Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA DEKLARACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA DEKLARACJA."— Zapis prezentacji:

1 OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA UBEZPIECZONEGO ORAZ PŁATNIKA – ZUS ZUA DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA UBEZPIECZONEGO ORAZ PŁATNIKA – ZUS ZUA

2 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA W programie Płatnik istnieje możliwość sporządzenia następujących dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek: ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZAA Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

3 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA Formularz deklaracji ZUS ZFA ma podwójne zastosowanie. Formularz deklaracji ZUS ZFA ma podwójne zastosowanie. Jest stosowany do: - Zgłoszenia płatnika, - Zmiany danych składnika składek – osoby fizycznej. Aby wprowadzić deklarację ZUS ZFA należy: - Wybrać dokumenty, - Dokumenty wprowadzone, - Kliknąć białą kartkę, - Wybrać dokumenty zgłoszeniowe, - Kliknąć ZUS ZFA,

4 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA Wypełnij zakładki w następujący sposób: Wypełnij zakładki w następujący sposób:

5 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA

6

7 Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk Weryfikuj i sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie Zapisz i zamknij. Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk Weryfikuj i sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie Zapisz i zamknij.

8 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA W programie Płatnik istnieje możliwość sporządzenia następujących dokumentów zgłoszeniowych osoby ubezpieczonej: ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

9 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Aby wprowadzić deklarację ZUS ZUA dla pracownika oraz pracodawcy należy: - Wybrać dokumenty, - Dokumenty wprowadzone, - Kliknąć białą kartkę, - Wybrać dokumenty zgłoszeniowe, - Kliknąć ZUS ZUA, Wypełnij zakładki w następujący sposób: Wypełnij zakładki w następujący sposób:

10 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA

11 Należy pamiętać, że płatnik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

12 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Dla płatnika kod tytułu ubezpieczenia to 0510 0 0

13 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Po uzupełnieniu zakładek kliknij Weryfikuj a następnie Zapisz i zamknij

14 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Należy pamiętać, że ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz chorobowemu jak również zdrowotnemu. Kod ubezpieczenia dla osoby ubezpieczonej to kod: 0110 0 0.

15 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA

16

17 Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk Weryfikuj i sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie Zapisz i zamknij. Dokumenty zgłoszeniowe zostały dodane do rejestru.


Pobierz ppt "OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA DEKLARACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google