Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Meandry współczesnej gospodarki i nauki ekonomii Andrzej Stanisław Barczak 26 wrzesień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Meandry współczesnej gospodarki i nauki ekonomii Andrzej Stanisław Barczak 26 wrzesień 2008."— Zapis prezentacji:

1 Meandry współczesnej gospodarki i nauki ekonomii Andrzej Stanisław Barczak 26 wrzesień 2008

2 Krytyka świata realnego i luki w nauce ekonomii John Kenneth GALBRAITH Joseph Eugene STIGLITZ

3 Francis FUKUJAMA Grzegorz KOŁODKO Alan GREENSPAN

4 Gospodarcze procesy realne i wirtualne Koniec epoki industrialnej Gwałtowne zmiany w strukturze PKB Postęp technologiczny Inwazja nowych produktów sfery finansów Zagadnienie mierzenia wskaźników agregatowych (inflacja, bezrobocie, PKB, i inne)

5 Różnorodność definicji globalizacji i nowych procesów gospodarczych Rozszerzanie się rynków Obiektywność procesów globalizacji Informacja a media Technologia a postęp cywilizacyjny Nieokreśloność i nieznajomość przyszłych stanów gospodarki Siła cykli koniunkturalnych Prognozy a interesy grupowe i korporacyjne Struktura PKB (niewinne oszustwo)

6 Rynki pracy Globalny Regionalny Lokalny

7 Kapitalizm versus gospodarka rynkowa Niewinne oszustwo

8 Socjalizm versus społeczna gospodarka rynkowa Niewinne oszustwo

9 Gospodarka niewinnego oszustwa Podstawowe dychotomie –Obiektywizm i subiektywizm praw ekonomicznych Biznes polityka Korporacje –Współczesne monopole i oligopole Rozkład bogactwa –20 / 80 John Kenneth Galbraith 2004

10 Społeczeństwo oparte na wiedzy Społeczeństwo informacyjne System edukacji strategia bolońska L+M+D (niewinne oszustwo)

11 Ład korporacyjny a globalizacja Sektor prywatny a sektor publiczny Korporacja a biurokracja Biurokracja a kierownictwo Świat finansów i rola FED Etyka – prawo – rzeczywistość Interwencjonizm państwowy i Unijny a nadregulacja

12 PRACA jako : radość i spełnienie trud i cierpienie

13 Własność a gospodarka rynkowa Własność prywatna a sektor publiczny Własność państwowo – prywatna Konkurencyjność – przedsiębiorczość a regulacje rządowe Problemy prywatyzacji i nacjonalizacji Nadregulacja

14 Kryzys w instytucjach finansowych USA Początek zawirowań na rynku finansowym w USA Enron Creditors Recovery Corporation Arthur Anderson

15 Barings Bank 1761 -1995 1840-2008

16 NYSE Down Jones

17 Ropa Notowania ceny ropy

18 Reakcja FED i Europejskiego Banku Centralnego na kryzys sektora finansowo – bankowego reakcja na skutki – brak reakcji na przyczyny

19 Ryzyko walutowe i stopy procentowe w Polsce

20 Filary bastionu wiedzy Historia Język Matematyka

21 VIII Kongres ekonomistów polskich – XI 2007

22


Pobierz ppt "Meandry współczesnej gospodarki i nauki ekonomii Andrzej Stanisław Barczak 26 wrzesień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google