynność prawna) – liczą się tylko podpisy złożone osobiście lub zarejestrowany podpis elektroniczny

7 Nowelizacja UDPPiW- szanse ułatwienia przy działalności odpłatnej inicjatywa lokalna skrócenie terminów w procedurach konkursowych uproszczony tryb zlecania zadań (bez konkursu) wolontariat

8 Nowelizacja UDPPiW Uproszczony tryb zlecania zadań może zostać wykorzystany jeśli poniższe warunki są spełnione (łącznie): Zadanie ma charakter lokalny Wartość przekazanych środków nie przekracza 10 000 zł Czas realizacji jest krótszy niż 90 dni Łączna kwota przekazana jednej organizacji w danym roku nie może przekroczyć 20 000 zł

9 Nowelizacja UDPPiW- obowiązki dla opp Zaostrzone sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych Obowiązek umieszczenia sprawozdań (finansowego oraz merytorycznego) na stronie internetowej organizacji Będzie obowiązywał nowy wzór sprawozdania obejmujący informacje o wykorzystaniu środków pozyskanych w ramach kampanii 1%

10 Brak jednolitej linii orzeczniczej KRS Długotrwała procedura rejestracji i zmian statutu, w szczególności w stowarzyszeniach Trudności związane z rejestrowaniem działalności odpłatnej i gospodarczej Gdzie szukać ekspertów: Fundacja BIS, Kraków Federacja Centrum Szpitalna, Warszawa

11 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Cztery podstwowe obowiązki: stworzenie i przyjęcie procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji Wybranie koordynatora Koordynator musi uzyskać certyfikat Rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro

12 Adresy godne polecenia Fundacja BIS http://fundacja bis.org.plhttp://fundacja Federacja Organizacji Pozarządowych Szpitalna http://szpitalna.ngo.pl/ http://szpitalna.ngo.pl/ Centrum Pro Bono http://www.centrumprobono.plhttp://www.centrumprobono.pl Informacje – www.ngo.pl

13

14 Literatura Przede wszystkim: P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Wydawnictwo Lexis Nexis 2006, Warszawa

15 KONTAKT: JULIA KLUCZYŃSKA E-MAIL: BIURO@CENTRUMPROBONO.PL Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "JULIA KLUCZYŃSKA KRAKÓW, 30 LISTOPADA 2010 R. Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych z perspektywy prawnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google