Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„EDUKACJA BEZ BARIER” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„EDUKACJA BEZ BARIER” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO."— Zapis prezentacji:

1 „EDUKACJA BEZ BARIER” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 IM. WALENTEGO WIDAWCZYKA W WIDAWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WALENTEGO WIDAWCZYKA W WIDAWIE

3 W ramach projektu ,,Edukacja bez barier’’ w Szkole Podstawowej im
W ramach projektu ,,Edukacja bez barier’’ w Szkole Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 uczniowie mogli pogłębiać i rozszerzać swoją wiedzę na zajęciach kół przedmiotowych. Mieli możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności poprzez uczestnictwo w szerokiej gamie kół zainteresowań. Mogli również wyrównywać braki w nauce biorąc udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, a także w zajęciach specjalistycznych. Ogółem tygodniowo uczniowie naszej szkoły brali udział w 26 różnego typu zajęciach. W roku szkolnym 2009/2010 w zajęciach brało udział 164 uczniów, a w roku szkolnym 2010/2011 – 168 uczniów Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie.

4 Asystent koordynatora – mgr Lidia Witkowska
Koła przedmiotowe RODZAJ KOŁA LICZBA UCZNIÓW PROWADZĄCY ROK SZKOLNY 2009/2010 2010/2011 KOŁO POLONISTYCZNE GR I 15 9 mgr KAROLINA SUKIENNIK KOŁO POLONISTYCZNE GR II 10 KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO mgr ANETA KRYSIAK mgr BOŻENA WÓJCIK 14 KOŁO MATEMATYCZNE 13 mgr MAGDALENA BARTCZAK 11 mgr AGNIESZKA SZCZEPANOWSKA KOŁO PRZYRODNICZE - mgr AGNIESZKA URBANIAK mgr ANNA NITECKA-BLAŹLAK mgr BARBARA DOBROWOLSKA

5 Koła zainteresowań - RODZAJ KOŁA LICZBA UCZNIÓW PROWADZĄCY
ROK SZKOLNY 2009/2010 ROK SZKOLNY 2010/2011 KOŁO PLASTYCZNE 15 14 mgr SYLWIA KAŁUDA KOŁO AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ 13 11 mgr MIROSŁAWA SZKUDLAREK KOŁO MUZYCZNO-WOKALNE mgr BEATA CZAPIŃSKA KOŁO TEATRALNE - mgr MAŁGORZATA CYBULSKA mgr ELŻEBIETA HERMAN KOŁO INFORMATYCZNE mgr MAŁGORZATA BRZĄKAŁA KOŁO SPORTOWE GR I 12 mgr AGNIESZKA LABOCHA KOŁO SPORTOWE GR II 10 mgr MARZANNA FRYDRYCHOWSKA KOŁO SPORTOWE mgr BOGUSŁAWA KRYSIAK mgr MAREK CZAPIŃSKI

6 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
RODZAJ ZAJĘCIA LICZBA UCZNIÓW PROWADZĄCY ROK SZKOLNY 2009/2010 ROK SZKOLNY 2010/2011 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 8 13 mgr KAROLINA SUKIENNIK ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI 14 - mgr MAGDALENA BARTCZAK 10 mgr AGNIESZKA SZCZEPANOWSKA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO –WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI GR I ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI GR II 11 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -WYRÓWNAWCZE DLA KLAS I-III mgr IWONA KOZIARA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA KLAS I-III mgr ELŻBIETA HERMAN

7 Zajęcia specjalistyczne
RODZAJ ZAJĘCIA LICZBA UCZNIÓW PROWADZĄCY ROK SZKOLNY 2009/2010 ROK SZKOLNY 2010/2011 TERAPIA LOGOPEDYCZNA 5 4 mgr ANNA TUTEK TERAPIA ZAJĘCIOWA 6 15 mgr AGNIESZKA URBANIAK

8 GALERIA ZDJĘĆ

9 Prowadząca mgr Magdalena Bartczak
Koła matematyczne Prowadząca mgr Magdalena Bartczak

10 Magia kartki papieru-bombki origami

11 Prowadząca mgr Agnieszka Szczepanowska

12 I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym
Uczestnicy kół matematycznych pogłębiali wiedzę zdobytą w szkole, jak również mieli możliwość poznawania ciekawych problemów dotyczących różnych pojęć, z którymi nie stykają się w toku nauki tj. : wstęga Möbiusa, matematyczne rysowanie i składanie, czyli technika origami, zagadki matematyczne, palindromy liczbowe, system dwójkowy i jego zastosowanie, kody używane każdego dnia- numer PESEL, tangramowe figury itp. Największe sukcesy uczestników kół matematycznych: I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Łasku ,,Potyczki 2011’’ – Gabriel Tomczyk kl. IVa I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Łasku ,,Potyczki 2011’’- Natalia Sobieraj kl. Va

13 Prowadząca mgr Karolina Sukiennik
Koło polonistyczne Prowadząca mgr Karolina Sukiennik Podstawowym celem koła polonistycznego było ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach i rozszerzenie wiadomości oraz umiejętności z wybranych dziedzin języka polskiego. Każdy z uczniów mógł odnaleźć ma kole ciekawe formy rozwijające jego indywidualne potrzeby. Grupa I

14 Grupa II

15 Koła języka angielskiego Prowadząca mgr Aneta Krysiak

16 Prowadząca mgr Bożena Wójcik

17 Uczestnicy kół języka angielskiego poszerzali na zajęciach znajomość słownictwa i struktur gramatycznych dla uzyskania sprawnej komunikacji. Poznali sprawy życia codziennego, geografię i kulturę Wielkiej Brytanii oraz rozwijali umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej, programów multimedialnych i Internetu w nauce języka angielskiego. Wzięli udział w konkursach językowych zarówno na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, zajmując wysokie lokaty.

18 Koło przyrodnicze Prowadzące: Rok Szkolny 2009/2010
mgr Agnieszka Urbaniak Rok Szkolny 2010/2011 mgr Anna Nitecka-Blaźlak mgr Barbara Dobrowolska

19 Uczestnicy koła przyrodniczego mieli możliwość rozbudzenia pasji poznawczych oraz poszerzenia wiedzy przyrodniczej. Brali udział w konkursach organizowanych przez Dyrekcję Sieradzkich Parków Krajobrazowych i otrzymali wyróżnienia.

20 Prowadząca mgr Sylwia Kałuda
Koło plastyczne Prowadząca mgr Sylwia Kałuda

21 Uczestnicy koła plastycznego nabyli podstawowe wiadomości
i umiejętności dotyczące warsztatu młodego plastyka.

22 Koło aktywności twórczej Prowadząca mgr Mirosława Szkudlarek
Na zajęciach koła aktywności twórczej uczniowie mieli okazję, aby inspirować się do pracy oraz rozwijać umiejętności i zdolności manualne.

23 Koło wokalno-muzyczne Prowadząca mgr Beata Czapińska
Uczestnicy koła wokalno-muzycznego uświetnili swoimi występami wiele apeli i uroczystości szkolnych oraz uroczystości środowiskowych.

24 Prowadząca mgr Małgorzata Cybulska
Koło teatralne Prowadząca mgr Małgorzata Cybulska rok szkolny 2009/2010

25 w przedstawieniu „Dwie Dorotki”
Uczestnicy koła w przedstawieniu „Dwie Dorotki”

26 Prowadząca mgr Elżbieta Herman Samodzielnie projektowali
rok szkolny 2010/2011 Uczestnicy koła przygotowując się do przedstawień teatralnych uczyli się współdziałania w grupie. Samodzielnie projektowali i wykonywali kostiumy oraz rekwizyty potrzebne do przedstawień. Zajmowali się przygotowaniem scenografii. Przygotowali trzy przedstawienia teatralne: „Dwie Dorotki”, „Księżniczka na ziarnku grochu” oraz „Królewna Śnieżka i krasnoludki”.

27 Prowadząca mgr Małgorzata Brząkała
Koło informatyczne Prowadząca mgr Małgorzata Brząkała

28 Zajęcia koła informatycznego przyczyniły się do podniesienia umiejętności uczniów
w wykonywaniu prezentacji, różnego rodzaju dokumentów, jak również pozyskania wiedzy do dalszej nauki np. w zakresie innych przedmiotów.

29 Prowadząca mgr Marzanna Frydrychowska
Koła sportowe Prowadząca mgr Marzanna Frydrychowska grupa I grupa II

30 w Mistrzostwach Powiatu Łaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt
Zajęcia przyczyniły się do popularyzacji piłki ręcznej w naszej szkole. Sukcesem uczestniczek koła sportowego było II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Łaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt

31 Prowadząca mgr Bogusława Krysiak
Zajęcia stwarzały uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijały współpracę i integrację grupy.

32 Prowadzący mgr Marek Czapiński

33 w Powiatowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
Uczestnicy koła sportowego kształtowali przede wszystkim umiejętność indywidualnej i zespołowej gry w piłkę siatkową. Zajmowali czołowe miejsca w zawodach i turniejach sportowych, m.in. : I miejsce w Powiatowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt II miejsce w Rejonowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt

34 Prowadząca mgr Agnieszka Labocha
Koło sportowe - gry i zabawy ruchowe dla klas I-III

35 Grupa I Gac Jakub Kubiaczyk Wiktoria Krawczyńska Kamila Lisowski Kacper Michniewski Filip Nawrocki Jakub Pawlak Malwina Pokorska Amelia Rogalewicz Martyna Rychlik Elżbieta Rystok Julia Sobczyński Wiktor

36 Grupa II Aleksandrowicz Kacper Grądzki Patryk Janecki Mateusz Kopka Jakub Kulesa Mateusz Lewandowicz Mateusz Miksa Kamil Mucha Filip Tomczyk Hubert Witkowski Bartosz Wysota Jakub

37 Chcemy być sprawni i zdrowi, a zatem więcej ruchu dla maluchów

38 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Prowadząca mgr Karolina Sukiennik
z języka polskiego Prowadząca mgr Karolina Sukiennik

39 Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
z języka polskiego najbardziej rozwinęło się u uczniów rozbudzenie wiary w możliwość pokonywania trudności. Doprowadziło to do poprawienia w znacznym stopniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, wiadomości z zakresu kształcenia literackiego i językowego, a także uświadomiło uczniom efekty jakie może przynieść korzystanie z różnych źródeł informacji.

40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Prowadząca mgr Agnieszka Szczepanowska
z matematyki Prowadząca mgr Agnieszka Szczepanowska

41 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki przyczyniły się do usystematyzowania przez uczniów wiedzy i zwiększenia stopnia umiejętności w praktycznym posługiwaniu się zdobytą wiedzą. Na każdym z zajęć nie brakowało pochwał uczniów i zachęt do dalszej samodzielnej pracy. Na zajęciach panowała zasada: „Myśl i pracuj, próbuj rozwiązać zadanie, jeśli popełnisz błąd, to nic się nie stanie, błędne rozwiązania to krok by znaleźć nowe poprawne”.

42 Prowadząca mgr Agnieszka Urbaniak
Terapia zajęciowa Prowadząca mgr Agnieszka Urbaniak

43 Głównym celem terapii zajęciowej było usprawnienie i kompensacja zaburzonych funkcji rozwojowych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę zadaniową i zabawową. Wykorzystane zostały ćwiczenia metodą Dennisona i Weroniki Sherborne. Dzieci bardzo chętnie podejmowały proponowane zadania i świetnie się bawiły.

44 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„EDUKACJA BEZ BARIER” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google