Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10.10.06 Lekcja Temat: Powódź Łukasz Grzelak IA Michał Rytczak IA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10.10.06 Lekcja Temat: Powódź Łukasz Grzelak IA Michał Rytczak IA."— Zapis prezentacji:

1 Lekcja Temat: Powódź Łukasz Grzelak IA Michał Rytczak IA

2 Co to jest Powódź ?? Powódź - wezbranie wód rzecznych lub morskich, powodujące wymierne straty, zarówno w sferze społecznej, jak i materialnej. Przyczyny wystąpienia powodzi mogą być wielorakie: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy), cofka, tsunami i in. Paradoksalnie, częstym i bardzo groźnym zjawiskiem na terenach suchych jest tzw. powódź błyskawiczna

3 Przyczyny powstawania powodzi
Roztopowe Opadowe Sztormowe Zimowe Powstałe w skutek awarii urządzeń hydrotechnicznych

4 Klasyfikacja powodzi małe - o zasięgu lokalnym
średnie - o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa, duże - o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej.

5 Podział zalanych terenów :
Teren zalewowy dzieli się na strefy: Strefa I to obszar, na którym ludność nie ma jakichkolwiek szans ratunku i musi się ewakuować; Strefa II jest obszarem niebezpiecznym, na którym istnieją możliwości ratunku rosnące wraz z odległością od sfery I(poprzez odpowiednio wczesne zaalarmowanie) Strefa III to obszar względnie bezpieczny, z którego można uratować ludzi i część

6 Ochrona przeciwpowodziowa
ochrona bierna: Zalesianie terenów wzdłuż rzek i zbiorników wody Utrzymanie właściwego stanu głównego koryta rzeki kanały Bierna ochrona przeciwpowodziowa Poldery otwarte Zbiorniki retencyjne Regulacja rzek i potoków górskich Bramy przeciwpowodziowe

7 Przygotowanie do powodzi :

8 Czynności na wypadek ewakuacji powodziowej
Zabezpieczyć dom oraz pozostawione mienie Wyłączyć wszystkie urządzenia i bezpieczniki (gaz, światło, woda) Zalać woda piwnice w celu zabezpieczenia fundamentów Zabrać przygotowane wcześniej zapasy i środki oraz zwierzęta Załadować mienie na własny środek transportu Czynności na wypadek ewakuacji powodziowej Nie wzniecać paniki, pomagać zdezorientowanym i słabym Ustalić sposób łączności lub miejsce spotkania na wypadek rozłączenia rodziny Spokojnie udać się na miejsce zbiórki lub środka transportu

9

10 Uwaga. Zostałeś w gospodarstwie- potrzebujesz pomocy
Uwaga! Zostałeś w gospodarstwie- potrzebujesz pomocy. Wywieś flagę o następującym kolorze: BIAŁA - potrzeba ewakuacji CZERWONA - potrzeba żywności i wody NIEBIESKA - potrzeba pomocy medycznej KAŻDY POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO BYCIA SAMOWYSTARCZALNYM NA OKRES 3 DNI I ZDOLNYM DO POMOCY SOBIE I INNYM.

11 Skutki powodzi są bardzo rozległe i wielopłaszczyznowe do których należy zaliczyć:
utrata życia ludzi zwierząt, zalane grunty uprawowe, ewakuacja ludzi, zalane drogi szlaki kolejowe, mosty, zniszczone uszkodzone inne obiekty inżynierskie i techniczne, uszkodzone wały p-powodziowe, zalane oczyszczalnie ścieków, szamba, wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych, uwolnienie bakterii chorobotwórczych (padłe zwierzęta, cmentarze) i znaczne ilości substancji chemicznych jak: siarczanów, siarczków, chlorków, magnezu, sodu, potasu, metali ciężkich, środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, produktów ropopochodnych , toksycznych środków chemicznych i wielu innych,

12 konieczność zapewnienia wody dla ludności przede wszystkim zdatnej do picia,
zagrożenie epidemiologiczne jak: salmonelloza, dur brzuszny, czerwonka bakteryjna, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu A, przenoszenie do łańcucha pokarmowego bakterii chorobotwórczych, substancji chemicznych i toksyn, odległe skutki dotyczące mórz gdzie spływa fala powodziowa (w Polsce dotyczy to Bałtyku w zlewisku którego leży cały nasz kraj), znaczne straty materialne, straty zdrowotne i moralne.

13 Powódź tysiąclecia Powódź tysiąclecia w Polsce - powódź, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową Polskę. Wylały rzeki: Nysa Łużycka, Nysa Kłodzka, Odra oraz górna Wisła. Obfite opady w dniach 3-8 lipca 1997 spowodowały, że już 7 lipca pierwsze wsie i miasteczka zostały zalane przez Nysę Kłodzką. Pod wodą znalazły się także Kłodzko (cztery kilkusetletnie kamienice zawaliły się), lewobrzeżne Opole (m.in. wyspy Pasieka i Bolko), Racibórz (m.in. dworzec PKP, Poczta, dzielnice Ostróg i Płonia i część śródmieścia) i blisko połowa Wrocławia (archiwum sądowe, wysypisko śmieci), Rybnik (woda spowodowała osunięcie się skarpy, na której było blisko 300 grobów). Druga fala opadów wystąpiła pomiędzy 18 a 20 lipca. Bilans powodzi to: 55 ofiar śmiertelnych, 200 tysięcy osób ewakuowanych, 2592 zalanych miejscowości, w tym 1362 całkowicie, zniszczonych 480 mostów, ponad 1370 km dróg i 1100 km wałów przeciwpowodziowych.

14

15


Pobierz ppt "10.10.06 Lekcja Temat: Powódź Łukasz Grzelak IA Michał Rytczak IA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google