Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lecie Samorządności Gminy Wieprz Samorząd Gminy Wieprz woj. Małopolskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lecie Samorządności Gminy Wieprz Samorząd Gminy Wieprz woj. Małopolskie."— Zapis prezentacji:

1 20 lecie Samorządności Gminy Wieprz Samorząd Gminy Wieprz woj. Małopolskie

2 "Miłością ku ludziom abo Rzeczpospolitej zapalać się macie Ten najmilejszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy z okrętem źle się dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy (...)zatonie, i z nim my sami poginiemy." Piotr Skarga (Kazanie sejmowe wtóre. O miłości ku ojczyźnie)

3 Sołectwa Naszej Gminy

4 Zdrowie i Ochrona Zabytków Stary człowiek dba o ciało i ducha, dlatego cieszę się, że samorząd zadbał o jedno i drugie. Wybudowano piękny i nowoczesny gminny Ośrodek Zdrowia i utrzymano trzy jego oddziały : w Nidku, Frydrychowicach i Gierałtowicach. Równocześnie dokonano niezwykle kosztownej renowacji zabytkowego kościoła Szymona Judy Tadeusza. Anna Kuś 85 letnia mieszkanka Nidku Gminny Ośrodek Zdrowia Ośrodek Zdrowia Kościół w Nidku w Wieprzu w Nidku

5 Pozycja rolnika w naszej gminie W ostatnich dwóch dekadach praktycznie każdy rolnik wzbogacił się o nowe maszyny i skorzystał z wielu szkoleń mających na celu pozyskanie funduszy unijnych zwiększających rentowność gospodarstw i hodowli. Modernizacja gospodarstw rolnych i opłacalność produkcji skłoniła rolników do zwiększania swoich obszarów rolnych oraz tworzenia nowych zakładów przetwórczych. Wielu wyspecjalizowało się w wybranych kierunkach hodowli lub uprawy. Mniejsze gospodarstwa zostały wchłonięte przez powiększających swoje obszary rolników. Mirosław Bogunia, wielopokoleniowy rolnik z Nidku Gospodarstwa hodowlane w Wieprzu

6 Pole orne w Nidku Zakład przetwórczy w Wieprzu Nowoczesne maszyny rolnicze z gospodarstw w Wieprzu

7 Poprawa warunków życia mieszkańców Poprawę warunków i jakości życia naszej gminy zapewniła budowa wodociągów, parkingów w centrach każdej miejscowości,chodników, oświetlenia, modernizacja i ciągły remont dróg, założenie budek telefonicznych,powstanie nowych punktów handlowych i usługowych. Liczne konkursy zmotywowały mieszkańców do poprawy estetyki ogrodów i rabat przydomowych. Jan Szypułasołtys wsi Nidek Punkty handlowo – usługowe w NidkuJedna z budek telefonicznych Nowa droga i parking w Nidku

8 Centrum kultury i informacji Domy kultury stały się ważnym ogniwem w rozwoju naszej gminy. Dzięki staraniom samorządowców otwarto w nich Centra Informacji Publicznej, w których to każdy mieszkaniec może podnosić swoje kwalifikacje lub rozwijać zainteresowania. To tutaj prężnie działają społeczne organizacje jak; koło gospodyń czy ochotnicza straż pożarna kultywując lokalne tradycje, integrując całe pokolenia czy dbając o nasze bezpieczeństwo. Jest to miejsce rozrywki, nauki, a także ośrodek działania lokalnych struktur samorządowych. Najważniejsze wydarzenia, gminne lub wiejskie oraz wszelkie uroczystości odbywają się właśnie tutaj gromadząc okolicznych mieszkańców. Każdy bez względu na wiek znajdzie tu coś dla siebie – może uczestniczyć w licznych konkursach, przeglądach, pokazach, śpiewać w chórze, grać w orkiestrze lub zostać członkiem klubu czy zespołu. Alfreda Gawlik Kierownik WDK w Nidku Centrum Informacji Ochotnicza Straż Pożarna Wiejski Dom Kultury w Nidku w Nidku w Nidku

9 Jasełka- grupa teatralna z NidkuDożynki - chór i zespół dziecięcy z Nidku Śniadanie wielkanocne – Koło Gospodyń Młodzieżowa Orkiestra z Nidku Wiejskich z Nidku

10 Przeciwdziałanie bezrobociu i wolontariat Władze samorządowe powzięły działania mające na celu pomoc mieszkańcom długotrwale bezrobotnym i wykluczonych społecznie w integracji zawodowej i społecznej. Zadania wdrożeniowe rozpoczęło Stowarzyszenie: Nadzieja a następnie kolejno CIS, Klub Integracji Społecznej, Akademia Przedsiębiorczości. Dzięki temu społeczna aktywizacja pozwoliła na wprowadzenie alternatywnych form zatrudnienia i spędzania wolnego czasu oraz zdobycie kwalifikacji i pracy. Uwieńczeniem działań jest Park Rekreacji i Wypoczynku, Klub Kulinarnego Podróżnika oraz udział akcjach społecznych: Podziel się posiłkiem, Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także powadzenie lokalnej działalności usługowej. Jerzy Herma Specjalista Reintegracji Zawodowej Budynek Klubu Integracji Społecznej i Zawodowej w Wieprzu Alternatywne formy zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby długotrwale bezrobotne w gminie Wieprz

11 Zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez benificjenta Park rekreacji w Wieprzu Wolontariat - zbiórka żywności 2009 r Twórcy Klubu Kulinarnego Podróżnika w Wieprzu

12 Edukacja i sport Dla nas młodych, bardzo ważną sprawą jest możliwość rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Bardzo sie cieszę, że władze samorządowe doceniły nasze potrzeby dzięki czemu powstały dwie hale sportowe, trzy boiska tzw. Orliki, szkolne kluby sportowe, ścieżki rowerowe, szlak pieszy liczący 44 km. Najbardziej cieszę się, że w naszej wsi powstał klub sportowy Wiktoria, który zgromadził liczną grupę dzieci i młodzieży. Na uznanie zasługują dorośli, którzy aktywnie nas wspierają. Spora różnorodność zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach w dużym stopniu przeciwdziała agresji i patologii. Uczennica Joanna Żurek Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nidku Boisko szkolne w Nidku Szlak rowerowy w Nidku Zawody sportowe w Nidku

13 Zajęcia artystyczne,muzyczne, sportowe dla dzieci i młodzieży z Nidku

14 Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny Mikołaj Kopernik Dzięki wsparciu członków samorządu dopracowaliśmy się w naszej gminie kalendarza tradycji, które zapewne kultywowane będą przez następne pokolenia. Spotkania, spektakle, koncerty, dożynki, festyny, święta (np. Gminy) integrują naszą społeczność, chronią przed zmasowieniem kultury współczesnego świata, uczą szacunku i patriotyzmu. Wszyscy znamy swoje środowisko, sąsiadów – to przecież nasza mała ojczyzna. A najważniejsze, że właśnie radni są zawsze wśród nas i tych starszych, i młodych. Potrafią docenić nasze sukcesy i pochylić się przed porażką. Zawsze są i każdy ich zna. Alicja Kuś uczennica ZSP w Nidku Przewodniczący Rady Gminy Wieprz podczas akcji charytatywnej Radni na spotkaniu z Seniorami w Nidku Radni gminni i powiatowi na dożynkach Wiejskich w Nidku

15 Alicja Kuś 1994 r., 33 8755751, klasa 3 gim. Sylwia Bogunia 1994 r., 513408955, klasa 3 gim. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku Opiekun : Andrzej Saferna W skład Zespołu Projektowego wchodzą : Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "20 lecie Samorządności Gminy Wieprz Samorząd Gminy Wieprz woj. Małopolskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google