Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Webquest dla członków Klubu SAS MAPA WYBRANEGO OBSZARU BESKIDU ŚLĄSKIEGO MAPA WYBRANEGO OBSZARU BESKIDU ŚLĄSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Webquest dla członków Klubu SAS MAPA WYBRANEGO OBSZARU BESKIDU ŚLĄSKIEGO MAPA WYBRANEGO OBSZARU BESKIDU ŚLĄSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Webquest dla członków Klubu SAS MAPA WYBRANEGO OBSZARU BESKIDU ŚLĄSKIEGO MAPA WYBRANEGO OBSZARU BESKIDU ŚLĄSKIEGO

2 WPROWADZENIE Rozpoczynamy realizację nowego szkolnego projektu, w ramach którego będziemy przygotowywać mapę turystyczną wybranego obszaru Beskidu Śląskiego. Ta mapa ma być wyjątkowa, przydatna i zachęcająca do odwiedzenia miejsc i szlaków, którymi wędrował Alfred Szklarski. Dzięki wykonaniu tego zadania, zgromadzicie wiele informacji, poznacie ciekawostki, o których do tej pory nie wiedzieliście i lepiej poznacie ten region. Zapraszam do wędrówki po Beskidzie Śląskim. Rozpoczynamy realizację nowego szkolnego projektu, w ramach którego będziemy przygotowywać mapę turystyczną wybranego obszaru Beskidu Śląskiego. Ta mapa ma być wyjątkowa, przydatna i zachęcająca do odwiedzenia miejsc i szlaków, którymi wędrował Alfred Szklarski. Dzięki wykonaniu tego zadania, zgromadzicie wiele informacji, poznacie ciekawostki, o których do tej pory nie wiedzieliście i lepiej poznacie ten region. Zapraszam do wędrówki po Beskidzie Śląskim.

3 Beskid Śląski widok na Ustroń

4 ZADANIE Na jakiś czas wcielicie się w role młodych kartografów, którzy zbiorą ciekawe informacje o regionie Beskidu Śląskiego, przygotują zestaw znaków topograficznych i opracują mapę tego regionu. Mapa ma być waszego autorstwa- estetyczna, ciekawa, a przede wszystkim przydatna turyście wędrującemu szlakami. Mapę zaprezentujecie podczas wspólnego rajdu szkół A. Szklarskiego. Pamiętajcie, że każda ze szkół przygotuje własną mapę, która będzie oceniana przez jury.

5 Będziecie pracować z komputerem

6 PROCES Aby wykonać powierzone wam zadania będziecie podzieleni na dwu lub trzyosobowe grupy. Każda z grup wykona to samo zadanie. Sami ustalacie skład grupy. Grupa samodzielnie wyznacza lidera, który koordynuje prace jej członków.

7 PROCES c.d. Aby dobrze wykonać zadanie należy: 1. Przypomnieć sobie znaki topograficzne stosowane na mapach turystycznych; 2. Na podstawie mapy fizycznej zapoznać się z topografią wybranego obszaru Beskidu Śląskiego;

8 PROCES c.d. Dalej należy: 3. Wyszukać w Internecie ciekawe informacje dotyczące regionu, którego mapę wykonujecie; 4. Dokonać selekcji informacji zebranych w czasie pracy i wybrać te, które są najwłaściwsze; 5. Zamieścić wybrane informacje na mapie Beskidu Śląskiego;

9 PROCES c.d. Należy wykonać: mapę na kartonie o wymiarach mapę na kartonie o wymiarach 100 cm x70 cm dowolną techniką; 100 cm x70 cm dowolną techniką; mapa powinna odzwierciedlać rzeczywistą topografię, zawierać istotne znaki informacyjne, ciekawostki, charakteryzować się wysokim poziomem estetycznym; mapa powinna odzwierciedlać rzeczywistą topografię, zawierać istotne znaki informacyjne, ciekawostki, charakteryzować się wysokim poziomem estetycznym;

10 ŹRÓDŁO Wykonując zadanie możecie korzystać z zasobów Internetu, map, atlasów, podręczników do przyrody, literatury popularno – naukowej oraz innych źródeł. Wykonując zadanie możecie korzystać z zasobów Internetu, map, atlasów, podręczników do przyrody, literatury popularno – naukowej oraz innych źródeł. Przydatne źródła: www.klub-sas.blogspot.com

11 ŹRÓDŁA c.d. http://wikipedia.pl// http://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_tury styczna http://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_tury styczna

12 EWALUACJA Działanie Podstawowe 1p. Rozszerzające 2p. Dopełniające 3p. Wykraczające 4p. Zgodność i wyczerpanie tematu Informacje na mapie ubogie, niepełne, odbiegające od tematu. Informacje mało interesujące, nieprzydatne turyście. Mało znaków topograficznych. Korzystanie tylko z jednego źródła. Informacje zgodne z tematem, interesujące, przydatne turyście. Dużo znaków topograficznych, Widoczna rzeźba terenu.Korzystanie z małej ilości źródeł. Informacje pełne, wyczerpujące temat ale nie zawierające ciekawych, interesujących informacji. korzysta z kilku (trzech,czterech) źródeł. (trzech,czterech) źródeł. Informacje na mapie w pełni wyczerpują temat, podane ciekawie, opracowane z wykorzystaniem różnych źródeł. Widoczna rzeźba terenu. Zawiera dodatkowe informacje w postaci odnośników, zdjęć, odchylanych zakładek tekstowych. Estetyka pracy Słaba szata graficzna mapy(uboga grafika), słaba jakość znaków. Kolorystyka niedobrana. Nie zawiera żadnych dodatkowych informacji, ciekawostek. Szata graficzna mapy nienajlepszej jakości (uboga grafika) na mapie nie wszystkie informacje są czytelne. Zawiera mało znaków topograficznych. Mało dodatkowych informacji. Szata graficzna dobra, zawiera wyraźne znaki topograficzne, mapa jest czytelna. Dobrze dobrana kolorystyka, odpowiada rzeźbie terenu. Zawiera dodatkowe informacje, ciekawostki. Wizualnie bardzo dobra, przejrzysta (zaawansowana grafika). Znaki topograficzne czytelne. Zawiera wiele ciekawych informacji dodatkowych, zdjęcia. Sposób prezentacji (zgodność z czasem) Prezentujący mówi nieciekawie, nie zna treści prezentowanej pracy, czyta z notatek, nie mieści się w przewidzianym czasie. Nie zainteresował słuchaczy. Prezentujący mieści się w czasie, ale nie do końca zna treść prezentacji, często korzysta z notatek. Nie zainteresował słuchaczy. Prezentujący mówi jasno i wyraźnie, od czasu do czasu spogląda w notatki, zna treść prezentacji, mieści się w czasie. Wzbudził zainteresowanie słuchaczy. Prezentujący mieści się w czasie, mówi interesująco, używa logicznych argumentów, zna prezentowany materiał. Wzbudził zainteresowanie słuchaczy. Współpraca w grupie Brak lub bardzo mała- wykonanie pracy przez jedną osobę. Współpraca niewielka, znaczna część pracy wykonana przez jedną osobę. Pozostali członkowie mieli niewielki wkład po interwencji nauczyciela lub lidera. Nie w pełni zadowalająca współpraca, wystąpiły problemy z integracją grupy wokół zadań. Po interwencji nauczyciela lub lidera wszyscy zaangażowali się w pracę. Wszyscy członkowie zaangażowani w zadanie, współpraca pełna i zadowalająca. Członkowie zintegrowani wokół zadań.

13 OCENIANIE Skala oceniania Skala oceniania punktyocena punktyocena 8 celująca 8 celująca 7 bardzo dobra 7 bardzo dobra 6 dobra 6 dobra 5-4 dostateczna 5-4 dostateczna 3 dopuszczająca 3 dopuszczająca 0-2 niedostateczna 0-2 niedostateczna

14 KONKLUZJA Celem waszego projektu było: Wykonanie wybranego obszaru Beskidu Śląskiego; Wykonanie wybranego obszaru Beskidu Śląskiego; wyszukanie informacji na temat tego regionu; wyszukanie informacji na temat tego regionu; nabycie umiejętności wyszukiwania nabycie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji; i przetwarzania informacji; doskonalenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod technologii doskonalenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej; informacyjnej i komunikacyjnej; umiejętność współpracy w zespole; umiejętność współpracy w zespole; dokonanie prezentacji swojej pracy. dokonanie prezentacji swojej pracy.


Pobierz ppt "Webquest dla członków Klubu SAS MAPA WYBRANEGO OBSZARU BESKIDU ŚLĄSKIEGO MAPA WYBRANEGO OBSZARU BESKIDU ŚLĄSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google