Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO ZBIORZE BIOMASY dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO ZBIORZE BIOMASY dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu."— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO ZBIORZE BIOMASY dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu mgr Jarosław Cybulski HC Concept Sp. z o.o. Zamość

2 Spółka HC Concept Sp. z o.o. utworzona została w 2008 roku. Głównym naszym celem jest szeroko pojęta energia odnawialna, oraz pozyskiwanie i produkcja biopaliw stałych (zrębki, brykiet, pelet). W celu realizacji zadania priorytetowego zajmujemy się obrotem, skupem i sprzedażą biomasy leśnej i agrobiomasy, oraz dostarczaniem w/w produktów dla energetyki zawodowej. Dysponujemy własnym specjalistycznym sprzętem i środkami transportu. Siedziba firmy mieści się w Zamościu, ale działalność prowadzimy na terenie całego kraju

3 Maszyny i urządzenia do produkcji zrębki firmy HC Concept

4 Miejsca pozyskiwania biomasy: - lasy - pobocza dróg - plantacje energetyczne, głównie wierzba - grunty zaniedbane (wyczystki) Po zbiorze drzew i krzewów, szczególnie na gruntach oczyszczanych, pozostają pnie i korzenie, co ogranicza ich zagospodarowanie i uzyskanie dopłat. Właściciele gruntów oczekiwali dokończenia usługi lub wskazania, w jaki sposób mogą pozbyć się pozostałości. W ten sposób sformułowaliśmy problem badawczy:

5 Opracowanie technologii usuwania pozostałości po zbiorze biomasy i przygotowania gruntu do zagospodarowania rolniczego, jako grunty orne lub użytki zielone Jako wykonawca usługi badawczo-rozwojowej została wybrana dr Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu

6 W celu zgłębienia zgłoszonego problemu badawczego, w pierwszej kolejności dokonano analizy dostępnej literatury przedmiotu z zakresu: - likwidacji plantacji drzew i krzewów energetycznych (głównie wierzby Salix viminalis), - likwidacji sadów, - trzebieży lasów. W trakcie prac konsultowano się z Przedsiębiorcą, poszukując rozwiązania, które byłoby najbardziej zbieżne z jego oczekiwaniami ze względu na: - posiadany sprzęt, - możliwości nabycia innych maszyn i urządzeń, - zasoby ludzkie, - koszt poszczególnych rozwiązań.

7 Dokonano wyboru metody biologicznej likwidaji pozostałości karp i korzeni z wykorzystaniem grzybni żylicy olbrzymiej (Phelbiopsis gigantea) Następnie przeprowadzono wstępne badania na obiekcie, gdzie dokonano wycinki zbędnej roślinności drzewiastej i krzewiastej Stan gruntu przed oczyszczeniem i po oczyszczeniu

8 Obszar badań: rejon miejscowości Chromówka, Gdola i Karolinów w gminie Ruda Huta, powiat chełmski

9 Pod koniec czerwca 2012 r. na badanym obiekcie zastosowano preparat zawierający grzybnię żylicy olbrzymiej Phelbiopsis gigantea. Do przykrycia roztworu zawierającego grzybnię stosowano ziemię, znajdującą się w pobliżu likwidowanego pnia. Preparat stosowano zarówno na duże, jak i mniejsze pnie. Preparat pozostawiono na pniach, a po upływie ok. 10 miesięcy (koniec kwietnia 2013 r.) sprawdzono skuteczność zastosowanej metody.

10 Zasiedlenie pni drzew i krzewów przez grzybnię żylicy olbrzymiej

11 Oceniany parametrGrubość pnia grube (>30 cm) drobne (<30 cm) Obecność grzybni8090 Widoczne oznaki rozkładu7075 Zasychanie odrostów pędów90 Możliwość usunięcia pnia w obecnym stanie1040 Wyniki oceny skuteczności stosowania grzybni do rozkładu pni (%)

12 Sposoby stosowania preparatów z grzybem Phlebia gigantea w zależności od wieku drzewa (wielkości pnia): 1. ścięcie drzewa, 2. wykonanie nacięć na pniach (siekierą lub pilarką), 3. nałożenie biopreparatu (spryskanie lub polanie), 4. przykrycie pnia ściółką. Wyszukano firmy zajmujące się dystrybucją praparatów, ustalono ceny, sposoby dostawy, sposoby stosowania zalecane przez poszczególnych producentów.

13 Alternatywne sposoby rozwiązania problemu badawczo-rozwojowego - Usuwanie mechaniczne (wyoranie karp pługiem leśnym, rozdrobnienie rototilerem) - Grzybnia boczniaka - Kwas mlekowy - Saletra amonowa

14 W trakcie trwania projektu Przedsiębiorca już wykorzystywał częściowo wiedzę, jaką wspólnie udało się wypracować. Kolejne wycinki kończą się zastosowaniem preparatu zawierającego grzybnię, lub poinformowaniem właściciela gruntu o możliwości przeprowadzenia zabiegu we własnym zakresie Rozpoczęliśmy wspólnie współpracę transgraniczną z przedsiębiorcą z Ukrainy Planujemy przygotować publikację

15 Udział w projekcie systemowym Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy był cenny dla obu stron. Współpraca jest kontynuowana i przynosi obopólne korzyści DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO ZBIORZE BIOMASY dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google