Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo 2010-09-20
Pożar jako zagrożenie w świetle procedur zarządzania kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

2 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Pożar jest to niekontrolowany proces palenia, zachodzący w miejscu do tego nie przeznaczonym ... Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

3 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Rozwój pożaru Czas 00:00 - powstanie pożaru: pożar powstał i rozwija się niezauważony. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

4 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Rozwój pożaru Czas 00:03 – zauważenie pożaru: pożar jest już zauważony, ale pomimo np. nieskutecznej próby ugaszenia - dalej swobodnie rozwija się. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

5 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Rozwój pożaru Czas 00:05 – zgłaszanie pożaru: pożar po nieskutecznej próbie ugaszenia zostaje zgłoszony telefonicznie do właściwego stanowiska kierowania KP PSP, ale rozwija się dalej swobodnie. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

6 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Rozwój pożaru Czas 00:06 – alarmowanie: stanowisko kierowania KP PSP alarmuje jednostki przeznaczone do działań PSP i/lub OSP; pożar rozwija się dalej swobodnie. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

7 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Rozwój pożaru Czas 00:09 – wyjazd jednostek: jednostki przeznaczone do działań wyjeżdżają do pożaru; pożar rozwija się dalej swobodnie. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

8 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Rozwój pożaru Czas 00:19 – dojazd: Jednostka/i przeznaczone do działań dojeżdżają do miejsca pożaru; pożar rozwija się dalej swobodnie. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

9 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Rozwój pożaru Czas 00:21 – rozpoznanie i przygotowanie sprzętu: trwa rozpoznanie sytuacji przez dowodzącego i przygotowanie sprzętu do rozwinięcia; pożar rozwija się dalej swobodnie. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

10 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Rozwój pożaru Czas 00:22 – rozpoczęcie działań gaśniczych: rozpoczyna się ewentualna ewakuacja ludzi i/lub podawanie pierwszych prądów gaśniczych; pożar (może) przestaje się rozwijać swobodnie ! Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

11 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Tak wygląda pożar budynku w tym momencie, ale … Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

12 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
… tak obiekt wyglądał przed pożarem, i … Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

13 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Już w czasie projektowania – projektant określił jak dany obiekt zachowa się podczas pożaru…, czyli po jakim czasie obiekt się spali. Obiekt ma prawo się spalić, ale zgodnie z przepisami !!! W tym miejscu należy zadać pytanie: Czy działania gaśnicze prowadzone po czasie „spalenia się” obiektu są „zawsze zasadne” i czy nie generują zbędnych kosztów z kieszeni podatnika ? Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

14 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Tak wygląda obiekt po pożarze. Co się dzieje dalej … ? Państwo uruchamia swoje ustawowo powołane służby tj.: Policję, Prokuraturę Rejonową, Państwową Straż Pożarną, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcję Pracy, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. … dla każdego pracodawca musi znaleźć czas, dokumenty…. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

15 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Właściciel (zarządca, użytkownik) obiektu poniósł stratę finansową i ma kłopoty z utrzymaniem produkcji … Czy są inne skutki i koszty pożaru oraz kogo dotyczą np..? Firma straciła majątek oraz możliwość produkcji + rynek zbytu, co może doprowadzić do jej bankructwa. To może za tą przyczyną także dotknąć dostawców i kooperantów. Zamknięcie firm to zmniejszenie wpływów z podatków do samorządów. Zamknięcie firm to zwolnienia pracowników czyli wzrost bezrobocia. Zwolnienia pracowników to zwiększone wydatki socjalne samorządów. Bezrobocie może prowadzić do frustracji ludzi, alkoholizmu (…) i wzrostu przestępczości. itd. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

16 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Kto ustawowo pomaga poszkodowanym pracodawcom i pracownikom? Kto może pomagać firmie w utrzymaniu miejsc pracy, a tym samym zapewnieniu środków do życia dla pracowników… ? Czy występuje aktywne zarządzanie kryzysem w „FAZIE ODBUDOWY” poprzez np. : Gminę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /wolontariat. Wójt. Powiat: Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Starosta. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

17 2010-09-20 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo
Dziękuję za uwagę Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie


Pobierz ppt "Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowgo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google