Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Postawa przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza człowieka w społeczeństwie 2. Człowiek w gospodarce rynkowej 3. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Postawa przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza człowieka w społeczeństwie 2. Człowiek w gospodarce rynkowej 3. Prowadzenie działalności gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1

2

3 1. Postawa przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza człowieka w społeczeństwie 2. Człowiek w gospodarce rynkowej 3. Prowadzenie działalności gospodarczej 4. Państwo i społeczeństwo w gospodarce rynkowej 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu

4

5 Komunikacja interpersonalna- umiejętność porozumiewania się, mówienia, słuchania, zachowania asertywnego w tym także umiejętności budowania zespołów, pracy w tych zespołach oraz rozwiązywania konfliktów. Postawa asertywna – jest to zachowanie ludzi, którzy argumentując swoje zachowanie używają słowa ja a nie komunikatów typu ty. Postawa uległa -człowiek uległy pozwala innym decydować za siebie emocjonalnie. Człowiek uległy jest skryty, nie mówi wprost, w sytuacji, gdy można wygrać lub przegrać przeważnie przegrywa, jeśli osiąga cele to w sposób pośredni. Postawa agresywna - człowiek o takiej postawie decyduje za innych, jest uczciwy ale w sposób nietaktowny, bezpośredni, podkreślający swoją wartość, a pomijający i zmniejszający zalety innych, w sytuacji wygrana czy przegrana zawsze wygrywa.

6 Zasady ustępowania w negocjacjach Zasady ustępowania w negocjacjach Inne ważne zasady dotyczące ustępstw Inne ważne zasady dotyczące ustępstw Mierz wysoko Nie zgadzaj się na pierwszą propozycję Nie zgadzaj się na pierwszą propozycję Technika dobry - zły facet Techniki związane z wykorzystaniem czasu Techniki związane z wykorzystaniem czasu

7 Ustępstwa powinny być niewielkie - człowiek bardziej postrzega sam fakt ustępstwa niż jego wielkość. Małe ustępstwo zachęca do wzajemności - duże do zachłanności. Ustępstwa powinny być stopniowo malejące - zmniejszające się ustępstwa skłaniają drugą stroną do wcześniejszego podpisania porozumienia, uważa ona bowiem,że zbliżamy się do granic swoich możliwości. Ustępować należy powoli i niełatwo - szybkie ustępstwo nie daje satysfakcji naszemu partnerowi, bardziej cenimy to o co musimy walczyć. Nie każde ustępstwo partnera musi być odwzajemnione - ustępstwa odwzajemnione nie zawsze są konieczne, a równe ustępstwa nie zawsze są sprawiedliwe. Unikaj zasady "dzielenia różnicy na pół" - matematyczne dzielenie ofert na pół często bywa niekorzystne dla obu stron. Należy ostrożnie traktować "absurdalną propozycję" drugiej strony - absurdalne propozycja często stosowana jest w celu zbadania naszej determinacji i naszego stanowiska. Nie należy poddać sie emocjom lecz wyjaśnić absurdalność propozycji. Nie idź pierwszy na ustępstwa w ważnych sprawach - ustępstwo jako pierwszy w sprawach ważnych jest traktowana jako słabość negocjatora. W zamian warto wyprzedzić partnera w ustępstwach dotyczących spraw nieistotnych. Należy wystrzegać się eskalacji ustępstw pod koniec negocjacji - często wykorzystywana technika zwiększania żądań pozornie zakończonych już negocjacji.

8

9 Wysokie żądania negocjatora bardzo korzystnie wpływają na osiągane przez niego rezultaty. Zbyt wysokie niczym nie uzasadnione żądania mogą zirytować partnera, a przez to utrudnić rozmowy.

10 Pierwsza propozycję odrzucamy gdyż, z reguły jest ona zbyt wygórowana i partner przygotowany jest na ustępstwa. Po drugie nasza akceptacja dla pierwszej oferty traktowana jest jako nasza słabość.

11 Z jednej strony występuje dwóch negocjatorów z których: pierwszy rozpoczyna negocjacje stawiając wygórowane żądania, tworząc nieprzychylną stresującą sytuację (czasami obrażając drugą stronę) a drugi negocjator przejmuje inicjatywę, zachowując się bardzo grzecznie stosuje technikę małych ustępstw - pozornie korzystną dla obu stron. W rzeczywistości jest ona korzystna jedynie dla strony "dobrego i złego faceta"

12 Technika polegająca na zadawaniu hipotetycznych pytań - co by było, gdyby... Pytania te mają na celu zbadanie sytuacji i możliwości przeciwnika negocjacji.

13 Negocjacje – to skomplikowany proces, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do podjęcia wspólnej decyzji Negocjacje dzielą się na: 1. Twarde 2. Miękkie 3. Rzeczowe

14 - Przygotowanie negocjacji, określające zadania i cele negocjacji oraz ustalające taktykę prowadzenia negocjacji. - Opracowanie instrukcji dla negocjatorów, którymi są kierownicy różnego szczebla w zależności od rodzaju i rangi negocjacji. - Prowadzenie rozmów negocjacyjnych, w których jest ciągła możliwość kontaktowania się z naczelnym kierownictwem akceptującym uzgodnione ustalenia. - Podsumowanie wyników negocjacji i ustalenie treści porozumienia.

15 Mediacje – metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

16 Arbitraż- rozstrzyganie konfliktów w sposób polubowny przez osoby wskazane przez każdą ze stron (arbitrów) według szczególnych procedur.

17 Pracę wykonał: Mateusz Gościk ID


Pobierz ppt "1. Postawa przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza człowieka w społeczeństwie 2. Człowiek w gospodarce rynkowej 3. Prowadzenie działalności gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google