Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie programu działań rozwijających umiejętność pisania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie programu działań rozwijających umiejętność pisania."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie programu działań rozwijających umiejętność pisania

2 zaangażowanie sojuszników naszego planu rzetelne przedstawienie wyników diagnoz i analiz wspólne zdiagnozowanie przyczyn niskich wyników ustalenie celów ogólnych i szczegółowych opracowanie planu działań realizacja ewaluacja rekomendacje planowanie zmian Kolejne kroki w planowaniu działań

3 Wpływ rodziny na umiejętność pisania sposób komunikowania się z dzieckiem jakość języka używanego przez rodziców poziom aprobaty do nawyku czytania książek wpływ mass-mediów związany z poziomem kosztów model spędzania czasu wolnego wykształcenie wyposażenie w dobra kultury poziom zainteresowań poznawczych chęć do podejmowania wysiłku poziom akceptacji wysiłków nauczyciela konfliktowa atmosfera pełna napięcia poczucie zagrożenia blokujące możliwości doświadczenia edukacyjne

4 liczba uczniów w klasie i szkole dobór programów nauczania sposób komunikowania się nauczycieli metody nauczania poczucie odpowiedzialności rady pedagogicznej za kształcenie tej umiejętności uczestnictwo w kulturze dominujący model kultury dostęp do książek i gazet aprobowane wartości w środowisku rówieśnicze aprobowane wartości tradycje społeczności lokalnej Wpływ środowiska uczenia się na umiejętność pisania

5 wyznawane wartości poczucie własnej wartości poziom motywacji i aspiracji uczestnictwo w kulturze własne zainteresowania poziom akceptacji nauczyciela neurotyczność zdolność abstrakcyjnego myślenia Wpływ czynników osobowościowych uczniów na umiejętność pisania

6 Wpływ nauczycieli na umiejętność pisania poziom akceptacji uczniów umiejętność dostosowania metod do indywidualnych stylów uczenia się uczniów metody pracy z uczniami przygotowanie się do lekcji poziom i zakres współpracy z innymi nauczycielami jakość relacji interpersonalnych w gronie nauczycielskim zainteresowania własne uczestnictwo w kulturze, w tym czytelnictwo

7 DRZEWO PROBLEMÓW Problem główny Przyczyna 1 Przyczyna 2.1Przyczyna 2.2 Przyczyna 3.1 Skutek 2 Przyczyna 2.1.1Przyczyna 2.1.2 Skutek 1 Skutek 2 Przyczyna 2Przyczyna 3

8 Poprawność gramatyczna wypowiedzi pisemnych uczniów jest niska Proponowane kursy nie spełniają oczekiwań nauczycieli Niski prestiż zawodu Niewielkie zainteresowanie formami płatnymi Niski poziom komunikatywności Trudności w nauczaniu i uczeniu się w zakresie innych przedmiotów Brak umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi Negatywne opinie o nauczycielach Udział uczniów w życiu kulturalnym jest nieznaczny Niewielki poziom motywacji nauczycieli innych przedmiotów do pracy z uczniami nad ich językiem Niski poziom umiejętności czytania Poczucie braku kompetencji Brak umiejętności współpracy Niewielki zasób słownictwa Presja kultury obrazkowej Rutyna Niechęć do zmiany Niechęć do obcowania z dobrami kultury Brak odpowiedniego poziomu kompetencji cywilizacyjnych Trudności w uspołecznieniu Brak możliwości aktywnego kontynuowania nauki w kolejnym etapie

9 DRZEWO CELÓW Problem Cel

10 Poprawność gramatyczna wypowiedzi pisemnych uczniów jest wzrośnie 7 % Proponowane kursy nie spełniają oczekiwań nauczycieli Niewielkie zainteresowanie formami płatnymi Poziom umiejętności komunikacyjnych jest wysoki Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności z innych przedmiotów Uczniowie tworzą dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne Negatywne opinie o nauczycielach Udział uczniów w życiu kulturalnym wzrasta Większy poziom motywacji nauczycieli innych przedmiotów do pracy z uczniami nad ich językiem Wyższy jest poziom umiejętności czytania Dysponowanie większymi kompetencjami Zwiększenie motywacji do podejmowania wspólnych działań Wzrasta zasób słownictwa Presja kultury Obrazkowej obniża się Wprowadzanie zmian Większa akceptacja wprowadzanych zmian Niechęć do obcowania z dobrami kultury Uczniowie dysponują odpowiednim poziomem kompetencji cywilizacyjnych Uczniowie funkcjonują w życiu społecznym Uczniowie aktywnie kontynuują naukę na kolejnym etapie

11 Plan działań Cel ogólny: poprawność gramatyczna wypowiedzi pisemnych uczniów jest wzrośnie 7 % Cel szczegółowy: Metody pracy uczniami motywują ich do wysiłku GDZIE? CO? JAK ? KIEDY? KTO? PO CO?

12 Cel (po co?): Większy poziom motywacji nauczycieli innych przedmiotów do pracy z uczniami nad poprawnością językową Co? (działanie) Kto? (odpowiedzialny) Jak? (sposób) Gdzie? (miejsce) Kiedy? (termin) Nauczyciele wszystkich przedmiotów uzyskują wsparcie merytoryczne związane z metodami pracy mającymi na celu kształcenie poprawności językowej oraz zasadami adiustacji wypowiedzi uczniów Przewodniczący zespołu humanistycznego Szkolenia, Warsztaty Publikacje Firmy szkoleniowe Szkoła Biblioteka VIII - XIII Nauczyciele wszystkich przedmiotów wprowadzają na swoich zajęciach ćwiczenia słownikowe związane ze specyficzną terminologią przedmiotową oraz rozwijające sprawność językową u uczniów Wicedyrektor ds.. pedagogicznych Zakup odpowiednich pomocy Monitoring zajęć w formie hospitacji diagnozującej Prezentacja wniosków na posiedzeniach RP Firmy Szkoła Posiedzenie RP IX - VI Nauczyciele wszystkich przedmiotów adiustują pisemne prace uczniów oraz dbają o poprawność językową wypowiedzi ustnych. Zlecają uczniom poprawianie błędów Wicedyrektor ds.. pedagogicznych Analiza zadiustowanych prac Prezentacja wniosków na posiedzeniach RP Szkoła Posiedzenie RP IX - VI Realizowany jest projekt: Mówimy poprawnie. Nauczyciel języka polskiego Opracowanie koncepcji projektu przez zespół polonistów Zgodnie z harmonogramem IX - VI

13 Cel (po co?): Udział uczniów w życiu kulturalnym wzrasta Co? (działanie) Kto? (odpowiedzialny) Jak? (sposób) Gdzie? (miejsce) Kiedy? (termin)

14 Cel (po co?): Wyższy jest poziom umiejętności czytania Co? (działanie) Kto? (odpowiedzialny) Jak? (sposób) Gdzie? (miejsce) Kiedy? (termin)

15 ANALIZA POLA SIŁ UMIEJĘTNOŚĆ: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Przyczyna negatywnego zjawiska: niewielki zasób słownictwa Siły hamujące walkę z przyczyną zjawiska: 1.Brak kultury czytania. 2.Kultura obrazkowa. 3.Komputeryzacja. 4.Brak komunikowania się nawet w domu. Siły sprzyjające walce z przyczyną zjawiska: 1.Audycje radiowe, w których czytane są interesujące teksty przez znanych aktorów. 2.Popularność wielu publikacji książkowych. 3.Programy komputerowe z ćwiczeniami wzbogacającymi zasób słownictwa. Działania osłabiające siły hamujące: 1.Czytanie na lekcjach tekstów interesujących dzieci. 2.Organizacja konkursów, które wymagają znajomości tekstów. 3.Zaangażowanie rodziców – czytamy do snu. 4.Zabawy rozszerzające zasób słów. 5.Ćwiczenia słownikowe. 6.Warsztaty dla rodziców kształcących umiejętność czytania i pisania. Działania wzmacniające siły sprzyjające: 1. Wykorzystanie programów radiowych na lekcjach. 2. Praca na lekcjach z tekstami popularnymi wśród dzieci. 3. Analizowanie i interpretowanie tekstów. 4. Rozmawianie na lekcjach z uczniami na interesujące ich tematy. 5. Budzenie świadomości wśród rodziców. 4. Organizacja lekcji z wykorzystaniem. profesjonalnych programów komputerowych..

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Planowanie programu działań rozwijających umiejętność pisania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google