Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja 2013/14 IV Liceum Ogólnokształcące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja 2013/14 IV Liceum Ogólnokształcące"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja 2013/14 IV Liceum Ogólnokształcące
im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu Rekrutacja 2013/14 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej © mgr inż. Waldemar Dróżdż - IV LO, 2013r.

2 PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DODATKOWO PRZY REKRUTACJI
Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DODATKOWO PRZY REKRUTACJI PRZEDMIOTY ROZSZERZONE realizowane w cyklu nauczania PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE zgodne z profilem klasy JĘZYKI OBCE 1A prawniczo-ekonomiczna matematyka historia geografia ekonomia podstawy logiki i statystyki Języki obce nauczane są w systemie miedzyoddziałowym 1 język: angielski – kontynuacja lub zaawansowany 2 język: niemiecki lub hiszpański – kontynuacja lub francuski od podstaw 1B biologiczno-chemiczna biologia chemia elementy ekologii i ochrony środowiska edukacja prozdrowotna 1C medyczna elementy fizyki w medycynie 1D informatyczna fizyka informatyka 1E politechniczna 1F humanistyczna wiedza o społeczeństwie język polski korespondencja sztuk 1G językowo-medialna język hiszpański edukacja medialna język angielski kontynuacja język hiszpański od podstaw (rozszerzony) Plany nauczania – dostępne w Internecie:

3 PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DODATKOWO PRZY REKRUTACJI
Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DODATKOWO PRZY REKRUTACJI PRZEDMIOTY ROZSZERZONE realizowane w cyklu nauczania PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE zgodne z profilem klasy CHARAKTERYSTYKA KLAS poszczególne profile pozwalają na indywidualny rozwój ucznia, zgodny z jego zainteresowaniami, co w przyszłości pozwoli na wybór odpowiedniego kierunku studiów 1A prawniczo-ekonomiczna matematyka historia geografia ekonomia podstawy logiki i statystyki Klasa prawniczo-ekonomiczna została zaprojektowana dla osób, szczególnie zainteresowanych studiami prawniczymi i ekonomicznymi (np. UAM, Uniwersytet Ekonomiczny). Przedmioty rozszerzone pomogą także w dostaniu się na np. zrządzanie, stosunki międzynarodowe, księgowość, rachunkowość, turystykę i rekreację, psychologię, archeologię. 1B biologiczno-chemiczna biologia chemia elementy ekologii i ochrony środowiska edukacja prozdrowotna Klasa biologiczno-chemiczna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych studiami na np. Uniwersytecie Przyrodniczym, Medycznym, Akademii Wychowania Fizycznego – umożliwia aplikację na takie kierunki jak np. – weterynaria, zootechnika, dietetyka, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia. 1C medyczna elementy fizyki w medycynie Zgodnie z nazwą klasa medyczna to propozycja zwłaszcza dla przyszłych lekarzy, ale także m.in. weterynarzy, farmaceutów, stomatologów, rehabilitantów. Przedmioty wiodące, nauczane w rozszerzonym zakresie materiału, pozwalają również na studia na Akademii Wychowania Fizycznego, czy Uniwersytecie Przyrodniczym. 1D informatyczna fizyka informatyka W klasie informatycznej kształcić się mogą przyszli studenci Politechniki, którzy zechcą wybrać takie kierunki jak np. matematyka, fizyka, ochrona środowiska, informatyka, budowa maszyn, a także wiele innych. 1E politechniczna W klasie politechnicznej uczyć się mogą osoby szczególnie zainteresowane matematyką i fizyką, które chciałyby w przyszłości studiować na Politechnice, Uniwersytecie Ekonomicznym, czy Akademii Wychowania Fizycznego. Mogą wybrać kierunki takie jak ekonomia, turystyka i rekreacja, matematyka i inne, proponowane przez Politechnikę. 1F humanistyczna wiedza o społeczeństwie język polski korespondencja sztuk Profil klasy humanistycznej został tak zaprojektowany, by uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w szeroko pojętych dziedzinach humanistyki. W przyszłości będą mogli wybrać takie kierunki studiów jak np. prawo, administracja, europeistyka, filozofia, filologie, psychologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, socjologia, historia, teatrologia, filmoznawstwo, kulturoznawstwo i inne. 1G językowo-medialna język hiszpański edukacja medialna Klasa językowo-medialna przeznaczona jest zwłaszcza dla uczniów zainteresowanych nauką języków, otwiera możliwość studiowania na UAM, na kierunkach filologicznych i humanistycznych, takich jak np. dziennikarstwo, politologia, filozofia, socjologia, filmoznawstwo, etnolingwistyka, pedagogika itp.

4 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14
klasy humanistyczne

5 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14
klasy biologiczno-chemiczne

6 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14
klasy matematyczne

7 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14
Klasa prawniczo-ekonomiczna

8 wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2013
Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2013 Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych Uczeń ma prawo złożyć dokumenty do co najwyżej trzech szkół, ale może wybrać dowolną liczbę klas w tych szkołach Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli ustala własną hierarchię wyboru

9 Wyboru klas i szkół kandydat dokonuje wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły. Niezwykle ważna jest kolejność oddziałów z poszczególnych szkół ! Kolejność wpisanych oddziałów określa hierarchię wyboru kandydata !

10 MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA: ODDZIAŁ: IV LO 1B II LO 1D II LO 1C
Chciałbym się uczyć w klasie o profilu biol-chem z językiem angielskim i niemieckim*. Najbardziej interesuje mnie 1B w IV LO jeżeli nie tam to 1D lub 1C w II LO albo 1C w X LO – (to są klasy biol-chem) MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA: ODDZIAŁ: IV LO 1B II LO 1D II LO 1C X LO 1C IV LO 1A IV LO 1E X LO 1E Jeżeli już nigdzie tam się nie dostanę, to chcę chodzić do IV LO i uczyć się geografii (to są klasy geograficzne) Lub jeszcze w 1E w X LO (tak na wszelki wypadek) (to też jest klasa geograficzna) *-dane fikcyjne

11 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.?
Komputerowy system NABÓR-2013 zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, przyjęcie do jednego ze wskazanych na formularzu oddziałów. Kandydat zostanie przyjęty do tego oddziału do którego liczba uzyskanych punktów była wystarczająca – z uwzględnieniem kolejności wyboru (pozycji oddziału na liście na formularzu) Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁA: ODDZIAŁ: wymagane punkty: IV LO 1B 160 II LO 1D 170 II LO 1C 151 X LO 1C 130 IV LO 1A 140 IV LO 1E 140 X LO 1E 160 tu będę przyjęty!! a tutaj NIE! – mogłem napisać odziały w innej kolejności!

12 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 100 pkt.?
Jeżeli kandydat uzyska zbyt mało punktów może nie być przyjęty do żadnego wybranego oddziału! Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 100 pkt.? SZKOŁA ODDZIAŁ wymagane IV LO 1B 158 II LO 1D 165 II LO 1C 151 X LO 1C 120 IV LO 1A 144 IV LO 1E 155 X LO 1E 120 Mam tylko 100 pkt. Nie zostałem nigdzie przyjęty!! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – zastanowię się nad innym typem szkół

13 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.?
Jeżeli kandydat uzyska dużo punktów ale wybierze za mało szkół i oddziałów - może nie być przyjęty do żadnego z wybranych oddziałów! Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁA ODDZIAŁ wymagane IV LO 1B 158 II LO 1D 165 II LO 1C 151 Mam 150 pkt. ale nie zostałem nigdzie przyjęty!! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – mogłem wybrać więcej szkół i klas – wystarczyłoby mi punktów!

14 Dokumenty należy złożyć w foliowej okładce
Dokumenty, które musi złożyć kandydat do IV LO (inne szkoły mogą żądać innych dokumentów – proszę sprawdzić!) UWAGA! Dokumenty kandydat składa zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły! Kartę pomocniczą (kandydat otrzyma ją w swoim gimnazjum*) Kartę składa się w szkole pierwszego wyboru, a w pozostałych szkołach uzyskuje na niej potwierdzenie złożenia dokumentów. (niektóre szkoły pozostawiają sobie kopię karty) 2. Podanie o przyjęcie (formularz zgłoszeniowy) pobrany w gimnazjum, lub na stronie internetowej * Formularz dodatkowy do IV LO (można otrzymać w sekretariacie IV LO *) Zaświadczenie o przysługujących mu preferencjach (szczegóły w regulaminie) Dokumenty należy złożyć w foliowej okładce *dokumenty dostępne również na stronie IV LO

15 karta pomocnicza - musi być opieczętowana przez gimnazjum

16 podanie –formularz Można wypełnić przez Internet i jednocześnie „otworzyć internetowy kanał informacyjny” – będzie można sprawdzić poprawność wpisanych danych i gdzie jest się przyjętym. Trzeba jednak wydrukować i przynieść do wszystkich wybranych szkół. Informator o szkołach i formularz dostępny jest na stronie

17 formularz IV LO – trzeba dołączyć do podania do IV LO

18 termin od 20 maja do 4 czerwca 2013r.
Składanie dokumentów termin od 20 maja do 4 czerwca 2013r. Kandydaci składają w szkołach wymagane dokumenty zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły Na karcie pomocniczej uzyskują potwierdzenie złożenia dokumentów Kartę zostawiają w szkole pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru wpisuje kandydata do systemu komputerowego NABÓR 2013

19 Kolejność składania dokumentów:
1.Najpierw dokumenty do X LO MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA: ODDZIAŁ: IV LO 1H II LO 1D II LO 1C X LO 1C IV LO 1G IV LO 1B X LO 1E II LO 1E 2. Następnie do II LO 3. Ostatnie będzie IV LO - To jest moja szkoła pierwszego wyboru *-dane fikcyjne

20 UCZEŃ - MOŻE ZMIENIĆ DECYZJĘ termin do 26 czerwca 2013r. godz. 15.00
UCZNIOWIE, KTÓRZY WYBIORĄ JAKO SZKOŁĘ PIERWSZEGO WYBORU SZKOŁĘ NIE BIORĄCĄ UDZIAŁU W SYST.KOMP. NABÓR 2013 W szkole „spoza systemu” zostawiają kartę pomocniczą i muszą poinformować o tym szkołę „z systemu” o najwyższej hierarchii wyboru. UCZEŃ - MOŻE ZMIENIĆ DECYZJĘ O WYBORZE SZKOŁY termin do 26 czerwca 2013r. godz

21 Wypełnioną ponownie kartę pomocniczą kandydat składa obowiązkowo w szkole pierwszego wyboru w terminie Do 26 czerwca 2013r. Kandydat, który chce zmienić poprzednio wybrane szkoły przenosi dokumenty do ostatecznie wybranych szkół zgodnie z podaną wcześniej kolejnością (od ostatniej do pierwszej). Jeżeli zmianie ulegają tylko oddziały, a nie kolejność szkół i wszystkie szkoły są „z systemu”, wystarczy poinformować szkołę pierwszego wyboru. Kandydat dostarcza kopie świadectwa do szkoły pierwszego wyboru do 2 lipca 2013r. do godz.15.00 Kandydat dostarcza kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół dalszego wyboru tylko wtedy gdy dokonują one wpisywania danych do systemu NABÓR 2013.

22 Termin: do 8 lipca 2013r. godz. 13.00 9 lipca 2013r. godz. 13:00
UCZEŃ - DOWIADUJE SIĘ W KTÓREJ SZKOLE ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW DO ODZIAŁU Wystarczy sprawdzić w szkole pierwszego wyboru – uczeń dowie się gdzie jest przyjęty, albo że nie przyjęto go nigdzie. Kandydat potwierdza wolę nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz innych dokumentów wymienionych w regulaminie. Termin: do 8 lipca 2013r. godz 9 lipca 2013r. godz. 13:00 UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU W DANEJ SZKOLE! (Jeżeli potwierdził wolę nauki to nie ma potrzeby sprawdzać)

23 Rekrutacja 2013/14 Życzymy powodzenia! IV Liceum Ogólnokształcące
im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu Rekrutacja 2013/14 Życzymy powodzenia! Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej IV LO, r.


Pobierz ppt "Rekrutacja 2013/14 IV Liceum Ogólnokształcące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google