Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ Katarzyna Łabuda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ Katarzyna Łabuda."— Zapis prezentacji:

1 ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ Katarzyna Łabuda

2 GRUPA I Warunki statyczne wywołujące zagrożenia: a) maszyny i urządzenia tarasujące przejście. b) nieprawidłowa organizacja dostawy i odbioru materiałów na stanowisku pracy GRUPA II Nieprzestrzeganie wewnętrznych przepisów ruchu drogowego: a) pojazdy silnikowe -niewłaściwa jazda, naruszanie sygnału stop itp. b) pojazdy inne, z napędem ręcznym -niewłaściwe ładowanie, utrudniona widoczność GRUPA III Niebezpieczne czynności pracowników: a) niewłaściwe użycie narzędzi b) nieużywanie osłon c) palenie papierosów w miejscach niedozwolonych d) niebezpieczne metody pracy

3 Nagranie 1.

4 Nagranie 2.

5 Maszynista żurawia - jest to wykwalifikowany i posiadający uprawnienia pracownik, który ustawia, obsługuje i kontroluje pracę żurawia na placach budowy, placach składowych drewna, kolei i zakładach przemysłowych. Maszynista żurawia obsługuje żuraw w celu podnoszenia, przemieszczania i umieszczania materiałów i przedmiotów, przy użyciu przyrządów, takich jak: elektromagnes, hak, kosz, kula burząca, chwytak dwuszczękowy.

6 Zagrożenia wiążące się z wykonywaniem tego zawodu. Maszyniści żurawia mogą ulec urazom w wyniku upadku z wysokości, porażenia prądem elektrycznym oraz mogą ulec urazom spowodowanym spadającymi przedmiotami lub będącymi w ruchu częściami żurawia. Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych może być przyczyną różnych problemów zdrowotnych.

7 Czynniki mogące powodować wypadki : -Praca na wysokości, m. in. na podwieszanych podestach - możliwość urazów w wyniku upadku -Nieprawidłowo ustawione i zamocowane przedmioty - możliwość urazów w wyniku uderzenia, przygniecenia -Obracające się części żurawia, ruchome części maszyn, pasy, liny, łańcuchy itd. - możliwość urazów w wyniku wciągnięcia (pochwycenia) ubrania lub poszczególnych części ciała -Przewracający się żuraw lub jego części (zwłaszcza podczas próby podniesienia ładunków cięższych niż ciężar nominalny lub pod kątem czy o promieniu innym niż dozwolony) - możliwość urazów -Ostre przyrządy i narzędzia – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia -Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego lub zetknięcia części żurawia z liniami elektrycznymi Gorące rury lub gazy wydechowe – możliwość poparzeń -Urządzenia grzewcze, palenie tytoniu podczas pracy, iskry z uszkodzonych urządzeń elektrycznych – możliwość poparzeń i zaczadzenia w razie pożaru -Piorun – możliwość porażenia podczas burzy -Zderzenie ze stacjonarnymi obiektami np. budynkami, ścianami lub obiektami będącymi w ruchu - możliwość urazów -Przenoszenie, podnoszenie ciężkich przedmiotów - możliwość urazów kręgosłupa

8 Czynniki fizyczne: -Zmienne warunki atmosferyczne - możliwość (w zależności od pory roku) udaru cieplnego, odmrożeń, ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego -Nadmierny hałas i wibracje miejscowe emitowane przez silnik (elektryczny, spalinowy, benzynowy itd.) - możliwość uszkodzenia słuchu i zespołu wibracyjnego Czynniki chemiczne i pyły: -Olej smarowy – możliwość zapalenia skóry podczas prac konserwacyjnych -Deficyt tlenu w powietrzu (np. z powodu akumulacji gazów spalinowych) - możliwość niedotlenienia -Tlenek węgla i tlenki azotu w przypadku stosowania silnika spalinowego - możliwość zatrucia Czynniki biologiczne: -Gryzonie i owady występujące na placu budowy - możliwość urazów w wyniku ukąszenia, ugryzienia i zarażenia przenoszonymi przez nie chorobami zakaźnymi Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy Wykonywanie czynności powtarzalnych, wymuszona pozycja ciała podczas pracy (wielogodzinne siedzenie często na nieergonomicznym siedzisku) – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego Praca zmianowa – możliwość stresu psychicznego, zaburzeń rytmu biologicznego, obniżonej zdolności do pracy fizycznej

9 Działania profilaktyczne: -Należy zainstalować balustrady wokół wszystkich platform, na których muszą przebywać pracownicy. -Nie należy używać żurawia do podnoszenia pracowników na podwieszone podesty. -Należy stosować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (pasy, linki itd.). -Należy stosować obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi. -Osoby znajdujące się w pobliżu żurawia przy wykonywaniu prac budowlanych muszą nosić środki ochrony indywidualnej w celu zminimalizowania skutków uderzeń przez spadające lub poruszające się przedmioty. -Należy zachować odpowiednią odległość między ruchomymi lub obracającymi się elementami żurawia i stałymi konstrukcjami w celu uniknięcia zmiażdżenia lub pochwycenia. -Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń. -Należy stosować odzież ochronną podczas pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

10 Uwagi: Maszyniści żurawi powinni dobrze porozumiewać się z innymi członkami załogi na placu budowy, tak aby rozumieli wymagania jakie należy spełnić przy przemieszczaniu ładunków. Powinni umieć wykonać polecenia klienta oraz rozumieć i odpowiednio interpretować sygnały ręczne podczas obsługiwania żurawia. Powinni umieć obserwować sytuację na ziemi. Powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.


Pobierz ppt "ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ Katarzyna Łabuda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google