Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach."— Zapis prezentacji:

1 Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach

2 Pius XII Konstytucja apostolska Exul familia (1 sierpnia 1952 r.)

3 Paweł VI Motu proprio Apostolicae caritatis (19 marca 1970 r.) Powołanie przy Stolicy Apostolskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych Powołanie przy Stolicy Apostolskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych

4 Paweł VI Motu proprio Novae Normae de pastorali migratorum cura (15 sierpnia 1969 r. )

5 Kongregacja Biskupów Instrukcja De pastorali migratorum cura (22 sierpnia 1969 r.)

6 Jan Paweł II Konstytucja Apostolska Pastor Bonus (28 czerwca 1988 r.) Powołanie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych Powołanie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych

7 Sobór Watykański II Konstytucja dogmatyczna o Kościele (nn. 48-50) Kościół jako wspólnota pielgrzymująca ku wiecznemu wypełnieniu w Bogu Kościół jako wspólnota pielgrzymująca ku wiecznemu wypełnieniu w Bogu Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego

8 Jan Paweł II Encyklika Redemptoris Mater O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła. (25 marca 1987 r.) Maryja Gwiazdą Przewodnią, patronką życiowej pielgrzymki wary ku wiecznemu wypełnieniu Maryja Gwiazdą Przewodnią, patronką życiowej pielgrzymki wary ku wiecznemu wypełnieniu

9 Kodeks Prawa Kanonicznego (1983) kan. 1230-1234 pątnictwo jedną z ważnych form pobożności pątnictwo jedną z ważnych form pobożności przywileje dla sanktuariów przywileje dla sanktuariów zobowiązanie do intensywnej troski duszpasterskiej wobec pielgrzymów zobowiązanie do intensywnej troski duszpasterskiej wobec pielgrzymów

10 Katechizm Kościoła Katolickiego (1992) Teologiczne podstawy Teologiczne podstawy

11 Jan Paweł II Bulla Incarnationis mysterium (29 listopada 1998 r.) Ogłoszenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Ogłoszenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Wartość pielgrzymowania, teologiczne motywy Wartość pielgrzymowania, teologiczne motywy Praktyki wpisujące się w pielgrzymowanie (odpusty, przejście Drzwi Świętych, pojednanie) Praktyki wpisujące się w pielgrzymowanie (odpusty, przejście Drzwi Świętych, pojednanie)

12 Penitencjaria Apostolska Rozporządzenie dotyczące uzyskania odpustu jubileuszowego (29 listopada 1998 r.)

13 Przygotowanie teologiczno – duszpasterskie do jednej z kluczowych praktyk jubileuszowego Roku Świętego, jaką stanowi pielgrzymowanie

14 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000 (25 kwietnia 1998 r.)

15 Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000 służyć pomocą wszystkim pielgrzymom i duszpasterzom odpowiedzialnym za pielgrzymki, ażeby w świetle Słowa Bożego i wielowiekowej tradycji Kościoła, wszyscy mogli mieć pełniejszy udział w duchowym bogactwie pielgrzymowania (n. 3). służyć pomocą wszystkim pielgrzymom i duszpasterzom odpowiedzialnym za pielgrzymki, ażeby w świetle Słowa Bożego i wielowiekowej tradycji Kościoła, wszyscy mogli mieć pełniejszy udział w duchowym bogactwie pielgrzymowania (n. 3).

16 Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000 Teologia pielgrzymowania w przekroju historiozbawczym Teologia pielgrzymowania w przekroju historiozbawczym Pielgrzymka Chrystusa zniżającego się od Ojca ku ludziom Pielgrzymka Chrystusa zniżającego się od Ojca ku ludziom

17 Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000 Formy rozwoju pielgrzymowania w 20 wiekach Kościoła (migracje ascetyczne, pielgrzymki do Ziemi Świętej, Drogi ad Petri Sedem, Drogi Św. Jakuba, pielgrzymki maryjne, pątnicze tradycje, duchowość pielgrzymki, duchowe znaczenie pielgrzymki – droga ku świętości struktury opieki duszpasterskiej Formy rozwoju pielgrzymowania w 20 wiekach Kościoła (migracje ascetyczne, pielgrzymki do Ziemi Świętej, Drogi ad Petri Sedem, Drogi Św. Jakuba, pielgrzymki maryjne, pątnicze tradycje, duchowość pielgrzymki, duchowe znaczenie pielgrzymki – droga ku świętości struktury opieki duszpasterskiej

18 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego (8 maja 1999 r.)

19 Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego Teologia sanktuarium (obecność Boga wśród swojego Ludu, znak Jego dobroci, miłosierdzia i zbawienia Teologia sanktuarium (obecność Boga wśród swojego Ludu, znak Jego dobroci, miłosierdzia i zbawienia Przestrzeń medytacji nad wielkimi dziełami Boga, zdumienia, dziękczynienia i uwielbienia Przestrzeń medytacji nad wielkimi dziełami Boga, zdumienia, dziękczynienia i uwielbienia

20 Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego Miejsce odnawiania przymierza z Bogiem Miejsce odnawiania przymierza z Bogiem Miejsce słuchania Słowa Bożego Miejsce słuchania Słowa Bożego Miejsce intensywniejszego rozwoju sakramentalnego życia Miejsce intensywniejszego rozwoju sakramentalnego życia Miejsce urzeczywistniania eklezjalnej wspólnoty Miejsce urzeczywistniania eklezjalnej wspólnoty

21 Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego Symbol celu życia – nieba Symbol celu życia – nieba Znak nadziei Znak nadziei Maryja żywe sanktuarium obecności Boga pośród nas; patronka pielgrzymki wiary Maryja żywe sanktuarium obecności Boga pośród nas; patronka pielgrzymki wiary

22 Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego Duszpasterstwo w sanktuariach – obfitsze głoszenie Słowa Bożego, intensyfikacja sakramentalnych posług, nawrócenie i odnowa formacja do świętości, do miłosierdzia, do dialogu, budzenie eklezjalnych postaw, rozwijanie różnych form chrześcijańskiej kultury Duszpasterstwo w sanktuariach – obfitsze głoszenie Słowa Bożego, intensyfikacja sakramentalnych posług, nawrócenie i odnowa formacja do świętości, do miłosierdzia, do dialogu, budzenie eklezjalnych postaw, rozwijanie różnych form chrześcijańskiej kultury Ostrzeżenie przed fałszywymi formami, rytualizmem itp. Ostrzeżenie przed fałszywymi formami, rytualizmem itp.

23 Jan Paweł II List apostolski O pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia (29 czerwca 1999 r.) Refleksja związana z pielgrzymowaniem do biblijnych miejsc Refleksja związana z pielgrzymowaniem do biblijnych miejsc Teologia przestrzeni Teologia przestrzeni

24 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii Zasady i wskazania (17 grudnia 2001 r.) Rozdział 8: Sanktuaria i pielgrzymki Rozdział 8: Sanktuaria i pielgrzymki

25 II Polski Synod Plenarny (1991-1999)

26 Kongregacja ds. Duchowieństwa Wskazania ogólne dla duszpasterstwa turystycznego (27 marca 1969 r.)

27 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego (29 czerwca 2001 r.)

28 Cel dokumentów Cel dokumentów wskazanie podstaw do prawidłowego kształtowania duszpasterstwa. Nie można mówić o pastoralnej posłudze Kościoła bez uwzględnienia jasnych teologicznych przesłanek. Inaczej pielgrzymkowemu ruchowi zagrozi wiele nieprawidłowości, a nawet skieruje się on ku swoistego rodzaju magii wskazanie duszpasterskich priorytetów ewangelizowanie pątniczego ruchu zachowanie religijnego charakteru pielgrzymek

29 Działalność duszpasterska musi dążyć do tego, aby poprzez specyfikę każdej pielgrzymki wierzący przebył zasadniczy szlak wiary (Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu.., n. 20) Działalność duszpasterska musi dążyć do tego, aby poprzez specyfikę każdej pielgrzymki wierzący przebył zasadniczy szlak wiary (Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu.., n. 20)

30 Dziękuję za uwagę Ks. Maciej Ostrowski


Pobierz ppt "Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google