Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych z perspektywy prawnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych z perspektywy prawnej"— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych z perspektywy prawnej
JULIA KLUCZYŃSKA KRAKÓW, 30 LISTOPADA 2010 R.

2 Plan prezentacji Część optymistyczna - nowe możliwości
Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracach organów organizacji Nowe rozwiązania wprowadzone nowelizacją UDPPiW

3 Plan prezentacji II. Wyzwania
Brak konsekwentnego i logicznego orzecznictwa i praktyki KRS wobec stowarzyszeń i fundacji Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

4 Uproszczenia w codziennej działalności
a/ Informacje o walnym zgromadzeniu, posiedzeniu zarządu etc. via zamiast listu poleconego? tak ale… tylko wtedy gdy mamy odpowiednie zapisy w statucie/uchwały WZ oraz adresy podane w deklaracjach członkowskich.

5 Uproszczenia w codziennej działalności
Wymagania: odpowiednie zapisy w statucie formularz deklaracji członkowskiej zawierający adres i zgodę przesyłania tą drogą informacji o WZ opcja potwierdzenia otrzymania wiadomości w przypadku zarządu odpowiednie zapisy w regulaminie zarządu

6 Uproszczenia w codziennej działalności
Obrady zarządu i głosowanie przez skypa lub pocztę elektroniczną? Dwie różne sprawy: ustalanie wspólnego stanowiska (czynność faktyczna) – skype, telefon, są w porządku podejmowanie uchwał (czynność prawna) – liczą się tylko podpisy złożone osobiście lub zarejestrowany podpis elektroniczny

7 Nowelizacja UDPPiW- szanse
ułatwienia przy działalności odpłatnej inicjatywa lokalna skrócenie terminów w procedurach konkursowych uproszczony tryb zlecania zadań (bez konkursu) wolontariat

8 Nowelizacja UDPPiW Uproszczony tryb zlecania zadań może zostać wykorzystany jeśli poniższe warunki są spełnione (łącznie): Zadanie ma charakter lokalny Wartość przekazanych środków nie przekracza Czas realizacji jest krótszy niż 90 dni Łączna kwota przekazana jednej organizacji w danym roku nie może przekroczyć zł

9 Nowelizacja UDPPiW- obowiązki dla opp
Zaostrzone sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych Obowiązek umieszczenia sprawozdań (finansowego oraz merytorycznego) na stronie internetowej organizacji Będzie obowiązywał nowy wzór sprawozdania obejmujący informacje o wykorzystaniu środków pozyskanych w ramach kampanii 1%

10 Brak jednolitej linii orzeczniczej KRS
Długotrwała procedura rejestracji i zmian statutu, w szczególności w stowarzyszeniach Trudności związane z rejestrowaniem działalności odpłatnej i gospodarczej Gdzie szukać ekspertów: Fundacja BIS, Kraków Federacja Centrum Szpitalna, Warszawa

11 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Cztery podstwowe obowiązki: stworzenie i przyjęcie procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji Wybranie koordynatora Koordynator musi uzyskać certyfikat Rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro

12 Adresy godne polecenia
Fundacja BIS bis.org.pl Federacja Organizacji Pozarządowych Szpitalna Centrum Pro Bono Informacje –

13

14 Literatura Przede wszystkim:
P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Wydawnictwo Lexis Nexis 2006, Warszawa

15 KONTAKT: JULIA KLUCZYŃSKA E-MAIL: BIURO@CENTRUMPROBONO.PL
Dziękuję za uwagę KONTAKT: JULIA KLUCZYŃSKA


Pobierz ppt "Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych z perspektywy prawnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google