Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspomagana komputerowo reforma systemu ubezpieczeń społecznych, czyli historia pewnego projektu Dariusz Dagiel Dyrektor Departamentu Rejestrów Centralnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspomagana komputerowo reforma systemu ubezpieczeń społecznych, czyli historia pewnego projektu Dariusz Dagiel Dyrektor Departamentu Rejestrów Centralnych."— Zapis prezentacji:

1 Wspomagana komputerowo reforma systemu ubezpieczeń społecznych, czyli historia pewnego projektu Dariusz Dagiel Dyrektor Departamentu Rejestrów Centralnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2 ZUS do 1998 r. Przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych w zakresie poboru składek: ZUS obsługiwał wyłącznie płatników składek Ubezpieczony nie był klientem Zakładu Pracodawca opłacał tylko jedną składkę, wyliczaną globalnie od funduszu płac Rocznie płatnicy składali ok. 18 milionów dokumentów rozliczeniowych

3 ZUS po 1.01.1999 r. ZUS zyskał nowego klienta w postaci ubezpieczonego Pracodawcy zostali zobowiązani do składania co miesiąc indywidualnego rozliczenia składek za każdego pracownika Składki rozliczane są na cztery fundusze: ubezpieczeń społecznych (emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy) oraz fundusz ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo, stopa procentowa składki na fundusz wypadkowy jest różna w zależności od płatnika składek Ustalenie wysokości składek następuje w oparciu o trzy różne podstawy wymiaru, w tym jednej limitowanej do 30- krotności średniego wynagrodzenia oraz 5 możliwych źródeł ich finansowania Rocznie do ZUS wpływa od płatników składek ponad 260 milionów dokumentów rozliczeniowych, a zatem ponad 13-krotnie więcej niż przed reformą Po wdrożeniu reformy:

4 Skala Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS) KSI ZUS rozlicza składki na kontach 20 milionów ubezpieczonych (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) i 2 milionów płatników Kilkanaście tysięcy stacji roboczych ma dostęp do informacji w systemie centralnym on-line.

5 KSI obecnie wspomaga przede wszystkim: Obsługę dokumentów składanych w formie elektronicznej i papierowej Obsługę rozliczeń na kontach dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Obsługę zwolnień lekarskich Obsługę dochodzenia należności Komunikację elektroniczną z NBP, OFE, NFZ Sprawozdawczość i statystykę

6 Komu służy system KSI EMiR Rentier Systemy informatyczne ZUS Obsługa płatników i podmiotów realizujących składki FGŚP Płatnicy składek NBP Budżet Państwa PFRON Fundusz kościelny OFE NFZ FP Min. Finansów MGPiPS Min. Zdrowia KNUiFE Ubez- pieczeni OFE Świad- czenio- biorcy Sprawozdawczość Dystrybucja składek Obsługa ubezpieczonych Nowy system ZUS Stare systemy ZUS

7 Obsługa płatników składek system rozliczeń 15 dni

8 ZUS prowadzi: Centralny Rejestr Płatników Składek Centralny Rejestr Ubezpieczonych Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych PŁATNIK Zakładanie kont płatnika Zakładanie kont ubezpieczonego Płatnicy składek Ubezpieczeni OFE Rejestry centralne Dokumenty zgłoszeniowe płatnika Dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonego Członkowie OFE Zakładanie kont członka OFE Umowa o członkostwo pierwszorazowa /zmiana Centralne rejestry ZUS

9 Rejestracji umowy o członkostwo Wyznaczanie OFE w drodze losowania Zmiany OFE oraz transferu składek Anulowania umowy i zwrotu składek Zamknięcia rachunku w OFE W ramach obsługi OFE ZUS dokonuje:

10 Rejestry centralne PŁATNIK Dokumenty rozliczeniowe Wpłaty Konta księgowe Wysyłanie informacji o błędach Wysłanie składki OFENFZ System rozliczeń Informacje o błędach BANK ZUS dokonuje księgowań i rozliczeń na kontach

11 Uruchomienie KSI ZUS w 1999 roku niewielka część płatników składała dokumenty drogą elektroniczną w zaledwie 3 miesiące płatnicy musieli zgłosić wszystkich pracowników pracodawcy i ZUS dopiero uczyli się reformy w efekcie czego - jedynie 70% napływających od płatników dokumentów było poprawnych

12 Dokument elektroniczny ZUS od początku uruchomił dwie ścieżki przyjmowania dokumentów: –system skanowania i rozpoznawania dokumentów papierowych –system bezpiecznego przyjmowania podpisanych i zaszyfrowanych dokumentów elektronicznych

13 Dokument elektroniczny Obecnie dzięki rozwiązaniom legislacyjnym ponad 75% pracodawców składa dokumenty elektroniczne za ponad 95% ubezpieczonych. Dynamika przyrostu klientów rozliczających się elektronicznie w latach 1999-2003

14 Efekty Obecnie poprawność napływających do ZUS dokumentów przekracza 99%, czyli tylko ok. 1% wymaga wyjaśnienia Wzrost ilości poprawnych dokumentów składanych w latach 2001-2004

15 Budowa kompleksowego systemu informatycznego jest bardzo kosztowna i czasochłonna, dlatego przed rozpoczęciem prac konieczne jest: Określenie wszystkich reguł funkcjonowania całego systemu - prosty system ubezpieczeń społecznych - precyzyjne przepisy prawne Zapewnienie odpowiedniego czasu na wdrożenie systemu Dokonanie weryfikacji danych identyfikacyjnych płatników i ubezpieczonych Wybranie odpowiedniej technologii Przygotowanie płatników składek i ubezpieczonych do nowych obowiązków Kluczowe warunki realizacji systemu

16 Krótki czas od uchwalenia przepisów do wdrożenia systemu Niedoprecyzowane i często zmieniane przepisy prawne Skomplikowany system ubezpieczeń społecznych (łączenie informacji ze starego i nowego systemu) Błędy w danych identyfikacyjnych płatników składek i ubezpieczonych, które utrudniły proces automatycznej identyfikacji Nieprzygotowanie płatników składek, ubezpieczonych i ZUS do nowych obowiązków – Przyjmowanie dokumentów w formie papierowej bez wstępnej weryfikacji (ogromna ilość błędów popełnianych przez płatników składek oraz podczas elektronizacji dokumentów) Brak możliwości korygowania większości błędów na bieżąco Problemy przy tworzeniu KSI ZUS

17 Co dalej z systemem Trwają prace projektowe w zakresie obsługi przyznawania oraz wypłat świadczeń według zreformowanych zasad. Ich zakończenie planowane jest na koniec przyszłego roku Zagrożeniem dla wdrożenia tej części systemu są braki rozwiązań legislacyjnych dla emerytur pomostowych oraz rent inwalidzkich i rodzinnych w systemie zreformowanym Wdrożenie systemu w pełnym zakresie funkcjonalnym, łącznie z obsługą świadczeń, powinno nastąpić do roku 2007, w którym przyznawane będą pierwsze emerytury w systemie zreformowanym

18 Dziękuję za poświęcony czas i uwagę.


Pobierz ppt "Wspomagana komputerowo reforma systemu ubezpieczeń społecznych, czyli historia pewnego projektu Dariusz Dagiel Dyrektor Departamentu Rejestrów Centralnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google