Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ"— Zapis prezentacji:

1 ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ
Katarzyna Łabuda

2 GRUPA I Warunki statyczne wywołujące zagrożenia: a) maszyny i urządzenia tarasujące przejście. b) nieprawidłowa organizacja dostawy i odbioru materiałów na stanowisku pracy GRUPA II Nieprzestrzeganie wewnętrznych przepisów ruchu drogowego: a) pojazdy silnikowe -niewłaściwa jazda, naruszanie sygnału stop itp. b) pojazdy inne, z napędem ręcznym -niewłaściwe ładowanie, utrudniona widoczność GRUPA III Niebezpieczne czynności pracowników: a) niewłaściwe użycie narzędzi b) nieużywanie osłon c) palenie papierosów w miejscach niedozwolonych d) niebezpieczne metody pracy

3 Nagranie 1.

4 Nagranie 2.

5 Maszynista żurawia - jest to
wykwalifikowany i posiadający uprawnienia pracownik, który ustawia, obsługuje i kontroluje pracę żurawia na placach budowy, placach składowych drewna, kolei i zakładach przemysłowych. Maszynista żurawia obsługuje żuraw w celu podnoszenia, przemieszczania i umieszczania materiałów i przedmiotów, przy użyciu przyrządów, takich jak: elektromagnes, hak, kosz, kula burząca, chwytak dwuszczękowy.

6 Zagrożenia wiążące się z wykonywaniem tego zawodu.
Maszyniści żurawia mogą ulec urazom w wyniku upadku z wysokości, porażenia prądem elektrycznym oraz mogą ulec urazom spowodowanym spadającymi przedmiotami lub będącymi w ruchu częściami żurawia. Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych może być przyczyną różnych problemów zdrowotnych.

7 Czynniki mogące powodować wypadki :
-Praca na wysokości, m. in. na podwieszanych podestach - możliwość urazów w wyniku upadku -Nieprawidłowo ustawione i zamocowane przedmioty - możliwość urazów w wyniku uderzenia, przygniecenia -Obracające się części żurawia, ruchome części maszyn, pasy, liny, łańcuchy itd. - możliwość urazów w wyniku wciągnięcia (pochwycenia) ubrania lub poszczególnych części ciała -Przewracający się żuraw lub jego części (zwłaszcza podczas próby podniesienia ładunków cięższych niż ciężar nominalny lub pod kątem czy o promieniu innym niż dozwolony) - możliwość urazów -Ostre przyrządy i narzędzia – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia -Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego lub zetknięcia części żurawia z liniami elektrycznymi Gorące rury lub gazy wydechowe – możliwość poparzeń -Urządzenia grzewcze, palenie tytoniu podczas pracy, iskry z uszkodzonych urządzeń elektrycznych – możliwość poparzeń i zaczadzenia w razie pożaru -Piorun – możliwość porażenia podczas burzy -Zderzenie ze stacjonarnymi obiektami np. budynkami, ścianami lub obiektami będącymi w ruchu - możliwość urazów -Przenoszenie, podnoszenie ciężkich przedmiotów - możliwość urazów kręgosłupa

8 Czynniki fizyczne: -Zmienne warunki atmosferyczne - możliwość (w zależności od pory roku) udaru cieplnego, odmrożeń, ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego -Nadmierny hałas i wibracje miejscowe emitowane przez silnik (elektryczny, spalinowy, benzynowy itd.) - możliwość uszkodzenia słuchu i zespołu wibracyjnego Czynniki chemiczne i pyły: -Olej smarowy – możliwość zapalenia skóry podczas prac konserwacyjnych -Deficyt tlenu w powietrzu (np. z powodu akumulacji gazów spalinowych) - możliwość niedotlenienia -Tlenek węgla i tlenki azotu w przypadku stosowania silnika spalinowego - możliwość zatrucia Czynniki biologiczne: -Gryzonie i owady występujące na placu budowy - możliwość urazów w wyniku ukąszenia, ugryzienia i zarażenia przenoszonymi przez nie chorobami zakaźnymi Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy Wykonywanie czynności powtarzalnych, wymuszona pozycja ciała podczas pracy (wielogodzinne siedzenie często na nieergonomicznym siedzisku) – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego Praca zmianowa – możliwość stresu psychicznego, zaburzeń rytmu biologicznego, obniżonej zdolności do pracy fizycznej

9 Działania profilaktyczne:
-Należy zainstalować balustrady wokół wszystkich platform, na których muszą przebywać pracownicy. -Nie należy używać żurawia do podnoszenia pracowników na podwieszone podesty. -Należy stosować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (pasy, linki itd.). -Należy stosować obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi. -Osoby znajdujące się w pobliżu żurawia przy wykonywaniu prac budowlanych muszą nosić środki ochrony indywidualnej w celu zminimalizowania skutków uderzeń przez spadające lub poruszające się przedmioty. -Należy zachować odpowiednią odległość między ruchomymi lub obracającymi się elementami żurawia i stałymi konstrukcjami w celu uniknięcia zmiażdżenia lub pochwycenia. -Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń. -Należy stosować odzież ochronną podczas pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

10 Uwagi: Maszyniści żurawi powinni dobrze porozumiewać się z innymi członkami załogi na placu budowy, tak aby rozumieli wymagania jakie należy spełnić przy przemieszczaniu ładunków. Powinni umieć wykonać polecenia klienta oraz rozumieć i odpowiednio interpretować sygnały ręczne podczas obsługiwania żurawia. Powinni umieć obserwować sytuację na ziemi. Powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.


Pobierz ppt "ANALITYCZNA OCENA CZĘSTOŚCI ZAGROŻEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google