Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 19.03.2011 1.

Коpie: 1
Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 19.03.2011 1."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 19.03.2011 1

2 Zamówienia Publiczne 1.Podstawowe informacje 1)Kurs Euro 2)CPV - Common Procurement Vocabulary 3)Zasady udzielania zamówień 4)Podstawowe tryby 2.Plan Zamówień Publicznych 3.Ważne informacje 2 Mateusz Cwalina, 19.03.2011

3 Podstawowe informacje 3 Prawo zamówień publicznych – ustawa z 2004 roku, ostatnia nowelizacja z 02.12.2009. Próg kwotowy – 14 000 EURO = 53 746 zł Wspólny Słownik Zamówień, CPV Mateusz Cwalina, 19.03.2011

4 4 Kurs Euro Mateusz Cwalina, 19.03.2011

5 Wyszukiwarka CPV 5 Po wprowadzeniu nazwy szukanego produktu/usługi Otrzymujemy kod CPV produktu/usługi Mateusz Cwalina, 19.03.2011

6 6 Struktura systemu klasyfikacji X X X X X 0 0 0 - Y Dział Grupa Klasa Kategoria Większy stopień precyzji Ostatnia Y służy do zweryfikowania poprzednich Mateusz Cwalina, 19.03.2011

7 Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych: zasada równego traktowania wykonawców, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada uczciwej konkurencji, zasada jawności, zasada pisemności postępowania, zasada pierwszeństwa trybów przetargowych. 7 Mateusz Cwalina, 19.03.2011

8 Tryby zamówień publicznych (ważniejsze): przetarg nieograniczony: podstawowy tryb publicznie ogłoszona informacja o zamówieniu każdy wykonawca może złożyć ofertę przetarg ograniczony: publicznie ogłoszona informacja o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do postępowania przetargowego oferty składają wykonawcy zaproszeni do składania ofert 8 Mateusz Cwalina, 19.03.2011

9 Tryby zamówień publicznych (ważniejsze): zamówienia z wolnej ręki: zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach z jednym tylko wykonawcą dotyczy zamówień o niskiej wartości zapytanie o cenę: dotyczy dostaw lub usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych zamawiający prosi wykonawców o wycenę zamówienia i na jej podstawie udziela zamówienia 9 Mateusz Cwalina, 19.03.2011

10 Bez stosowania ustawy 10 Kiedy i dlaczego ? Co w takim przypadku trzeba zrobić? Złożyć wniosek o udzielenie zamówienia Publicznego w trybie bez stosowania ustawy, w uzasadnieniu powołując się na powyższy artykuł. Mateusz Cwalina, 19.03.2011

11 Plan Zamówień Publicznych Mateusz Cwalina, 19.03.2011 11

12 Plan Zamówień Publicznych 12 Wynika z Zarządzenia nr 51/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej. Załącznik nr 2 do zarządzenia: Wydatki grupowane według kategorii Dla kwoty większej od 53746,00 zł przetarg nieograniczony Mateusz Cwalina, 19.03.2011

13 Plan Zamówień Publicznych na rok 2011 13 Mateusz Cwalina, 19.03.2011 L.p.Kategoria wg CPVKod CPVNazwa usługi Szacunkowa wartość nettoSposób postępowania Zalecany tryb zamówienia [PLN][EURO]ustawowy/poza ustawą 18051180511000-9Usługi Szkoleniowe/ personelu130 000,0033 862,99 28053180531011-8Konferencje/ szkolenia zawodowe50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 339294392941000Smycze Promocyjne50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 41841218412200-2Koszulki Promocyjne/sportowe50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 54481244812400-9Gadżety promocyjne/dekoracyjne50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 67241372413000-8Usługi Informatyczne20 000,005 209,69bez stosowania PZPArt. 4p.8 7 dopasowana do kosztu rodzajowego Umowy cywilnoprawne20 000,005 209,69bez stosowania PZPArt. 4p.8 87982379823000-8Druk plakatów, bilbordów50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 93019930199730-6Druk wizytówek7 000,001 823,39bez stosowania PZPArt. 4p.8 103019930199792-8Druk kalendarza akademickiego60 000,0015 629,07przetarg nieograniczony 11 dopasowana do kosztu rodzajowego Targi Kół Naukowych, Pikniki, Stoiska Naukowe 25 000,006 512,11bez stosowania PZPArt. 4p.8

14 Plan Zamówień Publicznych na rok 2011 14 Mateusz Cwalina, 19.03.2011 L.p. Kategoria wg CPV Kod CPVNazwa usługi Szacunkowa wartość nettoSposób postępowania Zalecany tryb zamówienia [PLN][EURO]ustawowy/poza ustawą 129231292312000-1Juwenalia700 000,00182 339,15 139231292312000-1Imprezy artystyczne, Koncerty50 000,0013 024,23 Zamówienie z wolnej ręki Art. 67 pkt 1 145530055300000-3Usługi Cateringowe150 000,0039 072,68 155527055270000-3Usługi Wyżywieniowe z noclegiem50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 166010060100000-9Transport samochodowy50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 176040060400000-2Transport lotniczy10 000,002 604,85bez stosowania PZPArt. 4p.8 186021060210000-3Transport kolejowy30 000,007 814,54bez stosowania PZPArt. 4p.8 193234232342400-6Nagłośnienie juwenalia30 000,007 814,54bez stosowania PZPArt. 4p.8 207995279952000-2Oprawa muzyczna imprez50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 217995279952000-2 Wynajem technicznego sprzętu muzycznego 15 000,003 907,27bez stosowania PZPArt. 4p.8

15 Plan Zamówień Publicznych na rok 2011 15 Mateusz Cwalina, 19.03.2011 L.p. Kategoria wg CPV Kod CPVNazwa usługi Szacunkowa wartość netto Sposób postępowania Zalecany tryb zamówienia [PLN][EURO]ustawowy/poza ustawą 227995279952000-2Obsługa oświetleniowa imprez40 000,0010 419,38bez stosowania PZPArt. 4p.8 234523745237000-7Montaż i demontaż scen25 000,006 512,11bez stosowania PZPArt. 4p.8 247131471314100-3Wynajem agregatów prądotwórczych30 000,007 814,54bez stosowania PZPArt. 4p.8 257970079700000-4Zabezpieczenie porządku30 000,007 814,54bez stosowania PZPArt. 4p.8 265511055110000-4Usługi noclegowe/hotelarskie50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 279060090600000-3Wynajem sprzętu rekreacyjno-sportowego30 000,007 814,54bez stosowania PZPArt. 4p.8 287950079500000-9 Umowy wybory SSPW/umowy cywilnoprawne/dodatkowe usługi biurowe 35 000,009 116,96bez stosowania PZPArt. 4p.8 293900039000000-2Zakup mebli50 000,0013 024,23bez stosowania PZPArt. 4p.8 303929039290000-1Dostawy części wyposażenia,7 000,001 823,39bez stosowania PZPArt. 4p.8 317022070220000-9Wynajem powierzchni lokalowej40 000,0010 419,38bez stosowania PZPArt. 4p.3 lit i) 323023730237200-1Materiały części komputerowe30 000,007 814,54bez stosowania PZPArt. 4p.8

16 Co przez Zamówienia Publiczne 16 Transport autokarem Catering imprezy Obsługa imprezy (nagłośnienie, oświetlenie, podesty sceniczne) Wynajem ośrodków szkoleniowych w Polsce Usługa noclegowa w Polsce Zakup materiałów promocyjnych … Mateusz Cwalina, 19.03.2011

17 Schemat postępowania przy finansowym planowaniu projektu 1. Stworzenie kosztorysu (dokładne zestawienie planowanych wydatków i pokrywających je źródeł finansowych). 2. Kontakt mailowy z Przewodniczącym Komisji Programowej w celu uzyskania potwierdzenia przyznanych przez niego środków na realizację projektu. 3. Zaplanowanie wydatków dla pieniędzy pochodzących z FKW Środki z FKW muszą być wydatkowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dlatego niektóre wydatki wiążą się z procedurą zamówień publicznych. 4. Złożenie Wniosku na ew2. 17 Mateusz Cwalina, 19.03.2011

18 Narzędzia Zamówienia Publiczne 1.Podstawowe informacje 1)Strona komisji 2.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego 3.Schemat obiegu wniosku 4.Ważne informacje 18 Mateusz Cwalina, 19.03.2011

19 Strona Komisji Finansowo-Gospodarczej 19 Mateusz Cwalina, 19.03.2011

20 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego 20 Mateusz Cwalina, 19.03.2011 Pobieramy odpowiedni wzór ze strony (pomoce KFG)

21 21 X Mateusz Cwalina, 19.03.2011

22 22 2011 B = A / 1,23 Podatek VAT C = B / 3,839 Data bliska dniu wypełniania wniosku PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Mateusz Cwalina, 19.03.2011 Krzysztof Baczewski

23 23 Załącznik zawierający informacje o zamówieniu Wniosek musi trafić do ZP minimum 7 dni przed terminem projektu EWA DOLIŃSKA Mateusz Cwalina, 19.03.2011 Krzysztof Baczewski

24 24 art. 4 pkt 8 bez stosowania ustawy art. 4 pkt. 8 nie jest planowane wydatkowanie w bieżącym roku na usługi transportu samochodowego powyżej kwoty 14 000 euro. Uzupełnienie standardowe dla większości wniosków Podany typ usługi PRZEWODNICZĄCY KFG Mateusz Cwalina, 19.03.2011

25 25 Część NIE wypełniana przez Studentów REKTOR KANCLERZ DZ ZP Mateusz Cwalina, 19.03.2011

26 26 1.Wniosek nie wymaga waszego podpisu 2.Uzupełniony powinien zostać wysłany na adres zp@samorzad.pw.edu.pl zp@samorzad.pw.edu.pl 3.Dalszy obieg dokumentu odbywa się wewnętrznie Mateusz Cwalina, 19.03.2011

27 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego 27 Schemat obiegu Mateusz Cwalina, 19.03.2011

28 28 Wniosek o udzielenie ZP Biuro SSPW Prorektor ds. Studenckich Ewa Dolińska Dział ZP Kanclerz PW Realizacja Drogą mailową w wersji edytowalnej (.doc lub.docx) Podpis Przewodniczącego Komisji Programowej i KFG Podpis pełnomocnika Kwestora Podpis Rektora W. Wieczorka Opinia działu Zamówień Publicznych Zgoda i podpis Kanclerza 14 dni 7 dni Mateusz Cwalina, 19.03.2011

29 Porady Staranie się o rozliczanie projektów wymagających zamówień publicznych przez wydziały – gdy przez Samorząd wymagają trybu nieograniczonego. Składka studentów nie może być źródłem finansowania przy zamówieniu publicznym. Korzystanie z pomocy zamieszczonych na stronie KFG. Wczesne planowanie wydatków na projekty (6 tygodni). 29 Mateusz Cwalina, 19.03.2011


Pobierz ppt "Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 19.03.2011 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google