Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lider Projektu: Uniwersytet Warszawski Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Prywatny Dom Opieki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lider Projektu: Uniwersytet Warszawski Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Prywatny Dom Opieki."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Lider Projektu: Uniwersytet Warszawski Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Prywatny Dom Opieki Grażyna Numer umowy: UDA, POKL 01.02.00-00-035/11-00 Realizacja Projektu: 1 października 2012 – 31 marca 2015 POMOCNA DŁOŃ. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wyjaśnienie pojęć i terminów 1. Niepełnosprawność umysłowa: lekka, umiarkowana, znaczna, głęboka - ujęcie medyczne, psychologiczne i społeczne 2. Zespół Downa – specyfika psychospołeczna umiarkowane i znaczne, częste sprzężenia 3.System mentorski – spektrum zastosowań w Polsce Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy

5 4. Ośrodki pomocowe całodobowe dla osób starszych – prywatne i publiczne 5. PFRON – cele statutowe: finansowanie i wspieranie osób niepełnosprawnych w różnych fazach życia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia 6. Zatrudnianie wspomagane na otwartym rynku pracy Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy

6 13 grudnia 2006 roku w Nowym Jorku uchwalono Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Konwencja dotyczy około 650 milionów ludzi na całym świecie. Polska podpisała Konwencję 30 marca 2007 roku. Ratyfikacja nastąpiła 6 września 2012 roku. Artykuł 27 zapewnia osobom niepełnosprawnymPrawo do pracy i zatrudnienia, na zasadzie równości z innymi osobami, z zakazem dyskryminacji w wyborze i kwalifikacji do pracy oraz wszelkich form zatrudnienia, ciągłości zatrudnienia, zawodowego awansu, płacy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy itp. oraz racjonalnych usprawnień w miejscu pracy. A także ochrony przed pracą przymusową. Szkolenie z cos tam. Projekt cosik.

7 Polityki wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy Polityka równych szans Polityka zarządzania różnorodnością

8 Szkolenia osób upośledzonych w naszym projekcie nie oznaczają przygotowywania upośledzonych do odgrywania nieudolnie roli normalnych członków społeczeństwa – zgodnie z przestrzeganą przez nas zasadą różnorodności Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy Przebieg fazy testowania według następującego cyklu: Szkolenia zapoznanie się z dobrymi praktykami praktyki staże

9 Szkolenie dla rodziców osób z zespołem Downa Jak przygotować dorosłe dziecko z zespołem Downa do samodzielności. Jak je wspierać w decyzji podjęcia i kontynuowania zatrudnienia. Szkolenia dla 16 osób z zespołem Downa metodą poglądową dostosowaną do możliwości percepcyjnych tych osób Szkolenie dla 30 osobowej kadry terapeutyczno-pedagogicznej. Wyłonienie 8 trenerów pracy, którzy będą uczestniczyć w dalszych działaniach projektowych. Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy

10 Szkolenie mentorów wybranych z personelu ośrodków opiekuńczych – zajęcia teoretyczne i warsztatowe, w tym prezentacja filmu instruktażowego nagranego w czasie realizacji projektu. Szkolenie trenerów pracy – zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Zapoznanie się ze specyfiką pracy w ośrodku pomocowym (m.in. poprzez uczestnictwo w 12-godzinnym dyżurze opiekuńczym) oraz metodyką uczenia osób z zespołem Downa umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy w ośrodkach pomocowych. Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy

11 Oddelegowanie osób z zespołem Downa do pracy w ośrodkach pomocowych na 6 miesięcy (2 razy w tygodniu po 2 godz.). W pierwszym miesiącu osoby z zespołem Downa pracują pod opieką trenerów pracy, mentorzy przyglądają się i przygotowują do roli mentora. Pozostałe 5 miesięcy osoby z zespołem Downa pracują pod opieką mentorów, praca ta jest monitorowana przez trenerów pracy. Zapoznanie się z dobrymi praktykami w ośrodkach zatrudniającym osoby z zespołem Downa w Polsce i za granicą. Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy

12 Ze względu na wielowymiarową innowacyjność szczególną uwagę zwrócimy na wskaźniki jakościowe osiągnięcia poszczególnych celów, zebrane na podstawie osobistych komentarzy wszystkich zaangażowanych osób. Istotne jest, aby osoby z zespołem Downa mogły w pracy wykorzystać cały swój specyficzny potencjał bez konieczności przymuszania ich do naśladowania wzorów działań statystycznej większości. Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy

13 Zaproponowanie w polskim systemie prawa pracy zmian dotyczących zatrudniania osób upośledzonych umysłowo: Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy Wyróżnienie osób upośledzonych umysłowo spośród innych rodzajów niepełnosprawności w obszarze zatrudniania Zatrudnianie osób upośledzonych umysłowo na innych zasadach niż wszystkich innych niepełnosprawnych w normie intelektualnej Umożliwienie podjęcia zatrudnienia w niewielkim wymiarze godzin osobom uczestniczącym na co dzień w zajęciach WTZ lub ŚDS.

14 Dziękujemy i zapraszamy do wspólnego namysłu Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy


Pobierz ppt "Lider Projektu: Uniwersytet Warszawski Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Prywatny Dom Opieki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google