Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun pracy: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. UP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun pracy: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. UP"— Zapis prezentacji:

1 Opiekun pracy: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. UP
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Opiekun pracy: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. UP mgr inż. Krzysztof Sośnica

2 Lotniczy skaning laserowy
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Cel pracy Cel pracy Lotniczy skaning laserowy Celem pracy jest ocena możliwości integracji danych lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) oraz satelitarnej interferometrii radarowej (PS-InSAR) w celu monitorowania zjawisk osuwiskowych, Podwyższenie dokładności wyznaczenia deformacji terenu określonych przy pomocy satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego. InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy

3 Lotniczy skaning laserowy (ALS/LIDAR)
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Lotniczy skaning laserowy (ALS/LIDAR) Cel pracy Lotniczy skaning laserowy Integracja 3 technik pomiarowych: -skaner laserowy (dalmierz elektrooptyczny), dGNSS (Differetial Global Navigation Satelite System), INS (Inertial Navigation System). InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy

4 Lotniczy skaning laserowy (ALS/LIDAR)
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Lotniczy skaning laserowy (ALS/LIDAR) Cel pracy Lotniczy skaning laserowy Zalety ALS: -uzyskanie precyzyjnych danych o powierzchni i pokryciu terenu, -niezależność od warunków oświetleniowych, -częściowa niezależność od pogody, -bardzo dobra penetracja obszarów zalesionych i zadrzewionych. InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy

5 Podstawowe produkty ALS
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Podstawowe produkty ALS Cel pracy Lotniczy skaning laserowy Numeryczny Model Pokrycia Terenu Numeryczny Model Terenu InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy

6 InSAR - Interferometric Synthetic Aperture Radar
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 InSAR - Interferometric Synthetic Aperture Radar Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Amplituda i faza sygnału

7 InSAR - Interferometric Synthetic Aperture Radar
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 InSAR - Interferometric Synthetic Aperture Radar Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Źródło: ESA-ESIN, Nest Training Course

8 Podstawowe produkty InSAR
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Podstawowe produkty InSAR Cel pracy Lotniczy skaning laserowy Obraz radarowy Interferogram Zakres zobrazowania fazy interferogramu InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Źródło: comet.nerc.ac.uk,

9 Lotniczy skaning laserowy
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Źródlo: „ ZASTOSOWANIE METOD INTERFEROMETRII RADAROWEJ INSAR DO BADANIA NATURALNYCH RUCHÓW POWIERZCHNI TERENU W POLSCE PROJEKT GEO-IN-SAR” Z.Perski, M.Mróz

10 Lotniczy skaning laserowy
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Projekt InSAR - LIDAR Cel pracy NMPT Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy Modelowanie powierzchni dachów Ortorektyfikacja zobrazowań SAR Źródło: ESA-ESIN, Nest Training Course

11 Lotniczy skaning laserowy
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Projekt InSAR - LIDAR Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Rozwiązanie sieci z wykorzystaniem rozpraszaczy stabilnych PS Etap pracy Źródło: „ Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej na terenach eksploatacji rud miedzi w LGOM” Z.Perski, A.Krawczyk

12 Zjawiska osuwiskowe – program SOPO
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Zjawiska osuwiskowe – program SOPO Cel pracy Lotniczy skaning laserowy System Osłony Przeciwosuwiskowej jest projektem o znaczeniu ogólnopaństwowym, który będzie realizowany w trzech etapach. Jego podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1 : wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Mapa rozmieszczenia głównych obszarów zagrożonych ruchami masowymi w Polsce Etap pracy

13 Narzędzia do przetwarzania danych
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Narzędzia do przetwarzania danych Cel pracy Lotniczy skaning laserowy DORIS InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy GRASS

14 Zjawiska osuwiskowe – program SOPO
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Zjawiska osuwiskowe – program SOPO Cel pracy Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Mapa rozmieszczenia głównych obszarów zagrożonych ruchami masowymi w Polsce Zjawiska osuwiskowe Baza danych osuwisk SOPO – fragment przedstawiający okolice Cieszyna Etap pracy

15 Lotniczy skaning laserowy
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Ramowy plan pracy Cel pracy Rok 1: Zapoznanie się z technologiami pomiarowymi; Przegląd literatury, Tworzenie precyzyjnych Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego; Rok 2: Otwarcie przewodu; Pozyskanie środków na badania (?); Modelowanie parametrów powierzchni rozpraszaczy stabilnych PS oraz implementacja algorytmów; Ortorektyfikacja obrazów SAR w Nest z wykorzystaniem precyzyjnych NMPT; Rok 3: Modelowanie wartości przemieszczeń osuwiskowych; Analiza i interpretacja otrzymanych wyników; Weryfikacja poprawności algorytmów; Ocena dokładności uzyskanych przemieszczeń na podstawie pomiarów bezpośrednich; Zakończenie badań Rok 4: Formułowanie wniosków; Kompletowanie pracy; Obrona Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy

16 Lotniczy skaning laserowy
Monitorowanie zmian powierzchni terenu z wykorzystaniem interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego Krzysztof Sośnica Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 21 stycznia 2010 Aktualny etap pracy Cel pracy Certyfikat ze szkolenia Nest SAR Training Course listopada 2009 – Europejska Agencja Kosmiczna – ESA-ESRIN Frascati, Włochy, Artykuł w recenzji: A. Borkowski, K. Sośnica „ZASTOSOWANIE DYSKRETNEJ TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO FILTRACJI DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO”, Kraków 2010, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Publikacje w materiałach konferencyjnych: 1."Noise Reduction in Airborne Laser Scanning Signal Based on Discrete Wavelet Transform", IGSM 2009, ETH Zurich 2009, 2.„Data Analysis of LIDAR Signal Based on Wavelet Transform", konferencja SECON 2009, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2009, 3. „Poprawa jakości zdjęć lotniczych i satelitarnych z wykorzystaniem techniki HDR”, XXVI Sejmik SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, , 4.„Praktyczne zastosowanie teorii względności Einsteina w nawigacji satelitarnej”, XXV Sejmik SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, , 5.„Modelowanie obiektów 3D w Google Earth”, XXV Sejmiku SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, , 6.„Analiza porównawcza wybranych algorytmów generalizacji linii konturowych”, XXXVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9-10 maja 2008, 7.„Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych”, UP Wrocław 2008, XII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych UP we Wrocławiu 8.„Badania osiadań budynku Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, UP Wrocław 2007, XII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych UP we Wrocławiu 9.„Zastosowanie modułów sonorycznych do upraszczania linii konturowych”, XII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych UP we Wrocławiu 10. „Próba zastosowania wskaźników kształtu w procesie uproszczenia konturów zamkniętych”, III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji, Wrocław kwietnia 2008 r. Lotniczy skaning laserowy InSAR InSAR - LIDAR Zjawiska osuwiskowe Etap pracy

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opiekun pracy: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. UP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google