Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODKARPACKIE SAMORZĄDOWE KONSORCJUM ZAKUPOWE „RAZEM” Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o. ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów tel. (17) 865 85 21, fax (17)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODKARPACKIE SAMORZĄDOWE KONSORCJUM ZAKUPOWE „RAZEM” Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o. ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów tel. (17) 865 85 21, fax (17)"— Zapis prezentacji:

1 PODKARPACKIE SAMORZĄDOWE KONSORCJUM ZAKUPOWE „RAZEM” Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o. ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów tel. (17) , fax (17) Rzeszów, 23 października 2012

2 Agenda 1. DB Vector Sp. z o.o. 2. Sytuacja rynkowa
3. Organizacja konsorcjum 3.1 Cele konsorcjum 3.2 Uczestnicy konsorcjum 3.3 Zakres programu ubezpieczenia 3.4 Warunki przystąpienia do konsorcjum 4. Rola brokera w funkcjonowaniu konsorcjum 5. Korzyści dla uczestników konsorcjum

3 1. DB Vector Sp. z o.o. Pierwsza na Podkarpaciu spółka brokerska
Zespół managerów z ponad 15 letnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeniowym Ubezpieczenie OC brokera z sumą gwarancyjną 20 mln zł Partnerzy wspierający: IBAF Centrum Studiów nad Terroryzmem Agencja PR Exacto Eksperci branżowi

4 2. Sytuacja rynkowa Wysokie koszty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, niska atrakcyjność ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych dla towarzystw ubezpieczeń, PZU S.A. – najczęściej jedyny oferent ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych na rynku brak konkurencji na rynku w tej grupie ubezpieczeń daje PZU S.A. wysoką pozycję w negocjacjach z podmiotami leczniczymi.

5 2. Sytuacja rynkowa Rozpatrywane alternatywy:
założenie TUW - wysokie koszty (nakłady) kapitałowe oraz koszty działalności, tworzenie ogólnopolskich grup zakupowych szpitali i innych podmiotów leczniczych – zwiększenie pozycji negocjacyjnej podmiotów leczniczych na rynku ubezpieczeniowym propozycja DB Vector:

6 Powołanie Podkarpackiego Samorządowego Konsorcjum Zakupowego „RAZEM”

7 Samorządu Terytorialnego Wspólna realizacja celów programu
3. Organizacja konsorcjum Jednostki Samorządu Terytorialnego Zarządzający DB Vector Sp. z o.o. Szpitale Wojewódzkie Podkarpackie Samorządowe Konsorcjum Zakupowe „RAZEM” Szpital Miejski Przychodnie Pozostałe podmioty lecznicze Wspólna realizacja celów programu

8 3.1 Cele konsorcjum Zapewnienie konkurencyjnych cenowo ofert ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zdarzeń medycznych dla podmiotów leczniczych, zapewnienie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego konkurencyjnych cenowo standardów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wprowadzenie efektywnych działań z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym prowadzących do optymalizacji kosztów ubezpieczenia,

9 3.1 Cele konsorcjum wdrożenie procedur podnoszących jakość obsługi roszczeń i szkód (zintegrowane zarządzanie ryzykiem), dążenie do zapewnienia trwałych relacji biznesowych między podmiotami programu, organizacja i zarządzanie przez Brokera zakupami usług ubezpieczeniowych w ramach powołanego konsorcjum.

10 3.1 Cele konsorcjum Docelowo utworzenie związku wzajemności członkowskiej w ramach TUW-u, z którym wynegocjowane zostaną przez Brokera najkorzystniejsze warunki współpracy (program ubezpieczeniowy).

11 3.2 Uczestnicy programu Samorząd Województwa, który jest organem założycielskim podmiotów leczniczych (w tym szpitali), Szpitale Wojewódzkie i Przychodnie Miasta, które są organami założycielskimi podmiotów leczniczych (szpitali), Szpitale Miejskie, Przychodnie Starostwa Powiatowe, które są organami założycielskimi podmiotów leczniczych (w tym szpitali), Szpitale Powiatowe, Przychodnie Podmioty lecznicze, dla których wyżej wymienione jednostki samorządu terytorialnego są organami założycielskimi, Pozostałe Jednostki Samorządu Terytorialnego, Pracownicy w/w podmiotów.

12 3.3 Zakres programu ubezpieczenia
Dla podmiotów leczniczych: ubezpieczenia obowiązkowe (OC i od zdarzeń medycznych) ubezpieczenia dobrowolne (OC nadwyżkowe, OC działalności, ubezpieczenia majątkowe, ewentualnie komunikacyjne)

13 3.3 Zakres programu ubezpieczenia
Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego: ubezpieczenia dobrowolne organów założycielskich i innych jednostek samorządu terytorialnego (min. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dodatkowo OC, ubezpieczenia ryzyk kradzieży, EEI)

14 3.3 Zakres programu ubezpieczenia
dla pracowników wymienionych podmiotów: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, grupowe ubezpieczenie na życie

15 3.4 Warunki przystąpienia do konsorcjum
Podpisanie deklaracji przystąpienia do Konsorcjum „RAZEM”, udzielenie pełnomocnictwa brokerskiego dla DB Vector, podpisanie umowy brokerskiej z DB Vector, przekazanie Brokerowi niezbędnych danych dotyczących przebiegu ubezpieczeń, wyznaczenie przez Uczestnika programu reprezentantów do bieżącej współpracy z Brokerem. UGZS Podpisanie deklaracji, Pełnomocnictwo, Umowa brokerska Przekazanie danych Reprezentantów do współpracy

16 3.4 Projektowane warunki zawarcia umów ubezpieczenia
Wdrożenie przez ubezpieczonego przy wsparciu DB Vector procedury zarządzania ryzykiem, obsługi roszczeń i likwidacji szkód, wykorzystanie zaleceń wynikających z audytu ubezpieczeniowego przeprowadzonego przez ubezpieczyciela i/lub brokera, uczestnictwo w cyklicznych seminariach/ szkoleniach poświęconych problematyce zarządzania ryzykiem, likwidacji szkód i obsługi roszczeń, warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową podmiotów leczniczych powinno być ubezpieczenie ich organów założycielskich.

17 4. Rola brokera w funkcjonowaniu konsorcjum
W oparciu o deklarację przystąpienia do konsorcjum i udzielone pełnomocnictwo DB Vector podejmie czynności brokerskie zmierzające do pozyskania i uzgodnienia warunków taryfowych ofert ubezpieczenia, lub/i przeprowadzenie wyboru ubezpieczyciela w oparciu o prawo zamówień publicznych. deklarację

18 4.1 Czynności brokerskie w ramach funkcjonowania konsorcjum
Zebranie danych źródłowych niezbędnych do przygotowania zapytania ofertowego (kwestionariusze informacyjne), opracowanie wstępnych założeń dla przyszłych umów ubezpieczenia, przygotowanie programu ubezpieczenia będącego merytoryczną podstawą zapytania brokerskiego, współpraca w przeprowadzeniu audytu ubezpieczeniowego, lub/i przygotowanie SIWZ, 1

19 4.1 Czynności brokerskie w ramach funkcjonowania konsorcjum
negocjacje z ubezpieczycielami, uzgodnienie projektów umów ubezpieczenia w celu przedłożenia do akceptacji Uczestników/ Klientów, przygotowanie i wdrożenie procedur, 2

20 4.1 Czynności brokerskie w ramach funkcjonowania konsorcjum
przeprowadzenie szkolenia dla osób odpowiedzialnych za wykonywanie umów ubezpieczenia, bieżąca obsługa umów ubezpieczenia, w tym koordynacja procesu likwidacji szkód, cykliczne/ kwartalne przygotowywanie raportów dotyczących wykonywania umów ubezpieczenia i bieżącej szkodowości. 3

21 5. Korzyści dla uczestników konsorcjum
optymalizacja kosztów ubezpieczenia, podniesienie jakości ochrony ubezpieczeniowej, zwiększenie skuteczności zarządzania ryzykiem JST i podmiotów leczniczych, - procedury zarządzania ryzykiem, obsługi roszczeń i likwidacji szkód, podniesienie jakości obsługi i likwidacji szkód - standaryzacja procesu obsługi i likwidacji szkód.

22 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do dyskusji


Pobierz ppt "PODKARPACKIE SAMORZĄDOWE KONSORCJUM ZAKUPOWE „RAZEM” Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o. ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów tel. (17) 865 85 21, fax (17)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google