Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6. SPO RZL: System aktywizacji zawodowej kobiet DIAGNOZA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WYNIKI BADAŃ

2 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Zrealizowane badania Ogólnopolskie badanie kobiet (N=1850) Ogólnopolskie badanie pracodawców (N=1619) Regionalne* badanie opinii publicznej (N=1200) Regionalne* badania kobiet i przedsiębiorców techniką FGI - zogniskowanych wywiadów grupowych (20 x 10) * Badania przeprowadzono w następujących województwach: małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim.

3 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Rezultatami projektu są następujące raporty: Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy - Badanie opinii publicznej (grudzień 2005) Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy – Badanie kobiet (grudzień 2005) Diagnoza zróżnicowania szans kobiet w dostępie do rynku pracy – Badanie ogólnopolskie, przeprowadzone wśród pracodawców (grudzień 2005) Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania w dostępie do rynku pracy – Badanie pogłębione w wybranych województwach (marzec 2006) Wytyczne do akcji informacyjno – promocyjnej projektu,,Kobieta pracująca.. (marzec 2006) Raport podsumowujący wyniki badań w ramach projektu,,Kobieta pracująca (kwiecień 2006)

4 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... OGÓLNA SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY

5 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Jak na tle sytuacji ogólnopolskiej oceniłby/łaby Pan/i sytuację na rynku pracy w swoim województwie? (w %)

6 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Jak na tle sytuacji ogólnopolskiej oceniłby/łaby Pan/i sytuację na rynku pracy w swoim województwie? – wskazania przedsiębiorców w podziale na płeć respondenta (w %)

7 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Jak na tle sytuacji ogólnopolskiej oceniłby/łaby Pan/i sytuację na rynku pracy w swoim województwie? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwa (w %)

8 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Najbardziej efektywne formy wspierania kobiet na rynku pracy (w %)

9 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Najbardziej efektywne formy wspierania kobiet na rynku pracy – wskazania opinii publicznej w podziale na województwa (w %)

10 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... DYSKRYMINACJA NA RYNKU PRACY

11 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy znane są Panu/i przypadki zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy (w miejscu pracy)? – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %)

12 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy Pan/i osobiście, bądź ktoś z Pana/i rodziny/znajomych doświadczył zjawiska dyskryminacji na rynku pracy (w swoim miejscu pracy) ze względu na płeć? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

13 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy kiedykolwiek Pani lub któraś z kobiet z Pani rodziny/znajomych spotkała się z następującymi sytuacjami? – wskazania kobiet (N=1850;w %)

14 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy kiedykolwiek Pani lub któraś z kobiet z Pani rodziny/znajomych spotkała się z następującymi sytuacjami? – wskazania kobiet (N=1850;w %) c.d.

15 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Najczęściej spotykane formy dyskryminacji kobiet na rynku pracy - wskazania opinii publicznej (N=1200;w %)

16 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy zaprezentowane sytuacje dotyczące działalności przedsiębiorców na rynku pracy są zgodne z polskim prawem? (w %)

17 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy Pana/i zdaniem polscy przedsiębiorcy w swojej działalności przestrzegają zapisu*,,Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, jest niedopuszczalna? (w %) *art.11 3 Kodeksu Pracy (Dz.U z późn. zm)

18 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy Pana/i zdaniem polscy przedsiębiorcy w swojej działalności przestrzegają zapisu*,,Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, jest niedopuszczalna? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %) *art.11 3 Kodeksu Pracy (Dz.U z późn. zm)

19 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Uprawnienia przysługujące kobietom, które w największym stopniu wpływają niekorzystnie na ich sytuację na rynku pracy - wskazania przedsiębiorców (N=816;w %)

20 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... POSZUKIWANIE PRACY

21 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Sposoby poszukiwania pracowników – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %)

22 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Najczęstsze sposoby poszukiwania/znalezienia pracy – wskazania kobiet (w %)

23 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy w sytuacji równych kwalifikacji kandydatów do pracy wolałby/ałaby Pan/i zatrudnić kobietę czy mężczyznę? - wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %)

24 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy Pana/i zdaniem większość znanych Panu/i kobiet/pracownic podjęłaby pracę w poszczególnych warunkach? – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) Czy podjęłaby Pani pracę w poszczególnych warunkach? – wskazania bezrobotnych kobiet (N=580;w %) taknietrudno powiedzieć

25 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... OPINIA O PRACY KOBIET

26 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy Pana/i zdaniem kobiety powinny pracować zawodowo? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

27 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Najlepiej pasujące określenie do kobiety pracującej zawodowo – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

28 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... ZAWODY KOBIECE I MĘSKIE

29 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Stanowiska na które pracodawca nie chciałby zatrudnić kobiety, bez względu na jej kwalifikacje – wskazania przedsiębiorców (N=562;w %) Zdaniem 34,7% przedsiębiorców istnieją stanowiska na które nie zatrudnia się kobiet (bez względu na ich kwalifikacje)

30 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Zawody typowe dla kobiet - wskazania opinii publicznej (N=1200;w %)

31 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Zawody typowe dla mężczyzn - wskazania opinii publicznej (N=1200;w %)

32 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy istnieją zawody, których mimo braków formalnych zakazów kobiety/mężczyźni nie powinny/powinni wykonywać? – wskazania opinii publicznej (N=1200;w %) Górnik – 30%, Pracownik fizyczny – 18,6% Hutnik – 12,2%, Budowlaniec – 11,4% Murarz – 6,4%,Spawacz - 5,8% Opiekunka do dzieci – 11,9%, Przedszkolanka – 10,9% Pielęgniarka – 9,9%, Sprzątaczka – 8,9%, Kosmetyczka – 7,9%, Kucharka – 6,9%

33 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Komu Pana/i zdaniem łatwiej pogodzić się z sytuacją, że stracił pracę? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

34 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy w Pana/i firmie/organizacji zatrudnione są kobiety na kierowniczych stanowiskach? – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %)

35 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy ogólnie na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych jest więcej kobiet czy mężczyzn? – wskazania przedsiębiorców (N=608;w %)

36 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy zgadza się Pan/i z tym, że wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

37 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy według Pana/i kobieta prowadząca własną firmę, to wiarygodny partner do interesów? (w %)

38 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... CECHY KOBIETY JAKO PRACOWNIKA

39 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Kwalifikacje posiadane przez kobiety (N=1850; w %)

40 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Średni stopień ważności kwalifikacji oczekiwanych od pracowników (ocena w skali 1 – 5) zupełnie nieważnebardzo ważne

41 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Stopień występowania poszczególnych kwalifikacji u pracowników – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %)

42 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Średni stopień ważności cech/umiejętności oczekiwanych od pracowników (ocena w skali 1 – 5) zupełnie nieważnebardzo ważne

43 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Średni stopień ważności cech/umiejętności oczekiwanych od pracowników (ocena w skali 1 – 5) c.d. bardzo ważnezupełnie nieważne

44 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Stopień występowania poszczególnych cech/umiejętności u pracowników – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %)

45 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Stopień występowania poszczególnych cech/umiejętności u pracowników – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %) c.d.

46 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Biorąc pod uwagę Pana/i doświadczenie jak ogólnie oceniłby/łaby Pan/i jakość pracy kobiet? – wskazania przedsiębiorców (N=1619;w %)

47 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy kiedykolwiek podnosiła Pani swoje kwalifikacje poprzez kursy lub szkolenia? (N=1850;w %)

48 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy obecnie dokształca się Pani, chodzi na jakieś kursy bądź szkolenia? (N=1850;w %)

49 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... WARTOŚĆ PRACY KOBIET

50 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy obawa przed utratą zatrudnienia lub problemami ze znalezieniem pracy mogłaby skłonić Panią do...? (N=1850;w %)

51 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy w sytuacji otrzymania bardzo wysokiego spadku pieniężnego (który zapewniłby byt Pani i Pani rodzinie do końca życia) pracowałaby Pani dalej? (N=1850; w %)

52 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy zrezygnowałaby Pani z pracy, gdyby Pani mąż/partner zarabiał tyle, by utrzymać rodzinę na przyzwoitym poziomie? (N=1850; w %)

53 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Która z wymienionych negatywnych konsekwencji pracy zawodowej jest największym kosztem jaki kobieta ponosi pracując? (w %)

54 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Która z wymienionych negatywnych konsekwencji pracy zawodowej jest największym kosztem jaki kobieta ponosi pracując? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

55 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Najważniejsze korzyści jakie daje praca zawodowa (w %)

56 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Najważniejsze korzyści jakie daje praca zawodowa – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

57 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Jak można określić znaczenie (rolę) pracy zawodowej i pracy w domu dla gospodarstwa domowego? (w %)

58 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Jak można określić znaczenie (rolę) pracy zawodowej i pracy w domu dla gospodarstwa domowego? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

59 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Gdyby straciła Pani pracę, czy zgodziłaby się Pani pracować za ustawową płacę minimalną (849 zł brutto czyli 622,60 zł,,na rękę)? (N=1850; w %) Co trzecia kobieta (31,8%) zgodziłaby się pracować za minimalną płacę w granicach 1100 – 1500 zł,,na rękę 27,1% respondentek podjęłoby pracę za minimum 1000 zł,,na rękę 9,8% badanych oczekuje minimalnego wynagrodzenia za pracę w granicach 800 – 950 zł,,na rękę

60 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Kto ma obowiązek zapewnić środki do utrzymania rodzinie? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

61 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Która z opisanych sytuacji jest Pana/i zdaniem lepsza? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

62 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy w sytuacji otrzymania bardzo wysokiego spadku pieniężnego (który zapewniłby byt Pana/i i rodzinie do końca życia) pracowałby/łaby Pan/i dalej? – wskazania opinii publicznej w podziale na województwo (w %)

63 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy w sytuacji otrzymania bardzo wysokiego spadku pieniężnego (który zapewniłby byt Pana/i i rodzinie do końca życia) pracowałby/łaby Pan/i dalej? – wskazania opinii publicznej w podziale na płeć (w %)

64 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... KOBIETY NA WSI I KOBIETY W MIEŚCIE

65 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Jaka jest Pani obecna sytuacja zawodowa? – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %) 73,9% mieszkanek miast jest gotowych podjąć pracę /szuka pracy 26,1% bezrobotnych nie szuka pracy 72,8% mieszkanek wsi jest gotowych podjąć pracę /szuka pracy 27,2% bezrobotnych nie szuka pracy

66 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Forma umowy o pracę na jaką zatrudnione są kobiety pracujące zawodowo – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

67 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Powody dla których kobiety bezrobotne (gotowe podjąć pracę/szukające pracy) pozostają bez pracy - wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

68 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Powody dla których kobiety niepracujące (nie szukające pracy) nie pracują zawodowo - wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

69 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... W jakim sektorze gospodarki Pani pracuje? – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

70 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Zajmowane stanowisko – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

71 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Przeciętne miesięczne dochody netto z tytułu pracy – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

72 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy ogólnie biorąc lubi Pani swoją pracę? – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

73 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy liczy się Pani z możliwością utraty obecnej pracy (np. zwolnienia, likwidacja zakładu pracy itp.)? – wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

74 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy kiedykolwiek była Pani bezrobotna (czyli nie pracowała Pani i szukała pracy)?- wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

75 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Gdyby straciła Pani pracę, czy zgodziłaby się Pani pracować za ustawową płacę minimalną (849 zł brutto czyli 622,60 zł,,na rękę)? - wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

76 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy kiedykolwiek w trakcie swojej kariery zawodowej korzystała Pani z urlopu macierzyńskiego? - wskazania kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

77 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... kobiety mieszkające w mieście (N=352) Czy podjęłaby Pani pracę w następujących warunkach? – wskazania bezrobotnych kobiet szukających pracy w podziale na miejsce zamieszkania (w %) taknietrudno powiedzieć kobiety mieszkające na wsi (N=228)

78 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... W jakim sektorze gospodarki chciałaby Pani pracować? – wskazania bezrobotnych kobiet szukających pracy w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

79 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... W jaki sposób poszukuje Pani pracy? – wskazania bezrobotnych kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

80 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Czy posiada Pani jakieś osobiste dochody? - wskazania bezrobotnych kobiet w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

81 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Rodzaje posiadanych dochodów osobistych przez bezrobotne kobiety – wskazania w podziale na miejsce zamieszkania (w %)

82 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Dominika Stelmachowicz-Pawyza Katarzyna Świeżawska-Ambroziak ASM Centrum Badąń i Analiz Rynku ul. Grunwaldzka 5, Kutno Tel lub 34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6. SPO RZL: System aktywizacji zawodowej kobiet


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google