Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie
Realizacja zadania 2 Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie

2 Cel: zapoznanie uczniów z potrzebami, normami, regułami i zasadami, które muszą panować między ludźmi, aby poprawić ich relacje ze środowiskiem oraz uświadomić im cechy dobrej komunikacji, przypomnienie zasad właściwego postępowania w różnych sytuacjach oraz poszukiwanie sposobów na rozwiązanie problemów w stosunkach międzyludzkich.

3 Uczniowie przygotowali scenki sytuacyjne w relacjach:
Wychowawcy klas otrzymali konspekt zajęć, wg których przeprowadzili lekcje wychowawcze w klasach IV - VI oraz zajęcia edukacyjne w klasach I – III. Uczniowie przygotowali scenki sytuacyjne w relacjach: Nauczyciel –uczeń Rodzic – dziecko Między kolegami, koleżankami W miejscu zamieszkania

4

5 w sposób werbalny i niewerbalny próbowali przedstawić swoje emocje, prośby, pomysły, wobec rówieśników, rodziców oraz nauczycieli

6

7

8 Dyskusja Co powinno się zmienić z punktu widzenia młodych ludzi.

9

10

11

12

13

14 „burza mózgów”

15 Wszyscy uczniowie dostrzegają potrzebę zmiany postępowania swoich rówieśników. Podsuwali ciekawe propozycje działań, które mogą poprawić stosunki między ludźmi w różnych środowiskach. Podkreślali również, że wiele zależy od nich samych.

16

17 Po przeprowadzonych zajęciach dzieci zostały zapoznane z regulaminem konkursu plastycznego Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi ( nauczyciel - uczeń, dziecko - rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu miejscowości)?

18 REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA KLAS IV - VI
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” Cel konkursu: - popularyzowanie zasad współżycia, poszanowania praw jednostki, tolerancji - podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez uczniów - rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach pisemnych Tematyka dotyczy zagadnień związanych z szeroko rozumianym aspektem bezpieczeństwa wg tematu: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi ( nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzic, dziecko – koledzy w miejscu zamieszkania, na osiedlu, miejscowości)” Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: Kl. IV – list do kolegi, koleżanki Kl. V – wiersz lub bajka Kl. VI – opowiadanie o zdarzeniu w szkole lub w domu lub w miejscu zamieszkania Termin oddawania prac mija 15 lutego 2013 r. Prace składamy do nauczyciela języka polskiego: p. Ewy Gałan

19 Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” Cele konkursu: -rozwijanie wrażliwości artystycznej i estetycznej -budowanie właściwych relacji rówieśniczych i środowiskowych -podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów Warunki uczestnictwa: Format pracy: dowolna kartka z bloku Technika pracy: dowolna (kredka, pastel, farby plakatowe lub akwarelowe) Prace wykonane po przeprowadzonych zajęciach Każdą pracę należy opisać na odwrocie – (imię i nazwisko autora, klasa) Termin realizacji: prace wykonywane są podczas zajęć

20 Dzieci wykonują prace plastyczne

21 Pomysłów było wiele

22

23

24

25 „Najciekawsze prace”

26

27

28

29

30 Zakończenie: Wszyscy stwierdzili, że w dobrych relacjach międzyludzkich najważniejsze są: wzajemny szacunek, miłość, przyjaźń, koleżeństwo, tolerancja, pomoc, wspólne spędzanie wolnego czasu Koordynator projektu: Marzena Smolińska .


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google