Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka turystyki pielgrzymkowej Polaków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka turystyki pielgrzymkowej Polaków"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka turystyki pielgrzymkowej Polaków

2 Korzenie ( początki ) pielgrzymowania.
Od początku istnienia chrześcijaństwa rodziła się i utrwalała pątnicza tradycja. Już św. Paweł Apostoł spieszył z pielgrzymką do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy (Dz 20, 16; 24, 11). Celem pielgrzymowania stały się miejsca związane z kultem męczenników i ich relikwii (szczególnie od III w.), ośrodki związane z kultem pustelników i rozwijającym się monastycyzmem (od końca III w.), Ziemia Święta oraz miejsca związane z kultem Męki Pańskiej i wizerunkami Chrystusa (zwłaszcza od IV w.), ośrodki związane z kultem maryjnym i czcią cudownych wizerunków Matki Bożej (zwłaszcza od V w.), XI-XII wiek – najczęściej pielgrzymowano do Jerozolimy, Rzymu, Santiago de Compostela.

3 Zasięg oddziaływania miejsc pielgrzymkowych.
Przy budowaniu oferty pielgrzymkowej istotna jest znajomość oddziaływania miejsc pielgrzymkowych. Na przestrzeni historii wykształcały się ośrodki pielgrzymkowe i sanktuaria o rozmaitym zasięgu: lokalnym, regionalnym (diecezjalnym) np. Góra św. Anny, Svaty Kopecek, ponadregionalnym, krajowym (narodowym) np. Kalwaria Zebrzydowska, Svata Hora - Pribram, międzynarodowym i światowym np. Częstochowa, Fatima, Valehrad.

4 Pielgrzymowanie jest szczególną formą obcowania z Bogiem, poszukiwaniem źródeł wiary, oraz sensu ludzkiej egzystencji.   Świadomość europejska zrodziła się na szlakach pielgrzymkowych (J.W. Goethe)

5 Cele pielgrzymowania/ wyjazdów pielgrzymkowych:
Poznawczy – historyczno-turystyczny Religijny, duchowy

6 Poznawczy – historyczno-turystyczny
zamiłowanie do podróży chęć zaspokojenia ciekawości i poznania nowych miejsc pragnienie niezwykłych przeżyć poznawanie zabytków chrześcijańskiej kultury doświadczenie wspólnoty z innymi ludźmi

7 Religijny, duchowy udział w aktach kultu ( liturgii )
korzystanie z duchowych darów (sakramenty święte, słowo Boże, odpusty, łaski związane z danym miejscem) przeżywanie wspólnoty religijnej pobożność

8 Pielgrzymowanie na spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II przyczyniło się do wyzwolenia z lęku i było jednym z milowych kroków w odnowieniu ruchu pielgrzymkowego.

9 Środki pomocne do osiągnięcia celów pielgrzymowania:
Przewodniki/informatory uwzględniające adresy, telefony, maile, godziny liturgii w kościołach, sanktuariach, godziny otwarcia, główne uroczystości patronalne Strony internetowe miast, regionów z uwzględnieniem tras i miejsc pielgrzymkowych Mapy Sieć noclegowa ( hotele, pensjonaty, kwatery prywatne ) Oznakowania miejsc religijnych ( pielgrzymkowych)

10 Różnice pomiędzy wyjazdem religijnym ( pielgrzymką ) a wyjazdem turystycznym (wycieczką).
Inne są cele wyjazdów. Wycieczka – cel poznawczy Pielgrzymka – cel poznawczy + duchowy

11 Kim są pielgrzymi? Pielgrzymami to nie tylko osoby w podeszłym wieku ( emeryci ), ale osoby młode, całe rodziny, często ludzie zajmujący wysoką pozycję w społeczeństwie. Uzależnione jest to od pory roku tzn. w okresie ferii, wakacji spotykamy rodziny z dziećmi, nauczycieli, wczesną wiosną i jesienią pielgrzymują osoby starsze. ludzie dobrze sytuowani szukający odizolowania od „szumu” świata, chwili zastanowienia się, dokonania przemyśleń. osoby wierzące, poszukujące, ale nie koniecznie praktykujące, jednak identyfikujące się z Kościołem.

12 Oczekiwania klienta pielgrzymkowego?
Udział w codziennej liturgii ( Eucharystii ), w codziennych modlitwach Budowanie wspólnoty w grupie pielgrzymkowej Znajomość przez przewodnika nie tylko wiedzy historycznej, ale żywotów świętych, historii Kościoła, objawień etc.

13 Promocja - Kanały ( drogi, sposoby, metody ) dotarcia do klienta pielgrzymkowego:
Czasopisma katolickie: - Katolicki Tygodnik Niedziela, - Gość Niedzielny, - Przegląd Katolicki, - Szlaki pielgrzyma, katolickie rozgłośnie radiowe, Targi kościelne - Sacro Expo – wyposażania kościołów – uczestnikami są głównie księża z całej Polski, - Wydawców katolickich, broszury i informatory o miejscach świętych w Czechach.

14 Katalog PATRON TRAVEL NA ROK 2012
nowe miasto–Krnov – w programie Sanktuaria Czech promocja miejsc religijnych w Czechach i na Morawach


Pobierz ppt "Charakterystyka turystyki pielgrzymkowej Polaków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google