Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu
PROJEKT: „RÓWNY START”

2 REALIZATORZY Lider projektu: Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej. Środki finansowe na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu 9/POKL/9.1.2/09, na podstawie umowy nr UDA-POKL /09-00 z dn r.

3 OKRES REALIZACJI GRUPA PROJEKTU 01.09.2009 do 31.08.2012
Grupą objętą projektem są uczniowie klas 1-6 z roku. Grupą docelową projektu będą również uczniowie z naborów planowanych na kolejne lata realizacji projektu – tj. ok. 60 osób. Objęcie wsparciem klas I w nadchodzących latach jest kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia długofalowych celów programu rozwoju szkoły, którego wdrożeniu służy ten projekt. Szacowana liczba uczestników projektu to 214 osób.

4 Wnioski o dofinansowanie złożyło łącznie
ŚRODKI NA REALIZACJĘ Wnioski o dofinansowanie złożyło łącznie 455 podmiotów z terenu woj. Podkarpackiego, z czego pozytywną ocenę powyżej 65 punktów na 100 możliwych zdobyło jedynie 47 placówek edukacyjnych. Nasz projekt uplasował się w rankingu WUP na 9 pozycji zdobywając 85,5 punktów oraz dotację pochodzącą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości zł. na trzyletni okres realizacji.

5 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Celem głównym naszego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP nr 1 w Domaradzu poprzez podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

6 CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Zmniejszenie dysproporcji uczniów SP nr 1 w ich osiągnięciach edukacyjnych w porównaniu do średniej wojewódzkiej poprzez organizację 1067 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i języka polskiego, 2. Rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz zdolności artystycznych uczniów SP nr 1 poprzez rozszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie 11 kół zainteresowań dla uczniów.

7 KOŁA ZAINTERESOWAŃ Zajęcia twórczości literackiej
Zajęcia fotograficzno – filmowe Zajęcia turystyczno – krajoznawcze Zajęcia plastyczne (kl. I-III i IV-VI) Zajęcia teatralne Zajęcia informatyczne Zajęcia biblioteczne Zajęcia taneczne Zajęcia historyczno – regionalne Zajęcia manipulacyjno - konstrukcyjne

8 ZADANIA W wyniku rekrutacji zostały skompletowane listy uczestników zajęć dodatkowych w ramach następujących zadań: Zadanie 1: Zarządzanie projektem Zadanie 2: Promocja i rekrutacja Zadanie 3: Zajęcia wyrównawcze Zadanie 4: Zajęcia pozalekcyjne Zadanie 5: Prowadzenie gazetki szkolnej

9 CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZADAŃ
Ad.3 Zajęcia wyrównawcze Celem prowadzenia zajęć wyrównawczych jest eliminacja dysproporcji edukacyjnych dzieci z klas I - III przychodzących do szkoły z pominięciem edukacji przedszkolnej i umożliwienie im dalszego intensywnego rozwoju. Wymiar zajęć: h / tydzień w małych grupach osób. Udział w zajęciach wyrównawczych z czytania wezmą wszyscy uczniowie klas I-III oraz ew. wybrane dzieci z klas starszych, natomiast zajęcia wyrównawcze z matematyki obejmą uczniów najsłabszych ze wszystkich klas II etapu edukacyjnego – przewiduje się utworzenie grup o różnym poziomie zaawansowania.

10 CHARAKTERYSTYKA C.D. Ad. 4. Zajęcia pozalekcyjne Podjęte w tym zadaniu działania dążą do zniwelowania dysproporcji wynikających z trudnej sytuacji rodzinnej oraz utrudnionego dostępu do edukacji naszych uczniów. Zajęcia usprawnią proces uczenia się, zintegrują doświadczenia i różne elementy wiedzy, stworzą podwaliny lepszej organizacji pracy ucznia.

11 CHARAKTERYSTYKA C.D. Ad.5. Prowadzenie gazetki szkolnej.
Prowadzenie gazetki szkolnej ma przyczynić się do integracji środowiska uczniów, nauczycieli i rodziców. Gazetka będzie również formą promocji projektu. Dzięki dofinansowaniu projektu z EFS uczniowie naszej szkoły, dotąd pozbawieni takiej możliwości, będą mogli bez ponoszenia żadnych kosztów rozpoznać i w kompleksowy sposób rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania przy pomocy nowoczesnych środków dydaktycznych.

12 DOPOSAŻENIE SZKOŁY Dzięki projektowi szkoła wzbogaci się o nowe:
Pomoce dydaktyczne: książki dla klas I - III (bajki ilustrowane), książki dla klas IV – VI książki dydaktyczne do matematyki, albumy i książki historyczne, mapy historyczne, filmy edukacyjne, Wyposażenie, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne Ricoh, drukarka fotograficzna, 2 aparaty cyfrowe fotograficzne, statywy, reflektory, obiektywy, kamera video, estradowy zestaw nagłośnieniowy, szafa – regał na prace uczniów, Stroje taneczne, stroje dla aktorów, duża kurtyna przenośna, ekran do teatru cieni, rekwizyty teatralne, kukiełki w zestawach, instrumenty perkusyjne, sztalugi plenerowe, pędzle, farby oraz akcesoria i sprzęt biurowy.

13 WYCIECZKI Wycieczki z noclegami, wyżywieniem oraz biletami do teatru, muzeów, zoo. itp.: - wycieczka z plenerem malarskim w Krasiczynie, - na warsztaty malowania na szkle w Muzeum w Zakopanem, - wycieczka koła teatralnego i historycznego, - plenery fotograficzno-filmowe.

14 PRZEWIDYWANE REZULTATY PROJEKTU
Podniesienie umiejętności uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego w zakresie posługiwania się językiem ojczystym Podniesienie poziomu umiejętności uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych z matematyki, Wzrost poziomu motywacji i podniesienie poziomu kompetencji osobistych Nabycie szeregu umiejętności praktycznych Wzmocnienie poczucia patriotyzmu i poszanowania dóbr narodowych

15 STRONY WWW http://rownystart.cras.org.pl/

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google