Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie logistyką Wykład 2. Gospodarka zapasami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie logistyką Wykład 2. Gospodarka zapasami."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie logistyką Wykład 2

2 Gospodarka zapasami

3 Zapas to zgromadzona, większa niż potrzebna w danej chwili ilość czegoś, mająca wystarczyć na pewien czas to zgromadzona, większa niż potrzebna w danej chwili ilość czegoś, mająca wystarczyć na pewien czas

4 System magazynowania i obsługi zapasów skoordynowana w czasie i przestrzeni działalność, polegająca na gromadzeniu, przechowywaniu i obsłudze zapasów, a prowadzona z wykorzystaniem zbioru budynków i budowli magazynowych wraz z ich infrastrukturą skoordynowana w czasie i przestrzeni działalność, polegająca na gromadzeniu, przechowywaniu i obsłudze zapasów, a prowadzona z wykorzystaniem zbioru budynków i budowli magazynowych wraz z ich infrastrukturą

5 Gospodarka magazynowa działalność techniczna, ekonomiczna i organizacyjna związana z magazynowaniem dóbr materialnych w celu zapewnienia właściwej działalności gospodarczej działalność techniczna, ekonomiczna i organizacyjna związana z magazynowaniem dóbr materialnych w celu zapewnienia właściwej działalności gospodarczej

6 Rodzaje usług magazynowych magazyny do składowania długookresowego magazyny do składowania długookresowego magazyny ekspedycyjne do krótkookresowego składowania pośredniego magazyny ekspedycyjne do krótkookresowego składowania pośredniego magazyny ruchome (kontenery, naczepy) magazyny ruchome (kontenery, naczepy) magazyny przeładunkowe w punktach węzłowych infrastruktury transportowej magazyny przeładunkowe w punktach węzłowych infrastruktury transportowej

7 Kontener urządzenie trwałe, o wytrzymałości pozwalającej na jego wielokrotne wykorzystanie urządzenie trwałe, o wytrzymałości pozwalającej na jego wielokrotne wykorzystanie zaprojektowany w sposób umożliwiający przewóz towarów jednym bądź wieloma środkami transportu bez przeładowywania towarów zaprojektowany w sposób umożliwiający przewóz towarów jednym bądź wieloma środkami transportu bez przeładowywania towarów wyposażony w środki do manipulacji, w tym zwłaszcza do przeładunku z jednego środka transportu na drugi wyposażony w środki do manipulacji, w tym zwłaszcza do przeładunku z jednego środka transportu na drugi łatwy do napełniania i opróżniania łatwy do napełniania i opróżniania o pojemności większej od 1 m³ o pojemności większej od 1 m³

8 Rodzaje magazynów otwarte, czyli wydzielone place otwarte, czyli wydzielone place półotwarte, to jest budowle częściowo wydzielone z powierzchni za pomocą przegród osłonowych, do których zalicza się podcienia, zadaszenia, wiaty półotwarte, to jest budowle częściowo wydzielone z powierzchni za pomocą przegród osłonowych, do których zalicza się podcienia, zadaszenia, wiaty zamknięte, pozwalające w pełni zabezpieczyć surowce i materiały przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi lub innymi szkodami materiałowymi; odpowiednia temperatura, wilgotność i wentylacja zamknięte, pozwalające w pełni zabezpieczyć surowce i materiały przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi lub innymi szkodami materiałowymi; odpowiednia temperatura, wilgotność i wentylacja specjalne, przystosowane do przechowywania materiałów tylko jednego rodzaju lub zbudowane według specjalnej konstrukcji i wyposażone w specjalne urządzenia; spichrze zbożowe, silosy do materiałów sypkich, zbiorniki do cieczy i gazów, chłodnie, itp. specjalne, przystosowane do przechowywania materiałów tylko jednego rodzaju lub zbudowane według specjalnej konstrukcji i wyposażone w specjalne urządzenia; spichrze zbożowe, silosy do materiałów sypkich, zbiorniki do cieczy i gazów, chłodnie, itp.

9 Rodzaje zapasów ze względu na miejsce powstawania 1. Zapasy surowcowe 2. Zapasy dystrybucyjne 3. Zapasy produkcji w toku

10 Rodzaje zapasów surowcowych Standardowe: wynikają z określonej cykliczności produkcji i związanych z nią dostaw Standardowe: wynikają z określonej cykliczności produkcji i związanych z nią dostaw Bezpieczeństwa: specjalna rezerwa w przypadku zapotrzebowania ponadstandardowego, szczególnie w okresie realizacji zamówienia na dostawę oraz jako zabezpieczenie przed niepewnością wynikającą z braku informacji o dokładnych potrzebach materiałowych w przyszłych okresach, wielkościach dostaw, momentach wystąpienia zapotrzebowania, momentach dostawy, ubytkach magazynowych Bezpieczeństwa: specjalna rezerwa w przypadku zapotrzebowania ponadstandardowego, szczególnie w okresie realizacji zamówienia na dostawę oraz jako zabezpieczenie przed niepewnością wynikającą z braku informacji o dokładnych potrzebach materiałowych w przyszłych okresach, wielkościach dostaw, momentach wystąpienia zapotrzebowania, momentach dostawy, ubytkach magazynowych

11 Zapobiegawcze: gromadzone z wyprzedzeniem przed przewidywanym okresem istotnego wzrostu popytu lub przewidywaną zmianą cen, a także wynikające z chęci uzyskania upustu cenowego przy większym ilościowo zakupie Zapobiegawcze: gromadzone z wyprzedzeniem przed przewidywanym okresem istotnego wzrostu popytu lub przewidywaną zmianą cen, a także wynikające z chęci uzyskania upustu cenowego przy większym ilościowo zakupie Wymuszone: powstają w czasie radykalnego zmniejszenia produkcji, po jej nieplanowym zatrzymaniu lub z konieczności przyjęcia dostaw cyklicznych (np. płody rolne) Wymuszone: powstają w czasie radykalnego zmniejszenia produkcji, po jej nieplanowym zatrzymaniu lub z konieczności przyjęcia dostaw cyklicznych (np. płody rolne)

12 Powody tworzenia zapasów dystrybucyjnych wytworzenie zamówionych produktów przed przewidywanym terminem zapotrzebowania (np. ze względu na technologię lub ekonomikę produkcji) wytworzenie zamówionych produktów przed przewidywanym terminem zapotrzebowania (np. ze względu na technologię lub ekonomikę produkcji) nieodebranie zamówionych produktów przez klientów nieodebranie zamówionych produktów przez klientów wcześniejsze wytworzenie produktów na przewidywane zamówienia klientów na podstawie przyjętych założeń o gotowości realizacji dostawy w ramach określonej polityki obsługi klienta wcześniejsze wytworzenie produktów na przewidywane zamówienia klientów na podstawie przyjętych założeń o gotowości realizacji dostawy w ramach określonej polityki obsługi klienta produkcja z myślą o potencjalnych, przyszłych klientach (wynika ze strategii marketingowej) produkcja z myślą o potencjalnych, przyszłych klientach (wynika ze strategii marketingowej)

13 Koszty zapasów

14 Koszty tworzenia zapasów koszty zamawiania (analiza rynku, ocena i wybór dostawcy, negocjacje, złożenie zamówienia, zapłata, fizyczne przyjęcie dostawy) koszty zamawiania (analiza rynku, ocena i wybór dostawcy, negocjacje, złożenie zamówienia, zapłata, fizyczne przyjęcie dostawy) koszty przestawienia produkcji koszty przestawienia produkcji

15 Koszty utrzymywania zapasów koszty pracy i koszty rzeczowe związane z magazynowaniem (przyjęcie do magazynu i wydanie, liczenie, ważenie, transport wewnętrzny, ewidencja, amortyzacja magazynów, zużycie energii, koszty pracy) koszty pracy i koszty rzeczowe związane z magazynowaniem (przyjęcie do magazynu i wydanie, liczenie, ważenie, transport wewnętrzny, ewidencja, amortyzacja magazynów, zużycie energii, koszty pracy) koszty zamrożenia środków obrotowych (koszty kredytu obrotowego, utracone przychody, utracone zyski) koszty zamrożenia środków obrotowych (koszty kredytu obrotowego, utracone przychody, utracone zyski) koszty ubytków (ubytki naturalne i nadzwyczajne zmiany fizyko-chemiczne składowanych rzeczy, koszty kradzieży i ubezpieczenia zapasów, moralne zużycie zapasów, ewentualne koszty utylizacji) koszty ubytków (ubytki naturalne i nadzwyczajne zmiany fizyko-chemiczne składowanych rzeczy, koszty kradzieży i ubezpieczenia zapasów, moralne zużycie zapasów, ewentualne koszty utylizacji)

16 Koszty wyczerpania zapasów utracone zyski ze sprzedaży wyrobów gotowych utracone zyski ze sprzedaży wyrobów gotowych straty wywołane przestojami w produkcji straty wywołane przestojami w produkcji straty pośrednie – niezadowolenie klientów, utrata klientów, konieczność obniżki ceny straty pośrednie – niezadowolenie klientów, utrata klientów, konieczność obniżki ceny

17 Przyczyny utrzymywania zapasów poprawa obsługi klienta poprawa obsługi klienta wspieranie zarządzania produkcją wspieranie zarządzania produkcją umożliwienie osiągnięcia korzyści skali w sferze zaopatrzenia i transportu umożliwienie osiągnięcia korzyści skali w sferze zaopatrzenia i transportu ochrona przed zmianami cen ochrona przed zmianami cen ochrona przed niespodziewanymi zmianami popytu i czasu realizacji zamówienia ochrona przed niespodziewanymi zmianami popytu i czasu realizacji zamówienia cykliczność w produkcji płodów rolnych cykliczność w produkcji płodów rolnych zabezpieczenie przed następstwami klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw zabezpieczenie przed następstwami klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw

18 Automatyczna identyfikacja towarów jest znana od 1973 roku w Stanach Zjednoczonych i od 1976 w Europie jest znana od 1973 roku w Stanach Zjednoczonych i od 1976 w Europie Europejski System Kodowania Towarów (European Article Numer – EAN) ustalił układ symboli EAN-13 i skróconą wersję EAN-8 Europejski System Kodowania Towarów (European Article Numer – EAN) ustalił układ symboli EAN-13 i skróconą wersję EAN-8

19 Elementy systemu EAN pierwsze trzy cyfry – prefix kraju pierwsze trzy cyfry – prefix kraju następne cztery cyfry (lub pięć w przypadku krajów mających prefixy dwucyfrowe) – numery jednostek kodujących, to jest producentów lub dystrybutorów krajowych następne cztery cyfry (lub pięć w przypadku krajów mających prefixy dwucyfrowe) – numery jednostek kodujących, to jest producentów lub dystrybutorów krajowych kolejnych pięć cyfr – numer indywidualny towaru, każdy wariant danego towaru musi mieć przyporządkowany osobny kod kolejnych pięć cyfr – numer indywidualny towaru, każdy wariant danego towaru musi mieć przyporządkowany osobny kod ostatni trzynasty znak – komputerowa cyfra kontrolna, służąca do sprawdzania poprawności odczytania kodu przez skaner ostatni trzynasty znak – komputerowa cyfra kontrolna, służąca do sprawdzania poprawności odczytania kodu przez skaner

20 Wyjątki Książki – 978 (ISBN – International Standard Book Number) Książki – 978 (ISBN – International Standard Book Number) Czasopisma – 977 (ISSN – International Standard Serial Number) Czasopisma – 977 (ISSN – International Standard Serial Number)

21 Zalety systemu EAN jednoznaczna identyfikacja każdego oznakowanego artykułu, bez względu na jego pochodzenie czy przeznaczenie jednoznaczna identyfikacja każdego oznakowanego artykułu, bez względu na jego pochodzenie czy przeznaczenie usprawnienie ewidencjonowania ruchu wyrobów w obrocie handlowym, również ponad granicami usprawnienie ewidencjonowania ruchu wyrobów w obrocie handlowym, również ponad granicami dokumentowanie transakcji handlowych dokumentowanie transakcji handlowych ułatwienie rozliczeń finansowych, analiz statystycznych i bieżącej inwentaryzacji ułatwienie rozliczeń finansowych, analiz statystycznych i bieżącej inwentaryzacji

22 możliwość uzyskiwania od odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu, w celu dostosowania produkcji do rzeczywistych potrzeb rynku możliwość uzyskiwania od odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu, w celu dostosowania produkcji do rzeczywistych potrzeb rynku przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków związanych z ruchem towarów przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków związanych z ruchem towarów oszczędność czasu pracy przeznaczonego na inwentaryzację towarów oszczędność czasu pracy przeznaczonego na inwentaryzację towarów zwiększenie ochrony nabywców przez prawidłowe stosowanie cen zwiększenie ochrony nabywców przez prawidłowe stosowanie cen

23 Logistyka transportu

24 Transport zespół czynności polegających na przemieszczaniu dóbr materialnych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych zespół czynności polegających na przemieszczaniu dóbr materialnych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych

25 Elementy procesu transportowego proces przewozowy – załadunek, przewóz, przeładunek i wyładunek proces przewozowy – załadunek, przewóz, przeładunek i wyładunek spedycja – poprzedza i kończy proces przewozowy; czynności: magazynowanie przejściowe, przygotowanie ładunku do transportu, organizacja transportu, czynności zdawczo-odbiorcze spedycja – poprzedza i kończy proces przewozowy; czynności: magazynowanie przejściowe, przygotowanie ładunku do transportu, organizacja transportu, czynności zdawczo-odbiorcze

26 Gałęzie transportu transport kolejowy transport kolejowy transport samochodowy transport samochodowy transport rurociągowy transport rurociągowy żegluga śródlądowa i morska żegluga śródlądowa i morska transport lotniczy transport lotniczy

27 Transport kolejowy Bezpieczny dla środowiska Bezpieczny dla środowiska Najtańszy Najtańszy Wymaga zastosowania innych metod transportu dla zapewnienia kompleksowości obsługi Wymaga zastosowania innych metod transportu dla zapewnienia kompleksowości obsługi Niezbędna jest infrastruktura kolejowa (tory, trakcja, bocznice, urządzenia do załadunku i wyładunku) Niezbędna jest infrastruktura kolejowa (tory, trakcja, bocznice, urządzenia do załadunku i wyładunku)

28 Transport samochodowy Umożliwia kompleksowość usługi Umożliwia kompleksowość usługi Korzysta z ogólnodostępnej infrastruktury drogowej Korzysta z ogólnodostępnej infrastruktury drogowej Duże zagrożenie dla środowiska naturalnego Duże zagrożenie dla środowiska naturalnego Zagrożenie dla pozostałych użytkowników dróg Zagrożenie dla pozostałych użytkowników dróg Rosnące koszty Rosnące koszty Malejąca przepustowość dróg oraz rosnące restrykcje w ruchu ciężarówek Malejąca przepustowość dróg oraz rosnące restrykcje w ruchu ciężarówek

29 Transport rurociągowy Wymaga stworzenia specjalistycznej infrastruktury Wymaga stworzenia specjalistycznej infrastruktury Bardzo niskie koszty eksploatacji Bardzo niskie koszty eksploatacji Brak zagrożeń dla środowiska i ludzi Brak zagrożeń dla środowiska i ludzi Wąski zakres zastosowania Wąski zakres zastosowania

30 Żegluga śródlądowa Stosunkowo tani środek transportu Stosunkowo tani środek transportu Dostępny tylko na terenach spławnych rzek Dostępny tylko na terenach spławnych rzek Wymaga regulacji rzek – interwencja w naturę, zagrożenie powodziowe Wymaga regulacji rzek – interwencja w naturę, zagrożenie powodziowe Stosunkowo wolny Stosunkowo wolny

31 Żegluga morska Najstarszy środek transportowy Najstarszy środek transportowy Umożliwia przewóz bardzo dużych ładunków Umożliwia przewóz bardzo dużych ładunków Od czasu wynalezienia kontenera brak ograniczeń co do rodzaju transportowanych dóbr Od czasu wynalezienia kontenera brak ograniczeń co do rodzaju transportowanych dóbr Stosunkowo wolny Stosunkowo wolny Bardzo tani – korzyści skali Bardzo tani – korzyści skali

32 Transport lotniczy Najszybszy rodzaj transportu Najszybszy rodzaj transportu Duże zagrożenie dla środowiska naturalnego Duże zagrożenie dla środowiska naturalnego Bardzo wysokie koszty Bardzo wysokie koszty Bariery rozwoju lotnisk Bariery rozwoju lotnisk

33 Outsourcing transportowy Transport samochodowy

34 Korzyści z posiadania własnych pojazdów Pojazdy mogą być przystosowane do przewozu konkretnego ładunku Pojazdy mogą być przystosowane do przewozu konkretnego ładunku Kierowca może pełnić rolę ambasadora firmy po odpowiednim przeszkoleniu Kierowca może pełnić rolę ambasadora firmy po odpowiednim przeszkoleniu Kierowca może być motywowany również do sprzedaży towaru Kierowca może być motywowany również do sprzedaży towaru Pojazdy ze znakami firmowymi stanowią reklamę firmy Pojazdy ze znakami firmowymi stanowią reklamę firmy Kierownictwo utrzymuje całkowitą kontrolę nad pojazdami i ich działaniami, choć wymaga to nakładów organizacyjnych i inwestycyjnych Kierownictwo utrzymuje całkowitą kontrolę nad pojazdami i ich działaniami, choć wymaga to nakładów organizacyjnych i inwestycyjnych

35 Zalety korzystania z usług obcych przewoźników Firmy mogą się przystosowywać do dużej sezonowości popytu Firmy mogą się przystosowywać do dużej sezonowości popytu Możliwa jest łatwa obsługa zmiennych obciążeń i tras Możliwa jest łatwa obsługa zmiennych obciążeń i tras Przewoźnik może zapewnić skuteczniejszy i wszechstronniejszy serwis Przewoźnik może zapewnić skuteczniejszy i wszechstronniejszy serwis Z kierownictwa firmy zostaje zdjęta odpowiedzialność za administrowanie pojazdami i kierowcami Z kierownictwa firmy zostaje zdjęta odpowiedzialność za administrowanie pojazdami i kierowcami Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na transport Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na transport Łatwiejsze uzyskanie powiązań przemysłowych między uczestnikami systemu logistycznego Łatwiejsze uzyskanie powiązań przemysłowych między uczestnikami systemu logistycznego

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie logistyką Wykład 2. Gospodarka zapasami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google