Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany klimatyczne w Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany klimatyczne w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany klimatyczne w Unii Europejskiej
Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax

2 Czy wiesz, że nasz klimat ciągle się zmienia?

3 Czym są zmiany klimatu ? W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 0,3ºC - 0,6ºC i według naukowców będzie rosnąć nadal. Takie zjawisko nazywane jest globalnym ociepleniem. Eksperci uważają, że globalne ocieplenie wpłynie na nasz klimat i doprowadzi do podniesienia poziomu wód morskich i skrajnych zjawisk pogodowych, takich jak burze i powodzie. Dlatego powstrzymanie zmian klimatu jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej.

4 Na czym polega efekt cieplarniany?
Wyobraźmy sobie szklarnię. Czy byłeś kiedyś w szklarni? Jeśli tak, to z pewnością wiesz, że jest w niej cieplej niż na zewnątrz. Dlaczego tak się dzieje? Promienie słoneczne (promienie widzialne) przenikają przez szkło i są wchłaniane przez rośliny znajdujące się wewnątrz. Rośliny produkują ciepło ("promieniowanie podczerwone"), które jest niewidoczne, ale można je poczuć. Szklarnia oddaje tylko część ciepła. Szkło, z którego zbudowana jest szklarnia, odbija część promieniowania podczerwonego i temperatura wewnątrz szklarni wzrasta. Na Ziemi dzieje się dokładnie to samo.

5 W rzeczywistości atmosfera ziemska przypomina szklarnię.
Promienie słoneczne przedostają się do atmosfery i docierają do Ziemi. Niewidoczne promieniowanie podczerwone odbija się w przestrzeń kosmiczną. Niektóre gazy znajdujące się w atmosferze, zwane gazami cieplarnianymi, zatrzymują promieniowanie, ale odbijają je ponownie w kierunku Ziemi. W ten sposób Ziemia zatrzymuje ciepło. Gdyby to zjawisko nie występowało, temperatura na Ziemi byłaby zbyt niska. Byłoby chłodniej o około 33°C: temperatura wyniosłaby około -18°C. Wody na planecie zamarzłyby a życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Przykład ten pozwala nam zrozumieć, jak ważne są gazy cieplarniane.

6

7 Skoro efekt cieplarniany jest niezbędny do życia na Ziemi, to dlaczego budzi strach wśród naukowców?
Około wieku temu nie było elektryczności, a jedynym środkiem transportu były konie, a więc ilość emitowanego dwutlenku węgla była mniej więcej taka, jak wchłanianego dwutlenku węgla( czyli średnio pozostawała na tym samym poziomie). Obecnie produkujemy więcej dwutlenku węgla i posiadamy mniej elementów, które go wchłaniają. Dlatego ogólnie koncentracja dwutlenku węgla znacznie wzrosła. To oznacza, że więcej promieni podczerwonych odbija się w kierunku naszej planety i w konsekwencji temperatura na Ziemi wzrasta.

8 Jeśli nie spowolnimy globalnego ocieplenia, ludzie staną się bezradni wobec zmian na Ziemi. Wzrosną poziomy mórz i globalne temperatury, suche tereny będą nawiedzać coraz większe susze, na terenach wilgotnych pojawią się coraz groźniejsze powodzie. Regiony, które dziś są gorące mogą przekształcić się w pustynie, chłodne miejsca ocieplą się, co doprowadzi do stopienia lodowców. Podniosą się poziomy wód morskich. Wiele wysp, na których spędzamy wakacje zniknie pod wodą.

9 Huragany Rozmarzanie wiecznej zmarzliny ZMIANY KLIMATU NA ZIEMI,
obserwowane zjawiska i ich konsekwencje Rekordowe temperatury i fale upałów Susze i powodzie Burze i nawałnice Topnienie lodowców

10 Ocieplenie klimatu może spowodować wymarcie połowy znanych gatunków roślin i zwierząt.

11 Dlaczego tak wiele gatunków nie przetrwa zmian w środowisku związanych z globalnym ociepleniem klimatu?

12 Globalne zmiany klimatu spowodują wymieranie wielu gatunków ponieważ:
Zdolności adaptacyjne organizmów do nowych warunków życia są ograniczone, Nie znamy dokładnie tempa oraz kierunków dalszych zmian w środowisku.

13 NAJBARDZIEJ NARAŻONE EKOSYSTEMY
GLOBALNE OCIEPLENIE KLIMATU PRZESUWANIE SIĘ GRANIC EKOSYSTEMU ZMIANA WARUNKÓW ŻYCIA ORGANIZMÓW NAJBARDZIEJ NARAŻONE EKOSYSTEMY ograniczenie przestrzeni życiowej mniejszy dostęp do pokarmu niedobór lub nadmiar wody nowe choroby masowy wysyp szkodników wymieranie gatunków morza i oceany bagna i mokradła strefa przybrzeżna sawanny, stepy strefa arktyczna lasy równikowe obszary górskie

14 Zasoby naturalne Największymi zasobami Ziemi są zasoby naturalne.
Są nimi: gleba, minerały, rośliny, zwierzęta, woda, powietrze. Wszystkie one są niezbędne do życia człowieka.

15 Zasoby Ziemi dzielimy na:
niewyczerpywalne wyczerpywalne Powietrze, wiatr, energia słoneczna, prądy morskie Nieodnawialne: surowce mineralne, paliwa kopalne czyli węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny Odnawialne: woda, lasy, gleba, rośliny, zwierzęta

16 niewyczerpywalne wyczerpywalne odnawialne nieodnawialne

17 Nasze środowisko potrzebuje pomocy!

18 Jakie są główne zagrożenia dla środowiska?

19 Do głównych zagrożeń środowiska zaliczamy:
działalność ludzi - przede wszystkim gospodarczą, która powoduje zanieczyszczenie. Zagrożeniem dla środowiska są również zjawiska fizyczne.

20 Co rozumiesz pod pojęciem
zanieczyszczenie środowiska?

21 Zanieczyszczenie środowiska
to wprowadzenie do środowiska (powietrza, wody, ziemi) substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne zmiany w środowisku, w tym również kulturowym.

22 Do najgroźniejszych rodzajów zanieczyszczeń należą:
dwutlenek węgla (C02), tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (S02), dwutlenek azotu (N02), fosfor (P), rtęć (Mg), ołów (Pb), ropa naftowa, pestycydy, promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące i jonizujące

23 Czy wiesz, jak Ty możesz pomóc środowisku?
Które odpowiedzi są według Ciebie poprawne? Odłączaj od gniazdka zbędne urządzenia Obniż temperaturę w domu o 1 stopień C Wyłączaj zbędne światła i lampki Używaj energooszczędnych żarówek Masz rację! Wszystkie odpowiedzi są poprawne!

24 Czy wiesz, jak Ty możesz pomóc środowisku?
Które odpowiedzi są według Ciebie poprawne? Korzystaj z transportu publicznego Używaj akumulatorów zamiast jednorazowych baterii Kupuj energooszczędny sprzęt AGD Wyłącz przycisk stand-by (przycisk tzw. stanu czuwania) Masz rację! Wszystkie odpowiedzi są poprawne!

25 Unia Europejska także pomaga…

26 Program w Sprawie Zmian Klimatu (ECCP).
W marcu 2000 roku Komisja Europejska uruchomiła Europejski Program w Sprawie Zmian Klimatu (ECCP).

27 Już ponad 30 działań wprowadzono w życie.
W ramach programu nawiązano współpracę między urzędnikami Komisji a przedstawicielami przemysłu, organizacji ekologicznych i innymi zainteresowanymi stronami. Wspólnym celem jest opracowanie efektywnych ekonomicznie działań, które doprowadzą do zmniejszenia poziomu emisji CO2. Już ponad 30 działań wprowadzono w życie.

28 Od stycznia 2005 zaczął funkcjonować europejski System Handlu Emisjami.
Rządy krajów Unii Europejskiej wyznaczyły maksymalny, roczny limit emisji dwutlenku węgla (CO2)

29 Unia zobowiązała się obniżyć do roku 2020 emisję gazów cieplarnianych przynajmniej do poziomu 20% poniżej wartości z roku 1990.

30 Pracami Komisji Europejskiej w dziedzinie zmian klimatu kieruje Dyrekcja Generalna ds. Środowiska. Jej siedziba znajduje się w Brukseli. Do niej należy opracowywanie nowych przepisów prawnych i innych inicjatyw unijnych.

31 Dziękujemy za uwagę!

32 Źródła: EUROPA – Środowisko naturalne dla młodych Europejczyków Komisja Europejska – Środowisko – Zmiany klimatu Zdjęcia pochodzą z portalu oraz


Pobierz ppt "Zmiany klimatyczne w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google