Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja 2013/14 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja 2013/14 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja 2013/14 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu © mgr inż. Waldemar Dróżdż - IV LO, 2013r.

2 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 Plany nauczania – dostępne w Internecie: www.rekrutacja.lo4.poznan.plwww.rekrutacja.lo4.poznan.pl KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DODATKOWO PRZY REKRUTACJI PRZEDMIOTY ROZSZERZONE realizowane w cyklu nauczania PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE zgodne z profilem klasy JĘZYKI OBCE 1A prawniczo-ekonomiczna matematyka historia geografia matematyka historia geografia ekonomia podstawy logiki i statystyki Języki obce nauczane są w systemie miedzyoddziałowym 1 język: angielski – kontynuacja lub zaawansowany 2 język: niemiecki lub hiszpański – kontynuacja lub francuski od podstaw 1B biologiczno-chemiczna matematyka biologia chemia biologia chemia elementy ekologii i ochrony środowiska edukacja prozdrowotna 1C medyczna matematyka biologia chemia biologia chemia elementy fizyki w medycynie 1D informatyczna matematyka fizyka informatyka matematyka fizyka informatyka 1E politechniczna matematyka fizyka geografia matematyka fizyka geografia 1F humanistyczna matematyka historia wiedza o społeczeństwie język polski historia wiedza o społeczeństwie korespondencja sztuk 1G językowo-medialna matematyka historia wiedza o społeczeństwie język polski historia język hiszpański edukacja medialna język angielski kontynuacja język hiszpański od podstaw (rozszerzony)

3 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DODATKOWO PRZY REKRUTACJI PRZEDMIOTY ROZSZERZONE realizowane w cyklu nauczania PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE zgodne z profilem klasy CHARAKTERYSTYKA KLAS poszczeg ó lne profile pozwalają na indywidualny rozw ó j ucznia, zgodny z jego zainteresowaniami, co w przyszłości pozwoli na wyb ó r odpowiedniego kierunku studi ó w 1A prawniczo- ekonomiczna matematyka historia geografia matematyka historia geografia ekonomia podstawy logiki i statystyki Klasa prawniczo-ekonomiczna została zaprojektowana dla os ó b, szczeg ó lnie zainteresowanych studiami prawniczymi i ekonomicznymi (np. UAM, Uniwersytet Ekonomiczny). Przedmioty rozszerzone pomogą także w dostaniu się na np. zrządzanie, stosunki międzynarodowe, księgowość, rachunkowość, turystykę i rekreację, psychologię, archeologię. 1B biologiczno- chemiczna matematyka biologia chemia biologia chemia elementy ekologii i ochrony środowiska edukacja prozdrowotna Klasa biologiczno-chemiczna przeznaczona jest dla uczni ó w zainteresowanych studiami na np. Uniwersytecie Przyrodniczym, Medycznym, Akademii Wychowania Fizycznego – umożliwia aplikację na takie kierunki jak np. – weterynaria, zootechnika, dietetyka, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia. 1C medyczna matematyka biologia chemia biologia chemia elementy fizyki w medycynie Zgodnie z nazwą klasa medyczna to propozycja zwłaszcza dla przyszłych lekarzy, ale także m.in. weterynarzy, farmaceut ó w, stomatolog ó w, rehabilitant ó w. Przedmioty wiodące, nauczane w rozszerzonym zakresie materiału, pozwalają r ó wnież na studia na Akademii Wychowania Fizycznego, czy Uniwersytecie Przyrodniczym. 1D informatyczna matematyka fizyka informatyka matematyka fizyka informatyka W klasie informatycznej kształcić się mogą przyszli studenci Politechniki, kt ó rzy zechcą wybrać takie kierunki jak np. matematyka, fizyka, ochrona środowiska, informatyka, budowa maszyn, a także wiele innych. 1E politechniczna matematyka fizyka geografia matematyka fizyka geografia W klasie politechnicznej uczyć się mogą osoby szczeg ó lnie zainteresowane matematyką i fizyką, kt ó re chciałyby w przyszłości studiować na Politechnice, Uniwersytecie Ekonomicznym, czy Akademii Wychowania Fizycznego. Mogą wybrać kierunki takie jak ekonomia, turystyka i rekreacja, matematyka i inne, proponowane przez Politechnikę. 1F humanistyczna matematyka historia wiedza o społeczeństwie język polski historia wiedza o społeczeństwie korespondencja sztuk Profil klasy humanistycznej został tak zaprojektowany, by uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w szeroko pojętych dziedzinach humanistyki. W przyszłości będą mogli wybrać takie kierunki studi ó w jak np. prawo, administracja, europeistyka, filozofia, filologie, psychologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, socjologia, historia, teatrologia, filmoznawstwo, kulturoznawstwo i inne. 1G językowo- medialna matematyka historia wiedza o społeczeństwie język polski historia język hiszpański edukacja medialna Klasa językowo-medialna przeznaczona jest zwłaszcza dla uczni ó w zainteresowanych nauką język ó w, otwiera możliwość studiowania na UAM, na kierunkach filologicznych i humanistycznych, takich jak np. dziennikarstwo, politologia, filozofia, socjologia, filmoznawstwo, etnolingwistyka, pedagogika itp.

4 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 klasy humanistyczne

5 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 klasy biologiczno-chemiczne

6 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 klasy matematyczne

7 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 Klasa prawniczo-ekonomiczna

8 Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych Uczeń ma prawo złożyć dokumenty do co najwyżej trzech szkół, ale może wybrać dowolną liczbę klas w tych szkołach Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli ustala własną hierarchię wyboru Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2013

9 Wyboru klas i szkół kandydat dokonuje wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły. Niezwykle ważna jest kolejność oddziałów z poszczególnych szkół ! Kolejność wpisanych oddziałów określa hierarchię wyboru kandydata !

10 Chciałbym się uczyć w klasie o profilu biol-chem z językiem angielskim i niemieckim*. MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA:ODDZIAŁ: IV LO1B II LO1D II LO1C X LO1C IV LO1A IV LO1E X LO1E... Jeżeli już nigdzie tam się nie dostanę, to chcę chodzić do IV LO i uczyć się geografii (to są klasy geograficzne) Najbardziej interesuje mnie 1B w IV LO jeżeli nie tam to 1D lub 1C w II LO albo 1C w X LO – (to są klasy biol-chem) Lub jeszcze w 1E w X LO (tak na wszelki wypadek) (to też jest klasa geograficzna) *-dane fikcyjne

11 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁA:ODDZIAŁ:wymagane punkty: IV LO1B160 II LO1D170 II LO1C151 X LO1C130 IV LO1A140 IV LO1E140 X LO1E160 Komputerowy system NABÓR-2013 zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, przyjęcie do jednego ze wskazanych na formularzu oddziałów. Kandydat zostanie przyjęty do tego oddziału do którego liczba uzyskanych punktów była wystarczająca – z uwzględnieniem kolejności wyboru (pozycji oddziału na liście na formularzu) tu będę przyjęty!! a tutaj NIE! – mogłem napisać odziały w innej kolejności!

12 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 100 pkt.? Jeżeli kandydat uzyska zbyt mało punktów może nie być przyjęty do żadnego wybranego oddziału! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – zastanowię się nad innym typem szkół SZKOŁAODDZIAŁwymagane IV LO1B158 II LO1D165 II LO1C151 X LO1C120 IV LO1A144 IV LO1E155 X LO1E120 Mam tylko 100 pkt. Nie zostałem nigdzie przyjęty!!

13 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁAODDZIAŁwymagane IV LO1B158 II LO1D165 II LO1C151 Jeżeli kandydat uzyska dużo punktów ale wybierze za mało szkół i oddziałów - może nie być przyjęty do żadnego z wybranych oddziałów! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – mogłem wybrać więcej szkół i klas – wystarczyłoby mi punktów! Mam 150 pkt. ale nie zostałem nigdzie przyjęty!!

14 Dokumenty, które musi złożyć kandydat do IV LO (inne szkoły mogą żądać innych dokumentów – proszę sprawdzić!) UWAGA! Dokumenty kandydat składa zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły! 1.Kartę pomocniczą (kandydat otrzyma ją w swoim gimnazjum * )Kartę pomocniczą Kartę składa się w szkole pierwszego wyboru, a w pozostałych szkołach uzyskuje na niej potwierdzenie złożenia dokumentów. (niektóre szkoły pozostawiają sobie kopię karty) 2. Podanie o przyjęcie (formularz zgłoszeniowy) pobrany w gimnazjum, lub na stronie internetowej www.nabor.poznan.pcss.pl *Podanie o przyjęcie www.nabor.poznan.pcss.pl 3.Formularz dodatkowy do IV LO (można otrzymać w sekretariacie IV LO *)Formularz 4.Zaświadczenie o przysługujących mu preferencjach (szczegóły w regulaminie) Dokumenty należy złożyć w foliowej okładce * dokumenty dostępne również na stronie IV LO www.rekrutacja.lo4.poznan.plwww.rekrutacja.lo4.poznan.pl

15 karta pomocnicza - musi być opieczętowana przez gimnazjum

16 podanie –formularz Można wypełnić przez Internet i jednocześnie otworzyć internetowy kanał informacyjny – będzie można sprawdzić poprawność wpisanych danych i gdzie jest się przyjętym. Trzeba jednak wydrukować i przynieść do wszystkich wybranych szkół. Informator o szkołach i formularz dostępny jest na stronie www.nabor.poznan.pcss.pl www.nabor.poznan.pcss.pl

17 formularz IV LO – trzeba dołączyć do podania do IV LO

18 Składanie dokumentów termin od 20 maja do 4 czerwca 2013r. Kandydaci składają w szkołach wymagane dokumenty zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły Na karcie pomocniczej uzyskują potwierdzenie złożenia dokumentów Kartę zostawiają w szkole pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru wpisuje kandydata do systemu komputerowego NABÓR 2013

19 Kolejność składania dokumentów: MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA:ODDZIAŁ: IV LO1H II LO1D II LO1C X LO1C IV LO1G IV LO1B X LO1E II LO1E.......... 2. Następnie do II LO 1.Najpierw dokumenty do X LO 3. Ostatnie będzie IV LO - To jest moja szkoła pierwszego wyboru *-dane fikcyjne

20 UCZNIOWIE, KTÓRZY WYBIORĄ JAKO SZKOŁĘ PIERWSZEGO WYBORU SZKOŁĘ NIE BIORĄCĄ UDZIAŁU W SYST.KOMP. NABÓR 2013 W szkole spoza systemu zostawiają kartę pomocniczą i muszą poinformować o tym szkołę z systemu o najwyższej hierarchii wyboru. UCZEŃ - MOŻE ZMIENIĆ DECYZJĘ O WYBORZE SZKOŁY termin do 26 czerwca 2013r. godz. 15.00

21 Kandydat dostarcza kopie świadectwa do szkoły pierwszego wyboru do 2 lipca 2013r. do godz.15.00 Kandydat dostarcza kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół dalszego wyboru tylko wtedy gdy dokonują one wpisywania danych do systemu NABÓR 2013. Wypełnioną ponownie kartę pomocniczą kandydat składa obowiązkowo w szkole pierwszego wyboru w terminie Do 26 czerwca 2013r. Kandydat, który chce zmienić poprzednio wybrane szkoły przenosi dokumenty do ostatecznie wybranych szkół zgodnie z podaną wcześniej kolejnością (od ostatniej do pierwszej). Jeżeli zmianie ulegają tylko oddziały, a nie kolejność szkół i wszystkie szkoły są z systemu, wystarczy poinformować szkołę pierwszego wyboru.

22 9 lipca 2013r. godz. 13:00 UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU W DANEJ SZKOLE! (Jeżeli potwierdził wolę nauki to nie ma potrzeby sprawdzać) Kandydat potwierdza wolę nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz innych dokumentów wymienionych w regulaminie. Termin: do 8 lipca 2013r. godz. 13.00 4 lipca 2013r. godz. 13.00 UCZEŃ - DOWIADUJE SIĘ W KTÓREJ SZKOLE ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW DO ODZIAŁU Wystarczy sprawdzić w szkole pierwszego wyboru – uczeń dowie się gdzie jest przyjęty, albo że nie przyjęto go nigdzie.

23 Życzymy powodzenia! Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu IV LO, 5.03.2013r. Rekrutacja 2013/14


Pobierz ppt "Rekrutacja 2013/14 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google