Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dowody naukowe są jednoznaczne EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Zmiany klimatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dowody naukowe są jednoznaczne EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Zmiany klimatu."— Zapis prezentacji:

1 Dowody naukowe są jednoznaczne EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Zmiany klimatu

2 Klimat to długookresowe warunki atmosferyczne, natomiast pogoda zmienia się nieustannie Zmiany klimatu są naturalne: np. po ostatniej epoce lodowcowej (11500 lat temu) temperatury na świecie były o 5 °C niższe niż obecnie JEDNAK w dzisiejszych czasach wzrosty temperatury nabrały niespotykanej szybkości Naukowcy są przekonani, że zjawisko to jest wynikiem działalności człowieka

3 Fakty na temat zmian klimatu Od 1850 r. temperatury w Europie wzrosły o 1 °C Wzrost o kolejne 1,2 °C może spowodować nieodwracalne i potencjalnie katastrofalne zmiany środowiska w skali globalnej

4 Fakty na temat zmian klimatu Ekstremalne zjawiska pogodowe – sztormy, powodzie, susze i fale upałów – są coraz częstsze i coraz dotkliwsze 90 % klęsk żywiołowych w Europie od 1980 r. spowodowanych było przez pogodę i klimat

5 Fakty na temat zmian klimatu Od 1850 r. europejskie lodowce straciły dwie trzecie swojej masy – a zjawisko to nasila się Polarna pokrywa lodowa topi się, a poziomy mórz podnoszą się dwukrotnie szybciej niż 50 lat temu Miliony ludzi na całym świecie są zagrożone niedostatkiem wody, głodem i ubóstwem

6

7 Source: http://maps.grida.no/go/graphic/satellite-observations-in-arctic-sea-ice-1979-and-2003 Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal

8 Co jest przyczyną? Ludzie wprowadzają do atmosfery więcej gazów cieplarnianych Atmosfera działa jak szklane ściany szklarni Naturalne gazy cieplarniane pomagają zatrzymać ciepło – bez nich temperatura byłaby niższa o 30 °C Emisja gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka wzrosła od 1970 r. o 70 %, co oznacza zatrzymanie większej ilości ciepła

9

10 Gazy cieplarniane dwutlenek węgla (CO 2 ) – spalanie węgla, ropy i gazu przy wytwarzaniu energii i ogrzewania oraz w transporcie tlenek azotu (N 2 O)– składowiska odpadów, rolnictwo i hodowla bydła metan (CH 4 ) wodorofluorowęglowodory (HFC) perfluorowęglowodory (PFC)– stosowane w lodówkach, klimatyzacji, a nawet w butach sześciofluorek siarki (SF 6 )

11 Gdzie są dowody? Wybitnym autorytetem naukowym w kwestii zmian klimatu jest Międzyrządowy Panel ONZ ds. Zmian Klimatycznych (IPCC). –Koordynuje odkrycia 2500 ekspertów na całym świecie –4. Raport (AR4) opublikowany w listopadzie 2007 r. –AR4 obejmuje 6 lat badań i analiz –Ostrożne i rygorystyczne podejście naukowe do wniosków –Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 r.

12 Odkrycia zawarte w Czwartym Raporcie (AR4) Jednoznaczne dowody na to, że globalne ocieplenie wynika z działalności człowieka Jeżeli temperatura wzrośnie o ponad 2 °C, skutki będą nagłe i nieodwracalne Nadal mamy czas na spowolnienie zmian klimatu lub dostosowanie się do nich Istnienie wiele użytecznych technologii, a ich zastosowanie ma uzasadnienie ekonomiczne … lecz pilne działania trzeba podjąć już teraz!

13 Co robią rządy? Rządy współpracują w ramach konwencji ramowej ONZ w sprawie zmian klimatu Bieżące porozumienie, Protokół z Kioto, ustanawia wiążące cele emisji dla krajów rozwiniętych Prowadzone są negocjacje w sprawie przyszłych zobowiązań – ich ustalenie ma nastąpić w grudniu 2009 r. w Kopenhadze

14 Unia Europejska jest pionierem w walce ze zmianami klimatu Państwa UE mają ustalone cele na 2020 r. Obejmują one: –Ograniczenie emisji o 20 % (lub 30 %, jeżeli wartość ta uzyska globalną aprobatę) –Zwiększenie efektywności energetycznej o 20 % –Wytwarzanie 20 % energii ze źródeł odnawialnych Unia Europejska naciska na zawarcie nowego, ambitnego paktu globalnego w sprawie redukcji emisji

15 Co możesz zrobić? W walce ze zmianami klimatu wielką rolę odgrywają proste, codzienne czynności Zatem… –Utylizuj –Oszczędzaj ciepłą wodę, biorąc prysznic zamiast kąpieli (cztery razy mniej energii) –Zasadź drzewo w szkole, w swoim ogrodzie lub w sąsiedztwie

16

17 Co możesz zrobić? Korzystaj z transportu publicznego, roweru lub własnych nóg Nie zostawiaj urządzeń w trybie oczekiwania – używaj funkcji wł./wył. Nie zostawiaj ładowarki telefonu w gniazdku, jeżeli nie ładujesz telefonu

18 www.climatechange.eu.com


Pobierz ppt "Dowody naukowe są jednoznaczne EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Zmiany klimatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google