Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka i transport w ramach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka i transport w ramach"— Zapis prezentacji:

1 Turystyka i transport w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Cieszyn, 16 grudnia 2011

2 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka
Intensyfikacja opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, która sprzyjać będzie trwałemu rozwojowi obszaru przygranicznego Alokacja środków z EFRR ponad 157 mln €; II nabory, 342 złożone wnioski na kwotę ponad 432 mln €; Zatwierdzono ponad 90 projektów (infrastruktura komunikacyjna i transportowa, ochrona środowiska, turystyka, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, projekty sieciowe); W 25 zatwierdzonych projektach uczestniczy 32 partnerów z województwa śląskiego; Kwota dofinansowania dla projektów z udziałem partnerów z województwa śląskiego: ponad 31 mln €; ponadto w województwie śląskim za pośrednictwem Euroregionu Beskidy realizowanych jest wiele mikroprojektów.

3 projekty polsko-słowackie
partnerzy z obu stron granicy (obszar kwalifikowalny), co najmniej 2 z 4 kryteriów współpracy (przygotowanie, realizacja, finansowanie, personel), zasada partnera wiodącego, umowa o dofinansowanie, umowa partnerska, minimalne dofinansowanie 50 tyś euro (poniżej tzw. mikroprojekty), refundacja poniesionych wydatków.

4 PWT PL-SK I oś priorytetowa Infrastruktura komunikacyjna i transportowa Infrastruktura ochrony środowiska

5 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
dostępna alokacja €; 36 złożonych wniosków na kwotę przekraczającą 80,5 mln €; modernizacja, rozbudowa, budowa dróg, szlaków rowerowych; możliwości: planowanie i zarządzanie usługami transportowymi, modernizacja i dostosowanie budynków infrastruktury przygranicznej, współpraca służb porządku publicznego; 13 zatwierdzonych projektów na ponad 37,7 mln €; 5 zatwierdzonych projektów z udziałem partnerów z województwa śląskiego na kwotę ponad 13,4 mln €; lista rezerwowa.

6 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa Powiat Cieszyński (PW)
projekt: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Cierne Powiat Cieszyński (PW) i Obec Čierne po stronie polskiej przebudowa 2,4 km „drogi przez Dziedzinę”, droga powiatowa przez centrum Istebnej od restauracji "Rogowiec", w kierunku Koniakowa, do skrzyżowania z drogą wojewódzką 943 przebudowa drogi przez centrum miejscowości Čierne, (główny szlak do Trójstyku i do planowanego połączenia pomiędzy Istebną i Čiernym (po wybudowaniu drogi ekspresowej D3 Svrčinovec-Skalité) EFRR: € Było: Jest:

7 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
projekt: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka- Cierne-Skalite-Etap 1.Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Čiernem w ramach Programu Rozwoju Trójstyku Jaworzynka Duraje Gmina Istebna (PW), Obec Čierne, Obec Skalité 3 projekty drogowe INTERREG III A PWT PL-SK przebudowa łącznie 10,62 km dróg o charakterze transgranicznym, (po stronie polskiej 7,27 km dróg, po słowackiej 3,35 km drogi) EFRR: ,48 €

8 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa Żyliński Kraj Samorządowy
projekt: Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica Powiat Żywiecki (PW) Żyliński Kraj Samorządowy przebudowa 6,2 km drogi powiatowej Nr 1445 S Sól - Słanice (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1447 S Rajcza - Sól –Zwardoń do końca drogi) wraz z wykonaniem murów oporowych, po stronie słowackiej przebudowa 5,24 km drogi wojewódzkiej nr III/ Oščadnica - Lalík wraz z rekonstrukcją 4 mostów. EFRR: € planowane zakończenie maj 2012

9 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
projekt: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy Powiat Żywiecki (PW) Gmina Novot, Żyliński Kraj Samorządowy przebudowa 5, 72 km drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły - granica państwa na odcinku Milówka – Glinka (w Rajczy Dolnej 1,53 km chodnika wraz z odwodnieniem), po stronie  przebudowa drogi przebiegającej przez Novoť z miejscowościami leżącymi pod granicznym szczytem Pilska - Mutné, Oravské Veselé, Bednarovo, gdzie będzie można się dostać na dwa przejścia Oravska Polhora – Korbielów i Bobrov - Winiarczykówka. budowa nowego połączenia dróg umożliwi skrócenie dotychczasowej trasy o 20 km EFRR: € planowane zakończenie styczeń 2012 Stan dróg przed modernizacją:

10 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
projekt: Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim Mikroregión Bystrická Dolina (PW), Gmina Rajcza, Gmina Milówka podniesienie jakości infrastruktury komunikacyjnej z uwzględnieniem ścieżek rowerowych nowe drogi z przygotowaniem podłoża, rekonstrukcja starych odcinków z wyodrębnieniem rekonstruowanych pasów przeznaczonych specjalnie dla rowerzystów, Słowacja: od Krásno nad Kysucou, dalej przez 5 miejscowości: Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica a Radôstka),  (31 km częściowo na trasie starej historycznej kolejki oraz po ścieżce edukacyjnej „Beskidzka zielona trasa”). Przed końcem trasy znajduje się odbicie, którego oznakowanie prowadzi przez Podrycierovú do przejścia granicznego Príslop albo na Przegibek, gdzie rozpoczyna się polska część ścieżki rowerowej w gminie Rajcza. W gminie Rajcza oznakowanie tras rowerowych na odcinkach: Przegibek (0,95 km) , Stańcówka (1,14 km) i „Od Kaplicy“ w Rycerce Górnej (0,9 km). W gminie Milówka przebudowane odcinki: Madejka Urbanki (2,06 km) a nowa trasa powstanie wzdłuż rzeki Soła (3,58 km). Całkowita długość modernizowanych odcinków wynosi 39,88 km. Natomiast razem z już istniejącymi trasami w Polsce, realizowanymi tylko formą oznakowania, cała trasa wynosi ponad 60 km.  EFRR: €

11 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa

12 PWT PL-SK II oś priorytetowa
Turystyka Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Projekty sieciowe

13 Rozwój współpracy transgranicznej
w zakresie turystyki dostępna alokacja: € 102 złożone wnioski na kwotę przekraczającą 116 mln €; 22 zatwierdzone projekty na ponad 23,6 mln €; 6 zatwierdzonych projektów z udziałem partnerów z województwa śląskiego na kwotę ponad 5,1 mln €; transgraniczna infrastruktura transgraniczna, promocja walorów turystycznych pogranicza, wspólne działania, nowe produkty turystyczne, promocja agroturystyki, lista rezerwowa

14 Rozwój współpracy transgranicznej Stara Bystrica (PW), Gmina Rajcza
w zakresie turystyki projekt: Rozglądamy się - budowa wieży widokowej, rozwój ruchu turystycznego i promocja dziedzictwa przyrodniczego w regionie Kysuce i Rajcza Stara Bystrica (PW), Gmina Rajcza w Starej Bystricy: wieża obserwacyjna, wyznaczono nowe szlaki turystyczne i rowerowe, na trasach powstały miejsca odpoczynkowe dla turystów zrekonstruowano trasę turystyczną Przegibek - Wielka Racza, odnowiono oznakowanie szlaku, nowe strzałki informacyjne, tablice informacyjno-promocyjne wspólna strategia turystyczna, dobudowa i połączenie szlaków turystycznych daje możliwość płynnego przejścia ze strony polskiej na stronę słowacką w Dolinę Bystricką. EFRR: €

15 Rozwój współpracy transgranicznej
w zakresie turystyki Stary Sącz i Lewocza-karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, transgraniczny produkt turystyki kulturowej Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku i Presovie Wiedza historyczna jako warunek pogłębiania spiskiego poczucia regionalnego Karpackie Niebo Zdjęcia:

16 Utworzone w ramach Programu partnerstwa na polsko – słowackim pograniczu – I + II nabór

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Turystyka i transport w ramach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google