Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 19.03.2011 1.

Коpie: 1
Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 19.03.2011 1."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina,

2 Zamówienia Publiczne 1.Podstawowe informacje 1)Kurs Euro 2)CPV - Common Procurement Vocabulary 3)Zasady udzielania zamówień 4)Podstawowe tryby 2.Plan Zamówień Publicznych 3.Ważne informacje 2 Mateusz Cwalina,

3 Podstawowe informacje 3 Prawo zamówień publicznych – ustawa z 2004 roku, ostatnia nowelizacja z Próg kwotowy – EURO = zł Wspólny Słownik Zamówień, CPV Mateusz Cwalina,

4 4 Kurs Euro Mateusz Cwalina,

5 Wyszukiwarka CPV 5 Po wprowadzeniu nazwy szukanego produktu/usługi Otrzymujemy kod CPV produktu/usługi Mateusz Cwalina,

6 6 Struktura systemu klasyfikacji X X X X X Y Dział Grupa Klasa Kategoria Większy stopień precyzji Ostatnia Y służy do zweryfikowania poprzednich Mateusz Cwalina,

7 Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych: zasada równego traktowania wykonawców, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada uczciwej konkurencji, zasada jawności, zasada pisemności postępowania, zasada pierwszeństwa trybów przetargowych. 7 Mateusz Cwalina,

8 Tryby zamówień publicznych (ważniejsze): przetarg nieograniczony: podstawowy tryb publicznie ogłoszona informacja o zamówieniu każdy wykonawca może złożyć ofertę przetarg ograniczony: publicznie ogłoszona informacja o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do postępowania przetargowego oferty składają wykonawcy zaproszeni do składania ofert 8 Mateusz Cwalina,

9 Tryby zamówień publicznych (ważniejsze): zamówienia z wolnej ręki: zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach z jednym tylko wykonawcą dotyczy zamówień o niskiej wartości zapytanie o cenę: dotyczy dostaw lub usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych zamawiający prosi wykonawców o wycenę zamówienia i na jej podstawie udziela zamówienia 9 Mateusz Cwalina,

10 Bez stosowania ustawy 10 Kiedy i dlaczego ? Co w takim przypadku trzeba zrobić? Złożyć wniosek o udzielenie zamówienia Publicznego w trybie bez stosowania ustawy, w uzasadnieniu powołując się na powyższy artykuł. Mateusz Cwalina,

11 Plan Zamówień Publicznych Mateusz Cwalina,

12 Plan Zamówień Publicznych 12 Wynika z Zarządzenia nr 51/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej. Załącznik nr 2 do zarządzenia: Wydatki grupowane według kategorii Dla kwoty większej od 53746,00 zł przetarg nieograniczony Mateusz Cwalina,

13 Plan Zamówień Publicznych na rok Mateusz Cwalina, L.p.Kategoria wg CPVKod CPVNazwa usługi Szacunkowa wartość nettoSposób postępowania Zalecany tryb zamówienia [PLN][EURO]ustawowy/poza ustawą Usługi Szkoleniowe/ personelu , , Konferencje/ szkolenia zawodowe50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Smycze Promocyjne50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Koszulki Promocyjne/sportowe50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Gadżety promocyjne/dekoracyjne50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Usługi Informatyczne20 000, ,69bez stosowania PZPArt. 4p.8 7 dopasowana do kosztu rodzajowego Umowy cywilnoprawne20 000, ,69bez stosowania PZPArt. 4p Druk plakatów, bilbordów50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Druk wizytówek7 000, ,39bez stosowania PZPArt. 4p Druk kalendarza akademickiego60 000, ,07przetarg nieograniczony 11 dopasowana do kosztu rodzajowego Targi Kół Naukowych, Pikniki, Stoiska Naukowe , ,11bez stosowania PZPArt. 4p.8

14 Plan Zamówień Publicznych na rok Mateusz Cwalina, L.p. Kategoria wg CPV Kod CPVNazwa usługi Szacunkowa wartość nettoSposób postępowania Zalecany tryb zamówienia [PLN][EURO]ustawowy/poza ustawą Juwenalia , , Imprezy artystyczne, Koncerty50 000, ,23 Zamówienie z wolnej ręki Art. 67 pkt Usługi Cateringowe , , Usługi Wyżywieniowe z noclegiem50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Transport samochodowy50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Transport lotniczy10 000, ,85bez stosowania PZPArt. 4p Transport kolejowy30 000, ,54bez stosowania PZPArt. 4p Nagłośnienie juwenalia30 000, ,54bez stosowania PZPArt. 4p Oprawa muzyczna imprez50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Wynajem technicznego sprzętu muzycznego , ,27bez stosowania PZPArt. 4p.8

15 Plan Zamówień Publicznych na rok Mateusz Cwalina, L.p. Kategoria wg CPV Kod CPVNazwa usługi Szacunkowa wartość netto Sposób postępowania Zalecany tryb zamówienia [PLN][EURO]ustawowy/poza ustawą Obsługa oświetleniowa imprez40 000, ,38bez stosowania PZPArt. 4p Montaż i demontaż scen25 000, ,11bez stosowania PZPArt. 4p Wynajem agregatów prądotwórczych30 000, ,54bez stosowania PZPArt. 4p Zabezpieczenie porządku30 000, ,54bez stosowania PZPArt. 4p Usługi noclegowe/hotelarskie50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Wynajem sprzętu rekreacyjno-sportowego30 000, ,54bez stosowania PZPArt. 4p Umowy wybory SSPW/umowy cywilnoprawne/dodatkowe usługi biurowe , ,96bez stosowania PZPArt. 4p Zakup mebli50 000, ,23bez stosowania PZPArt. 4p Dostawy części wyposażenia,7 000, ,39bez stosowania PZPArt. 4p Wynajem powierzchni lokalowej40 000, ,38bez stosowania PZPArt. 4p.3 lit i) Materiały części komputerowe30 000, ,54bez stosowania PZPArt. 4p.8

16 Co przez Zamówienia Publiczne 16 Transport autokarem Catering imprezy Obsługa imprezy (nagłośnienie, oświetlenie, podesty sceniczne) Wynajem ośrodków szkoleniowych w Polsce Usługa noclegowa w Polsce Zakup materiałów promocyjnych … Mateusz Cwalina,

17 Schemat postępowania przy finansowym planowaniu projektu 1. Stworzenie kosztorysu (dokładne zestawienie planowanych wydatków i pokrywających je źródeł finansowych). 2. Kontakt mailowy z Przewodniczącym Komisji Programowej w celu uzyskania potwierdzenia przyznanych przez niego środków na realizację projektu. 3. Zaplanowanie wydatków dla pieniędzy pochodzących z FKW Środki z FKW muszą być wydatkowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dlatego niektóre wydatki wiążą się z procedurą zamówień publicznych. 4. Złożenie Wniosku na ew2. 17 Mateusz Cwalina,

18 Narzędzia Zamówienia Publiczne 1.Podstawowe informacje 1)Strona komisji 2.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego 3.Schemat obiegu wniosku 4.Ważne informacje 18 Mateusz Cwalina,

19 Strona Komisji Finansowo-Gospodarczej 19 Mateusz Cwalina,

20 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego 20 Mateusz Cwalina, Pobieramy odpowiedni wzór ze strony (pomoce KFG)

21 21 X Mateusz Cwalina,

22 B = A / 1,23 Podatek VAT C = B / 3,839 Data bliska dniu wypełniania wniosku PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Mateusz Cwalina, Krzysztof Baczewski

23 23 Załącznik zawierający informacje o zamówieniu Wniosek musi trafić do ZP minimum 7 dni przed terminem projektu EWA DOLIŃSKA Mateusz Cwalina, Krzysztof Baczewski

24 24 art. 4 pkt 8 bez stosowania ustawy art. 4 pkt. 8 nie jest planowane wydatkowanie w bieżącym roku na usługi transportu samochodowego powyżej kwoty euro. Uzupełnienie standardowe dla większości wniosków Podany typ usługi PRZEWODNICZĄCY KFG Mateusz Cwalina,

25 25 Część NIE wypełniana przez Studentów REKTOR KANCLERZ DZ ZP Mateusz Cwalina,

26 26 1.Wniosek nie wymaga waszego podpisu 2.Uzupełniony powinien zostać wysłany na adres 3.Dalszy obieg dokumentu odbywa się wewnętrznie Mateusz Cwalina,

27 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego 27 Schemat obiegu Mateusz Cwalina,

28 28 Wniosek o udzielenie ZP Biuro SSPW Prorektor ds. Studenckich Ewa Dolińska Dział ZP Kanclerz PW Realizacja Drogą mailową w wersji edytowalnej (.doc lub.docx) Podpis Przewodniczącego Komisji Programowej i KFG Podpis pełnomocnika Kwestora Podpis Rektora W. Wieczorka Opinia działu Zamówień Publicznych Zgoda i podpis Kanclerza 14 dni 7 dni Mateusz Cwalina,

29 Porady Staranie się o rozliczanie projektów wymagających zamówień publicznych przez wydziały – gdy przez Samorząd wymagają trybu nieograniczonego. Składka studentów nie może być źródłem finansowania przy zamówieniu publicznym. Korzystanie z pomocy zamieszczonych na stronie KFG. Wczesne planowanie wydatków na projekty (6 tygodni). 29 Mateusz Cwalina,


Pobierz ppt "Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 19.03.2011 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google