Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Brzykowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Brzykowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Brzykowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EDUKACJA BEZ BARIER Szkoła Podstawowa w Brzykowie

2 Zajęcia prowadzone w naszej szkole w ramach projektu:
koło polonistyczne koło języka angielskiego koło matematyczne koło muzyczne koło sportowe zajęcia wyrównawcze z języka polskiego zajęcia wyrównawcze z matematyki zajęcia wyrównawcze dla klas I –III zajęcia rewalidacyjne zajęcia logopedyczne terapia zajęciowa

3 KOŁO POLONISTYCZNE prowadziła mgr Iwona Ozimek
Do koła polonistycznego należało 8 dziewczynek. Celem zajęć było rozszerzanie i ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego, rozwijanie własnych zainteresowań humanistycznych oraz własnej twórczości. Uczennice przygotowały przedstawienie pt. „W krainie cudowności”, brały udział w konkursach recytatorskich. Uczestniczki koła próbowały własnej twórczości, stały się autorkami: fraszek, wierszy oraz „Przewodnika po Brzykowie i okolicach”, a także albumu „ Brzyków i jego okolice”. Dzięki uczestnictwu w kole polonistycznym miały możliwość kształtowania swojej osobowości, oraz aktywnego uczestnictwa w życiu literackim i kulturalnym.

4 „W KRAINIE CUDOWNOŚCI”

5

6 INSCENIZACJA Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

7 Wycieczka śladami „Przewodnika po Brzykowie i okolicach”

8 Wapiennik w Brzykowie

9 KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO prowadził mgr Łukasz Sobański
Na zajęcia uczęszczało 9 dziewczynek z klas 4-6. Zajęcia dostosowano do zainteresowań uczniów, którzy rozwijali swoje wszystkie umiejętności językowe, a wśród nich sprawność rozumienia ze słuchu, czytania i konwersacji. W ramach koła języka ang. uczniowie zostali również przygotowywani do konkursu języka angielskiego, rezultatem czego było zajęcie I miejsca jednej z uczestniczek koła w Międzygminnym Konkursie Języka Angielskiego „PRIMARY MASTER 2011”. Uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia, ponieważ stosowano różne metody i techniki pracy, a wśród nich gry i zabawy językowe.

10 Jedno z zajęć koła języka angielskiego…gramy w domino językowe, w którym organizujemy przyjęcie urodzinowe dla czwórki przyjaciół ;-)

11 Tym razem gramy w karty – angielską wersję tzw
Tym razem gramy w karty – angielską wersję tzw. Piotrusia; najpierw musimy sprawdzić, czy każda z nas nie ma kart, które pasują do siebie…jeśli takie są, musimy je odłożyć, ponieważ nie biorą one udziału w dalszej grze. Najlepiej zrobić to wspólnie z koleżankami …

12 …a my wolimy pracować osobno… uppps, nie dobrze  … muszę się pozbyć Piotrusia

13 Po kilku lekcjach z wiedzy o krajach anglojęzycznych, sprawdzamy swoje zapamiętane wiadomości i umiejętności w grze „Wycieczka wokół Wielkiej Brytanii”.

14 Pomoc nauczyciela jest jednak niezbędna…mamy problem z odpowiedzią na jedną z zagadek, ale mamy pomocną dłoń 

15 KOŁO MATEMATYCZNE prowadziła mgr Agnieszka Szczepanowska
Na zajęcia uczęszczało 7 dziewcząt i 2 chłopców z klasy 4 i 6. Celem tych zajęć było: rozwijanie zdolności oraz zainteresowań matematycznych przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego rozwijanie pamięci i umiejętności logicznego oraz abstrakcyjnego myślenia rozumowania kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni geometrycznej przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz szukania informacji. Ważnym elementem osiągnięcia założonych celów było stosowanie ciekawych metod nauczania, które sprawiły, że młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach koła.

16 Uczniowie poruszają swoją wyobraźnię za pomocą anaglifów matematycznych i okularów 3D Czy w modelach figur przestrzennych też coś można dostrzec trójwymiarowego?

17 Znaki rzymskie i zapałki...

18 Pierwsze kroki origami – chińska gwiazdka

19 Wspólna choinka

20 Zimowe origami

21

22 Wiosenne origami

23 Tworzymy własną krzyżówkę matematyczną

24

25 KOŁO MUZYCZNE prowadził mgr Robert Trojanowski
Na zajęcia uczęszczało 8 dziewcząt z klas 3,4 i 6. Uczennice, które uczestniczyły w projekcie ciężko pracowały na swój sukces nawet ten najmniejszy, ale jednocześnie była to dla nich wspaniała przygoda. Przygoda, która dała możliwość zweryfikowania swoich sił na scenie. Można było przekonać się jak to jest być piosenkarką zdaną tylko na siebie, lub muzykiem grającym na instrumencie przed „szeroką” publicznością.

26 Szkolny festyn pod hasłem „Święto Rodziny”- występ dzieci przed publicznością lokalną 29 maja 2010 r.

27

28

29 Szkolny „Festiwal Kolęd” 21grudzień 2010 r
Szkolny „Festiwal Kolęd” 21grudzień 2010 r., w którym brały udział uczestniczki projektu oraz inne chętne dzieci przed całą publicznością szkolną. Wykonawcy otrzymali z tej okazji drobne upominki.

30 Udział grupy wokalnej, która przygotowała repertuar do akcji J
Udział grupy wokalnej, która przygotowała repertuar do akcji J. Owsiaka - „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” , występ odbył się w GOK w Widawie 9 stycznia 2011 r.

31 KOŁO SPORTOWE prowadził mgr Paweł Siwak
W zajęciach uczestniczyło nim 8 chłopców i 5 dziewcząt. Cele zajęć: ·        harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów, ·        rozwijanie podstawowych cech motorycznych uczniów, ·        kształtowanie potrzeby permanentnej aktywności fizycznej, ·        kształtowanie pozytywnej samooceny i wzmacnianie wiary we własne siły, ·      zdobycie wiedzy o podstawowych przepisach gry w siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa stołowego, ·        zapoznanie się z przepisami i zasadami sędziowania, ·        przygotowanie uczniów do udziału w zawodach międzyszkolnych, ·        używanie poprawnej terminologii poznanych ćwiczeń, ·        kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, ·        wyrabianie postawy uczciwości i pomocy słabszym

32 Oto nasza drużyna

33

34 Doskonalenie gry w piłkę siatkową

35 Doskonalenie gry w tenisa stołowego

36 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO prowadziła mgr Iwona Ozimek
Na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego uczęszczało osób (7 chłopców i 1 dziewczynka). Celem zajęć było utrwalanie i wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności językowej w mowie i piśmie, a także kształtowanie sprawności komunikacyjnych, wypowiadania się, czytania i pisania w języku ojczystym. Podczas zajęć rozbudzano w uczniach wiarę we własne siły i zdolności, pokazano jak efektywnie się uczyć. Dzięki temu dzieci uzupełniały swoje wiadomości i umiejętności, które umożliwią im coraz bardziej świadome posługiwanie się przez nich językiem.

37 ZABAWY Z ORTOGRAFIĄ ... praca ze słownikami

38 ...gry ortograficzne

39

40 ...dyktando chodzone 

41 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI prowadziła mgr Agnieszka Szczepanowska
Na zajęcia uczęszczało 10 uczniów (3 dziewczynki i 7 chłopców), którzy mieli trudności w uczeniu się matematyki. Program zajęć, był tak realizowany,by każde dziecko miało możliwość wyrównania braków w uczeniu się matematyki, by móc dalej się rozwijać. Tematyka zajęć była indywidualizowana do każdej klasy (ucznia), zgodna z tematyką bieżących lekcji matematyki.Uczniowie chętnie pracowali z wykorzystaniem gier dydaktycznych o treściach matematycznych.

42 Ułamki dziesiętne mogą być fajne – zabawa w sklep i w restaurację

43

44 Kto z nas jest największy, a kto najmniejszy
Kto z nas jest największy, a kto najmniejszy? - oczywiście ułamek dziesiętny

45 Wyszukiwanie skali na mapie

46

47 Gra dydaktyczna

48 Nasza grupa

49 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE dla klas I-III prowadziła mgr Grażyna Pilarz
Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji. Prowadzone zajęcia miały na celu powtarzanie i utrwalanie wiadomości, pracę z dziećmi mającymi trudności w nauce, kształtowanie umiejętności kluczowych u uczniów. Praca na zajęciach miała charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka.

50 Puzzle – zajęcia matematyczne

51 Słówkomania – tworzenie krzyżówki

52 Wyszukujemy podpisy do ilustracji

53 Poznajemy nowe zawody – kto to?

54 Utrwalamy pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną

55 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE prowadziła mgr Iwona Ozimek
Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczało dwoje dzieci . W czasie zajęć podejmowano różnorodne działania mające na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci. Szczególnie zwracano uwagę na rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowo – słuchowej oraz słuchowo ruchowej, kształcenie spostrzegawczości oraz rozwijanie pojęć i logicznego myślenia, usprawnianie grafomotoryki i umiejętności manualnych. Utrwalano wiadomości o otaczającym świecie oraz umiejętność czytania, pisania i liczenia.

56 Jeżowe kolce

57 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE prowadziła mgr Anna Tutek
Na zajęcia uczęszczało 4 uczniów. Podczas terapii korygowane były wady wymowy, poprzez prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, artykulacyjnych, głosowych i leksykalnych. Prowadzone były również ćwiczenia wspierające logoterapię, tj. ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego, ćwiczenia wspierające ogólny rozwój dziecka, ćwiczenia pamięci wzrokowej i orientacji przestrzennej.

58 TERAPIA ZAJĘCIOWA prowadziła mgr Violetta Popławska
Na zajęcia uczęszczało troje dzieci – dziewczynka i dwóch chłopców. Terapia zajęciowa miała na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości, usprawnianie zaburzonych funkcji, kształcenie pozytywnej motywacji do podejmowanych zadań wspomagających wysiłek i radzenia sobie z nimi. Polegała też na budowaniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji

59 Projekt „EDUKACJA BEZ BARIRER”przyniósł oczekiwane efekty
Projekt „EDUKACJA BEZ BARIRER”przyniósł oczekiwane efekty. Należy podejmować wyzwania i przystępować do kolejnych przedsięwzięć, finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym głównie z funduszy unijnych, dzięki którym dzieci i młodzież wiejska może się rozwijać Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Brzykowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google