Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku
20 lecie Samorządności Gminy Wieprz Samorząd Gminy Wieprz woj. Małopolskie

2 "Miłością ku ludziom abo Rzeczpospolitej zapalać się macie”
„Ten najmilejszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy z okrętem źle się dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy (...)zatonie, i z nim my sami poginiemy." Piotr Skarga (Kazanie sejmowe wtóre. O miłości ku ojczyźnie)

3 Sołectwa Naszej Gminy

4 Zdrowie i Ochrona Zabytków
„ Stary człowiek dba o ciało i ducha , dlatego cieszę się, że samorząd zadbał o jedno i drugie. Wybudowano piękny i nowoczesny gminny Ośrodek Zdrowia i utrzymano trzy jego oddziały : w Nidku, Frydrychowicach i Gierałtowicach. Równocześnie dokonano niezwykle kosztownej renowacji zabytkowego kościoła Szymona Judy Tadeusza.” Anna Kuś 85 letnia mieszkanka Nidku Gminny Ośrodek Zdrowia Ośrodek Zdrowia Kościół w Nidku w Wieprzu w Nidku

5 Pozycja rolnika w naszej gminie
„W ostatnich dwóch dekadach praktycznie każdy rolnik wzbogacił się o nowe maszyny i skorzystał z wielu szkoleń mających na celu pozyskanie funduszy unijnych zwiększających rentowność gospodarstw i hodowli . Modernizacja gospodarstw rolnych i opłacalność produkcji skłoniła rolników do zwiększania swoich obszarów rolnych oraz tworzenia nowych zakładów przetwórczych. Wielu wyspecjalizowało się w wybranych kierunkach hodowli lub uprawy. Mniejsze gospodarstwa zostały wchłonięte przez powiększających swoje obszary rolników.” Mirosław Bogunia, wielopokoleniowy rolnik z Nidku Gospodarstwa hodowlane w Wieprzu

6 Nowoczesne maszyny rolnicze z gospodarstw w Wieprzu
Zakład przetwórczy w Wieprzu Pole orne w Nidku Nowoczesne maszyny rolnicze z gospodarstw w Wieprzu

7 Poprawa warunków życia mieszkańców
„Poprawę warunków i jakości życia naszej gminy zapewniła budowa wodociągów, parkingów w centrach każdej miejscowości ,chodników , oświetlenia , modernizacja i ciągły remont dróg, założenie budek telefonicznych ,powstanie nowych punktów handlowych i usługowych. Liczne konkursy zmotywowały mieszkańców do poprawy estetyki ogrodów i rabat przydomowych.” Jan Szypuła sołtys wsi Nidek Punkty handlowo – usługowe w Nidku Jedna z budek telefonicznych Nowa droga i parking w Nidku

8 Centrum kultury i informacji
„Domy kultury stały się ważnym ogniwem w rozwoju naszej gminy . Dzięki staraniom samorządowców otwarto w nich Centra Informacji Publicznej , w których to każdy mieszkaniec może podnosić swoje kwalifikacje lub rozwijać zainteresowania. To tutaj prężnie działają społeczne organizacje jak; koło gospodyń czy ochotnicza straż pożarna kultywując lokalne tradycje, integrując całe pokolenia czy dbając o nasze bezpieczeństwo. Jest to miejsce rozrywki, nauki , a także ośrodek działania lokalnych struktur samorządowych. Najważniejsze wydarzenia , gminne lub wiejskie oraz wszelkie uroczystości odbywają się właśnie tutaj gromadząc okolicznych mieszkańców. Każdy bez względu na wiek znajdzie tu coś dla siebie – może uczestniczyć w licznych konkursach , przeglądach, pokazach , śpiewać w chórze, grać w orkiestrze lub zostać członkiem klubu czy zespołu.” Alfreda Gawlik Kierownik WDK w Nidku Centrum Informacji Ochotnicza Straż Pożarna Wiejski Dom Kultury w Nidku w Nidku w Nidku

9 Jasełka- grupa teatralna z Nidku
Jasełka- grupa teatralna z Nidku Dożynki - chór i zespół dziecięcy z Nidku Śniadanie wielkanocne – Koło Gospodyń Młodzieżowa Orkiestra z Nidku Wiejskich z Nidku

10 Przeciwdziałanie bezrobociu i wolontariat
„Władze samorządowe powzięły działania mające na celu pomoc mieszkańcom długotrwale bezrobotnym i wykluczonych społecznie w integracji zawodowej i społecznej . Zadania wdrożeniowe rozpoczęło Stowarzyszenie: ”Nadzieja” a następnie kolejno CIS , Klub Integracji Społecznej, Akademia Przedsiębiorczości . Dzięki temu społeczna aktywizacja pozwoliła na wprowadzenie alternatywnych form zatrudnienia i spędzania wolnego czasu oraz zdobycie kwalifikacji i pracy . Uwieńczeniem działań jest Park Rekreacji i Wypoczynku , Klub Kulinarnego Podróżnika oraz udział akcjach społecznych: „ Podziel się posiłkiem”, „Orkiestra Świątecznej Pomocy” , a także powadzenie lokalnej działalności usługowej.” Jerzy Herma Specjalista Reintegracji Zawodowej Budynek Klubu Integracji Społecznej i Zawodowej w Wieprzu Alternatywne formy zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby długotrwale bezrobotne w gminie Wieprz

11 Zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez benificjenta
Park rekreacji w Wieprzu Wolontariat - zbiórka żywności r Twórcy Klubu Kulinarnego Podróżnika w Wieprzu

12 Zespół Szkolno –Przedszkolny w Nidku
Edukacja i sport „Dla nas młodych, bardzo ważną sprawą jest możliwość rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Bardzo sie cieszę , że władze samorządowe doceniły nasze potrzeby dzięki czemu powstały dwie hale sportowe , trzy boiska tzw. „Orliki”, szkolne kluby sportowe , ścieżki rowerowe, szlak pieszy liczący 44 km. Najbardziej cieszę się , że w naszej wsi powstał klub sportowy „ Wiktoria”, który zgromadził liczną grupę dzieci i młodzieży. Na uznanie zasługują dorośli , którzy aktywnie nas wspierają . Spora różnorodność zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach w dużym stopniu przeciwdziała agresji i patologii .” Uczennica Joanna Żurek Zawody sportowe w Nidku Zespół Szkolno –Przedszkolny w Nidku Boisko szkolne w Nidku Szlak rowerowy w Nidku

13 Zajęcia artystyczne ,muzyczne, sportowe dla dzieci i młodzieży z Nidku

14 „Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny” Mikołaj Kopernik
„Dzięki wsparciu członków samorządu dopracowaliśmy się w naszej gminie kalendarza tradycji , które zapewne kultywowane będą przez następne pokolenia. Spotkania , spektakle , koncerty, dożynki , festyny, święta (np. Gminy) integrują naszą społeczność, chronią przed zmasowieniem kultury współczesnego świata , uczą szacunku i patriotyzmu. Wszyscy znamy swoje środowisko , sąsiadów – to przecież nasza mała ojczyzna. A najważniejsze, że właśnie radni są zawsze wśród nas i tych starszych, i młodych. Potrafią docenić nasze sukcesy i pochylić się przed porażką . Zawsze są i każdy ich zna.” Alicja Kuś uczennica ZSP w Nidku Przewodniczący Rady Gminy Wieprz podczas akcji charytatywnej Radni na spotkaniu z Seniorami w Nidku Radni gminni i powiatowi na dożynkach Wiejskich w Nidku

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą :
Alicja Kuś 1994 r. , , klasa 3 gim. Sylwia Bogunia r. , , klasa 3 gim. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku Opiekun : Andrzej Saferna Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google