Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011-12-071 WSPÓŁCZESNE MIGRACJE ZAGRANICZNE POLAKÓW W KONTEKŚCIE SYSTEMÓW EMERYTALNYCH III cykl seminariów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Lucyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011-12-071 WSPÓŁCZESNE MIGRACJE ZAGRANICZNE POLAKÓW W KONTEKŚCIE SYSTEMÓW EMERYTALNYCH III cykl seminariów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Lucyna."— Zapis prezentacji:

1 2011-12-071 WSPÓŁCZESNE MIGRACJE ZAGRANICZNE POLAKÓW W KONTEKŚCIE SYSTEMÓW EMERYTALNYCH III cykl seminariów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Lucyna Nowak Departament Badań Demograficznych Główny Urząd Statystyczny

2 2011-12-072 FORMY MIGRACJI ZAGRANICZNYCH migracje definitywne (stałe) migracje długookresowe migracje krótkookresowe migracje sezonowe

3 2011-12-073 RODZAJE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH migracje dobrowolne migracje wymuszone (niedobrowolne) migracje legalne migracje nielegalne migracje zarobkowe migracje związane z nauką

4 2011-12-074 CZYNNIKI WYPYCHAJĄCE I PRZYCIĄGAJĄCE MIGRANTÓW (1/1) różnice w poziomie rozwoju społeczno- gospodarczego krajów brak równowagi popytu i podaży siły roboczej na rynku pracy sytuacja na rynku pracy w kraju docelowej emigracji otwartość rynków pracy preferencje zawodowe wobec imigrantów relacja kursów walut w kraju pochodzenia oraz docelowej emigracji

5 2011-12-075 CZYNNIKI WYPYCHAJĄCE I PRZYCIĄGAJĄCE MIGRANTÓW (1/2) istnienie powiązań generacyjnych pomiędzy migrantami (migracje wielopokoleniowe) położenie geograficzne kraju docelowej emigracji

6 2011-12-076 ODDZIAŁYWANIE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH NA ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY (1/1) W kraju docelowej emigracji: - zwiększenie stanu ludności - odmłodzenie struktury wieku - szansa na zwiększenie dzietności - możliwy korzystny wpływ na rozwój procesów demograficznych

7 2011-12-077 ODDZIAŁYWANIE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH NA ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY (1/2) W kraju pochodzenia: - zmniejszenie stanu ludności - deformacja struktury demograficznej powodowana nadmiernym odpływem osób w wieku intensywnej prokreacji - zmiany w modelu rodziny i wzorcach dzietności - przyśpieszenie procesu starzenia się ludności - zakłócenia w procesach demograficznych i rozwoju ludności w perspektywie czasu

8 2011-12-078 KATEGORIE LUDNOŚCI 1) Ludność stała (zameldowani na stałe) 3) Ludność zamieszkała (tożsama z ludnością faktyczną), uwzględnia tylko migracje zagraniczne definitywne; przewiduje się stopniowe odchodzenie od tej kategorii ludności 4) Ludność rezydująca, mieszkańcy kraju przebywający w Polsce oraz osoby za granicą krócej niż 12 m-cy oraz imigranci, przebywający w Polsce co najmniej 12 m- cy; kategoria ludności będzie wyprowadzana zgodnie z wymogami Eurostatu począwszy od 2011r.

9 2011-12-079 W latach 2000-2007 - wyjechało z Polski na stałe za granicę ok. 220 tys. osób oraz przybyło lub powróciło do kraju 72 tys. W latach 2008 – 2010 - wyjechało na stałe za granicę 66 tys. osób oraz powróciło prawie 48 tys. Ludność Polski zmniejszyła się w ostatniej dekadzie o ok. 63 tys. osób. 9

10 2011-12-0710 Migracje zagraniczne na pobyt stały w latach 2000-2007 (1) 10

11 2011-12-0711 Migracje zagraniczne na pobyt stały w latach 2000-2007 (2) 11

12 2011-12-0712 Migracje zagraniczne definitywne według płci migrantów w 2007 r. 12

13 2011-12-0713 Migracje zagraniczne definitywne według płci i wieku migrantów w 2007 r. 13

14 2011-12-0714 Migracje długookresowe (co najmniej 12 m– cy) strumienie migracji w latach 2009-2010 (w tys. osób) Lata 2009 2010 Imigracja do Polski 56 55 w tym z krajów UE 41 37 w tym z Wielkiej Brytanii 16 15 Emigracja z Polski 42 41 w tym do krajów UE 31 30 w tym do Niemiec 11 10

15 2011-12-0715 Rozmiary emigracji Polaków za granicę (szacunek) na okres pow. 3 m-cy w latach 2002-2010 (w tys. osób) Ogółem Europa Unia Europejska 2002 786 461 451 2004 1000 770 750 2005 1450 1200 1170 2006 1950 1610 1550 2007 2270 1925 1860 2008 2210 1887 1820 2009 1870 1635 1570 2010 a) 1990 1690 1615 a) szacunek wstępny

16 2011-12-0716 Ludność nieobecna w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy w latach 2004 -2007 - dane szacunkowe Stan w końcu roku 16

17 2011-12-0717 Liczba rodzin z osobami przebywającymi za granicą czasowo powyżej 2 miesięcy według typu rodziny w 2002 r. (wyniki NSP 2002) 17

18 2011-12-0718 Ludność nieobecna w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy według wieku w końcu 2007r. Struktura wieku osób, które zgłosiły swój wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności (ok. 73 tys.) 18

19 2011-12-0719 Kierunki emigracji Polaków za granicę w 2010 r. (w tys. osób) Kraje UE (wybrane): Francja 55 Hiszpania 50 Irlandia 125 Niderlandy 108 Niemcy 455 Wielka Brytania 560 Włochy 92

20 2011-12-0720 Wpływ emigracji czasowych na strukturę ludności Polski według wieku w 2006 r. 20

21 2011-12-0721 Liczba ludności Polski w latach 2008-2035 – prognoza GUS 21

22 2011-12-0722 Struktura ludności Polski według wieku w latach 2007 i 2035 2007 (dane rzeczywiste) w tys. 2035 (prognoza GUS) 22

23 2011-12-0723 Prognoza ludności - ludność według ekonomicznych grup wieku 23

24 2011-12-0724 WSPÓŁCZESNA EMIGRACJA CZASOWA Z POLSKI to emigracja zarobkowa -80-85% osób wyjechało za granicę w związku z pracą emigracja długookresowa – ok. 80% osób przebywa za granicą co najmniej rok powroty Polaków z zagranicy w okresie od 2008 roku nie były znaczace polscy emigranci za granicą w latach kryzysu przemieszczali się pomiędzy krajami członkowskimi UE

25 2011-12-0725 ODDZIAŁYWANIE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH W KRAJU DOCELOWEJ EMIGRACJI na rozwój gospodarczy (zwiększenie dochodu narodowego, tworzenie wartości dodanej, transfery finansowe do krajów pochodzenia imigrantów zmniejszające dochód narodowy) na rozwój społeczny (problem integracji społecznej cudzoziemców, bariery tej integracji, wykluczenie społeczne, konflikty powodowane nadmiarem tańszej siły roboczej na rynku pracy, zwiększenie świadczeń na opiekę społeczną)

26 2011-12-0726 KONSEKWENCJE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DLA KRAJU POCHODZENIA (1/1) dla rozwoju gospodarczego (transfery finansowe do kraju pochodzenia zwiększające dochód narodowy, zwiększenie popytu krajowego, równoważenie rynku pracy ale także powstawanie niedoborów w określonych zawodach, generalnie zmniejszenie bezrobocia) dla rozwoju społecznego (osłabienie więzi rodzinnych, rozpad rodzin, zwiększone zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych, zakłócenia w transferach międzypokoleniowych

27 2011-12-0727 KONSEKWENCJE MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DLA KRAJU POCHODZENIA (1/2) poprawa warunków materialnych ludności dla systemu ubezpieczeń społecznych (mniejsze wpływy do systemu powodowane krótszym pozostawaniem w ubezpieczeniu, ograniczanie środków na świadczenia emerytalne)

28 2011-12-0728 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2011-12-071 WSPÓŁCZESNE MIGRACJE ZAGRANICZNE POLAKÓW W KONTEKŚCIE SYSTEMÓW EMERYTALNYCH III cykl seminariów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Lucyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google