Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Excel-( Microsoft Office Excel) to arkusz kalkulacyjny.Jego główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Excel-( Microsoft Office Excel) to arkusz kalkulacyjny.Jego główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej."— Zapis prezentacji:

1

2 Excel-( Microsoft Office Excel) to arkusz kalkulacyjny.Jego główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematycznej finansowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii.

3 Dokument arkusza kalkulacyjnego, zwany skoroszytem, składa się z arkuszy. Każdy arkusz jest tabelą składającą się z wierszy i kolumn. Pojedyncze pole tabeli (powstające w miejscu przecięcia wiersza i kolumny) nazywamy komórką. Każda komórka arkusza ma jednoznacznie określony adres składający się z litery bądź liter określającej kolumnę i liczby określającej wiersz, np.A4,F10,AB5 itp.

4 Formuła- wyrażenie zapisane za pomocą dostępnych w arkuszu operacji i funkcji Funkcje to gotowe formuły, które można zastosować do obliczeń lub też przeprowadzania innego rodzaju operacji na zawartości komórek. Nauczmy się nimi posługiwać.

5 Adresowanie względne- zapamiętywanie w arkuszu kalkulacyjnym wzajemnego położenia komórek względem siebie umożliwia dokonywanie wielu operacji upraszczających dokonywanie obliczeń przy użyciu formuł. Jeśli np. zapiszemy formułę iloczynu dla dwóch kolumn (np. B i C), a następnie przesuniemy całą kolumnę C na pozycję E, to arkusz automatycznie dokona przeliczenia adresów w formule, a my nie będziemy musieli redagować jej od nowa.

6 Adresowanie bezwzględne- podanie w formule (funkcji adresu komórki tak, by arkusz nie zapamiętywał położenia względem innych komórek. Pozwala to na to podanie w formule adresu jednej komórki, np. zawierającą wartość liczbową wspólnych tworzonych w arkuszu formuł. Musimy jednak pamiętać by podczas edycji arkusza, nie zmienić położenia takiej komórki. Gdyby taka zmiana nastąpiła, wszystkie wstawione funkcje zawierające komórkę z adresem bezwzględnym trzeba przeformułować. Adres bezwzględny przed nazwą kolumny i wiersza zawiera znak $.

7 Adresowanie mieszane- adres, w którym następuje odwołanie względne do kolumny i bezwzględne do wiersza lub odwrotnie.

8 SUMA – sumuje wartości z wybranego przez nas zakresu komórek (np. suma wszystkich wynagrodzeń); SUMA ŚREDNIA – oblicza średnią dla wartości z wybranego przez nas zakresu komórek (np. średnie wynagrodzenie w firmie); ŚREDNIA MIN – przedstawia najniższą wartość z wybranego przez nas zakresu komórek (np. minimalne wynagrodzenie w firmie); MIN MAX – odwrotność powyższej funkcji, czyli przedstawia najwyższą wartość z wybranego przez nas zakresu komórek (np. najwyższe wynagrodzenie w firmie); MAX JEŻELI - funkcja podejmuje decyzję co będzie jeżeli podany przez nas warunek zostanie spełniony a co będzie w przypadku gdy nie zostanie on spełniony; JEŻELI LICZ.JEŻELI – zlicza ilość komórek z wybranego przez nas zakresu komórek, w których znajdują się podane kryteria (np. ilość osób z wynagrodzeniem 1 500 PLN). LICZ.JEŻELI

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Prezentację przygotowały: PATRYCJA GAWROŃSKA ANGELIKA BOBA


Pobierz ppt "Excel-( Microsoft Office Excel) to arkusz kalkulacyjny.Jego główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google