Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorządność w Gminie Kije. Gmina Kije Gmina Kije jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa świętokrzyskiego, w obrębie powiatu pińczowskiegoGmina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorządność w Gminie Kije. Gmina Kije Gmina Kije jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa świętokrzyskiego, w obrębie powiatu pińczowskiegoGmina."— Zapis prezentacji:

1 Samorządność w Gminie Kije

2 Gmina Kije Gmina Kije jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa świętokrzyskiego, w obrębie powiatu pińczowskiegoGmina Kije jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa świętokrzyskiego, w obrębie powiatu pińczowskiego W obecnym stanie terytorialnym Gmina Kije działa od 1 stycznia 1973 roku. Utworzona została z obszaru zlikwidowanych Gromadzkich Rad Narodowych w Czechowie, Stawianach, Kliszowie i Kijach.W obecnym stanie terytorialnym Gmina Kije działa od 1 stycznia 1973 roku. Utworzona została z obszaru zlikwidowanych Gromadzkich Rad Narodowych w Czechowie, Stawianach, Kliszowie i Kijach.

3 Samorządność… Samorząd z prawno-administracyjnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej (czasem również sądowniczej) zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki wykonywania tych zadań.Samorząd z prawno-administracyjnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej (czasem również sądowniczej) zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki wykonywania tych zadań. Samorząd oznacza również administrację publiczną wykonywaną samodzielnie przez odrębne od państwa, posiadające osobowość prawną wspólnoty osób (korporacje, związki publiczno-prawne).Samorząd oznacza również administrację publiczną wykonywaną samodzielnie przez odrębne od państwa, posiadające osobowość prawną wspólnoty osób (korporacje, związki publiczno-prawne). Gmina Kije jest gminą gdzie wyraźnie zaznacza się pozytywny wpływ wprowadzenia samorządności.Gmina Kije jest gminą gdzie wyraźnie zaznacza się pozytywny wpływ wprowadzenia samorządności.

4 Odnowa szkół na terenie Gminy Kije Szkoła w Kijach:Szkoła w Kijach: Gimnazjum w Kijach jest to szkoła wiejska do której uczęszczają uczniowie z całego terenu naszej gminy.Gimnazjum w Kijach jest to szkoła wiejska do której uczęszczają uczniowie z całego terenu naszej gminy. Do 2005 r. szkoła w Kijach była zbyt mała. Lekcje prowadzono na dwie zmiany, co było bardzo uciążliwe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dzięki działaniu Samorządu Gminy zostało dobudowane trzecie piętro, dzięki czemu wzrosła ilość klas, co pozwoliło na wprowadzenie korzystnych zmian w planie zajęć.Do 2005 r. szkoła w Kijach była zbyt mała. Lekcje prowadzono na dwie zmiany, co było bardzo uciążliwe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dzięki działaniu Samorządu Gminy zostało dobudowane trzecie piętro, dzięki czemu wzrosła ilość klas, co pozwoliło na wprowadzenie korzystnych zmian w planie zajęć. Placówka została również generalnie odremontowana:Placówka została również generalnie odremontowana: -ocieplona,-ocieplona, -zostały wymienione okna,-zostały wymienione okna, - przed szkołą położono kostkę,- przed szkołą położono kostkę, - wyposażono szkołę w nową, ulepszoną salę komputerową,- wyposażono szkołę w nową, ulepszoną salę komputerową, -zmieniono piece centralnego ogrzewania, co wpłynęło na poprawę emisji spal in-zmieniono piece centralnego ogrzewania, co wpłynęło na poprawę emisji spal in

5 Szkoły Filialne na terenie Gminy Kije Do Zespołu Placówek Oświaty w Kijach należą także dwie Szkoły Filialne: w Gartatowicach, we Włoszczowicach. W tych szkołach również zaszły radykalne zmiany.Do Zespołu Placówek Oświaty w Kijach należą także dwie Szkoły Filialne: w Gartatowicach, we Włoszczowicach. W tych szkołach również zaszły radykalne zmiany. Szkoła Filialna w Gartatowicach: Szkoła Filialna w Gartatowicach: została: została: - ocieplona,- ocieplona, -zmienione zostały piece centralnego ogrzewania-zmienione zostały piece centralnego ogrzewania - powstała nowoczesna sala komputerowa- powstała nowoczesna sala komputerowa - wymienione zostały wszystkie okna- wymienione zostały wszystkie okna Szkoła Filialna we Włoszczowicach: Szkoła Filialna we Włoszczowicach: - gruntowny remont wewnątrz budynku- gruntowny remont wewnątrz budynku - wymiana ogrzewania centralnego- wymiana ogrzewania centralnego - na 2010 r. planuje się ocieplenie budynku z zewnątrz, oraz wymianę dachu- na 2010 r. planuje się ocieplenie budynku z zewnątrz, oraz wymianę dachu

6 Sala Gimnastyczna Głównym inicjatorem i pomysłodawcą budowy Sali sportowej spełniającej wymagane standardy był Samorząd Gminy, który zaangażował się w pozyskiwanie środków finansowych, dzięki temu w sierpniu 2005 r. rozpoczęto pierwsze prace budowlane. Koszt całej inwestycji wynosił 2,5 mln zł. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą budowy Sali sportowej spełniającej wymagane standardy był Samorząd Gminy, który zaangażował się w pozyskiwanie środków finansowych, dzięki temu w sierpniu 2005 r. rozpoczęto pierwsze prace budowlane. Koszt całej inwestycji wynosił 2,5 mln zł. W obiekcie Sali sportowej mieści się również sala do gimnastyki korekcyjnej dla uczniów oraz pracownia rehabilitacyjna i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy. W obiekcie Sali sportowej mieści się również sala do gimnastyki korekcyjnej dla uczniów oraz pracownia rehabilitacyjna i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy.

7 Obwodnica… Obwodnica w Kijach została zbudowana ze względu na odciążenie miejscowości Kije z bardzo dużej ilości samochodów poruszających się trasą Jędrzejów-Chmielnik.Obwodnica w Kijach została zbudowana ze względu na odciążenie miejscowości Kije z bardzo dużej ilości samochodów poruszających się trasą Jędrzejów-Chmielnik. Roboty trwały od sierpnia 2004 roku. Koszt inwestycji wyniósł ogółem 19,1 mln zł. Obwodnica została zrealizowana wraz z przełożeniem drogi wojewódzkiej nr 766 Morawica - Pińczów oraz budową wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiejRoboty trwały od sierpnia 2004 roku. Koszt inwestycji wyniósł ogółem 19,1 mln zł. Obwodnica została zrealizowana wraz z przełożeniem drogi wojewódzkiej nr 766 Morawica - Pińczów oraz budową wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej W znacznym stopniu poprawił się system komunikacji i bezpieczeństwa drogowego Gminy Kije.W znacznym stopniu poprawił się system komunikacji i bezpieczeństwa drogowego Gminy Kije.

8 Sieci wodociągowe, kanalizacje oraz oczyszczalnia ścieków. Gmina Kije przygotowała wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla Gminy KijeGmina Kije przygotowała wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla Gminy Kije Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, uznano nasze potrzeby za uzasadnione, gdyż były zgodne z priorytetem Zarządu Województwa.Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, uznano nasze potrzeby za uzasadnione, gdyż były zgodne z priorytetem Zarządu Województwa. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wpłynęła pozytywnie na stan środowiska naturalnego i ograniczyła problem nielegalnego pozbywania się ścieków z szamb. Wymiernym efektem jest likwidacja ok. 416 szamb a co za tym idzie eliminacja źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych w zlewni rzeki Nidy. Poprawił się stan czystości wód.Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wpłynęła pozytywnie na stan środowiska naturalnego i ograniczyła problem nielegalnego pozbywania się ścieków z szamb. Wymiernym efektem jest likwidacja ok. 416 szamb a co za tym idzie eliminacja źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych w zlewni rzeki Nidy. Poprawił się stan czystości wód. Inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych zapewniły mieszkańcom wszystkich miejscowości dostarczenie dobrej jakości wody pitnej co wpłynęło pozytywnie na zdrowie ludzi. Po zrealizowaniu inwestycji wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane.Inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych zapewniły mieszkańcom wszystkich miejscowości dostarczenie dobrej jakości wody pitnej co wpłynęło pozytywnie na zdrowie ludzi. Po zrealizowaniu inwestycji wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane.

9 Oczyszczalnia ścieków w Umianowicach…

10 Straż w Kijach W miejscowości Kije znajduje się budynek straży, który został generalnie odnowiony i oddany do użytku w 2008 roku. Koszt wynosił około 200000zł. Większość prac społecznych wykonali sami strażacy. Straż posiadała dwa stare samochody, star bojowy gaśniczy i polonez operacyjny. W 2008 roku został zakupiony Ford operacyjny do wypadków samochodowych. Koszt wyniósł 120000zł. W 2009 roku został zakupiony ciężki samochód bojowy Iveco, którego koszt wyniósł 430000zł.

11 Urząd Gminy w Kijach Nowy budynek gminny został oddany do użytku w 1993 roku. W 2009 roku przeszedł gruntowny remont. W ramach przedsięwzięcia wykonano min. : - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - wymiana okien zewnętrznych na okna PCV -wymiana parapetów zewnętrznych Koszt wyniósł 211.907 PLN

12 Świetlice na terenie Gminy Kije W okresie samorządności na terenie gminy Kije zostały odremontowane Świetlice między innymi w Samostrzałowie, Stawianach, Rębowie, Czechowie, Włoszczowicach Remontów tych dokonano w latach 2009-2010 Koszty wyniosły 700000zł

13 Kolektory słoneczne W 2009 roku Rada Gminy wyszła z propozycją złożenia projektu na zakup kolektorów słonecznych dla chętnych mieszkańców gminy, które mają służyć do podgrzewania wody. Był to jedyny projekt w województwie, który dostał akceptację Urzędu Marszałkowskiego. Zakładanie kolektorów przewidziane jest na okres trzech lat począwszy od 2010 r.

14 Studnia głębinowa w Górkach Druga studnia głębinowa powstała w miejscowości Górki. Jest ona zabezpieczeniem dla studni w Gołuchowie. Powstała w celu, aby nie doprowadzić do braku wody dla mieszkańców.Druga studnia głębinowa powstała w miejscowości Górki. Jest ona zabezpieczeniem dla studni w Gołuchowie. Powstała w celu, aby nie doprowadzić do braku wody dla mieszkańców. Koszt wynosił około 100000złKoszt wynosił około 100000zł

15 Drogi gminne Drogi gminne w Kijach są w 90 % pokryte nowym asfaltem. Zostały wykonane w latach 2004-2009. Łącznie zrobiono ok. 20 km dróg. Koszt inwestycji wyniósł ok. 5 mln zł. CIEKAWOSTKA W 2007 r. według rankingu Rzeczpospolitej Gmina Kije zajęła pierwsze miejsce w Polsce w pozyskiwaniu środków Unijnych na jednego mieszkańca. Przygotowały: Monika Śliwa Dominika Delipacy Opiekun: Bogdan Skrobisz


Pobierz ppt "Samorządność w Gminie Kije. Gmina Kije Gmina Kije jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa świętokrzyskiego, w obrębie powiatu pińczowskiegoGmina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google