Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Badań Demograficznych Główny Urząd Statystyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Badań Demograficznych Główny Urząd Statystyczny"— Zapis prezentacji:

1 Departament Badań Demograficznych Główny Urząd Statystyczny
WSPÓŁCZESNE MIGRACJE ZAGRANICZNE POLAKÓW W KONTEKŚCIE SYSTEMÓW EMERYTALNYCH III cykl seminariów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Lucyna Nowak Departament Badań Demograficznych Główny Urząd Statystyczny

2 FORMY MIGRACJI ZAGRANICZNYCH
migracje definitywne (stałe) migracje długookresowe migracje krótkookresowe migracje sezonowe

3 RODZAJE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH
migracje dobrowolne migracje wymuszone (niedobrowolne) migracje legalne migracje nielegalne migracje zarobkowe migracje związane z nauką

4 CZYNNIKI WYPYCHAJĄCE I PRZYCIĄGAJĄCE MIGRANTÓW (1/1)
różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów brak równowagi popytu i podaży siły roboczej na rynku pracy sytuacja na rynku pracy w kraju docelowej emigracji otwartość rynków pracy preferencje zawodowe wobec imigrantów relacja kursów walut w kraju pochodzenia oraz docelowej emigracji

5 CZYNNIKI WYPYCHAJĄCE I PRZYCIĄGAJĄCE MIGRANTÓW (1/2)
istnienie powiązań generacyjnych pomiędzy migrantami (migracje wielopokoleniowe) położenie geograficzne kraju docelowej emigracji

6 ODDZIAŁYWANIE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH NA ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY (1/1)
W kraju docelowej emigracji: - zwiększenie stanu ludności - odmłodzenie struktury wieku - szansa na zwiększenie dzietności - możliwy korzystny wpływ na rozwój procesów demograficznych

7 ODDZIAŁYWANIE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH NA ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY (1/2)
W kraju pochodzenia: - zmniejszenie stanu ludności - deformacja struktury demograficznej powodowana nadmiernym odpływem osób w wieku intensywnej prokreacji - zmiany w modelu rodziny i wzorcach dzietności - przyśpieszenie procesu starzenia się ludności - zakłócenia w procesach demograficznych i rozwoju ludności w perspektywie czasu

8 KATEGORIE LUDNOŚCI 1) Ludność stała (zameldowani na stałe)
3) Ludność zamieszkała (tożsama z ludnością faktyczną), uwzględnia tylko migracje zagraniczne definitywne; przewiduje się stopniowe odchodzenie od tej kategorii ludności 4) Ludność rezydująca, mieszkańcy kraju przebywający w Polsce oraz osoby za granicą krócej niż 12 m-cy oraz imigranci, przebywający w Polsce co najmniej 12 m-cy; kategoria ludności będzie wyprowadzana zgodnie z wymogami Eurostatu począwszy od 2011r.

9 W latach 2000-2007 - wyjechało z Polski na stałe za granicę. ok
W latach wyjechało z Polski na stałe za granicę ok. 220 tys. osób oraz przybyło lub powróciło do kraju 72 tys. W latach 2008 – wyjechało na stałe za granicę 66 tys. osób oraz powróciło prawie 48 tys. Ludność Polski zmniejszyła się w ostatniej dekadzie o ok. 63 tys. osób. 9

10 Migracje zagraniczne na pobyt stały w latach 2000-2007 (1)
10

11 Migracje zagraniczne na pobyt stały w latach 2000-2007 (2)
11

12 Migracje zagraniczne definitywne według płci migrantów w 2007 r.
12 12

13 Migracje zagraniczne definitywne według płci i wieku migrantów w 2007 r.
13

14 w tym z Wielkiej Brytanii 16 15 Emigracja z Polski 42 41
Migracje długookresowe (co najmniej 12 m–cy) strumienie migracji w latach (w tys. osób) Lata Imigracja do Polski w tym z krajów UE w tym z Wielkiej Brytanii Emigracja z Polski w tym do krajów UE w tym do Niemiec

15 Rozmiary emigracji Polaków za granicę (szacunek) na okres pow
Rozmiary emigracji Polaków za granicę (szacunek) na okres pow. 3 m-cy w latach (w tys. osób) Ogółem Europa Unia Europejska 2010a) a) szacunek wstępny

16 Ludność nieobecna w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy w latach dane szacunkowe Stan w końcu roku 16

17 Liczba rodzin z osobami przebywającymi za granicą czasowo powyżej 2 miesięcy według typu rodziny w 2002 r. (wyniki NSP 2002) 17

18 Ludność nieobecna w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy według wieku w końcu 2007r.
Struktura wieku osób, które zgłosiły swój wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności (ok. 73 tys.) 18

19 Kierunki emigracji Polaków za granicę w 2010 r. (w tys. osób)
Kraje UE (wybrane): Francja Hiszpania Irlandia Niderlandy Niemcy Wielka Brytania Włochy

20 Wpływ emigracji czasowych na strukturę ludności Polski według wieku w 2006 r.
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ w tys. Ludność Ludność bez emigrantów 20

21 Liczba ludności Polski w latach 2008-2035 – prognoza GUS
21

22 Struktura ludności Polski według wieku w latach 2007 i 2035
2007 (dane rzeczywiste) w tys. 2035 (prognoza GUS) 22

23 - ludność według ekonomicznych grup wieku
Prognoza ludności - ludność według ekonomicznych grup wieku 23

24 WSPÓŁCZESNA EMIGRACJA CZASOWA Z POLSKI
to emigracja zarobkowa % osób wyjechało za granicę w związku z pracą emigracja długookresowa – ok. 80% osób przebywa za granicą co najmniej rok powroty Polaków z zagranicy w okresie od 2008 roku nie były znaczace polscy emigranci za granicą w latach kryzysu przemieszczali się pomiędzy krajami członkowskimi UE

25 ODDZIAŁYWANIE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH W KRAJU DOCELOWEJ EMIGRACJI
na rozwój gospodarczy (zwiększenie dochodu narodowego, tworzenie wartości dodanej, transfery finansowe do krajów pochodzenia imigrantów zmniejszające dochód narodowy) na rozwój społeczny (problem integracji społecznej cudzoziemców, bariery tej integracji, wykluczenie społeczne, konflikty powodowane nadmiarem tańszej siły roboczej na rynku pracy, zwiększenie świadczeń na opiekę społeczną)

26 KONSEKWENCJE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DLA KRAJU POCHODZENIA (1/1)
dla rozwoju gospodarczego (transfery finansowe do kraju pochodzenia zwiększające dochód narodowy, zwiększenie popytu krajowego, równoważenie rynku pracy ale także powstawanie niedoborów w określonych zawodach, generalnie zmniejszenie bezrobocia) dla rozwoju społecznego (osłabienie więzi rodzinnych, rozpad rodzin, zwiększone zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych, zakłócenia w transferach międzypokoleniowych

27 KONSEKWENCJE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DLA KRAJU POCHODZENIA (1/2)
poprawa warunków materialnych ludności dla systemu ubezpieczeń społecznych (mniejsze wpływy do systemu powodowane krótszym pozostawaniem w ubezpieczeniu, ograniczanie środków na świadczenia emerytalne)

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Badań Demograficznych Główny Urząd Statystyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google