Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka w administracji Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Opracowała: mgr inż. Maria Stańkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka w administracji Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Opracowała: mgr inż. Maria Stańkowska."— Zapis prezentacji:

1 Informatyka w administracji Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Opracowała: mgr inż. Maria Stańkowska

2 Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego 1. Wprowadzenie 2. Budowa arkusza 3. Tworzenie pliku skoroszytu 4. Korzystanie z gotowych szablonów 5. Elementy okna arkusza 6. Wprowadzanie i modyfikacja danych 7. Poruszanie się w obrębie arkusza 8. Edycja i kopiowanie wzorów 9. Sposoby adresowania: względne, bezwzględne i mieszane 10. Funkcje Excela definicja funkcji zasady obowiązujące przy stosowaniu funkcji podział funkcji ze względu na liczbę argumentów praktyczne zastosowanie funkcji Autosumowanie, Średnia

3 Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu obliczeń. Pomysł jest prosty. W pamięci komputera tworzona jest tabela podzielona na pola, do których można wpisywać liczby, teksty oraz obliczenia według rozmaitych wzorów. Zazwyczaj, oprócz spełniania podstawowych funkcji, czyli umożliwienia wprowadzania danych i wykonywania prostych działań arytmetycznych, programy tego typu są wyposażone w narzędzia graficzne, funkcje matematyczne, statystyczne, finansowe i inne dodatki pozwalające na tworzenie wykresów, złożonych analiz i zestawień.

4 Historia Excela Excel 1 – 1985/6 dla komputerów Macintosh Excel 2 – 1987 dla Windows (prosty) Excel 3 – 1990 (+paski narzędzi+wykresy 3D+praca grupowa) Excel 4 – 1992 (początki rozpowszechniania Windows i jego interfejsu) Excel 5 – 1994 (dochodzi VBA – Visual Basic for Applications) Excel 6 – nie powstał Excel 7 – 1995 (właściwa nazwa Excel for Windows 95) – po raz pierwszy skompilowany do postaci 32-bitowego kodu. Excel 8 – 1997 (znany jako Excel 97) nowe paski narzędzi, asystent pomocy, Internet Excel 9 – 1999 (znany jako 2000)

5 Budowa arkusza Pliki programu Microsoft Excel, noszą nazwę skoroszytów. Skoroszyt może składać się z jednego lub kilku arkuszy roboczych, ich liczbę i nazwy może ustalać użytkownik. Arkusz jest podzielony na kolumny i wiersze, które są odpowiednio nazwane: kolumny kolejnymi literami alfabetu (A, B, C,..., Z, AA, AB, AC,..., IV), wiersze kolejnymi liczbami (1, 2, 3,..., 65536). Na ekranie monitora widoczna jest zazwyczaj tylko niewielka część arkusza. Podstawowym elementem arkusza jest komórka, której niepowtarzalny adres powstaje z połączenia nazwy kolumny i wiersza, na przecięciu których się znajduje. Komórka o adresie B5

6 Tworzenie pliku skoroszytu Aby pracować z szablonem, z menu Plik należy wybrać polecenie Nowy, a następnie odpowiedni szablon Aby utworzyć nowy skoroszyt należy kliknąć przycisk Nowy

7 Przykład gotowego szablonu Do tak przygotowanego szablonu, wystarczy wprowadzić własne dane a wszystkie obliczenia zostaną wykonane automatycznie, dzięki odpowiednio skonstruowanym wzorom.

8 Elementy okna arkusza kalkulacyjnego Menu główne programu Paski narzędzi: Standardowy, Formatowania Przyciski sterujące oknem aplikacji Przyciski sterujące oknem skoroszytu Pasek formuły Pole nazwy Przyciski przewijania arkuszy Pasek stanu Zakładka bieżącego arkusza Pasek tytułu Aktywna komórka o adresie A1 Nazwy wierszy Nagłówki kolumn

9 Wprowadzanie danych Przycisk Wpis Przycisk Anuluj Excel rozróżnia trzy typy danych: Etykiety – tak określa się wpisywany tekst: tytuł, nagłówki kolumn i wierszy tabeli. Etykiety tekstowe są standardowo wyrównywane do lewej krawędzi komórki. Liczby – są to wartości liczbowe wprowadzone do komórki. Część całkowitą liczby od dziesiętnej należy oddzielać przecinkiem lub kropką z klawiatury numerycznej. Liczby standardowo są wyrównywane do prawej krawędzi komórki. Wzory (formuły) – są to wszelkie zapisy złożone z liczb, adresów komórek, operatorów arytmetycznych i specjalnych wbudowanych funkcji. Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się automatycznie przy przejściu do innej komórki, naciśnięciu klawisza Enter lub kliknięciu przycisku Wpis. Rezygnację z wprowadzanych danych można zrealizować przez naciśnięcie klawisza ESC lub kliknięcie przycisku Anuluj.

10 Edycja danych w komórce Edycja danych w komórce możliwa jest po wstawieniu do niej kursora, jedną z podanych metod: dwukrotne kliknięcie myszką na komórce, zaznaczenie komórki i naciśnięcie klawisza F2, zaznaczenie komórki i kliknięcie myszką w Pasku edycji. Kursor w Pasku edycjiKursor w komórce

11 Poruszanie się w obrębie arkusza Klawisze ruchu kursora Przemieszczenie o jedną komórkę, zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki Kliknięcie myszkąUaktywnienie komórki, którą wskazuje wskaźnik myszki TabZmienia aktywność z bieżącej do następnej komórki HomeUaktywnia komórkę na początku bieżącego wiersza Ctrl+HomeUaktywnia pierwszą komórkę arkusza Ctrl+End Uaktywnia ostatnią komórkę danych, w prawym dolnym narożniku

12 Edycja wzorów Aby dokonać obliczeń w arkuszu, należy posłużyć się formułą, która oblicza i wyprowadza wynik, w oparciu o inne znane wartości. Formuła (wzór) w Excelu, to ciąg wartości liczbowych, adresów komórek (lub ich nazw), funkcji arkusza oraz operatorów, rozpoczynająca się znakiem równości. Operatory arytmetyczne stosowane w formułach: +dodawanie -odejmowanie *mnożenie /dzielenie ^potęgowanie %procent z wartości Formuła widoczna jest w Pasku edycji Kształt wskaźnika myszki przy uaktywnianiu komórki (zaznaczaniu zakresu) Wynik formuły widoczny jest bezpośrednio w komórce

13 Kopiowanie wzorów Obliczenia przebiegające według takiego samego schematu nie wymagają konstruowania nowych wzorów, Excel umożliwia ich kopiowanie. Kształt wskaźnika myszki przy kopiowaniu Przy kopiowaniu formuł istotne znaczenie ma sposób adresowania. W Excelu można stosować trzy rodzaje adresowania: adresowanie względne np. E6, adresowanie bezwzględne np. $B$3, mieszane z blokowaniem wiersza np. B$7 z blokowaniem kolumny np. $B7

14 Przykład zastosowania adresowania mieszanego Tak skonstruowaną formułę można skopiować zarówno w poziomie, jak i w pionie

15 Funkcje Excela Definicja funkcji Funkcja jest predefiniowaną formułą posiadającą oryginalną nazwę, która pobiera wartości (zwane argumentami funkcji) i zwraca wynik lub wyniki. Użycie funkcji może znacznie uprościć i skrócić konstrukcję formuły. Jeśli w formule ma zostać użyta funkcja konieczne jest zastosowanie odpowiedniej składni: Nazwa_funkcji(Argument_1;Argument_2;...;Argument_N)

16 Zasady obowiązujące przy stosowaniu funkcji Funkcje Excela podzielone są na kategorie: finansowe, daty i czasu, matematyczne, statystyczne, wyszukiwania i adresu, bazy danych, tekstowe, logiczne i informacyjne. Nazwa funkcji może być pisana małymi lub wielkimi literami. Jeżeli nazwa funkcji zostanie wpisana małymi literami, zostaną one zamienione na wielkie, pod warunkiem, że nazwa jest prawidłowa. Przed i za nawiasami nie używa się spacji. Jeżeli funkcja jest bezargumentowa, po jej nazwie należy wstawić parę nawiasów. Argumenty funkcji oddzielone są średnikami, będącymi separatorami listy argumentów. Argumentami funkcji mogą być liczby, teksty, adresy, wartości logiczne, tablice lub inne funkcje. Funkcja jest zagnieżdżona, jeśli jest argumentem innej funkcji. Gdy funkcja znajduje się na początku formuły należy ją poprzedzić znakiem równości (=).

17 Podział funkcji ze względu na liczbę argumentów Rodzaj funkcjiNotacja symbolicznaUwagi BezargumentowaDZIŚ() Nie wymaga żadnych argumentów, ponieważ data systemowa jest jednoznacznie określona. Ze stałą liczbą argumentów POTĘGA(liczba;potęga) ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) Potęga jest wyliczana po określeniu dwóch wartości: podstawy i potęgi. Wymaga tylko jednego argumentu – liczby rzeczywistej, która ma zostać zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ze zmienną liczbą argumentów SUMA(liczba_1;liczba_2;...;Liczba_N)Sumę można obliczyć z bliżej nieokreślonej liczby argumentów, którymi mogą być adresy komórek, zakresy lub liczby. Z argumentami opcjonalnymi PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ)Funkcja wylicza średnią kwotę rat. Trzy pierwsze argumenty muszą wystąpić, dwa ostatnie jeśli nie zostaną określone, przyjmą wartość domyślną równą 0.

18 Autosumowanie Jedną z najczęściej stosowanych funkcji w arkuszu jest funkcja sumowania, wywoływana przyciskiem Autosumowania Kolejne czynności: uaktywnienie komórki, w której oczekujemy wyniku sumowania, kliknięcie myszką przycisku Autosumowania, zatwierdzenie proponowanego zakresu komórek (klawiszem Enter lub przyciskiem Wpis), ewentualnie zaznaczenie innego zakresu.

19 Korzystanie z palety funkcji Wpisanie zakresu komórek, z których wartości są argumentami funkcji lub zaznaczenie ich w arkuszu Przycisk zwijania palety funkcji do jednego wiersza Przycisk powrotu do palety funkcji Przycisk Wklej funkcję


Pobierz ppt "Informatyka w administracji Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Opracowała: mgr inż. Maria Stańkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google