Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System pomocy dziecku z trud- nościami w czytaniu i pisaniu Profilaktyka - konsultowanie dzieci przez pedagoga szkolnego, reedukatora Diagnoza - rozpoznawanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System pomocy dziecku z trud- nościami w czytaniu i pisaniu Profilaktyka - konsultowanie dzieci przez pedagoga szkolnego, reedukatora Diagnoza - rozpoznawanie."— Zapis prezentacji:

1 System pomocy dziecku z trud- nościami w czytaniu i pisaniu Profilaktyka - konsultowanie dzieci przez pedagoga szkolnego, reedukatora Diagnoza - rozpoznawanie przyczyn trud- ności w czytaniu i pisaniu Terapia pedagogiczna (reedukacja) - eli- minowanie trudności w czytaniu i pisaniu

2 eliminowanie deficytów percepcji słucho- wej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej i motoryki, które utrudniają dziec- ku nabywanie umiejętności czytania i pisa- nia, usprawnianie umiejętności czytania i pisa- nia, wzmacnianie wiary dziecka we własne siły Cele terapii pedagogicznej

3 Organizacja zajęć terapii pedagogicznej zespoły tworzone dla 2-5 osób, terapia indywidualna, zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu

4 Program zajęć Autorski program terapii pedagogicznej, ukierunkowany na korygowanie deficytów rozwojowych i wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego Program terapii pedagogiczno-ortoptycznej Indywidualne programy terapii pedagogicz- nej

5 Jednostka zajęciowa w terapii pedagogicznej Ćwiczenia na materiale bezliterowym, które są rozpoczęciem pracy, np. ćwiczenia roz- wijające percepcję słuchową, wzrokową, orientację przestrzenną

6

7

8 Sprawdzenie stopnia opanowania uprzednio opracowanego materiału literowego, czyli ćwiczenia w czytaniu i pisaniu

9

10 Ćwiczenia na materiale bezliterowym, słu- żące różnorodnym celom: rozwijającym, usprawniającym, odprężającym, np. ćwicze- nia sprawności manualnej czy grafomoto- rycznej

11

12

13 Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wprowadza- jące nowy materiał wyrazowy lub utrwala- jące dotychczasowy

14

15

16 Ćwiczenia podsumowujące, sprawdzające efekty pracy, ale jednocześnie odprężające, np. zagadki, krzyżówki, gry dydaktyczne, loteryjki

17


Pobierz ppt "System pomocy dziecku z trud- nościami w czytaniu i pisaniu Profilaktyka - konsultowanie dzieci przez pedagoga szkolnego, reedukatora Diagnoza - rozpoznawanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google