Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza grupa z chęcią wybrała temat „Woda- cud natury”, ponieważ bardzo chcieliśmy dogłębnie poznać ten związek chemiczny bez którego wszyscy nie moglibyśmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza grupa z chęcią wybrała temat „Woda- cud natury”, ponieważ bardzo chcieliśmy dogłębnie poznać ten związek chemiczny bez którego wszyscy nie moglibyśmy."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Nasza grupa z chęcią wybrała temat „Woda- cud natury”, ponieważ bardzo chcieliśmy dogłębnie poznać ten związek chemiczny bez którego wszyscy nie moglibyśmy żyć. Dzięki tej prezentacji nauczyliśmy się bardzo dużo o wodzie jak i jej oczyszczaniu. Przyjrzeliśmy się również problemami związanymi z wodą, z jakimi borykają się mieszkańcy Afryki. Celem było przede wszystkim pogłębienie naszej wiedzy. 

4 Co to jest woda ? Woda (tlenek wodoru) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. Można powiedzieć że woda jest lekko jasnoniebieską klarowną cieczą (w małych objętościach wydaje się bezbarwna).

5 Budowa cząsteczki wody
Cząsteczka wody zbudowana jest z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru.

6 Otrzymywanie wody Reakcję otrzymywania wody można zapisać w taki sposób: 2H2 + O2 -> 2H2O Wody jednak nie otrzymuje się zwykle w ten sposób, gdyż jest to zbyt drogie.

7 Właściwości chemiczne wody
reaguje z metalami jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych nie pali się nie podtrzymuje spalania

8 Właściwości fizyczne wody
ciecz bezbarwna bezwonna zmienia swoje stany skupienia jest polarna

9 Na Ziemi nie istnieje organizm, który potrafiłby przeżyć bez wody
Na Ziemi nie istnieje organizm, który potrafiłby przeżyć bez wody. Tak więc jest ona związkiem chemicznym niezbędnym do podtrzymywania życia. Stanowi ona także główny składnik organizmów żywych.

10 Autodysocjacja wody W fazie ciekłej woda ulega samoistnej jonizacji zwanej autodysocjacją zgodnie z reakcją: H2O + H2O → H3O+ + OH− Równowagę autodysocjacji wody opisuje tzw. iloczyn jonowy wody, który w temperaturze 20 °C jest równy ok (zwykle wielkość bezwymiarowa lub mol2/kg2).

11 Woda pitna czysta woda, która nadaje się do spożycia (bez zagrożenia dla zdrowia). Powinna ona zawierać odpowiednią ilość soli mineralnych (dlatego woda destylowana, mimo wysokiej czystości, nie nadaje się do celów konsumpcyjnych), a nie zawierać zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. W niektórych kontekstach (najczęściej związanych z żeglugą morską) wodę pitną nazywa się wodą słodką (w przeciwstawieniu do słonej wody morskiej). Spożycie wody przez dorosłego człowieka nie powinno przekraczać 1–1,5 litra na godzinę, gdyż może to doprowadzić do poważnych zaburzeń w gospodarce elektrolitycznej organizmu. Wypicie bardzo dużej ilości wody pitnej (powyżej 5 litrów w ciągu kilku godzin) może prowadzić do śmierci wskutek hiponatremii. W tak dużych ilościach bezpieczniej pić płyny izotoniczne.

12 Obieg wody w przyrodzie

13 Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchnia mórz i oceanów nieustannie paruje. Woda zmienia stan skupienia i masy pary wodnej mieszają się z powietrzem. Przy dostatecznie dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie pary wodnej do postaci małych kropelek, które grupują się w widoczne skupienia chmury. W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach powietrza zawierającego parę wodną powstają mgły. Chmury, niesione wiatrem przemieszczają się nad powierzchnią lądów mórz i oceanów. W określonych warunkach drobniutkie kropelki łączą się ze sobą w większe krople i opadają na ziemię jako deszcz, śnieg lub grad. Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wód gruntowych. W niektórych miejscach wody gruntowe wydostają się na powierzchnię i tak powstają źródła. Z nich biorą początek strumyki, te z kolei łączą się ze sobą w większe strumienie i rzeki, które wpadają do morza lub oceanu.

14 Znaczenie biologiczne wody
Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych dotąd organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego: np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Reguluje temperaturę i uczestniczy w reakcjach hydrolizy. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi średnio 60% masy dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 15% więcej.

15 Zasoby wodne a potrzeby człowieka
Pijemy ją, używamy do wytwarzania elektryczności, nawadniania pól uprawnych. I do granic możliwości eksploatujemy jej zasoby. Czy światu wystarczy wody? Jedną z największych sprzeczności tkwiących w naturze ludzkiej jest to, że cenimy sobie tylko te rzeczy, których nam brakuje. Wodę doceniamy dopiero wtedy, gdy wysychają studnie. A wysychają nie tylko na terenach podatnych na suszę, ale również tam, gdzie zazwyczaj wody było pod dostatkiem. Problem niedoboru wody dobrze rozumieją ci, którzy borykają się z nim na co dzień. Mapa pokazuje tereny dotknięte niedoborem wody. Według Sztokholmskiego Instytutu Ochrony Środowiska aż jedna trzecia ludności świata żyje na obszarach dotkniętych umiarkowanym lub ostrym niedoborem wody.

16 Zapotrzebowanie na wodę wzrastało w tempie ponad dwukrotnie przewyższającym współczynnik przyrostu naturalnego. Z drugiej strony zasoby wodne są w zasadzie stałe. Głębsze studnie i nowe zbiorniki mogą chwilowo pomóc, jednak ilość opadów atmosferycznych i wód podziemnych w istotny sposób się nie zmienia. Dlatego, jak oceniają meteorolodzy, w ciągu 25 lat ilość wody przypadająca na osobę może zmniejszyć się o połowę.

17 Występowanie wody Woda pokrywa blisko ¾ powierzchni Ziemi, z czego:
97 % to woda słona – morza i oceany. 3% to woda słodka - przede wszystkim para wodna, lodowce, rzeki i jeziora.

18 Woda na świecie. Niebieski przedstawia oceany i morza otwarte, biały- morza zamknięte i jeziora a szary lądy

19 Wpływ na zdrowie Jak niedobór wody odbija się na ludziach? Po pierwsze, szkodzi zdrowiu. Nie chodzi o to, że umrą oni z pragnienia, lecz o to, że niska jakość wody używanej do gotowania i picia jest przyczyną chorób. Około 80 procent chorób i przeszło jedna trzecia zgonów w krajach rozwijających się to skutki korzystania ze skażonej wody. W półpustynnych krajach Trzeciego Świata zbiorniki wodne są często zanieczyszczone ludzkimi bądź zwierzęcymi odchodami, pestycydami, nawozami lub chemikaliami przemysłowymi. Uboga rodzina może nie mieć innego wyjścia, jak tylko wykorzystywać taką zanieczyszczoną wodę. Z pozoru trudno uwierzyć, że planeta, której większą część powierzchni zajmuje woda, cierpi na jej niedobór. Jednak 97% wody na świecie nie nadaje się do picia ani nawadniania ze względu na duże zasolenie, a znaczna część pozostałej jest uwięziona w niedostępnych zasobach wód głębinowych, lodowcach i lądolodach. Nic, więc dziwnego, że badacze wypróbowują techniki pozwalające wykorzystać nieprzebrane zasoby wód oceanicznych. Technologia odsalania wód słonych i słonawych jest dobrze rozwinięta, lecz nadal kosztowna, i stosuje się ją obecnie wyłącznie w bogatych, lecz suchych regionach strefy przybrzeżnej.

20 Jak oszczędzać wodę? 1. Przed myciem naczyń usuwaj resztki jedzenia z talerzy. 2. Nie korzystaj z bieżącej wody do namoczenia talerzy - zatykając zlew, oszczędzisz 50% niezbędnej do tej czynności wody. 3. Nie wykorzystuj wody pitnej do schładzania czegoś. 4. Włączaj pralkę tylko wtedy, gdy jest pełna. 5. Bardzo zabrudzone rzeczy namocz przed praniem w wodzie z proszkiem (w zlewie, wiaderku, miednicy). 6.Do mycia samochodu użyj wiadra, gąbki i mydła; skorzystaj z bieżącej wody tylko na końcu, jeśli to potrzebne. 7. Myj balkon w czasie deszczu. 8. By usunąć liście z tarasu, chodnika, ścieżek używaj miotły i grabi, a nie wody z węża ogrodowego. 9. Nie podlewaj ogrodu wodą pitną - nie tylko, dlatego, że jest to zakazane, ale ponieważ to marnotrawstwo. Wykorzystaj do podlewania wodę ze studni lub deszczówkę. 10. Unikaj podlewania ogrodu w czasie wiatru i upału - woda paruje wtedy znacznie szybciej. 11. Nawadnianie kropelkowe ogrodu jest efektywniejsze - pomaga oszczędzać wodę. 12. Przykryj podlany teren skoszoną trawą lub liśćmi - pomaga to ograniczyć parowanie wody.

21 Sposoby oczyszczania wody
Biologiczne: -bakterie -inne mikroorganizmy Chemiczne: -ozonowanie -strącanie osadów -wymiana jonowa -chlorowanie Mechaniczne: -destylacja -filtracja -odwrócona osmoza -sedymentacja -krystalizacja

22 Przeciętny Europejczyk zużywa średnio na dobę około 140 litrów wody
Przeciętny Europejczyk zużywa średnio na dobę około 140 litrów wody. Są jednak sposoby, by ją zaoszczędzić.

23 Problem poza granicami Europy
Woda w Afryce W latach 2005–2015 obchodzone jest międzynarodowe dziesięciolecie poświęcone tematowi wody. Są ważne powody, aby podjąć ten temat na gruncie afrykańskim, bowiem jest to kontynent obfitujący w zasoby wodne, jednakże ponad połowa ludności nie dysponuje wodą zdatną do picia i odpowiednimi warunkami sanitarnymi. Skuteczne i integralne zarządzanie tymi zasobami jest istotne nie tylko dla przetrwania milionów ludzi, lecz także dla startu i rozwoju ekonomicznego całego kontynentu. 1.2 miliarda ludzi nie ma do niej wystarczającego dostępu 2.6 miliarda żyje bez najprostszych instalacji sanitarnych W 2025 roku 3 miliardy nie będą mieć wystarczającego dostępu do wody pitnej średnio 10 kilometrów pokonują afrykańskie dzieci by przynieść rodzinie wodę 4 tysiące dzieci dziennie umiera z powodu chorób będących skutkiem spożywania skażonej wody

24 Światowy Dzień Wody  Dnia 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody.

25 Użyte w prezentacji źródła informacji :
org Oraz wiedza zdobyta na lekcjach chemii i biologii.


Pobierz ppt "Nasza grupa z chęcią wybrała temat „Woda- cud natury”, ponieważ bardzo chcieliśmy dogłębnie poznać ten związek chemiczny bez którego wszyscy nie moglibyśmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google