Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka religijna i pielgrzymkowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka religijna i pielgrzymkowa"— Zapis prezentacji:

1 Turystyka religijna i pielgrzymkowa
Paulina Ślósarczyk 46698 Natalia Sobota 44668

2 Turystyka pielgrzymkowa i religijna
… to podróże podjęte z motywów religijnych lub religijno - poznawczych, których głównym celem są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne i tym samym stanowią specyficzny typ podróży turystycznych. Celem podróży mogą być: miejsca kultu religijnego oraz obiekty sakralne (sanktuaria, kościoły itp.) miejsca związane ze śmiercią i działalnością świętych pielgrzymka do grobów świętych wydarzenia religijne spotkania z autorytetami i osobistościami związanymi z religią

3 Rodzaje Należy jednak odróżnić turystykę religijną od pielgrzymkowej. Przez turystykę religijną można zrozumieć wyjazdy o charakterze religijno - poznawczym. Pielgrzymi podróżują do miejsc świętych oprócz poświęcania czasu na modlitwie chcą jak najwięcej zobaczyć i poznać historię oraz architekturę kultury religijnej. Taki motyw może wysunąć się na pierwszy plan i wtedy bardziej możemy mówić o turystyce krajoznawczej a nie religijnej. Turystyką pielgrzymkową jest podróż w której najważniejszym celem jest spotkanie z Bogiem, modlitwa, kontemplacja, osobiste przemyślenia, uczestnictwo w uroczystościach religijnych. W języku potocznym turystyka pielgrzymkowa jest nazywana turystyka pątniczą. turystya pielgrzymkowa (turystyka pątnicza) – w której podstawowym celem jest modlitwa, kontemplacja, uczestnictwo w uroczystościach religijnych. turystyka religijno–poznawcza – w której głównym lub podstawowym motywem jest motyw poznawczy, turyści chcą zobaczyć i poznać historię oraz architekturę kultury religijnej, również miejsc świętych innych religii.

4 Cel podróży Wspólny dla obu wypraw cel podróży zaakcentowany jest przez wskazanie miejsc, obiektów i wydarzeń, na które ukierunkowane są programy zarówno podróży pielgrzymkowej jak i religijnej. O ich różnicy stanowi motywacja podjęcia wyprawy, czy ściśle religijny cel czy religia połączona z edukacja i chęcią zwiedzania dziedzictwa kulturowego. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z turystyką pielgrzymkową a w drugim z turystyką religijno - kulturową.

5 Cechy ruchu pielgrzymkowego
sezonowość, związana z kalendarzem świąt religijnych będąca okazją do zorganizowania masowych pielgrzymek silna motywacja religijna uczestników ukierunkowanie podróży i programu na jeden cel (miejsca święte) wspólny udział w wydarzeniach kulminacyjnych (uroczysta liturgia, grupowe nabożeństwa w miejscu docelowym czy wędrówka po świętych miejscach) Do turystyki pielgrzymkowej zalicza się również spotkania z autorytetami i osobistościami reprezentującymi Kościół. Przykładem ostatnich lat były wizyty Papieża, które gromadziły tłumy pielgrzymów.

6 Turystykę religijną cechuje:
sezonowość, związana z kalendarzem świąt religijnych motywacja program oraz cel pielgrzymki

7 Pielgrzym, pątnik Pielgrzym, pątnik – człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu, uczestnik pielgrzymki. Słowo pochodzi od łacińskiego peregrinus - cudzoziemiec. W przenośni: osoba wiele podróżująca po świecie. Etymologia pojęcia "pielgrzym" sięga starożytnej Grecji. Termin "per-epi-demos" oznaczał cudzoziemca, nierezydenta, czy też przygodnego podróżnego. W wiekach średnich powstały różne formy pielgrzymowania: pereginatio ad loca sancta – pielgrzymowanie do miejsc świętych, pereginatio ad limina sanctorum – nawiedzenie miejsc, w których znajdowały się groby męczenników. Po upadku Konstantynopola pątnicy z Europy zmierzali zwłaszcza do Rzymu i do Santiago de Compostela do grobu św. Jakuba Apostoła.

8 Ważne miejsca pielgrzymkowe
Chrześcijaństwo

9 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Ośrodek pielgrzymkowy poświęcony Matce Bożej Fatimskiej, znajdujący się w mieście Fatima w środkowo-zachodniej Portugalii. Teren ośrodka należy do Kościoła katolickiego. Sanktuarium zostało wybudowane w miejscu objawień Matki Bożej, które rozpoczęły się 13 maja i trwały do 13 października 1917. W 1917 troje pasterzy z Fatimy - Francisco i Jacinta Marto oraz Lucia dos Santos - ogłosiło, że objawiła im się Matka Boża i przekazała trzy tajemnice fatimskie. Kościół katolicki uznał te objawienia za nie będące w sprzeczności z doktryną. Za cud uznał je w 1930.

10 Medziugorje To znane i odwiedzane miejsce pielgrzymkowe w Europie. Jest ośrodkiem odnowy życia religijnego. W centrum miejscowości znajduje się kościół pw. św. Jakuba. W pobliżu miejscowości znajdują się dwa wzniesienia - Wzgórze Objawień (Podbrdo), miejsce pierwszych objawień, oraz Góra Krzyża (Kriżevac). Zbocza wzgórz są kamieniste, porośnięte niską roślinnością. W miejscach objawień ustawiono krzyże, w drodze na Podbrdo ustawiono tajemnice różańca, a na Kriżevac stacje drogi krzyżowej. W miejscach modlitwy pielgrzymi zostawiają kawałki papieru z obietnicami, prośbami, obrazki, różańce i kwiaty, czasem ustawiają małe krzyże. W Medziugorje istnieje ponadto dom wspólnoty osób uzależnionych - Wspólnota Cenacolo. Mieszczą się tutaj także domy różnych wspólnot: Wspólnoty Błogosławieństw, Oazy Pokoju i innych.

11 Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes
ośrodek pielgrzymkowy poświęcony Matce Bożej z Lourdes, znajdujący się w mieście Lourdes w południowo-zachodniej Francji u podnóża Pirenejów. Teren ośrodka, zwany potocznie Domeną, należy do kościoła katolickiego, liczy 51 ha i obejmuje 22 obiekty kultu. Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes jest światowym centrum pielgrzymek. Co roku odwiedza je 6 milionów pielgrzymów, w tym wolontariuszy i chorych.

12 Santiago de Compostela
Miasto w północno-zachodniej Hiszpanii. Miejsce spoczynku Św. Jakuba Większego jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. Od średniowiecza znany ośrodek kultu i cel pielgrzymek. Do Santiago de Compostela, które było w tamtym czasie jednym z trzech głównych celów średniowiecznego pątnictwa (obok Rzymu oraz Ziemi Świętej), wyruszali ludzie wszystkich stanów. Pielgrzymka do grobu apostoła bywała też traktowana jako element resocjalizacji, czy to zadany sobie samodzielnie, czy to nakazany wyrokiem sądowym. Na szlakach do Composteli, zwanych Drogą św. Jakuba, znajdują się liczne schroniska, prowadzone głównie przez bractwa pątnicze św. Jakuba Apostoła. Przed katedrą w Santiago de Compostela kupić można pamiątkę, znak rozpoznawczy celu podróży - muszlę pielgrzymią, symbol św. Jakuba. Pierwotnie, po muszlę taką udawano się na pobliskie wybrzeże, skąd była zabierana jako dowód i pamiątka pielgrzymki. Obecnie muszla taka stanowi raczej znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago.

13

14 Guadalupe Tu właśnie miała objawić się Aztekowi św. Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu Tepeyac, obecnie w granicach miasta Meksyk Matka Boska. Jak głoszą przekazy, w ostatnim dniu objawień, 12 grudnia 1531 roku dojść miało do powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Jest to najstarsze objawienie maryjne oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Od 1999 NMP z Guadalupe czczona jako Patronka obu Ameryk. Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe przypada 12 grudnia.

15 Jasna Góra Sanktuarium, zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstochowie, położony na wzgórzu Jasna Góra, którego nazwa pochodzi od nazwy klasztoru. Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz zbiór wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych. 16 września 1994 roku obiekt został wpisany na listę Pomników historii. Piesze pielgrzymki na Jasną Górę − coroczne piesze pielgrzymki na Jasną Górę, które wyruszają z wielu miast Polski w okresie letnim. Trasa pielgrzymek liczy od 100 do 600 km. Pielgrzymki kończą się wejściem na Jasną Górę. Większość z nich przybywa do Częstochowy ok. 13 sierpnia; niektóre, jak np. poznańska czy piotrkowska - w lipcu. Szacuje się, że w 2012 w 169 pielgrzymkach wzięło udział łącznie 103 tys. osób

16

17 Ważne miejsca pielgrzymkowe
islam

18 Mekka Centrum religijne islamu i najświętsze miasto muzułmanów, dostępne tylko dla wyznawców tej religii. Według wyznawców islamu miejsce urodzenia Mahometa (w 571) oraz miejsce objawienia sur mekkańskich. Od powrotu proroka z Medyny w 630 cel pielgrzymek wszystkich muzułmanów z całego świata. Zarządzana przez członków rodziny kalifa Alego (Alidów), od 960 noszących tytuł szarifów. Szarifowie Mekki zachowywali niezależność od kalifatu, którą zdołali utrzymać także po włączeniu Mekki w skład imperium osmańskiego (1517). Od 1924 należy do Arabii Saudyjskiej.

19 Medyna Jest drugim, po Mekce, co do znaczenia ośrodkiem kultu religijnego w świecie islamu, dlatego nazywana jest często Al-Munawwara (oświecona). Tutaj po ucieczce z Mekki (hidżra) schronił się prorok Mahomet, wtedy też zmieniono nazwę miasta z Jasrib na Medyna. W Medynie objawione zostały sury medyńskie. Na miejscu domu, w którym miał mieszkać Mahomet powstał meczet, w którym obok grobu proroka znajduje się również grób jego córki, Fatimy. Groby te są celem pielgrzymek setek tysięcy muzułmanów.

20 Ważne miejsca pielgrzymkowe
Judaizm

21 Ściana Płaczu Jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. W chwili obecnej jest to najświętsze miejsce judaizmu. Zachowane mury są fragmentem drugiej świątyni wybudowanej na wzgórzu Moria. Ściana Płaczu jest częścią Świątyni Jerozolimskiej (muru herodiańskiego), odbudowanej przez Heroda, a zniszczonej przez Rzymian. Nazwa pochodzi od żydowskiego święta opłakiwania zburzenia świątyni przez Rzymian, obchodzonego corocznie w sierpniu. Wierni zgodnie z tradycją wkładają między kamienie ściany karteczki z prośbami do Boga.

22 Dziękujemy za uwagę! :)


Pobierz ppt "Turystyka religijna i pielgrzymkowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google