Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze jezioro Nowogardzkie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze jezioro Nowogardzkie"— Zapis prezentacji:

1 Nasze jezioro Nowogardzkie
Dlaczego powinniśmy o nie dbać? Głównym sposobem ochrony zasobów wody jest jak największe zmniejszenie, a najlepiej całkowite zaprzestanie usuwania ścieków do rzek i zbiorników wodnych.

2 Celem pracy naszej grupy było zbadanie jakości wód jeziora Nowogardzkiego oraz sprawdzenie zanieczyszczeń znajdujących się w tym jeziorze. Te badania umożliwiły nam poszerzenie wiedzy na temat jeziora i jego okolic oraz umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych. Celem naszej pracy jest również zainteresowanie mieszkańców nowogardzkim jeziorem .

3 Jezioro Nowogardzkie jest jeziorem miejskim.

4 Jezioro z jednej strony otoczone jest parkiem, nad którym znajduje się zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Sarni las”.

5 Z drugiej strony od południa z jeziorem sąsiadują pola uprawne
Z drugiej strony od południa z jeziorem sąsiadują pola uprawne. Właśnie wody tej części jeziora interesowały nas najbardziej. Wiemy przecież jak uciążliwe może być rolnictwo dla wód powierzchniowych.

6 W wyniku działalności rolniczej człowieka do wód dostają się różnego rodzaju zanieczyszczenia.

7 Nie bez znaczenia dla stanu wód jeziora Nowogardzkiego jest fakt, że znajduje się ono właściwie w centrum miasta i blisko bardzo ruchliwej drogi.

8 Jest to jezioro pochodzenia polodowcowego powstałe na równinach moreny dennej. Jego powstanie związane jest z obecnością w osadach lodowych brył lodu, po stopnieniu których odsłonięte zostały w terenie rozległe formy wklęsłe wypełnione wodą. W takim zagłębieniu powstało jezioro Nowogardzkie.

9 Z jeziora Nowogardzkiego bierze swój początek jedna z dłuższych rzek województwa Zachodniopomorskiego- Wołczenica. Wypływa ona z północnej części jeziora i kieruje się na północ województwa.

10 Maksymalna głębokość jeziora wynosi 10,9 m, natomiast średnia głębokość mierzy 5,1 m. Długość linii brzegowej liczy m, maksymalna szerokość to 60 m. Jezioro położone jest 47 m n.p.m.

11 Świat roślin i zwierząt wodnych oraz ich różnorodność jest ściśle zależna od jakości wód, dlatego też jest jednym z najlepszych wskaźników informujących o kondycji środowiska wodnego. Badania wykonane w 2009 r potwierdziły badania zrealizowane w 2005 r. Na podstawie badań oraz przeprowadzonych pomiarów stwierdzono stan ekologiczny wody na umiarkowany (III klasa), a stan chemiczny poniżej dobrego.

12 Naturalne wody powierzchniowe nie zmienione działalnością człowieka, charakteryzują się na ogół obecnością licznych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Wynika to ze sprzyjających warunków, jakie woda stwarza rozwojowi tych organizmów.

13 W jeziorze Nowogardzkim dominujące ryby to: leszcz, okoń, płoć, sum, szczupak, ukleja, węgorz oraz karp.

14 Pierwotniaki, gąbki, wirki, wrotki, nicienie, pijawki, raki oraz wiele innych należą do grupy bezkręgowców zamieszkałych w Jeziorze Nowogardzkim.

15 Do najczęściej występujących antropogenicznych zanieczyszczeń wód powierzchniowych należą:
Detergenty- to syntetyczne substancje czyszczące, stosowane we wszystkich środkach piorących; nie ulegają biodegradacji; hamują proces samooczyszczenia wody,

16 Pestycydy- środki ochrony roślin, owadobójcze; powodują pogarszanie się stanu sanitarnego wód podziemnych; działają toksycznie; przyczyniają się do procesu eutrofizacji wody, czyli wzrostu żyzności,

17 Fenole- związki aromatyczne; dostają się do wód ze ściekami, woda zanieczyszczona fenolami ma odrażający smak i powoduje oparzenia, węglowodany aromatyczne- są rakotwórcze, dostają się do wody ze ściekami koksowymi,

18 Metale ciężkie- mają zdolność kumulowania się w osadach dennych, są toksyczne dla człowieka, powodują uszkodzenia nerek, mózgu itp.

19 W naszej pracy skupiliśmy się tylko na kilku wskaźnikach pozwalających określić stan wód naszego jeziora.

20 Pierwszym wskaźnikiem jest pH
Pierwszym wskaźnikiem jest pH. Odczyn wody w dużym stopniu zależny jest od podłoża, na którym znajduje się badany zbiornik wodny. Powodują to rozpuszczone w wodzie związki chemiczne. Wody o podłożu zbudowanym ze skał wulkanicznych oraz niektórych osadowych, jak np. piaskowce, mułowce czy łupki, mają odczyn kwaśny. Jeśli zbiornik wodny znajduje się na terenach, gdzie występuje dużo kredy i skał wapiennych, woda ma z reguły odczyn zasadowy.

21 Większość wód naturalnych ma odczyn w granicach pH 3-10
Większość wód naturalnych ma odczyn w granicach pH I tak też jest w przypadku badanego zbiornika. Pod tym względem jezioro zaliczyć można do I klasy czystości.

22 Obok przedstawiamy wykres stężenia pH 7,4-9,0 w naszym jeziorze nowogardzkim.

23 Następnym badanym wskaźnikiem jest NH4
Następnym badanym wskaźnikiem jest NH4. Proces rozpadu i mineralizacji wszystkich substancji organicznych w jeziorze odbywa się poprzez łańcuch: białka – amoniak - azotany – azotyny.

24 Zbyt duża koncentracja NH4 może wskazywać, na to że w wodzie znajduje się duża ilość martwych szczątków organicznych lub amoniak spłynął z pól uprawnych.

25 W jeziorze Nowogardzkim stężenie NH4 przedstawia znajdujący się obok wykres. Jak można łatwo wywnioskować, że pod tym względem wody jeziora zaklasyfikować można do III klasy czystości wód.

26 Fosforany – w naturalnych zbiornikach wodnych występują w bardzo niewielkiej ilości , jako ważny składnik odżywczy. Obok jest przedstawiony wykres zmian stężenia fosforanu w naszym jeziorze.

27 Fosforany wpływają na niekontrolowany rozwój glonów, następuje proces eutrofizacji.

28 Wody naszego jeziora obfitują w tego typu związki i dlatego późną wiosną i wczesnym latem zachodzi do zakwitu.

29 Następnym wskaźnikiem badanym przez nas było stężenie azotanów, które również mają decydujący wpływ na powstawanie zakwitów.

30 Obok przedstawiamy wykres azotanów w naszym jeziorze nowogardzkim.
Wskazuje to na I klasę czystości tego wskaźnika. Niestety jak nam wiadomo późną wiosną sytuacja może się zmienić i ilość NO3 najprawdopodobniej wzrośnie.

31 Oto kolejny z wykresów przedstawiający stężenie azotynu w naszym jeziorze nowogardzkim.
Wskazuje to na IV klasę czystości wody.

32 Rekultywacja jeziora nowogardzkiego.
W maju 2011r. Rozpoczęły się prace związane z rekultywacją jeziora przy fontannie. Prace polegały na oczyszczeniu jeziora z zanieczyszczeń powstających w byłej gazowni Nowogard. Roboty prowadzone były również na przyległych terenach zielonych - wymiana skażonego gruntu , usunięcie starych, nieczynnych kanałów, odbudowa studni i systemu kanalizacji deszczowej.

33 PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ
Na podstawie tabeli o wartościach granicznych wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych, która została określona w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 11 lutego 2004r. Oraz na podstawie naszych badań można stwierdzić, że wody jeziora Nowogardzkiego należą do III klasy. Ogólnie rzecz biorąc wody te są zadowalającej jakości. Mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oczywiście w przypadku jej uzdatnienia. Trzeba podkreślić, że analizy próbek dokonywaliśmy w okresie jesienno – zimowym. Przed nami jeszcze badania w półroczu ciepłym. W związku z tym parametry mogą się zmienić.

34 GALERIA ZDJĘĆ GRUPY BADAWCZEJ Z8b2

35 Na zdjęciu wykonujemy badania, które są wyszczególnione w prezentacji 

36

37

38 Opracowywanie naszej prezentacji 

39 Praca w terenie.

40 Badanie wody z naszego jeziora.

41 Skład zespołu badawczego z8b2 :
Paulina Zięciak Marcin Nowak Agata Rak Paulina Kacprzak Daria Możdrzeń Kamila Piórkowska Marlena Grzegolec Paulina Podębska

42 Opiekun zespołu: P. Grzegorz Zając 

43 Fotografie zostały wykorzystane z prywatnej kolekcji pana Mirosława Morawskiego oraz Rafała Urtnowskiego. Zostały również użyte zdjęcia z własnych kolekcji. Serdecznie dziękujemy za pomoc!


Pobierz ppt "Nasze jezioro Nowogardzkie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google