Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations Cele, oczekiwania i nadzieje * Zadania dla Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations Cele, oczekiwania i nadzieje * Zadania dla Polski."— Zapis prezentacji:

1 Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations Cele, oczekiwania i nadzieje * Zadania dla Polski

2 Sojusz Cywilizacji (The United Nations Alliance of Civilizations – UNAOC) Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, której celem jest umacnienie zrozumienia i współpracy pomiędzy narodami oraz ludźmi różnych kultur i religii, a także pomoc w zapobieganiu polaryzacji świta i zwalczaniu ekstremizmów Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, której celem jest umacnienie zrozumienia i współpracy pomiędzy narodami oraz ludźmi różnych kultur i religii, a także pomoc w zapobieganiu polaryzacji świta i zwalczaniu ekstremizmów

3 Sojusz Cywilizacji – historia (1) 21 września Premier Hiszpanii Luis Rodrigo Zapatero podczas 59 sesji ZO NZ wzywa do utworzenia Sojuszu Cywilizacji 21 września Premier Hiszpanii Luis Rodrigo Zapatero podczas 59 sesji ZO NZ wzywa do utworzenia Sojuszu Cywilizacji Listopad 2004 – konsultacje prowadzone przez grupę państw i organizacji (mających status stałych obserwatorów) doprowadzają do utworzenia Grupy Przyjaciół (Group of Friends) wspierającej powstanie Sojuszu (Polska jest członkiem GP od samego początku) Listopad 2004 – konsultacje prowadzone przez grupę państw i organizacji (mających status stałych obserwatorów) doprowadzają do utworzenia Grupy Przyjaciół (Group of Friends) wspierającej powstanie Sojuszu (Polska jest członkiem GP od samego początku)

4 Sojusz Cywilizacji – historia (2) 13 czerwca 2005 – po konsultacjach z rządem Hiszpanii, Premier Turcji, Tayyip Erdogan, przyłącza się do inicjatywy Sojuszu Cywilizacji jako współsponsor 13 czerwca 2005 – po konsultacjach z rządem Hiszpanii, Premier Turcji, Tayyip Erdogan, przyłącza się do inicjatywy Sojuszu Cywilizacji jako współsponsor 14 lipca 2005 – Sekretarz Generalny NZ, Kofi Annan ogłasza powołanie SC podczas swojego wystąpienia w siedzibie ONZ 14 lipca 2005 – Sekretarz Generalny NZ, Kofi Annan ogłasza powołanie SC podczas swojego wystąpienia w siedzibie ONZ

5 Sojusz Cywilizacji – historia (3) 2 września 2005 – powołanie grupy wysokiego szczebla (High Level Group) – której celem jest zbadanie współczesnych źródeł polaryzacji pomiędzy społeczeństwami i kulturami oraz wypracowanie odpowiednich rekomendacji i programów (opublikowanie raportu – 13 listopada 2006) 2 września 2005 – powołanie grupy wysokiego szczebla (High Level Group) – której celem jest zbadanie współczesnych źródeł polaryzacji pomiędzy społeczeństwami i kulturami oraz wypracowanie odpowiednich rekomendacji i programów (opublikowanie raportu – 13 listopada 2006)

6 Sojusz Cywilizacji – historia (4) 26 kwietnia 2007 – powołanie Jorge Sampaio (byłego Prezydenta Portugalii) na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Sojuszu Cywilizacji (High Representative for the AoC) 26 kwietnia 2007 – powołanie Jorge Sampaio (byłego Prezydenta Portugalii) na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Sojuszu Cywilizacji (High Representative for the AoC) 26 września 2007 – ustanowienie Specjalnego Funduszu wspierającego cele Sojuszu (The Alliance of Civilizations Voluntary Trust Fund) 26 września 2007 – ustanowienie Specjalnego Funduszu wspierającego cele Sojuszu (The Alliance of Civilizations Voluntary Trust Fund)

7 Sojusz Cywilizacji – historia (5) stycznia 2008 – Madryt – I Forum Sojuszu z udziałem monarchów, prezydentów i premierów państw (Polskę reprezentował senator Leon Kieres) stycznia 2008 – Madryt – I Forum Sojuszu z udziałem monarchów, prezydentów i premierów państw (Polskę reprezentował senator Leon Kieres) 2-3 października 2008 – Paryż - pierwsze spotkanie koordynatorow Sojuszu (Focal Points of the AoC). Polskim koordynatorem jest Marcin Nawrot, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ 2-3 października 2008 – Paryż - pierwsze spotkanie koordynatorow Sojuszu (Focal Points of the AoC). Polskim koordynatorem jest Marcin Nawrot, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ

8 Sojusz Cywilizacji – główne cele 1.Rozwinięcie partnerskich sieci pomiędzy państwami, organizacjami międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym – wyznającymi wartości Sojuszu, w celu wzmocnienia ich wzajemnych relacji i współpracy z ONZ 2.Tworzenie projektów promujących zrozumienie i pojednanie pomiędzy różnymi kulturami, a w szczególności pomiędzy islamem a światem Zachodu

9 Sojusz Cywilizacji – główne cele 3. Ustanowienie relacji i ułatwienie dialogu pomiędzy grupami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu konfliktów powstałych na styku różnych kultur

10 Sojusz Cywilizacji- pola działania Młodzież Młodzież Edukacja Edukacja Media Media Migracja Migracja

11 Sojusz Cywilizacji – Młodzież Włączenie młodzieży do debaty na temat dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego Włączenie młodzieży do debaty na temat dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego Rozwinięcie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami Rozwinięcie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami Utworzenie Youth Solidarity Fund Utworzenie Youth Solidarity Fund –Finansowanie projektów –Wymiana młodzieżowa –Szkolenie liderów młodzieżowych

12 Sojusz Cywilizacji- Edukacja Promocja nauki życia razem (learning to live together) Promocja nauki życia razem (learning to live together) Edukacja za pomocą tzw. Clearing House (system on-line) polegający na wymianie informacji dot. dobrych praktyk w zakresie nauczania o różnych religiach i wiarach Edukacja za pomocą tzw. Clearing House (system on-line) polegający na wymianie informacji dot. dobrych praktyk w zakresie nauczania o różnych religiach i wiarach Przekazywanie informacji i materiałów Przekazywanie informacji i materiałów

13 Sojusz Cywilizacji – Media Powołanie tzw. Mechanizmu Szybkiego Reagowania Mediów (zespół osób, który w przypadku zaistnienia sytuacji o podłożu ekstermistycznym, podejmowałby za pośrednictwem mediów stosowne działania) Powołanie tzw. Mechanizmu Szybkiego Reagowania Mediów (zespół osób, który w przypadku zaistnienia sytuacji o podłożu ekstermistycznym, podejmowałby za pośrednictwem mediów stosowne działania) Utworzenie niezależnego funduszu (Media Fund) finansującego produkcje filmowe promujące porozumienie międzykulturowe oraz zwalczające stereotypy Utworzenie niezależnego funduszu (Media Fund) finansującego produkcje filmowe promujące porozumienie międzykulturowe oraz zwalczające stereotypy

14 Sojusz Cywilizacji – Migracja Cel - pomyślna integracja imigrantów Cel - pomyślna integracja imigrantów Działania w tym obszarze nie zostały jeszcze rozwinięte Działania w tym obszarze nie zostały jeszcze rozwinięte

15 Sojusz Cywilizacji – aktywność Włączenie się w obchody Europejskiego roku Dialogu Międzykulturowego Włączenie się w obchody Europejskiego roku Dialogu Międzykulturowego Podpisanie Action Plan dot. współpracy pomiędzy UE a SC (październik 2008) Podpisanie Action Plan dot. współpracy pomiędzy UE a SC (październik 2008) Podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy Radą Europy a SC (maj 2008) Podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy Radą Europy a SC (maj 2008) Właczenie się OBWE w realizację celów Sojuszu (grudzień 2008) Właczenie się OBWE w realizację celów Sojuszu (grudzień 2008) Wstąpienie do międzyinstytucjonalnej platformy na rzecz dialogu międzykulturowego, tzw. Faro Platform, założonej przez UNESCO i Radę Europy Wstąpienie do międzyinstytucjonalnej platformy na rzecz dialogu międzykulturowego, tzw. Faro Platform, założonej przez UNESCO i Radę Europy

16 Sojusz Cywilizacji – II Forum (Stambuł w 6-7 kwietnia 2009 r.) Identyfikacja narosłych napięć i podziałów pomiędzy kulturami i religiami Identyfikacja narosłych napięć i podziałów pomiędzy kulturami i religiami Identyfikacja wyzwań związanych z dobrym zarządzaniem różnorodnością kulturową w dobie rosnącej globalizacji Identyfikacja wyzwań związanych z dobrym zarządzaniem różnorodnością kulturową w dobie rosnącej globalizacji Międzynarodowa platforma w celu rozwinięcia wspólnych inicjatyw i nowych programów Międzynarodowa platforma w celu rozwinięcia wspólnych inicjatyw i nowych programów Możliwość wymiany informacji i najlepszych praktyk Możliwość wymiany informacji i najlepszych praktyk Możliwość prezentacji narodowych strategii S.C. oraz własnych inicjatyw, programów i projektów Możliwość prezentacji narodowych strategii S.C. oraz własnych inicjatyw, programów i projektów

17 Sojusz Cywilizacji Polsce Koncepcja Sojuszu Cywilizacji jest racjonalna i potrzebna w obecnych realiach międzynarodowych; Koncepcja Sojuszu Cywilizacji jest racjonalna i potrzebna w obecnych realiach międzynarodowych; Polska od początku wspierała i nadal będzie wspierać tę inicjatywę; Polska od początku wspierała i nadal będzie wspierać tę inicjatywę; podejmując kroki na rzecz wypracowania narodowej strategii liczymy na włączenie do tego procesu partnerów spośród instytucji państwowych, rządowych i pozarządowych oraz osób zajmujących się problematyką dialogu międzykulturowego. podejmując kroki na rzecz wypracowania narodowej strategii liczymy na włączenie do tego procesu partnerów spośród instytucji państwowych, rządowych i pozarządowych oraz osób zajmujących się problematyką dialogu międzykulturowego.

18 Sojusz Cywilizacji w Polsce Realizacja celów SC w Polsce: Promowanie dialogu cywilizacji poprzez propagowanie wielokulturowości dawnej Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji współobcowania różnych wyznań i narodów; Promowanie dialogu cywilizacji poprzez propagowanie wielokulturowości dawnej Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji współobcowania różnych wyznań i narodów; Wskazywanie na poprzez pozytywne doświadczenia historyczne, na bogactwo wynikające z przenikania się kultur i tradycji; Wskazywanie na poprzez pozytywne doświadczenia historyczne, na bogactwo wynikające z przenikania się kultur i tradycji; Podkreślanie tożsamości kulturowej jako źródła siły i żywotności cywilizacji a nie przeszkody na drodze dialogu z innymi; Podkreślanie tożsamości kulturowej jako źródła siły i żywotności cywilizacji a nie przeszkody na drodze dialogu z innymi;

19 Sojusz Cywilizacji w Polsce Świadomość ograniczeń wynikających z różnic w doświadczeniu cywilizacyjnym, kulturowy i religijnym nie może stanowić bariery w dialogu; Świadomość ograniczeń wynikających z różnic w doświadczeniu cywilizacyjnym, kulturowy i religijnym nie może stanowić bariery w dialogu; Jeśli nawet zrozumienie nie jest możliwe, bo wymaga tożsamych doświadczeń, to możliwa i potrzebna jest otwartość na innych, odmienne tradycje; Jeśli nawet zrozumienie nie jest możliwe, bo wymaga tożsamych doświadczeń, to możliwa i potrzebna jest otwartość na innych, odmienne tradycje; Celem Sojuszu Cywilizacji powinno być w większym stopniu otwarcie się społeczeństw i narodów na innych niż niż tworzenie wspólnej platformy cywilizacyjnej. Celem Sojuszu Cywilizacji powinno być w większym stopniu otwarcie się społeczeństw i narodów na innych niż niż tworzenie wspólnej platformy cywilizacyjnej.

20 Sojusz Cywilizacji w Polsce Koordynator Sojuszu Cywilizacji w Polsce – Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, amb. Marcin Nawrot, tel , Koordynator Sojuszu Cywilizacji w Polsce – Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, amb. Marcin Nawrot, tel , Osoba kontaktowa – Iwona Krzeszewska, DNZiPCz, tel , Osoba kontaktowa – Iwona Krzeszewska, DNZiPCz, tel , Strona internetowa: Strona internetowa:

21 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations Cele, oczekiwania i nadzieje * Zadania dla Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google