Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka dystrybucji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka dystrybucji"— Zapis prezentacji:

1 Logistyka dystrybucji

2 Logistyka dystrybucji
Istota i zakres logistyki dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji Flow Logistic, ECR Prognozowanie popytu

3 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji
Istota logistyki dystrybucji jest integralnie związana z takimi pojęciami jak: Obsługa nabywców Magazynowanie Gospodarka magazynowa Spedycja

4 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji
Logistykę dystrybucji można zdefiniować jako system, który: Opiera się na zintegrowanej koncepcji planowania, zarządzania i sterowania strukturą przepływów materiałowych oraz sprzężonych z nimi informacji ze sfery produkcji do nabywców (konsumentów) Zapewnia gotowość i zdolność obsługi rynku zbytu wg przyjętych zasad technicznych i ekonomicznych

5 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji
Najważniejszymi elementami w sferze logistyki dystrybucji są obecnie: Automatyczna identyfikacja materiałów (AI) Elektroniczna wymiana informacji o przepływach materiałów (EDI) Komputerowo zintegrowane techniki zapewniające realizację bezkolizyjnych usług magazynowo - spedycyjnych

6 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji

7 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji

8 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji
Kanałem dystrybucji jest jedna albo więcej firm lub osób uczestniczących w przepływie towarów i usług od producenta do końcowego użytkownika lub konsumenta.

9 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji
Firmy przetwórstwa żywności Niezależni dystrybutorzy Oddziały (filie) firmy Zakłady w pobliżu klienta Subdystrybutorzy

10 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji
Aby kanał dystrybucji można było nazwać systemem, musi on spełniać 5 kryteriów: Musi istnieć zespół współpracujących ze sobą instytucji; Musi istnieć cel, który wykracza poza cele indywidualne członków realizujących różne działania w kanale; Kanał musi obejmować sekwencje czynności; zamówienia płyną do dostawcy, produkty zaś w kierunku rynku; W kanale musi zachodzić kilka różnych typów przepływów równocześnie Musi wystąpić efekt synergiczny (1+1=3) dzięki koordynacji indywidualnych decyzji poszczególnych członków kanału.

11 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji
Kanał konwencjonalny Producent Hurtownik Detalista Konsument Projektowanie Wykonania Tworzenie marki Ustalanie cen Promocja Sprzedaż Zakup Utrzymanie zapasu Ekspozycja Dostawa Finalizowanie FUNKCJE:

12 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji
System marketingu (VMS) PRODUCENT DETALISTA HURTOWNIK KONSUMENT FUNKCJE: Projektowanie Wykonania Tworzenie marki Ustalanie cen Promocja Zakup Ekspozycja Sprzedaż Dostawa Finalizowanie

13 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji

14 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji

15 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji

16 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji
Kryteria klasyfikacji Typy kanałów Rodzaj uczestników Bezpośrednie Pośrednie Liczba szczebli pośrednich Krótkie Długie Liczba pośredników na tym samym szczeblu Wąskie Szerokie Rodzaj przepływających strumieni Transakcyjne Rzeczowe Stopień integracji uczestników kanału Konwencjonalne Zintegrowane pionowo: - Administrowane - Kontraktowe - Korporacyjne Znaczenie dla producent Podstawowe Pomocnicze

17 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji
Efektem logistycznie zorientowanych strategii i taktyk są takie metody jak efektywna obsługa klienta (ECR), zarządzanie zapasami przez dostawcę/ sprzedawcę (vendor-managed inventories, VMI), ciągłe uzupełnianie zapasów (continuous replenishment, CR), dostawa bezpośrednio do sklepu (direct store delivery, DSD), zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management, SCM), i inne.

18 Logistyka dystrybucji Flow logistic, ECR
Flow logistic nazywany również crossdockingiem jest przeładunkiem kompletacyjnym. Jest to podstawowe rozwiązanie przy szybkiej przesyłce produktów w formie gotowej do wysyłki, pomiędzy dostawcami i klientami.

19 Logistyka dystrybucji Flow logistic, ECR
Przeładunek kompletacyjny (crossdocking) bez składowania Przenośnik sortujący Skanowanie kodów kreskowych Zbieranie danych głosowych DOSTAWA WYSYŁKA

20 Logistyka dystrybucji Flow logistic, ECR
Cechy operacyjne centrum z przeładunkiem kompetacyjnym: Przeznaczenie towaru jest określane przed jego przybyciem do centrum Nieprzerwany przepływ informacji od dostawcy przez magazyn do klienta Operacje magazynowani wg zasady „dzisiaj weszło – dzisiaj wyszło” Wysoka przepustowość Dokładna realizacja harmonogramów

21 Logistyka dystrybucji Flow logistic, ECR
Wyróżnia się trzy odmiany przeładunku kompletacyjnego: Przepływ ciągły – podstawowy. Towar jest przemieszczany z pojazdu dostawcy wprost na pojazd odbiorcy bez fazy sortowania. Przepływ rozdzielczy – jednostki ładunkowe są rozformowywane i następnie sortowane Przepływ skonsolidowany – strategia hybrydowa.

22 Logistyka dystrybucji Flow logistic, ECR
Strategia ECR (efektywna obsługa klienta) jest ukierunkowana na zwiększanie efektywności łańcucha dostaw, a głównym celem jest szybkie reagowanie na potrzeby konsumenta.

23 Logistyka dystrybucji Flow logistic, ECR
Koncepcja ECR opiera się na trzech głównych elementach: Zapewnienie wymaganego poziomu obsługi Eliminacja kosztów, które nie dodają wartości Maksymalizacja efektów i eliminacja barier w całym łańcuchu dostaw.

24 Logistyka dystrybucji Flow logistic, ECR
Tworzenie infrastruktury Optymalizacja asortymentu wprowadzeń promocji Zarządzani kategorią produktów Inne działania Przeładunek kompletacyjny Zintegrowanie dostawców Synchronizacja produkcji Uzupełnianie zapasów System zamówień Uzupełnianie zapasów EDI EFT (Elektron. Transf. Fund.) ABC kosztów Zarządzanie bazą danych Technologie wspomagające

25 Logistyka dystrybucji Flow logistic, ECR
Dzięki ECR uzyskuje się: Lepsze planowanie produkcji i sprzedaży; Zmniejszanie zapasów we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw Skrócenie czasu przepływów Eliminację zbędnych kosztów Wyeliminowanie transformacji papierowych Podniesieni poziomu obsługi klienta.

26 Prognozowanie popytu Prognozowanie stanowi jeden z kluczowych elementów zarządzania organizacją. Prognozowanie popytu ma istotne znaczenie dla określenia zdolności wytwórczych, a tym samym określenia metod wytwarzania czy świadczenia usług, liczby zatrudnionych, poziomu kosztów itd. Prognozy stanowią istotny element podejmowania decyzji - to na ich podstawie menedżerowie wybierają drogę, którą będzie podążać organizacja. 6.1. Miejsce prognoz w procesie podejmowania decyzji (podręcznik, s. 147)

27 Zakłócenia nakładające się na podstawowy trend
Prognozowanie popytu Szeregi czasowe są seriami obserwacji dokonywanymi w równych odstępach czasu. Miesięczna sprzedaż, koszt dnia pracy, produkcja tygodniowa są przykładami szeregów czasowych. Rozpatrując szeregi czasowe, należy mieć na uwadze główny trend i nakładające się na niego zakłócenia. Zakłócenia można oceniać na podstawie średnich błędów – więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku. Najpopularniejsze szeregi czasowe: a) stały, b) o trendzie rosnącym, c) sezonowy Zakłócenia nakładające się na podstawowy trend

28 Wykres popytu sezonowego
Prognozowanie popytu Prognozowanie przyczynowe można uznać za zewnętrzne, ponieważ bada wpływ zewnętrznych czynników na interesujące nas zjawisko. Natomiast prognozowanie projekcyjne jest wewnętrzne, ponieważ ignoruje wpływ innych danych, koncentrując się na historycznych informacjach. Cztery metody należą do tego typu prognoz: Średnie arytmetyczne, Średnie ruchome, Aproksymacja wykładnicza, Model sezonowości i trendu. Wykres popytu sezonowego

29 Efekt "byczego bicza", efekt Forrestera

30 Efekt "byczego bicza", efekt Forrestera

31 Kolejny wykład Opakowania w systemach logistycznych


Pobierz ppt "Logistyka dystrybucji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google