Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MURARZ Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MURARZ Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów."— Zapis prezentacji:

1 MURARZ Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory.

2 Opis zawodu Murarze zatrudniani są w przedsiębiorstwach budowlanych, remontowych oraz w budowlanych zakładach rzemieślniczych. Stanowią podstawową i najliczniejszą grupę zawodową w branży budowlanej. Pracują bezpośrednio na placu budowy, przy nowo wznoszonych obiektach lub przy odbudowie, przebudowie bądź remoncie już istniejących. Czynności wykonywane w zawodzie, ze względu na obciążenie fizyczne, przypisują zawód do kategorii prac ciężkich. Dobry, doświadczony murarz jest w wykonać na placu budowy większość prac murarskich od fundamentów po dach.

3 Wymagane predyspozycje do zawodu murarza
Praca wymaga dobrego zdrowia, dużej siły i odporności fizycznej. Wykonywana jest na wolnym powietrzu i w budynkach. Jej wykonywaniu często towarzyszą trudne i zmienne warunki atmosferyczne. Od murarza wymaga się predyspozycji do kierowania pracami wykonywanymi przez pomocnika, którego zadaniem jest np. wymieszanie w betoniarce i dostarczenie na stanowisko pracy zaprawy, dostarczenie cegieł, narzędzi i innych niezbędnych do murowania materiałów.

4 Główne zadania murarzy
murowanie fundamentów, ścian nośnych, osłonowych i działowych - wykonywanie stropów murarskich - wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, - wykonywanie okładzin, Murarze współpracują z większością specjalistów zatrudnionych na budowie z projektantami, inspektorami nadzoru budowlanego, kierownikami budów, cieślami,monterami instalacji sanitarnych, elektrykami itp. W zawodzie murarz można wyodrębnić stanowiska typowe dla zawodu: murarz, brygadzista, tynkarz oraz stanowiska pomocnicze: pomocnik murarza, zbrojarz, cieśla budowlany, betoniarz, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, geodeta, kamieniarz, posadzkarz, glazurnik.

5 cd. główne zadania murarzy
Zadania zawodowe wykonywane przez murarza dzielą się na trzy kategorie: - prace murarskie, - prace tynkarskie, - prace wykończeniowe. Powyższe kategorie zadań obejmują czynności wykonywanych przez murarza lub pomocnika, z których większość wykonywana jest ręcznie. Prace zmechanizowane dotyczą najczęściej wytworzenia zaprawy murarskiej i dostarczenia jej na stanowisko pracy. Praca odbywa się często na rusztowaniach zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Ze względów bezpieczeństwa, na stanowisku pracy wymagana jest koncentracja uwagi i podporządkowanie się przepisom bhp obowiązującym w budownictwie

6 Zadania zawodowe Posługiwanie się dokumentacje techniczną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót. Przygotowywanie zaprawy i betonów sposobem ręcznym i mechanicznym. Wykonywanie rusztowań do robót murarskich. Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich. Zabezpieczanie miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,ochrony przed pożarem i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej. Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku. Wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych i nośnych. Wykonywanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi. Wykonywanie murów zbrojonych, nadproży, stropów typu Kleina i sklepień łukowych. Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach. Osadzanie stolarki okiennej ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie. Ustalanie zakresu i czasu trwania robót. Organizowanie własnego stanowiska pracy. Wykonywanie muru wielowarstwowego ze szczelina powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym. Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów. Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej. Wykonywanie muru wielowarstwowego ze szczelina powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym. Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie.

7 Jak zdobyć zawód murarza
Po ukończeniu gimnazjum: nauka w zasadniczej szkole zawodowej, nauka zawodu u rzemieślnika, lub praktyczna nauka zawodu w szkole zawodowej, otrzymanie świadectwa ukończenia ZSZ Zdanie egzaminu czeladniczego przed komisją kwalifikacyjną.

8 cd. Jak zdobyć zawód murarza
Mistrz w zawodzie murarz – tynkarz: Instytucja szkoląca to izba rzemieślnicza Kwalifikacje jak na czeladnika oraz odpowiednio długa praktyka w zawodzie Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego lub szkoła średnia kształcąca w tym zawodzie i dwa lata praktyki po jej ukończeniu.

9 Kwalifikacje zawodowe:
K-1 Wykonywanie murów nośnych. K-2 Wykonywanie ścianek działowych. K-3 Wykonywanie fundamen- tów, murów zbrojonych, nadproży, stropów typu Kleina,stropów gęsto żebrowych i sklepień łukowych. K-4 Wykonywanie pomocniczych robót murarskich (przygotowanie zapraw, transport materiałów na stanowisko robocze itp.) K-5 Wykonywanie robót towarzyszących (izolacyjnych, okładzinowych itp.)

10 Źródło wiadomości http://www.zawodowe.com/Murarz_-_opis_111

11 Prezentację utworzył :
Jan Ropiak klasa 3a Rok szkolny 2012/2013


Pobierz ppt "MURARZ Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google