Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcje SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ PRZED 1939 ROKIEM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcje SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ PRZED 1939 ROKIEM"— Zapis prezentacji:

1 Akcje SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ PRZED 1939 ROKIEM
Leszek Koziorowski

2 Giełda warszawska – jej powstanie
Cel - potrzeba ustalania kursów walut i weksli przez kupców Pierwszy krok - wprowadzenie definicji czynności giełdowych w Kodeksie Napoleona Realizacja - postanowienie Namiestnika z 12 kwietnia 1817 roku o utworzeniu giełdy kupieckiej w Warszawie

3 Nazwy giełdy w Warszawie:
Giełda Kupiecka w Warszawie (1817) Giełda Warszawska (1872) Giełda Pieniężna w Warszawie (1921)

4 Zasady wprowadzania papierów wartościowych do notowań giełdowych:
Wiadomo, że w początkowym okresie Bank Polski mógł wskazywać walory, które miały być notowane Po reformie za zezwoleniem Komitetu Giełdowego Warszawskiego po wyrażeniu zgody przez Ministra Skarbu Po I wojnie światowej Rada Giełdy, początkowo decyzja wymagała zatwierdzenia przez Ministra Przemysłu i Handlu

5 Prospekt emisyjny jako warunek wprowadzenia akcji na giełdę:
Przed I wojną światową nie było takiego przymusu Pierwszym prospektem był opublikowany 17 XI 1894 roku prospekt Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Mebli Giętych „Wojciechów” Po I wojnie światowej publikacja prospektu była warunkiem wprowadzenia akcji do notowań

6 Akcje na warszawskiej giełdzie (założenia):
Wyłącznie akcje „polskich” spółek Wyłącznie potwierdzone notowania

7 Akcje na warszawskiej giełdzie
Notowanych polskich spółek w latach było 199 Akcje 5 spółek notowane były dwukrotnie, z przerwą (Towarzystwo Kopalń i Zakładów Sosnowieckich, Towarzystwo Zakładów Metalowych „B. Hantke”, Towarzystwo Zakładów Żyrardowskich, Towarzystwo Akcyjne Kluczewskiej Fabryki Papieru, Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej)

8 Akcje na warszawskiej giełdzie
Pierwszą spółką akcyjną na giełdzie w Warszawie była „koley żelazna na Wiedeń”

9 Akcje na warszawskiej giełdzie
Tak na serio jednak wprowadzanie akcji na giełdę warszawską rozpoczęło się w 1870 roku. Wśród pierwszych spółek tego okresu znajdujemy Bank Handlowy w Warszawie (1870), Bank Dyskontowy Warszawski (1871) i Bank Handlowy w Łodzi (1872)

10 Akcje na warszawskiej giełdzie
Najdłużej notowaną spółką na giełdzie w Warszawie był Bank Handlowy w Warszawie SA ( ), a zaraz po nim również w tych latach Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Obie spółki zostały założone z inicjatywy Leopolda Kronenberga.

11 Akcje na warszawskiej giełdzie
Najkrócej notowane akcje spółek należały do Zakładów Przemysłowo – Budowlanych „Dźwignia” ( ) i Elektrowni Okręgowej w Pruszkowie ( )

12 Akcje na warszawskiej giełdzie
W momencie wybuchu I wojny światowej na giełdzie w Warszawie notowane były 62 spółki W momencie wybuchu II wojny światowej na giełdzie w Warszawie notowanych było 47 spółek

13 Akcje na warszawskiej giełdzie
Lata był to okres, w którym najwięcej spółek akcyjnych aplikowało o dopuszczenie do obrotów na giełdzie. Łącznie przedmiotem notowań stały się akcje 94 spółek akcyjnych.

14 Akcje na warszawskiej giełdzie
Największą spółką akcyjną na giełdzie w Warszawie w okresie międzywojennym pod względem kapitalizacji był Bank Polski SA, a przed I wojną światową Bank Handlowy w Warszawie SA

15 Akcje na warszawskiej giełdzie
Królem obrotów giełdowych pozostawał Bank Polski SA. Udział obrotów jego akcjami w całym obrocie papierami udziałowymi doszedł w 1935 roku do 61,1%.

16 Akcje na warszawskiej giełdzie – źródła:
1. Stulecie giełdy warszawskiej ( ) 2. Papiery wartościowe notowane na Giełdzie Pieniężnej w Warszawie w 1938/39 3. Gazeta Losowań Papierów Publicznych 4. Gazeta Handlowa 5. Monitor Polski 6. Sprawozdania Komitetu Giełdowego Warszawskiego 7. Sprawozdania Giełdy Pieniężnej w Warszawie

17 Dziękuję pięknie i zapraszam do dyskusji, a także krytyki.
Leszek Koziorowski


Pobierz ppt "Akcje SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ PRZED 1939 ROKIEM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google