Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PKO Bank Polski 1. 2 Limit kredytowy wielocelowy jako forma finansowania bieżącej działalności Katowice, październik 2006r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PKO Bank Polski 1. 2 Limit kredytowy wielocelowy jako forma finansowania bieżącej działalności Katowice, październik 2006r."— Zapis prezentacji:

1 PKO Bank Polski 1

2 2 Limit kredytowy wielocelowy jako forma finansowania bieżącej działalności Katowice, październik 2006r.

3 PKO Bank Polski 3 Odbiorcy produktu Dostępność produktów w ramach limitu Funkcjonowanie limitu Limit kredytowy wielocelowy

4 PKO Bank Polski 4 Odbiorcy produktu: Produkt dedykowany dla klientów rynku korporacyjnego. Produkt oferowany jest Klientom najlepszym, w szczególności Klientom korzystającym z produktów znajdujących się w ofercie Banku, dla których produkt będzie stanowił atrakcyjną pozycję w ofercie Banku. Limit kredytowy wielocelowy

5 PKO Bank Polski 5 Dostępność produktów w ramach limitu: Jedna umowa kredytowa udostępnia kredytobiorcy różne produkty o charakterze zaangażowania kredytowego, w tym w szczególności: 1) kredyt w rachunku bieżącym 2) kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 3) faktoring niepełny 4) gwarancja własna w obrocie krajowym Limit kredytowy wielocelowy

6 PKO Bank Polski 6 Lista produktów dostępnych w ramach limitu kredytowego wielocelowego może być uzupełniana o inne produkty funkcjonujące w Banku, na podstawie indywidualnych decyzji. Limit kredytowy wielocelowy

7 PKO Bank Polski 7 Zawarcie umowy limitu oraz zabezpieczenie wierzytelności Banku LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym odnawialny Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy nieodnawialny Faktoring niepełny Gwarancje własne w obrocie krajowym Limit kredytowy wielocelowy Funkcjonowanie limitu: Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu odnawialnego (pokrycia płatności) Dyspozycja uruchomienie limitu kredytu w rachunku bieżącym Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu nieodnawialnego (pokrycia płatności) Przedstawienie faktury do nabycia, zaakceptowanie faktury przez Bank Złożenie zlecenia udzielenia gwarancji, podjęcie przez Bank pozytywnej decyzji Postawienie limitu do dyspozycji

8 PKO Bank Polski 8 Okres kredytowania 1.Limit kredytowy wielocelowy może być udzielony na okres do 36 miesięcy. 2.Możliwość przedłużania umowy na następne okresy, z tym, że okres od dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zakończenia trwania umowy nie może przekroczyć 36 miesięcy. Limit kredytowy wielocelowy

9 PKO Bank Polski 9 Waluta limitu: 1.Limit kredytowy wielocelowy ustalany jest w walucie polskiej. 2.Waluta wykorzystania poszczególnych produktów w ramach limitu kredytowego może być różna od waluty limitu, przy czym standardowo może to być waluta, w której odbywa się kredytowanie działalności gospodarczej, tj. USD, EUR, CHF. Limit kredytowy wielocelowy

10 PKO Bank Polski 10 Zabezpieczenie wierzytelności Banku: Zabezpieczenie ustanawiane jest do umowy limitu, jako zabezpieczenie wierzytelności Banku związanych z wykorzystaniem limitu. Możliwe jest ustanawianie zabezpieczenia częściowe – limit stawiany jest do dyspozycji w kwotach proporcjonalnych do ustanowionego zabezpieczenia. Możliwe jest ustanowienie wybranego rodzaju zabezpieczenia do konkretnego produktu – np. blokada środków na rachunku do faktoringu niepełnego. Limit kredytowy wielocelowy

11 PKO Bank Polski 11 Oprocentowanie limitu Prowizje i opłaty Parametry cenowe Limit kredytowy wielocelowy

12 PKO Bank Polski 12 Warunki oprocentowania limitu: Oprocentowanie każdego z produktów w ramach limitu ustalane jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku dla produktu – stawka referencyjna + marża. Warunki oprocentowania ustalane dla każdego produktu odrębnie, na podstawie ratingu łącznego określonego dla transakcji. Parametry cenowe Limit kredytowy wielocelowy

13 PKO Bank Polski 13 Parametry cenowe Prowizje i opłaty Wszystkie prowizje i opłaty mają charakter negocjowany. Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA, w szczególności pobiera się prowizję: 1) za rozpatrzenie wniosku o udzielenie limitu 2) za wykorzystanie limitu kredytowego. Nie pobiera się prowizji: 1) za udzielenie limitu i udzielenie kredytu w ramach limitu, 2) od niewykorzystanego limitu oraz od niewykorzystanego kredytu odnawialnego w linii kredytowej, Limit kredytowy wielocelowy

14 PKO Bank Polski 14 Złożenie kompletnego wniosku – wraz z niezbędnymi do oceny zdolności dokumentami (z określeniem poszczególnych sublimitów) Ocena wniosku Podejmowanie decyzji Zawarcie umowy, uruchomienie limitu i produktów Spłata zadłużenia, odnawialność limitu Ewentualne zmiany do umowy Przebieg procesu kredytowania

15 PKO Bank Polski 15 Zmiany do umowy Zmiany do umowy - w formie aneksu Przedłużenie okresu kredytowania - możliwość zawarcia aneksu w każdym momencie trwania umowy w sposób kroczący, z okresem obowiązywania do 36 miesięcy od dnia zawarcia aneksu Zmiany warunków produktów określonych w dyspozycji klienta – na podstawie dyspozycji w ramach określonych sublimitów i okresu kredytowania wynikającego z umowy Przebieg procesu kredytowania

16 PKO Bank Polski 16 Zalety produktu: Elastyczność i różnorodność: możliwość korzystania z różnych produktów bankowych w ramach jednej umowy, w terminie wynikającym z bieżącego zapotrzebowania klienta Szybki dostęp do produktów po zawarciu umowy limitu Korzyści dla klienta: Maksymalne uproszczenie procedur przy korzystaniu z wielu form finansowania Prowizje płatne za wykorzystaną część limitu Zabezpieczenie przyjmowane do całego limitu Możliwość przedłużania okresu kredytowania w sposób kroczący Limit kredytowy wielocelowy

17 PKO Bank Polski 17 Dziękuję za uwagę Klaudiusz Pradela Dyrektor Sprzedaży Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach tel.: (0 32) 35 75 015 e-mail: klaudiusz.pradela@pkobp.pl


Pobierz ppt "PKO Bank Polski 1. 2 Limit kredytowy wielocelowy jako forma finansowania bieżącej działalności Katowice, październik 2006r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google