Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W GIMNAZJUM SPECJALNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W GIMNAZJUM SPECJALNYM"— Zapis prezentacji:

1 W GIMNAZJUM SPECJALNYM
KLUB NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE konsultant mgr Marianna Kłyk opracowały : mgr Eugenia Janoszka mgr inż. Urszula Smok WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE W GIMNAZJUM SPECJALNYM KATOWICE – MAJ 2003

2 UCZNIOWIE Pytanie nr 1 „Czy zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie to lekcje na które chętnie uczęszczasz? (tak, nie).

3 Wykres nr 1

4 Pytanie nr 3 Czy poruszane na lekcjach problemy omawiasz z rodzicami? (tak, nie, czasami).

5 Wykres nr 2

6 Pytanie nr 4 „Czy wiedza przekazana Ci w ramach zajęć spowodowała zmiany w Twoim postępowaniu? (tak, nie, czasami).

7 Wykres nr 3

8 Wypowiedzi uczniów będące uzasadnieniem odpowiedzi TAK
postanowiłam zmienić swoje zachowanie, postanowiłam oduczyć się palić papierosy, dowiedziałam się więcej o życiu, wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli mi uniknąć chorób przenoszonych drogą płciową, bardziej uważam na swoje zachowanie w stosunku do przyjaciół i koleżanek i kolegów,

9 Wypowiedzi uczniów będące uzasadnieniem odpowiedzi TAK
święta staramy się spędzić w gronie rodzinnym, więcej się dowiedziałem jak postępować w życiu, zmieniłam swoje zachowanie wobec innych, więcej dowiedziałam się i zrozumiałam wiele rzeczy, rozmawiam na różne tematy, chcę się poprawić, żeby mieć jakieś zdolności w nauce (więcej wiedzieć).

10 Wypowiedzi uczniów na pytanie nr 2:
„Które tematy (lekcje) są według Ciebie najbardziej interesujące?”

11 Tabela nr 1 Temat Uczniowie % Higiena osobista 27 93 Uzależnienia 26
90 Dojrzewanie 23 79 „Chodzenie ze sobą” Koleżeństwo Przyjaźń 22 76 Cud życia 20 69 Więzi rodzinne 17 59 AIDS inne choroby 16 55 Miłość 15 52 Święta w rodzinie Antykoncepcja 13 45 Inne ( prawdomówność, szczerość) 1 3

12 Wykres nr 4

13 Rodzice Do rodziców skierowane zostały następujące pytania: Czy chętnie wyraziła Pani/Pan zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach? (tak, nie – dlaczego?) Czy znacie Państwo tematykę zajęć? (tak, nie) Czy uważacie Państwo, że tego typu zajęcia są potrzebne? (tak, nie) Czy uważacie Państwowa potrzebne spotkania z nauczycielem zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie? (tak, nie)

14 Tabela nr 2 Nr pytania TAK NIE Rodzice % 1 25 81 6 19 2 24 77 7 23 3 26 84 5 16 4 21 68 10 32

15 Wykres nr 5

16 TAK: bo moje dziecko może się czegoś nauczyć,
Wypowiedzi rodziców odnośnie pytania nr 1: Czy chętnie wyraziła Pani/Pan zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach? (tak, nie- dlaczego?) TAK: bo moje dziecko może się czegoś nauczyć, by było bardziej aktywne, ponieważ na tych zajęciach są poruszane tematy związane z dojrzewaniem oraz o rodzinie, by dziecko więcej dowiedziało się o życiu, wiele zrozumiało, było bardziej otwarte w stosunku do innych,

17 Wypowiedzi rodziców odnośnie pytania nr 1: Czy chętnie wyraziła Pani/Pan zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach? (tak, nie – dlaczego?) TAK: aby nasze pociechy dbały o swoje zdrowie i żyły w miłości z ludźmi, którzy ich otaczają, by syn zdobył wykształcenie, żeby córka poznała wiele wiadomości o życiu, bo dużo się z tego przedmiotu można nauczyć, bo są bardzo potrzebne dziecku i rodzinie, do dalszego kształcenia syna, ponieważ takie zajęcia są potrzebne, żeby się uczyło (życia).

18 Wypowiedzi rodziców odnośnie pytania nr 1
wychowanie w rodzinie i metody przekazywania tej wiedzy powinny być zastrzeżone dla rodziny, bo dziecko nie chce chodzić na zajęcia, bo te zajęcia mi nie odpowiadają i źle wpływają na zachowanie dziecka.

19 żeby córka wiedziała o życiu,
Odpowiedzi rodziców na pytanie otwarte nr 5 – Jakie są Państwa oczekiwania wobec tych zajęć? żeby córka wiedziała o życiu, wychowanie do życia w rodzinie pomoże córce być bardziej dojrzałą, mądrzejszą i pewniejszą życia, dzieci będą mogły się dowiedzieć jak zadbać o higienę osobistą i jak wkraczać w życie seksualne, zajęcia wychowania w rodzinie to wiedza o samym uczniu i uświadomieniu mu czym grozi branie narkotyków przez niego, koleżanki czy kolegów, oraz o chorobach przenoszonych drogą płciową,

20 że córka, zadając pytanie, otrzyma szczegółową odpowiedź,
by syn zdobył wiedzę, moim zdaniem, dziecko o wiele więcej zdobędzie wiadomości, niż by miał mu tłumaczyć rodzic - ojciec lub matka, że dziecko będzie bardziej wiedziało o życiu, jak dobrze żyć i rozwijać się, zgodne z Konstytucją RP, oraz z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, efektowna realizacja zajęć oraz współpraca szkoły z rodzicami, żeby dziecko było przygotowane do życia w rodzinie, są potrzebne by podjąć odpowiednią pracę.

21 PODSUMOWANIE Przypatrując się przedstawionym wyżej wynikom ankiety dotyczącej uczniów stwierdza się co następuje: 92% z badanej populacji uczniów tj. z 39 osób chętnie uczestniczy w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, co trzeci uczeń rozmawia z rodzicami na tematy związane z zajęciami, jednocześnie prawie co trzeci w ogóle nie rozmawia z nimi, pozostali tj. 43% deklarują, że czasami omawiają tematy lekcyjne w domu, mniej niż połowa ankietowanych uczniów uważa, że zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie sprawiły zmiany w ich zachowaniu na lepsze, bądź widzi u siebie konieczność takich zmian a także możliwość wykorzystania wiadomości uzyskanych na zajęciach w celach profilaktycznych (papierosy, alkohol, narkotyki, choroby przenoszone drogą płciową, AIDS). Co trzeci uczeń uważa, że wiedza przekazywana mu na lekcjach czasami przyczynia się do zmiany jego zachowania. Pozostali uczniowie tj. 23% uważają, że wiedza ta nie ma wpływu na ich zachowanie.

22 największe zainteresowanie u uczniów wzbudził temat związany z ich okresem rozwojowym a dotyczący higieny osobistej (93%). Drugim bardzo ważnym blokiem tematycznym jest profilaktyka uzależnień (90%). Na trzeci blok zagadnień interesujących uczniów składają się: okres dojrzewania, koleżeństwa, „chodzenia ze sobą”, a także przyjaźni (79 – 76%). Prawie 70% uczniów bardzo chętnie dowiaduje się o początkach życia człowieka, jego fazie prenatalnej – o człowieczeństwie od poczęcia. Więziami rodzinnymi zainteresowanych było około 60%, natomiast profilaktyką chorób przenoszonych drogą płciową i AIDS, uczuciem miłości i świętowaniem w rodzinie ponad połowa uczniów, zaś problemami antykoncepcji 45% ankietowanych. Jedna uczennica zaproponowała, by na zajęciach omówić także prawdomówność i szczerość.

23 W oparciu o wypowiedzi rodziców stwierdzić można, że:
ponad 80% badanej populacji rodziców widzi potrzebę prowadzenia tych zajęć oraz wyraziło zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach, tematykę zajęć zna ponad 75% ankietowanych rodziców, mniej niż 70% uznaje za potrzebne spotkania z nauczycielem zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie, z oczekiwań rodziców wobec tych zajęć wynika troska o przyszłość swych dzieci. Pragną oni, by ich dzieci były dobrze przygotowane do życia w rodzinie, zapoznane z zasadami profilaktyki uzależnień i higieny osobistej, by wiele rozumiały i były otwarte w stosunku do innych. Rodzice chcą by ich pociechy „dbały o swoje zdrowie i żyły w miłości z ludźmi, którzy ich otaczają”.

24 W N I O S K I Zajęcia – Wychowanie do życia w rodzinie – w istotny sposób wspierają szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki. Zajęcia te stanowią znaczący element wiążący szkołę z rodzicami.

25 Uczniowie i ich rodzice uznają nauczycieli „Wychowania do życia w rodzinie” za osoby kompetentne w tym zakresie wiedzy. Zasób wiedzy, jaki pragną posiadać uczniowie wymaga więcej niż 14 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego. Uzyskane wyniki są potwierdzeniem dużego znaczenia tych zajęć dla uczniów szkoły specjalnej i ich rodziców.


Pobierz ppt "W GIMNAZJUM SPECJALNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google