Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania Prawne USTAWA z dn. 27.04.2001 o odpadach Art.43. 1a Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane właścicielowi dzierżawcy lub innej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania Prawne USTAWA z dn. 27.04.2001 o odpadach Art.43. 1a Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane właścicielowi dzierżawcy lub innej."— Zapis prezentacji:

1

2 Uwarunkowania Prawne

3 USTAWA z dn. 27.04.2001 o odpadach Art.43. 1a Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane właścicielowi dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością na której mają być stosowane wyłącznie przez wytwórcę tych osadów. 1b Odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie komunalnych osadów ściekowych… spoczywa na wytwórcy tych osadów 3 Przed stosowanie komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których mają one być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych. 4 Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do przekazywania właścicielowi dzierżawcy, lub innej osobie władającej nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe maja być stosowane, wyników badań ora informacji o dawkach tego osadu które można stosować na poszczególnych gruntach. 5 Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe,… jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na odzysk lub obowiązku rejestracji… oraz prowadzenia ewidencji tych odpadów. \

4 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. W Sprawie Komunalnych Osadów Ściekowych §3. pkt 5. 1. Na cele rolne - 3Mg s.m/ha/rok 2. N cele nie rolne i rośliny nie przeznaczone do spożycia - 15 Mg s.m/ha/rok Do każdej wywożonej partii należy przeprowadzić badanie osadu i gleby. Badanie gleby wykonuje się na każdych 5 ha pobierając 25 próbek z różnych miejsc z głębokości 25 cm. Wytwórca osadów określa również przydatność gruntów do zastosowania osadu pod względem istniejących zabudowań, cieków wodnych, jakości gleby, poziomu wód gruntowych i stopnia nachylenia plantacji. Użycie komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych oprócz określenia metali ciężkich i możliwości ich stosowania, wymaga również opracowanie planu nawożenia azotowego i fosforowego dla danej działki.

5 Produkcja biomasy istotnym czynnikiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

6 Projekt realizowany przez: Gminę Świlcza Politechnikę Rzeszowską Uniwersytet Rzeszowski SGPRE Agroenergia

7 Cele: Ekonomiczne - zmniejszenie wydatków na zagospodarowanie osadów w granicach 80-90%, Ochrona środowiska - likwidacja wewnętrznego składowiska osadów w oczyszczalniach, Badawcze - ocena wpływu osadu na glebę i rośliny energetyczne

8 Zaangażowanie środków Gmina Świlcza – dzierżawa 30ha pola, zakup środka transportu do przewozu osadu i aplikatora osadu do gleby - koszt około 90 000 zł. Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski około 10 000 zł. Dodatkowo Politechnika udostępnia licencję na produkcję aplikatora. Agroenergia – założenie plantacji, koszt około 150 000 – 170 000 zł

9

10

11

12 Narzędzie do iniekcyjnego wprowadzania cieczy do gruntu W39050. 1 -rama, 2 -rolka, 3 –krój, 4,6 – bezpieczniki, 5a –rolka dociskowa, 7 – rura doprowadzająca. Schemat ideowy konstrukcji wozu asenizacyjnego wyposażonego w adapter do iniekcyjnego dawkowania nawozów płynnych. 1 –zbiornik, 2 –przewód rozprowadzający, 3 –narzędzie do iniekcyjnego dawkowania

13 Urządzenie do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych P382062 Podstawowe elementy maszyny do iniekcyjnego dawkowania nawozów sypkich do gleby. 1- rama nośna narzędzi dawkujących, 2- napęd dozownika 3- dozownik ślimakowy, 4- narzędzie do iniekcyjnego dawkowania, 5- zgarniacz gruntu, 6- dawkowany nawóz.

14 Adapter do iniekcyjnego dawkowania nawozów organicznych

15


Pobierz ppt "Uwarunkowania Prawne USTAWA z dn. 27.04.2001 o odpadach Art.43. 1a Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane właścicielowi dzierżawcy lub innej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google