Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Opiekun pracy: dr hab. inż. Andrzej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Opiekun pracy: dr hab. inż. Andrzej."— Zapis prezentacji:

1 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Opiekun pracy: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. UP mgr inż. Krzysztof Sośnica

2 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Celem pracy jest ocena możliwości integracji danych lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) oraz satelitarnej interferometrii radarowej (PS-InSAR) w celu monitorowania zjawisk osuwiskowych, Podwyższenie dokładności wyznaczenia deformacji terenu określonych przy pomocy satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego.

3 Lotniczy skaning laserowy (ALS/LIDAR) Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Integracja 3 technik pomiarowych: -skaner laserowy (dalmierz elektrooptyczny), -dGNSS (Differetial Global Navigation Satelite System), -INS (Inertial Navigation System).

4 Lotniczy skaning laserowy (ALS/LIDAR) Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Zalety ALS: -uzyskanie precyzyjnych danych o powierzchni i pokryciu terenu, -niezależność od warunków oświetleniowych, -częściowa niezależność od pogody, -bardzo dobra penetracja obszarów zalesionych i zadrzewionych.

5 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Podstawowe produkty ALS

6 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego InSAR - Interferometric Synthetic Aperture Radar Amplituda i faza sygnału

7 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego InSAR - Interferometric Synthetic Aperture Radar Źródło: ESA-ESIN, Nest Training Course

8 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Podstawowe produkty InSAR Obraz radarowy Interferogram Zakres zobrazowania fazy interferogramu Źródło: comet.nerc.ac.uk, www.atomnet.pl

9 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Źródlo: ZASTOSOWANIE METOD INTERFEROMETRII RADAROWEJ INSAR DO BADANIA NATURALNYCH RUCHÓW POWIERZCHNI TERENU W POLSCE PROJEKT GEO-IN-SAR Z.Perski, M.Mróz

10 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Projekt InSAR - LIDAR NMPT Ortorektyfikacja zobrazowań SARModelowanie powierzchni dachów Źródło: ESA-ESIN, Nest Training Course

11 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Projekt InSAR - LIDAR Rozwiązanie sieci z wykorzystaniem rozpraszaczy stabilnych PS Źródło: Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej na terenach eksploatacji rud miedzi w LGOM Z.Perski, A.Krawczyk

12 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Zjawiska osuwiskowe – program SOPO Mapa rozmieszczenia głównych obszarów zagrożonych ruchami masowymi w Polsce System Osłony Przeciwosuwiskowej jest projektem o znaczeniu ogólnopaństwowym, który będzie realizowany w trzech etapach. Jego podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach.

13 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Narzędzia do przetwarzania danych DORIS GRASS

14 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Zjawiska osuwiskowe – program SOPO Mapa rozmieszczenia głównych obszarów zagrożonych ruchami masowymi w Polsce Baza danych osuwisk SOPO – fragment przedstawiający okolice Cieszyna

15 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Ramowy plan pracy Rok 1: Zapoznanie się z technologiami pomiarowymi; Przegląd literatury, Tworzenie precyzyjnych Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego; Rok 2: Otwarcie przewodu; Pozyskanie środków na badania (?); Modelowanie parametrów powierzchni rozpraszaczy stabilnych PS oraz implementacja algorytmów; Ortorektyfikacja obrazów SAR w Nest z wykorzystaniem precyzyjnych NMPT; Rok 3: Modelowanie wartości przemieszczeń osuwiskowych; Analiza i interpretacja otrzymanych wyników; Weryfikacja poprawności algorytmów; Ocena dokładności uzyskanych przemieszczeń na podstawie pomiarów bezpośrednich; Zakończenie badań Rok 4: Formułowanie wniosków; Kompletowanie pracy; Obrona

16 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Aktualny etap pracy Certyfikat ze szkolenia Nest SAR Training Course 25-27 listopada 2009 – Europejska Agencja Kosmiczna – ESA-ESRIN Frascati, Włochy, Artykuł w recenzji: A. Borkowski, K. Sośnica ZASTOSOWANIE DYSKRETNEJ TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO FILTRACJI DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO, Kraków 2010, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Publikacje w materiałach konferencyjnych: 1."Noise Reduction in Airborne Laser Scanning Signal Based on Discrete Wavelet Transform", IGSM 2009, ETH Zurich 2009, 2.Data Analysis of LIDAR Signal Based on Wavelet Transform", konferencja SECON 2009, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2009, 3. Poprawa jakości zdjęć lotniczych i satelitarnych z wykorzystaniem techniki HDR, XXVI Sejmik SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 14-15.05.2009, 4.Praktyczne zastosowanie teorii względności Einsteina w nawigacji satelitarnej, XXV Sejmik SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 15- 16.05.2008, 5.Modelowanie obiektów 3D w Google Earth, XXV Sejmiku SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 15-16.05.2008, 6.Analiza porównawcza wybranych algorytmów generalizacji linii konturowych, XXXVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9-10 maja 2008, 7.Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych, UP Wrocław 2008, XII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych UP we Wrocławiu 17-18.05.2007 8.Badania osiadań budynku Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, UP Wrocław 2007, XII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych UP we Wrocławiu 17-18.05.2007 9.Zastosowanie modułów sonorycznych do upraszczania linii konturowych, XII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych UP we Wrocławiu 17-18.05.2007 10. Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych, III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji, Wrocław 24-25 kwietnia 2008 r.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Opiekun pracy: dr hab. inż. Andrzej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google