Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jak przekonać pracodawcę by zatrudnił kobietę? Chrupcała Patrycja imię i nazwisko wykonawcy prezentacji 2 grupa Prezentacja wykonana w ramach projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jak przekonać pracodawcę by zatrudnił kobietę? Chrupcała Patrycja imię i nazwisko wykonawcy prezentacji 2 grupa Prezentacja wykonana w ramach projektu:"— Zapis prezentacji:

1 1 Jak przekonać pracodawcę by zatrudnił kobietę? Chrupcała Patrycja imię i nazwisko wykonawcy prezentacji 2 grupa Prezentacja wykonana w ramach projektu: Kompetencje logistyczne kluczem do sukcesu zawodowego nr KSI: WNP-POKL.09.02.00-18-024/10 podczas realizacji zadania nr 2 Równościowa orientacja prozawodowa Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Być kobietą Pracownice są w Polsce znacznie lepiej wykształcone niż pracownicy. Prawie 77 proc. z nich ma co najmniej maturę, a 27 proc. - magisterium. Wśród mężczyzn podobnymi kwalifikacjami legitymuje się 54 i 16 proc. Staż pracy jest na ogół zbliżony: dłużej niż dziesięć lat pracuje 73,5 proc. kobiet i 71 proc. mężczyzn, a ponad 20 lat - odpowiednio 46,5 i 46,3 proc.

3 3 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ponad 26 proc. wszystkich "specjalistów" to kobiety (w sektorze publicznym - 32 proc.). Ale co piąta kobieta (co szósty mężczyzna) ma pensję nie większą niż połowa średniej. Przeciętne wynagrodzenie to pułap płacowych możliwości 69,5 proc. kobiet i 61,5 proc. mężczyzn.

4 4 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Różnica zaczyna się na starcie: w pierwszym roku pracownica dostaje przeciętnie o 256 zł mniej niż pracownik. Jej tytuł magistra wart jest o 1492 złotych mniej niż mężczyzny. "Specjalistkom" płaci się zwykle 2862 zł miesięcznie, "specjalistom" - 3751 zł. W przypadku "dyrektorów generalnych, wykonawczych, prezesów i ich zastępców" z dwudziestoletnim stażem różnica płci kosztuje niemal 2800 zł (mężczyźni zarabiają średnio 8098 zł, kobiety - 5314 zł), wśród nauczycieli akademickich z takim samym stażem - około 850 zł. Nawet w grupie "pielęgniarki i położne" mężczyźni (raptem 1,3 proc.) zarabiają więcej - wprawdzie średnio tylko o 6 złotych, ale przy dwudziestoletnim stażu - już o prawie 400 zł.

5 5 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wprawdzie rośnie (30,5 proc.) odsetek kobiet, których pensja jest większa od średniej, ale przez dwa lata (2002 - 2004) ich przeciętne zarobki zwiększyły się o 135 zł, a mężczyzn - o 148 zł. Bycie kobietą nadal kosztuje.

6 6 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cicha rewolucja bogatego świata: kobiety przejmują kontrolę w miejscach pracy W czasach, w których zbyt wielu powodów do świętowania nie ma, pojawia się kandydat: w ciągu najbliższych kilku miesięcy kobiety przekroczą 50 procentowy próg i będą stanowiły większość na amerykańskim rynku pracy. Co więcej, kobiety już stanowią większość wśród absolwentów studiów w krajach OECD, a także wśród pracowników wykwalifikowanych w kilku krajach wysokorozwiniętych, w tym również w Stanach Zjednoczonych. To one prowadzą też wiele światowych korporacji, od PepsiCo w Stanach Zjednoczonych po francuską Arevę.

7 7 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejście kobiet na rynek pracy i objęcie ich prawami pracowniczymi jest bez wątpienia najważniejszą zmianą społeczną naszych czasów. Jeszcze pokolenie temu kobiety w przeważającej większości skazane były na wykonywanie monotonnych, służebnych zawodów. Stale narażone były na seksistowskie uwagi i oczekiwano od nich porzucenia kariery, kiedy wychodziły za mąż i rodziły dzieci. Dziś to one prowadzą firmy, które kiedyś traktowały je jak obywateli drugiej kategorii. Miliony kobiet dostały we własne ręce kontrolę nad swoim życiem. Miliony umysłów zostało uwolnionych do bardziej efektywnego wykorzystania. Społeczeństwa, które próbują oprzeć się temu trendowi – dziś to przede wszystkim kraje arabskie, ale także Japonia czy południowe kraje Europy – zapłacą za to wysoką cenę w postaci zmarnowanych talentów i frustracji obywatelek.

8 8 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ta rewolucja udała się, choć nie bez pewnych kontrowersji. W końcu jednak mężczyźni pogodzili się z inwazją kobiet na rynek pracy. Jednak każda pozytywna zmiana może wydawać się niepełna lub niesatysfakcjonująca. Ten konkretny przykład postępu obarczony jest chociażby dwiema wadami. Pierwszą z nich jest niedoreprezentowanie kobiet w zarządach firm i organizacji. Tylko 2% szefów największych amerykańskich korporacji i 5% ich odpowiedników w Wielkiej Brytanii to kobiety. Są one również w znaczącym stopniu gorzej opłacane niż mężczyźni. Drugą natomiast jest fakt, iż godzenie obowiązków domowych z pracą jest wciąż trudne. Pary z klasy średniej bezustannie narzekają, że mają zbyt mało czasu dla swoich dzieci. Ale największymi przegranymi są dzieci – zwłaszcza w krajach takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, w których wysoki udział kobiet w rynku pracy współistnieje z niechęcią rządów do łożenia z publicznych środków na opiekę nad dziećmi.

9 9 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Płeć może być atutem na rynku pracy. Klienci taksówek często proszą, aby kierowcą była właśnie kobieta. Powodem są względy bezpieczeństwa w przypadku samotnego powrotu nocą do domu, czy pomocy w odebraniu dzieci ze szkoły. Kobiety budzą większe zaufanie, potrafią wykazać się zaangażowaniem w problemy klienta i uprzyjemnić czas miłą rozmową. Trudno jednoznacznie zmierzyć umiejętności kierowców. Statystyki są jednak bezwzględne. Według informacji policji w 2008 roku kobiety spowodowały zaledwie 17,4% wszystkich wypadków drogowych

10 10 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jednak takie argumenty nie przekonują pracodawców. Obawiają się, że kobiety są mniej zaradne i samodzielne w sprawach eksploatacji pojazdów. W przypadku awarii, mężczyzna sam poradzi sobie z wymianą koła czy doładowaniem akumulatora – kobieta już niekoniecznie. Istotnym argumentem jest także ochrona transportowanego towaru i bezpieczeństwo podróżnych. Jednak w przypadku ewentualnego napadu każdy jest tak samo bezbronny. Jedyne, co może zrobić kierowca autobusu czy motorniczy tramwaju to włączyć przycisk antynapadowy i czekać na policję.

11 11 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przełamać stereotypy nie jest łatwo. Najpierw kobiety ścierają się z nieufnością współpracowników i pracodawców, oni jednak szybko odkładają na bok uprzedzenia i doceniają ich wytrwałość, profesjonalizm i miłą atmosferę w pracy. Panie muszą jednak codziennie zabiegać o dobrą opinię pasażerów, udowadniając, że z kobietą można dotrzeć do celu przyjemniej i równie bezpiecznie. 2

12 12 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kobiety na rynku pracy Są przebojowe, ambitne i pewne siebie. Współczesne kobiety różnią się od swoich mam i babć. Rola matki i żony nie jest dziś jedynym priorytetem w życiu płci pięknej. Kobiety stawiają także na karierę i pną się po jej szczeblach coraz wyżej. Jednak z badań monsterpolska.pl wynika, że wciąż ponad 70% kobiet uważa, że ma mniejsze możliwości na rynku pracy niż mężczyźni.

13 13 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bez wątpienia kobietom nie zawsze było łatwo osiągnąć sukces zawodowy. Pracodawcy woleli zatrudniać mężczyzn, bojąc się, że kobiety mogą zajść w ciążę i będą musiały poświęcić się życiu rodzinnemu. Jednak współczesne panie udowadniają, że są równorzędnymi pracownikami. Dziś kobiety są dobrze wykształcone, ambitne i nie boją się nowych wyzwań. Nadal jednak pojawia się pytanie: czy mają te same prawa na rynku pracy co mężczyźni? Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na całym świecie przez firmę Monster Worldwide, prawie ¾ wszystkich ankietowanych kobiet uważa, że mają mniejsze możliwości rozwoju na rynku pracy niż mężczyźni.

14 14 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W internetowej ankiecie zapytano "Czy Pana/Pani zdaniem, kobiety mają tyle samo możliwości na rynku pracy jak mężczyźni? ". Odpowiedzi były zróżnicowane w zależności od płci respondentów. 72% mężczyzn uważa, że kobiety mają takie same szanse na rozwój zawodowy, natomiast taka sama liczba ankietowanych kobiet ma odmienne zdanie. Kobiety narzekają przede wszystkim na niższe zarobki niż pracujący na tych samych stanowiskach mężczyźni. Sytuację kobiet pogarsza fakt, że wzrost płac, o którym ciągle informują media, jest najbardziej odczuwalny w tych sektorach gospodarki, które tradycyjnie związane są z mężczyznami.

15 15 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ponadto wiele pracujących kobiet obawia się, że stracą pracę, jeśli urodzą dziecko i odejdą na urlop macierzyński. Na szczęście coraz więcej firm zaczyna dbać o pracujące mamy. Jest tak zwłaszcza w dużych firmach, szczególnie tych o zachodnim pochodzeniu. "Firmy zaczynają dbać o kobiety wychowujące dzieci z dwóch powodów. Po pierwsze, coraz trudniej jest o wykwalifikowanego i doświadczonego pracownika, dlatego też warto dbać o tych, których już się zatrudniło. Szefowie firm zakładają, że kobieta z małym dzieckiem nie będzie skłonna do szukania innej pracy. Ponadto mamy są lepiej zorganizowane i skoncentrowane na zadaniu, " mówi ekspert monsterpolska.pl, Małgorzata Majewska.

16 16 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kobiety i mężczyźni mają na rynku pracy równe prawa. Wynika to zarówno z polskich przepisów, jak i międzynarodowych regulacji (stworzonych np. przez Międzynarodową Organizację Pracy) przyjętych przez nasz kraj. Jednak zgodnie z informacjami na temat zarobków oraz z nastrojami kobiet, wynika, że jeszcze nie na wszystkich płaszczyznach płeć piękna jest traktowana na równi z mężczyznami.


Pobierz ppt "1 Jak przekonać pracodawcę by zatrudnił kobietę? Chrupcała Patrycja imię i nazwisko wykonawcy prezentacji 2 grupa Prezentacja wykonana w ramach projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google