Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODKARPACKIE SAMORZĄDOWE KONSORCJUM ZAKUPOWE RAZEM Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o. ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów tel. (17) 865 85 21, fax (17) 865.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODKARPACKIE SAMORZĄDOWE KONSORCJUM ZAKUPOWE RAZEM Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o. ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów tel. (17) 865 85 21, fax (17) 865."— Zapis prezentacji:

1 PODKARPACKIE SAMORZĄDOWE KONSORCJUM ZAKUPOWE RAZEM Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o. ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów tel. (17) 865 85 21, fax (17) 865 82 86 Rzeszów, 23 października 2012

2 Agenda 1. DB Vector Sp. z o.o. 2. Sytuacja rynkowa 3. Organizacja konsorcjum 3.1 Cele konsorcjum 3.2 Uczestnicy konsorcjum 3.3 Zakres programu ubezpieczenia 3.4 Warunki przystąpienia do konsorcjum 4. Rola brokera w funkcjonowaniu konsorcjum 5. Korzyści dla uczestników konsorcjum 2

3 1. DB Vector Sp. z o.o. Pierwsza na Podkarpaciu spółka brokerska Zespół managerów z ponad 15 letnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeniowym Ubezpieczenie OC brokera z sumą gwarancyjną 20 mln zł Partnerzy wspierający: -IBAF -Centrum Studiów nad Terroryzmem -Agencja PR Exacto -Eksperci branżowi 3

4 2. Sytuacja rynkowa Wysokie koszty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, niska atrakcyjność ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych dla towarzystw ubezpieczeń, PZU S.A. – najczęściej jedyny oferent ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych na rynku – brak konkurencji na rynku w tej grupie ubezpieczeń daje PZU S.A. wysoką pozycję w negocjacjach z podmiotami leczniczymi. 4

5 2. Sytuacja rynkowa Rozpatrywane alternatywy: – założenie TUW - wysokie koszty (nakłady) kapitałowe oraz koszty działalności, – tworzenie ogólnopolskich grup zakupowych szpitali i innych podmiotów leczniczych – zwiększenie pozycji negocjacyjnej podmiotów leczniczych na rynku ubezpieczeniowym – propozycja DB Vector: 5

6 Powołanie Podkarpackiego Samorządowego Konsorcjum Zakupowego RAZEM 6

7 Podkarpackie Samorządowe Konsorcjum Zakupowe RAZEM Podkarpackie Samorządowe Konsorcjum Zakupowe RAZEM Jednostki Samorządu Terytorialnego Jednostki Samorządu Terytorialnego Szpitale Wojewódzkie Szpital Miejski Przychodnie Pozostałe podmioty lecznicze Zarządzający DB Vector Sp. z o.o. Zarządzający DB Vector Sp. z o.o. Wspólna realizacja celów programu 7 3. Organizacja konsorcjum

8 3.1 Cele konsorcjum Zapewnienie konkurencyjnych cenowo ofert ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zdarzeń medycznych dla podmiotów leczniczych, zapewnienie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego konkurencyjnych cenowo standardów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wprowadzenie efektywnych działań z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym prowadzących do optymalizacji kosztów ubezpieczenia, 8

9 3.1 Cele konsorcjum wdrożenie procedur podnoszących jakość obsługi roszczeń i szkód (zintegrowane zarządzanie ryzykiem), dążenie do zapewnienia trwałych relacji biznesowych między podmiotami programu, organizacja i zarządzanie przez Brokera zakupami usług ubezpieczeniowych w ramach powołanego konsorcjum. 9

10 Docelowo utworzenie związku wzajemności członkowskiej w ramach TUW-u, z którym wynegocjowane zostaną przez Brokera najkorzystniejsze warunki współpracy (program ubezpieczeniowy). 10 3.1 Cele konsorcjum

11 3.2 Uczestnicy programu Samorząd Województwa, który jest organem założycielskim podmiotów leczniczych (w tym szpitali), – Szpitale Wojewódzkie i Przychodnie Miasta, które są organami założycielskimi podmiotów leczniczych (szpitali), – Szpitale Miejskie, Przychodnie Starostwa Powiatowe, które są organami założycielskimi podmiotów leczniczych (w tym szpitali), – Szpitale Powiatowe, Przychodnie Podmioty lecznicze, dla których wyżej wymienione jednostki samorządu terytorialnego są organami założycielskimi, Pozostałe Jednostki Samorządu Terytorialnego, Pracownicy w/w podmiotów. 11

12 3.3 Zakres programu ubezpieczenia Dla podmiotów leczniczych: – ubezpieczenia obowiązkowe (OC i od zdarzeń medycznych) – ubezpieczenia dobrowolne (OC nadwyżkowe, OC działalności, ubezpieczenia majątkowe, ewentualnie komunikacyjne) 12

13 Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego: – ubezpieczenia dobrowolne organów założycielskich i innych jednostek samorządu terytorialnego (min. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dodatkowo OC, ubezpieczenia ryzyk kradzieży, EEI) 3.3 Zakres programu ubezpieczenia 13

14 3.3 Zakres programu ubezpieczenia dla pracowników wymienionych podmiotów: – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, – grupowe ubezpieczenie na życie 14

15 3.4 Warunki przystąpienia do konsorcjum Podpisanie deklaracji przystąpienia do KonsorcjumRAZEM, udzielenie pełnomocnictwa brokerskiego dla DB Vector, podpisanie umowy brokerskiej z DB Vector, przekazanie Brokerowi niezbędnych danych dotyczących przebiegu ubezpieczeń, wyznaczenie przez Uczestnika programu reprezentantów do bieżącej współpracy z Brokerem. 15

16 3.4 Projektowane warunki zawarcia umów ubezpieczenia Wdrożenie przez ubezpieczonego przy wsparciu DB Vector procedury zarządzania ryzykiem, obsługi roszczeń i likwidacji szkód, wykorzystanie zaleceń wynikających z audytu ubezpieczeniowego przeprowadzonego przez ubezpieczyciela i/lub brokera, uczestnictwo w cyklicznych seminariach/ szkoleniach poświęconych problematyce zarządzania ryzykiem, likwidacji szkód i obsługi roszczeń, warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową podmiotów leczniczych powinno być ubezpieczenie ich organów założycielskich. 16

17 4. Rola brokera w funkcjonowaniu konsorcjum W oparciu o deklarację przystąpienia do konsorcjum i udzielone pełnomocnictwo DB Vector podejmie czynności brokerskie zmierzające do pozyskania i uzgodnienia warunków taryfowych ofert ubezpieczenia, lub/i przeprowadzenie wyboru ubezpieczyciela w oparciu o prawo zamówień publicznych. 17

18 4.1 Czynności brokerskie w ramach funkcjonowania konsorcjum Zebranie danych źródłowych niezbędnych do przygotowania zapytania ofertowego (kwestionariusze informacyjne), opracowanie wstępnych założeń dla przyszłych umów ubezpieczenia, przygotowanie programu ubezpieczenia będącego merytoryczną podstawą zapytania brokerskiego, współpraca w przeprowadzeniu audytu ubezpieczeniowego, lub/i przygotowanie SIWZ, 18

19 4.1 Czynności brokerskie w ramach funkcjonowania konsorcjum negocjacje z ubezpieczycielami, uzgodnienie projektów umów ubezpieczenia w celu przedłożenia do akceptacji Uczestników/ Klientów, przygotowanie i wdrożenie procedur, 19

20 4.1 Czynności brokerskie w ramach funkcjonowania konsorcjum przeprowadzenie szkolenia dla osób odpowiedzialnych za wykonywanie umów ubezpieczenia, bieżąca obsługa umów ubezpieczenia, w tym koordynacja procesu likwidacji szkód, cykliczne/ kwartalne przygotowywanie raportów dotyczących wykonywania umów ubezpieczenia i bieżącej szkodowości. 20

21 5. Korzyści dla uczestników konsorcjum optymalizacja kosztów ubezpieczenia, podniesienie jakości ochrony ubezpieczeniowej, zwiększenie skuteczności zarządzania ryzykiem JST i podmiotów leczniczych, - procedury zarządzania ryzykiem, obsługi roszczeń i likwidacji szkód, podniesienie jakości obsługi i likwidacji szkód - standaryzacja procesu obsługi i likwidacji szkód. 21

22 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do dyskusji


Pobierz ppt "PODKARPACKIE SAMORZĄDOWE KONSORCJUM ZAKUPOWE RAZEM Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o. ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów tel. (17) 865 85 21, fax (17) 865."

Podobne prezentacje


Reklamy Google