Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicja Pielgrzymki Pielgrzymka jest to podróż o charakterze religijnym do miejsca uważanego za święte, w którym wędrujący spodziewa się bliższego spotkania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicja Pielgrzymki Pielgrzymka jest to podróż o charakterze religijnym do miejsca uważanego za święte, w którym wędrujący spodziewa się bliższego spotkania."— Zapis prezentacji:

1

2 Definicja Pielgrzymki Pielgrzymka jest to podróż o charakterze religijnym do miejsca uważanego za święte, w którym wędrujący spodziewa się bliższego spotkania z Bogiem lub jego Świętymi. Odzwierciedla ona charakter ludzkiego życia, które jest pielgrzymką do domu Ojca.

3 Rozwój pielgrzymowania Jest to zjawisko występujące w wielu religiach, a wzorem pielgrzyma jest Abraham – to on wyrusza w drogę pod wpływem Bożego natchnienia. Rdz 12.1n Także Izraelici pielgrzymujący do Ziemi Obiecanej. Ps 136

4 W islamie pielgrzymka do Mekki raz w życiu W Starym Testamencie pielgrzymka do Jerozolimy trzy razy w roku

5 Podczas pielgrzymek recytowano Psalmy od 120-134 mówiące właśnie o pielgrzymowaniu

6 Uradowałem się, gdy mi powiedziano: "Pójdziemy do domu Pańskiego!" Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem, Jeruzalem, wzniesione jako miasto gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: "Pokój w tobie!" Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie.

7 Święto Pachy - Przaśniki – święto obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Tygodni (Pięćdziesiątnicy) - upamiętnia ono nadanie Tory Mojżeszowi na górze Synaj i wypada w siedem tygodni po Święcie Paschy. Namiotów - święto należy do świąt radosnych i upamiętnia mieszkanie w szałasach i namiotach podczas wyjścia z Egiptu i wędrówki do Kanaanu.

8 Pielgrzymuje się do: Miejsc związanych z życiem, działalnością i męką Jezusa Chrystusa Miejsc związanych z Matką Bożą (szczególnie miejsc objawień) Miejsc związanych z kultem świętych (Rzym – groby Apostołów, Santiago) Miejsc związanych z relikwiami lub cudami Miejsc przebywania świętych ludzi w celu uzyskania porady

9 W chrześcijaństwie celem pielgrzymek stała się szybko Ziemia Święta, a potem miejsca związane ze świętymi (groby męczenników) Na przełomie dziejów szacuje się, że pielgrzymuje nawet około 250 mln ludzi, z czego 60-70% to chrześcijanie.

10 Cel pielgrzymek Przez pielgrzymkę pątnik pragnie: Wypełnić akt kultu Dziękować za otrzymane łaski Pokutować za grzechy Prosić o uproszenie łask Pielgrzymi często niosą ze sobą intencje innych, bliskich sobie ludzi

11 Jest dostosowany często do charakteru miejsca do, którego się pielgrzymuje, a także od grupy która pielgrzymuje Pielgrzymkę często określa się mianem rekolekcji w drodze

12 Pielgrzymka może mieć charakter: 1. Narodowy 2. Społeczny Istnieją pielgrzymki jest wymiar duchowy.

13 JP II napisał, że: Pielgrzymka jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca. Przez czuwanie, post i modlitwę pielgrzym postępuje na przód drogą chrześcijańskiej doskonałości. Incarnationis mysterium nr 7

14 Jednym z celów jest nawiązywanie relacji między pielgrzymami, a także z napotykanymi gośćmi Innym jest wymiar poznawczy kultury i tradycji danego regionu czy miejsca

15 Ile i gdzie? Co roku średnio 7 mln Polaków, czyli ok. 15 proc. ludności, wybiera się z pielgrzymką do wybranego miejsca kultu. Polscy pielgrzymi stanowią od 3-5 proc. wszystkich chrześcijan pielgrzymujących na świecie i 20 proc. pielgrzymujących Europejczyków. W Polsce jest ponad 500 sanktuariów, a do największych takich jak Łagiewniki, Licheń czy Kalwaria Zebrzydowska od kilku lat coraz liczniej przychodzą piesi pątnicy, Polacy udają się też pieszo do zagranicznych sanktuariów. (Santiago czy Lewocza)

16 Aż 4 mln polskich pielgrzymów to pątnicy udający się na Jasną Górę, którzy mają do wyboru 50 tras. Tradycja pieszego wędrowania do Częstochowy sięga XV wieku. Ówcześni pątnicy szli z Krakowa. Jednym z najstarszych szlaków pielgrzymkowych ma początek w Warszawie. Mieszkańcy stolicy przemierzają tę trasę od 1711 roku, bez względu na historyczne wydarzenia i polityczne uwarunkowania - pielgrzymowali nawet podczas Powstania Warszawskiego. Pieszo do sanktuarium zmierza rocznie ok. 200 tys. osób.

17

18 Czy chcesz iść na pielgrzymkę? Pamiętaj, żeby w tym miejscu puścić film o pielgrzymce!!!

19 Dwa plecaki: Duży, który jedzie na samochodzie bagażowym Mały, który mamy ze sobą. (w nim woda, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia, miskę lub duży kubek, łyżkę, nóż, coś do siądnięcia, nakrycie głowy, i co mi się jeszcze przypomni) Plastikową miskę do mycia Namiot + śpiwór + karimata Kuchenkę gazową (turystyczną)


Pobierz ppt "Definicja Pielgrzymki Pielgrzymka jest to podróż o charakterze religijnym do miejsca uważanego za święte, w którym wędrujący spodziewa się bliższego spotkania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google