Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ PRZED 1939 ROKIEM Leszek Koziorowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ PRZED 1939 ROKIEM Leszek Koziorowski."— Zapis prezentacji:

1 AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ PRZED 1939 ROKIEM Leszek Koziorowski

2 Giełda warszawska – jej powstanie - Cel - potrzeba ustalania kursów walut i weksli przez kupców - Pierwszy krok - wprowadzenie definicji czynności giełdowych w Kodeksie Napoleona - Realizacja - postanowienie Namiestnika z 12 kwietnia 1817 roku o utworzeniu giełdy kupieckiej w Warszawie

3 Nazwy giełdy w Warszawie: - Giełda Kupiecka w Warszawie (1817) - Giełda Warszawska (1872) - Giełda Pieniężna w Warszawie (1921)

4 Zasady wprowadzania papierów wartościowych do notowań giełdowych: - Wiadomo, że w początkowym okresie Bank Polski mógł wskazywać walory, które miały być notowane - Po reformie za zezwoleniem Komitetu Giełdowego Warszawskiego po wyrażeniu zgody przez Ministra Skarbu - Po I wojnie światowej Rada Giełdy, początkowo decyzja wymagała zatwierdzenia przez Ministra Przemysłu i Handlu

5 Prospekt emisyjny jako warunek wprowadzenia akcji na giełdę: - Przed I wojną światową nie było takiego przymusu - Pierwszym prospektem był opublikowany 17 XI 1894 roku prospekt Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Mebli Giętych Wojciechów - Po I wojnie światowej publikacja prospektu była warunkiem wprowadzenia akcji do notowań

6 Akcje na warszawskiej giełdzie (założenia): -Wyłącznie akcje polskich spółek - Wyłącznie potwierdzone notowania

7 Akcje na warszawskiej giełdzie -Notowanych polskich spółek w latach 1817-1939 było 199 - Akcje 5 spółek notowane były dwukrotnie, z przerwą (Towarzystwo Kopalń i Zakładów Sosnowieckich, Towarzystwo Zakładów Metalowych B. Hantke, Towarzystwo Zakładów Żyrardowskich, Towarzystwo Akcyjne Kluczewskiej Fabryki Papieru, Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej)

8 Akcje na warszawskiej giełdzie Pierwszą spółką akcyjną na giełdzie w Warszawie była koley żelazna na Wiedeń

9 Akcje na warszawskiej giełdzie Tak na serio jednak wprowadzanie akcji na giełdę warszawską rozpoczęło się w 1870 roku. Wśród pierwszych spółek tego okresu znajdujemy Bank Handlowy w Warszawie (1870), Bank Dyskontowy Warszawski (1871) i Bank Handlowy w Łodzi (1872)

10 Akcje na warszawskiej giełdzie Najdłużej notowaną spółką na giełdzie w Warszawie był Bank Handlowy w Warszawie SA (1870- 1939), a zaraz po nim również w tych latach Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Obie spółki zostały założone z inicjatywy Leopolda Kronenberga.

11 Akcje na warszawskiej giełdzie Najkrócej notowane akcje spółek należały do Zakładów Przemysłowo – Budowlanych Dźwignia (1924-1925) i Elektrowni Okręgowej w Pruszkowie (1921-1922)

12 Akcje na warszawskiej giełdzie -W momencie wybuchu I wojny światowej na giełdzie w Warszawie notowane były 62 spółki -W momencie wybuchu II wojny światowej na giełdzie w Warszawie notowanych było 47 spółek

13 Akcje na warszawskiej giełdzie Lata 1920-1923 był to okres, w którym najwięcej spółek akcyjnych aplikowało o dopuszczenie do obrotów na giełdzie. Łącznie przedmiotem notowań stały się akcje 94 spółek akcyjnych.

14 Akcje na warszawskiej giełdzie Największą spółką akcyjną na giełdzie w Warszawie w okresie międzywojennym pod względem kapitalizacji był Bank Polski SA, a przed I wojną światową Bank Handlowy w Warszawie SA

15 Akcje na warszawskiej giełdzie Królem obrotów giełdowych pozostawał Bank Polski SA. Udział obrotów jego akcjami w całym obrocie papierami udziałowymi doszedł w 1935 roku do 61,1%.

16 Akcje na warszawskiej giełdzie – źródła: 1. Stulecie giełdy warszawskiej (1817-1917) 2. Papiery wartościowe notowane na Giełdzie Pieniężnej w Warszawie w 1938/39 3. Gazeta Losowań Papierów Publicznych 4. Gazeta Handlowa 5. Monitor Polski 6. Sprawozdania Komitetu Giełdowego Warszawskiego 7. Sprawozdania Giełdy Pieniężnej w Warszawie

17 Dziękuję pięknie i zapraszam do dyskusji, a także krytyki. Leszek Koziorowski


Pobierz ppt "AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ PRZED 1939 ROKIEM Leszek Koziorowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google