Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations"— Zapis prezentacji:

1 Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations
Cele, oczekiwania i nadzieje * Zadania dla Polski

2 Sojusz Cywilizacji (The United Nations Alliance of Civilizations – UNAOC)
Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, której celem jest umacnienie zrozumienia i współpracy pomiędzy narodami oraz ludźmi różnych kultur i religii, a także pomoc w zapobieganiu polaryzacji świta i zwalczaniu ekstremizmów

3 Sojusz Cywilizacji – historia (1)
21 września Premier Hiszpanii Luis Rodrigo Zapatero podczas 59 sesji ZO NZ wzywa do utworzenia Sojuszu Cywilizacji Listopad 2004 – konsultacje prowadzone przez grupę państw i organizacji (mających status stałych obserwatorów) doprowadzają do utworzenia Grupy Przyjaciół (Group of Friends) wspierającej powstanie Sojuszu (Polska jest członkiem GP od samego początku)

4 Sojusz Cywilizacji – historia (2)
13 czerwca 2005 – po konsultacjach z rządem Hiszpanii, Premier Turcji, Tayyip Erdogan, przyłącza się do inicjatywy Sojuszu Cywilizacji jako współsponsor 14 lipca 2005 – Sekretarz Generalny NZ, Kofi Annan ogłasza powołanie SC podczas swojego wystąpienia w siedzibie ONZ

5 Sojusz Cywilizacji – historia (3)
2 września 2005 – powołanie grupy wysokiego szczebla (High Level Group) – której celem jest zbadanie współczesnych źródeł polaryzacji pomiędzy społeczeństwami i kulturami oraz wypracowanie odpowiednich rekomendacji i programów (opublikowanie raportu – 13 listopada 2006)

6 Sojusz Cywilizacji – historia (4)
26 kwietnia 2007 – powołanie Jorge Sampaio (byłego Prezydenta Portugalii) na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Sojuszu Cywilizacji (High Representative for the AoC) 26 września 2007 – ustanowienie Specjalnego Funduszu wspierającego cele Sojuszu (The Alliance of Civilizations Voluntary Trust Fund)

7 Sojusz Cywilizacji – historia (5)
15-16 stycznia 2008 – Madryt – I Forum Sojuszu z udziałem monarchów, prezydentów i premierów państw (Polskę reprezentował senator Leon Kieres) 2-3 października 2008 – Paryż - pierwsze spotkanie koordynatorow Sojuszu (Focal Points of the AoC). Polskim koordynatorem jest Marcin Nawrot, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ

8 Sojusz Cywilizacji – główne cele
Rozwinięcie partnerskich sieci pomiędzy państwami, organizacjami międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym – wyznającymi wartości Sojuszu, w celu wzmocnienia ich wzajemnych relacji i współpracy z ONZ Tworzenie projektów promujących zrozumienie i pojednanie pomiędzy różnymi kulturami, a w szczególności pomiędzy islamem a światem Zachodu

9 Sojusz Cywilizacji – główne cele
3. Ustanowienie relacji i ułatwienie dialogu pomiędzy grupami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu konfliktów powstałych na styku różnych kultur

10 Sojusz Cywilizacji- pola działania
Młodzież Edukacja Media Migracja

11 Sojusz Cywilizacji – Młodzież
Włączenie młodzieży do debaty na temat dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego Rozwinięcie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami Utworzenie Youth Solidarity Fund Finansowanie projektów Wymiana młodzieżowa Szkolenie liderów młodzieżowych

12 Sojusz Cywilizacji- Edukacja
Promocja nauki „życia razem” (learning to live together) Edukacja za pomocą tzw. Clearing House (system on-line) polegający na wymianie informacji dot. dobrych praktyk w zakresie nauczania o różnych religiach i wiarach Przekazywanie informacji i materiałów

13 Sojusz Cywilizacji – Media
Powołanie tzw. Mechanizmu Szybkiego Reagowania Mediów (zespół osób, który w przypadku zaistnienia sytuacji o podłożu ekstermistycznym, podejmowałby za pośrednictwem mediów stosowne działania) Utworzenie niezależnego funduszu (Media Fund) finansującego produkcje filmowe promujące porozumienie międzykulturowe oraz zwalczające stereotypy

14 Sojusz Cywilizacji – Migracja
Cel - pomyślna integracja imigrantów Działania w tym obszarze nie zostały jeszcze rozwinięte

15 Sojusz Cywilizacji – aktywność
Włączenie się w obchody Europejskiego roku Dialogu Międzykulturowego Podpisanie Action Plan dot. współpracy pomiędzy UE a SC (październik 2008) Podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy Radą Europy a SC (maj 2008) Właczenie się OBWE w realizację celów Sojuszu (grudzień 2008) Wstąpienie do międzyinstytucjonalnej platformy na rzecz dialogu międzykulturowego, tzw. Faro Platform, założonej przez UNESCO i Radę Europy

16 Sojusz Cywilizacji – II Forum (Stambuł w 6-7 kwietnia 2009 r.)
Identyfikacja narosłych napięć i podziałów pomiędzy kulturami i religiami Identyfikacja wyzwań związanych z dobrym zarządzaniem różnorodnością kulturową w dobie rosnącej globalizacji Międzynarodowa platforma w celu rozwinięcia wspólnych inicjatyw i nowych programów Możliwość wymiany informacji i najlepszych praktyk Możliwość prezentacji narodowych strategii S.C. oraz własnych inicjatyw, programów i projektów

17 Sojusz Cywilizacji Polsce
Koncepcja Sojuszu Cywilizacji jest racjonalna i potrzebna w obecnych realiach międzynarodowych; Polska od początku wspierała i nadal będzie wspierać tę inicjatywę; podejmując kroki na rzecz wypracowania narodowej strategii liczymy na włączenie do tego procesu partnerów spośród instytucji państwowych, rządowych i pozarządowych oraz osób zajmujących się problematyką dialogu międzykulturowego.

18 Sojusz Cywilizacji w Polsce
Realizacja celów SC w Polsce: Promowanie dialogu cywilizacji poprzez propagowanie wielokulturowości dawnej Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji współobcowania różnych wyznań i narodów; Wskazywanie na poprzez pozytywne doświadczenia historyczne, na bogactwo wynikające z przenikania się kultur i tradycji; Podkreślanie tożsamości kulturowej jako źródła siły i żywotności cywilizacji a nie przeszkody na drodze dialogu z innymi;

19 Sojusz Cywilizacji w Polsce
Świadomość ograniczeń wynikających z różnic w doświadczeniu cywilizacyjnym, kulturowy i religijnym nie może stanowić bariery w dialogu; Jeśli nawet zrozumienie nie jest możliwe, bo wymaga tożsamych doświadczeń, to możliwa i potrzebna jest otwartość na innych, odmienne tradycje; Celem Sojuszu Cywilizacji powinno być w większym stopniu otwarcie się społeczeństw i narodów na innych niż niż tworzenie wspólnej platformy cywilizacyjnej.

20 Sojusz Cywilizacji w Polsce
Koordynator Sojuszu Cywilizacji w Polsce –Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, amb. Marcin Nawrot, tel , Osoba kontaktowa – Iwona Krzeszewska, DNZiPCz, tel , Strona internetowa:

21 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations"

Podobne prezentacje


Reklamy Google