Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO ZBIORZE BIOMASY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO ZBIORZE BIOMASY"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO ZBIORZE BIOMASY
dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu mgr Jarosław Cybulski HC Concept Sp. z o.o. Zamość

2 Spółka HC Concept Sp. z o.o. utworzona została w 2008 roku.
Głównym naszym celem jest szeroko pojęta energia odnawialna, oraz pozyskiwanie i produkcja biopaliw stałych (zrębki, brykiet, pelet). W celu realizacji zadania priorytetowego zajmujemy się obrotem, skupem i sprzedażą biomasy leśnej i agrobiomasy, oraz dostarczaniem w/w produktów dla energetyki zawodowej. Dysponujemy własnym specjalistycznym sprzętem i środkami transportu. Siedziba firmy mieści się w Zamościu, ale działalność prowadzimy na terenie całego kraju Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

3 Maszyny i urządzenia do produkcji zrębki firmy HC Concept
Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

4 Miejsca pozyskiwania biomasy: lasy pobocza dróg
plantacje energetyczne, głównie wierzba grunty zaniedbane (wyczystki) Po zbiorze drzew i krzewów, szczególnie na gruntach oczyszczanych, pozostają pnie i korzenie, co ogranicza ich zagospodarowanie i uzyskanie dopłat. Właściciele gruntów oczekiwali dokończenia usługi lub wskazania, w jaki sposób mogą pozbyć się pozostałości. W ten sposób sformułowaliśmy problem badawczy: Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

5 Opracowanie technologii usuwania pozostałości po zbiorze biomasy i przygotowania gruntu do zagospodarowania rolniczego, jako grunty orne lub użytki zielone Jako wykonawca usługi badawczo-rozwojowej została wybrana dr Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

6 możliwości nabycia innych maszyn i urządzeń, zasoby ludzkie,
W celu zgłębienia zgłoszonego problemu badawczego, w pierwszej kolejności dokonano analizy dostępnej literatury przedmiotu z zakresu: likwidacji plantacji drzew i krzewów energetycznych (głównie wierzby Salix viminalis), likwidacji sadów, trzebieży lasów. W trakcie prac konsultowano się z Przedsiębiorcą, poszukując rozwiązania, które byłoby najbardziej zbieżne z jego oczekiwaniami ze względu na: posiadany sprzęt, możliwości nabycia innych maszyn i urządzeń, zasoby ludzkie, koszt poszczególnych rozwiązań. Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

7 Stan gruntu przed oczyszczeniem i po oczyszczeniu
Dokonano wyboru metody biologicznej likwidaji pozostałości karp i korzeni z wykorzystaniem grzybni żylicy olbrzymiej (Phelbiopsis gigantea) Następnie przeprowadzono wstępne badania na obiekcie, gdzie dokonano wycinki zbędnej roślinności drzewiastej i krzewiastej Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant Stan gruntu przed oczyszczeniem i po oczyszczeniu

8 Obszar badań: rejon miejscowości Chromówka, Gdola i Karolinów w gminie Ruda Huta, powiat chełmski
Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

9 Preparat stosowano zarówno na duże, jak i mniejsze pnie.
Pod koniec czerwca 2012 r. na badanym obiekcie zastosowano preparat zawierający grzybnię żylicy olbrzymiej Phelbiopsis gigantea. Do przykrycia roztworu zawierającego grzybnię stosowano ziemię, znajdującą się w pobliżu likwidowanego pnia. Preparat stosowano zarówno na duże, jak i mniejsze pnie. Preparat pozostawiono na pniach, a po upływie ok. 10 miesięcy (koniec kwietnia 2013 r.) sprawdzono skuteczność zastosowanej metody. Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

10 Zasiedlenie pni drzew i krzewów przez grzybnię żylicy olbrzymiej
Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

11 Wyniki oceny skuteczności stosowania grzybni do rozkładu pni (%)
Oceniany parametr Grubość pnia grube (>30 cm) drobne (<30 cm) Obecność grzybni 80 90 Widoczne oznaki rozkładu 70 75 Zasychanie odrostów pędów Możliwość usunięcia pnia w obecnym stanie 10 40 Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

12 Wyszukano firmy zajmujące się dystrybucją praparatów, ustalono ceny, sposoby dostawy, sposoby stosowania zalecane przez poszczególnych producentów. Sposoby stosowania preparatów z grzybem Phlebia gigantea w zależności od wieku drzewa (wielkości pnia): ścięcie drzewa, 2. wykonanie nacięć na pniach (siekierą lub pilarką), 3. nałożenie biopreparatu (spryskanie lub polanie), 4. przykrycie pnia ściółką. Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

13 Alternatywne sposoby rozwiązania problemu badawczo-rozwojowego
Usuwanie mechaniczne (wyoranie karp pługiem leśnym, rozdrobnienie rototilerem) Grzybnia boczniaka Kwas mlekowy Saletra amonowa Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

14 Planujemy przygotować publikację
W trakcie trwania projektu Przedsiębiorca już wykorzystywał częściowo wiedzę, jaką wspólnie udało się wypracować. Kolejne wycinki kończą się zastosowaniem preparatu zawierającego grzybnię, lub poinformowaniem właściciela gruntu o możliwości przeprowadzenia zabiegu we własnym zakresie Rozpoczęliśmy wspólnie współpracę transgraniczną z przedsiębiorcą z Ukrainy Planujemy przygotować publikację Photo: DeKalb, Ill wastewater treatment plant

15 Współpraca jest kontynuowana i przynosi obopólne korzyści
Udział w projekcie systemowym „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” był cenny dla obu stron. Współpraca jest kontynuowana i przynosi obopólne korzyści DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO ZBIORZE BIOMASY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google