Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEBQUEST JOLANTA MUSIALIK KURS BELFER ONLINE 21/SM/K/2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEBQUEST JOLANTA MUSIALIK KURS BELFER ONLINE 21/SM/K/2011"— Zapis prezentacji:

1 WEBQUEST JOLANTA MUSIALIK KURS BELFER ONLINE 21/SM/K/2011
GRUPA WIEKOWA KLASA VI SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

2 Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja
Podręcznik dla nauczyciela

3 Wprowadzenie WADY POSTAWY CIAŁA
„... dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, aby równie dobrze rosło, aby tej pierwiastkowej budowy nie nadwyrężyło, słabych zaś i źle utworzonych tak należy kierować i prowadzić, aby te zboczenia sprostować i uchybienia, ile można naprawić„ J.ŚNIADECKI

4 Wady postawy czy to już choroba cywilizacyjna?
Wprowadzenie Postawę ciała nazywamy indywidualne ukształtowanie ciała i położenie poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej. Według Kasperczyka wady postawy to odchylenie od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej, właściwej danej kategorii wieku, płci i typu budowy. Proste wady określamy niekiedy jako błędy postawy. Zmiany strukturalne oraz różnorodne deformacje w obrębie narządu ruchu nazywamy wadami budowy np. wady klatki piersiowej, koślawość kolan, skoliozy. Raport Światowej Organizacji Zdrowia zawiera alarmujące dane o stanie narządów ruchu u dzieci i młodzieży do 20. roku życia. Szacuje się, że odsetek wad postawy wynosi ponad 96 procent. Nawet około 80 procent dzieci w Polsce ma nieprawidłową postawę ciała. Coraz wygodniejszy styl życia i coraz mniej ruchu fizycznego to w znacznym stopniu przyczyny chorób cywilizacyjnych. Wady postawy stały się chorobą cywilizacyjną, a dekadę 2000 – 2010 roku ogłoszono Dekadą Chorób Kości. Wady postawy czy to już choroba cywilizacyjna?

5 Zadanie Waszym zadaniem jest znalezienie informacji dotyczących wad postawy: ogólnej charakterystyki wad postawy czynników wpływających na postawę przyczyn ich powstania skutków ich posiadania Następny krok to usystematyzowanie poszczególnych wad postawy i przygotowanie krótkich notatek na temat, każdej wady postawy z odpowiednią grafiką. Przedstawienie materiałów dokumentujących działania związane z ich korekcją: niedopuszczenia do powstania wad postawy ciała likwidacją istniejącej wady postawy lub zahamowaniem jej progresji Efektem Waszej pracy będzie prezentacja wykonana w programie Microsoft Power Point, która spowoduje proces zmian: rozwijanie świadomości związku środowiska i zdrowia rozwijanie u uczniów zainteresowań dotyczących zdrowia kształtowanie nawyku prawidłowej postawy przekonanie do pełnego uczestnictwa w wychowaniu fizycznym

6 Zadanie Dolegliwości związane z bólami kręgosłupa stanowią poważny problem społeczny. Blisko 60% kobiet i 45% mężczyzn deklaruje, że w ich przypadku taki problem wystąpił Tak! Sport, ruch, ćwiczenia to podstawa naszej diety! Najnowsze badania naukowe potwierdzają tradycyjne przysłowia takie jak, "sport to zdrowie„, "w zdrowym ciele zdrowy duch".

7 Proces Będziecie pracować w grupach.
W każdej grupie wybierzecie lidera, odpowiedzialnego za przebieg Waszych działań i wybieranie informacji, które zamieścicie w prezentacji. Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie. Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę swoich możliwości, prezentację wykonacie szybciej i lepiej. Spróbujcie wyszukać informacji na zadany temat, następnie stwórzcie opracowania w formie prezentacji multimedialnej.

8 Proces W przemyślany sposób dobierajcie przykłady umieszczane w Waszej prezentacji. Przy tworzeniu prezentacji dołączcie materiały odnośnie wychowania zdrowotnego jako nadrzędnej konieczności warunkującej kształtowanie nawyków służących konserwacji i doskonaleniu zdrowia. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, do których linki znajdują się w źródłach, zasobach lub znaleźć inne źródła informacji. Prezentacja musi być gotowa za miesiąc. Maksymalny czas prezentacji ok. 6 minut.

9 Źródła Tu znajdziesz linki stron, które pomogą Ci dotrzeć do informacji na temat: Możesz również użyć następujących wyszukiwarek internetowych:

10 Wasza praca będzie oceniona zespołowo. Kryteria oceny są następujące:
Ewaluacja Wasza praca będzie oceniona zespołowo. Kryteria oceny są następujące: Minimalne 0-1 pkt Średnie 2 pkt Dobre 3 pkt Wzorowe 4 pkt Pkt Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru) Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru 1-4 Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej) Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie Poprawność i jakość wykonania prezentacji w Microsoft Power Point (przejrzystość, czytelność, szata graficzna, jakość elementów graficznych) Prezentacja nieczytelna uboga, źle dobrana animacja Prezentacja dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i zły dobór animacji Prezentacja ciekawa graficznie, prawidłowy  dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane wiadomości Bardzo dobrze przygotowana prezentacja, przejrzysta, czytelna, odpowiedni dobór kolorów, animacji ii innych elementów multimedialnych Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie) Całkowity brak współpracy Praca indywidualna, mała kolektywność Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie Doskonała współpraca całej grupy

11 Ewaluacja Skala ocen: OCENA ILOŚĆ PUNKTÓW CELUJĄCA 16-15 BARDZO DOBRA
14-13 DOBRA 12-10 DOSTATECZNA 9-8 DOPUSZCZAJĄCA 7-6 NIEDOSTATECZNA 5-0

12 Konkluzja Wady postawy zostały sklasyfikowane jako choroba cywilizacyjna. Konieczna jest szeroka wiedza na temat poszczególnych wad postawy, ich wpływu na zmiany organizmu i prawidłowego funkcjonowania człowieka zarówno w życiu dziecka i dorosłym. Zmiany postaw i kontrolowanie własnego organizmu jest niezbędnym czynnikiem zdrowego silnego społeczeństwa. Poprzez prezentację i poszerzanie wiedzy na temat wychowania zdrowotnego powiększamy grono zdrowego społeczeństwa, zachęcając do pozytywnego zainteresowania zdrowiem w oparciu o niezbędne wiadomości, leczenie, pielęgnację, rehabilitację oraz stosowanie zasad higieny w życiu jednostki i zbiorowości.

13 Konkluzja Ważą niewiele ponad 20 kilogramów, a codziennie dźwigają do szkoły tornistry, plecaki o wadze przekraczającej cztery, pięć, a nawet siedem  kilogramów. Na taki wysiłek narażone są tysiące uczniów polskich podstawówek. Nieprawidłowy dobór szkolnego tornistra może spowodować u dzieci trwałe wady postawy. Aby do tego nie dopuścić, zwracajmy baczną uwagę na to, co nasze dzieci noszą w swoich tornistrach i jak je noszą.

14 Konkluzja

15 Podręcznik dla nauczyciela
Wykonanie i prezentacja projektu składa się z dwóch części. Czas wykonania projektu–miesiąc. W pierwszej części uczniowie pracują samodzielnie w domu: zapoznają się z projektem, znajdują w sieci informacje przydatne do rozwiązania problemu w czasie konsultacji, przedstawiają nauczycielowi problemy związane z wykonaniem prezentacji W drugiej części: na lekcji liderzy przedstawiają prezentację WebQuest może być wykorzystany w realizacji projektów z każdego przedmiotu.


Pobierz ppt "WEBQUEST JOLANTA MUSIALIK KURS BELFER ONLINE 21/SM/K/2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google